SWEDISH CALL
See English below

Stockholm Dansfilmfestival firar sitt 5 årsjubileum den 1-3 november 2019! Vi vill vara ett rum där ett brett spektra av dansfilm visas och vi vill lyfta fram de diffusa skiljelinjerna mellan rörelse, kropp, dans och cinematografi.

I den öppna utlysningen letar vi efter verk med minst en svensk eller svensk- baserad konstnär i teamet. Vi har valt att ha en privat kurering av internationella filmer i år för att fokusera på att nå ut till konstnärer med koppling till Sverige och samtidigt kunna vara mer specifika i vår kurering av de internationella filmerna.

För denna utlysning: skicka gärna in filmer som följer sina egna kvalitetsmått, de kan vara gamla och inte ha hög teknisk standard och ändå vara relevanta för den nutida dansfilm- kontexten. Vi letar efter filmer som fördjupar sig i dansens materialitet och/eller filmens tekniska kvalité, dem kan vara politiska, publikfriande, undersöka kropp, ha experimentella ingångar eller vara processorienterade. Ingen av dessa värden är måsten, vi välkomnar även filmer som expanderar våra kvalitetsmått. Vi uppmuntrar alla att skicka in sitt bidrag, oavsett bakgrund.

Vi vill vara en plats där den lokala dansfilmscenen kan växa och knyta an till den internationella kontexten av dansfilm. Detta vill vi göra med fokus på att bygga gemenskap och genom att vara en plats för kunskap att gro. Festivalen 2019 kommer att vara på Dansens Hus, Sveriges största gästspelsscen för dans och närbesläktad scenkonst.

///
SWEDISH CALL
Stockholm Dansfilmfestival celebrates its 5 year jubilee 1-3 of November 2019! We aim to be a forum for the wide spectrum of dance film to be screened, and to honor the blurred borders of movement, body, dance and cinematography.

The open call is looking for works with at least one SWEDISH or SWEDISH-BASED artist in the team. This year we have chosen to have a private call of international works as we would like to focus on artist with a connection to Sweden and to be more specific when curating the international films.

We encourage to submit films that are following their own specific quality measures, and we will accept films that we think are relevant for the contemporary context of dance film. We are looking for films that, for instance, address political issues, explore and investigate the body, are immersing themselves into the materiality of dance or technology of film, have audience appeal, or have other experimental approaches. However, none of these values are a must, we also wish to receive films that enlarge our quality measures. There is no guideline regarding technological standards or the year of release. We encourage submissions from all people, regardless of their background.

With the idea of community building as well as being a hub for knowledge to grow, we want to be a place for the local community to expand and connect with the international context of dance film. The festival 2019 will be at Sweden’s biggest venue for dance; Dansens Hus in Stockholm.

Vi ifrågasätter rollen av tävling inom konst, därför har vi inga priser i vår festival för tillfället. Vi är öppna för att diskutera hur vi kan hjälpa till att bygga upp konst- scenen på ett hållbart sätt.

///
We are questioning the role of competition in art, and for now we are a non-competitive festival. We are open to discuss how to foster the art community in a sustainable manner.

See English below

- Denna utlysning är ENDAST för verk där minst en svensk eller en svensk- baserad artist har varit med i skapandeprocessen.

- Vi föredrar filmer med en maxlängd på 20 minuter, längre filmer kan komma att accepteras.

- Vem kurerar festivalen? Läs om kuratorerna här: https://stockholmdansfilmfestival.se/om-oss-2/

- Inga trailers eller filmade föreställningar kommer att accepteras.

- Skicka med en stillbild från filmen i din ansökan med upphovsman.

- Kortare klipp från filmen eller annat PR-material som du har skickat in kan komma att användas som en del av marknadsföringen för festivalen.

- Genom att skicka in din film till Stockholm Dansfilmfestival så säger du att du har alla rättigheter till att använda och sprida allt ljud, bild, musik och koreografiskt material som finns i filmen.

- Genom att skicka in din film godkänner du att Stockholm Dansfilmfestival har rätt att visa den igen om festivalen har nya visningar, t ex i samarbete med andra organisationer eller liknande events. Vi kommer alltid att berätta i förhand när det sker.

///
- This open call is EXCLUSIVELY for works with at least one Swedish or Swedish-based artist in the team.

- We prefer films with a max duration of 20 minutes, longer films can be accepted.

- Who is curating the Open Call? You can read about the curators here: https://stockholmdansfilmfestival.se/om-oss-2/

- No trailers or filmed live performances are accepted.

- Please include a still frame in your application with credits.

- Clips from the submitted film and other publicity material from your entry can be used for promotional purposes for the festival.

- By submitting your film you acknowledge that you have the rights to use and spread all sound, video, music and choreographic movement material within the film that you submit to Stockholm Dansfilmfestival 2019.

- By sending us your film you accept that Stockholm Dansfilmfestival has the right to screen it again, in case the festival has new screenings or goes on tour. We will always inform you about where and when your film is screened beforehand.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking