ENG
The Students Association from Sapientia Hungarian University of Transylvania Cluj-Napoca announces this year’s Sapixel photo contest to which anyone can submit their work regardless of experience and qualification. At the same time, it is also an excellent opportunity for photographers to present their works and to contribute to the enrichment of photographic culture. The competition works must be submitted exclusively in electronic format to the following address: sapixel@khok.ro.

Topics:

1. Reflection
2. Tamptation

HU
Sapixel 2020 Nemzetközi Fotópályázat

A Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat meghirdette az idei Sapixel Fotóversenyt, amelyre tapasztalattól és képzettségtől függetlenül bárki küldhet pályamunkát a világ bármely pontjáról, valamint kiváló lehetőséget teremt a fotósok számára, hogy bemutassák műveiket, és hozzájáruljanak a fotókultúra gazdagodásához. A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában a sapixel@khok.ro e-mail-címre lehet beküldeni.

Témák:

1. Tükröződés
2. Kísértés

Beküldési határidő: 2021.11. 01

RO
Concursul Internațional de Fotografie Sapixel 2020

Asociația Studenților Sapientia Cluj-Napoca lansează oficial următoarea ediție a concursului de fotografie Sapixel 2020. La acest concurs se pot înscrie toți cei interesați indiferent de pregătire, vârstă și țară de origine. De asemenea se dovedește a fi o remarcabilă oportunitate a fotografilor de pretutindeni să-și expună creația și să contribuie la dezvoltarea culturii fotografice. Fotografiile pentru concurs pot fi transmise doar în format electronic la adresa de e-mail: sapixel@khok.ro

Tema acestui an:
1. Reflecție
2. Ispită

Termenul de înscriere este: 01. 11. 2021

ENG
-Three prizes will be awarded in each of the categories announced. These will
consist of vouchers decided in consultation with the winners.

1st place - 250$
2st place - 200$
3st place - 150$

HU

-A meghirdetett kategóriákban külön-külön három díjat osztanak ki. Ezek a
nyertesekkel való egyeztetés alapján eldöntött utalványokból állnak.
1. hely - 250$
2. hely - 200$
3. hely - 150$

RO

-Se vor acorda trei premii pentru fiecare dintre categoriile anunțate. Acestea vor
consta în vouchere stabilite în urma consultării cu câștigătorii.
Locul 1. - 250$
Locul 2. - 200$
Locul 3. - 150$

Deadline/Határidő/Termenul de înscriere: 01.11.2020

Entry requirements:
Each contestant can only submit one photograph in each topic.
The file must have the dimension of at least 20X30 cm and 300 dpi.
By submitting their works, contestants accept the terms of the contest and consent to the publication and exhibition of their works by the organizers free of charge.
The contestants assume responsibility for any possible breach of personal and/or intellectual property rights.

The application email must include the applicant's name, age, address and the title of the picture has to be the topic in which the applicant wants to compete.
Nevezési feltételek:

HU
Egy pályázó max. 1 képpel pályázhat témakörönként. A beküldendő képek minimum 20X30 cm és 300 dpi méretűek kell legyenek. A résztvevő a pályázati anyag elküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a szervezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeit térítésmentesen használják, illetve kiállításokon felhasználják. A pályázó vállalja a felelősséget az esetleges személyi vagy szerzői jogok megsértéséért.

A jelentkezési e-mailnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, életkorát, lakcímét és a beküldött munka címe az adott kategória címét tartalmazza.
RO
Condiții de participare:

Un concurent poate înscrie maxim 1 imagine pe categorie. Dimensiunea fotografiilor trebuie să fie de minim. 20x30 cm și 300 dpi. Participantul, prin înscrierea propriilor fotografii în concurs, este de acord cu toate cerințele și precizările din regulamentul Sapixel 2020, cât și utilizarea, publicarea și expunerea ulterioară a fotografiilor de către organizatori în scop publicitar. Participanții își asumă toată răspunderea în privința autenticității drepturilor de autor, cât și în privința conținutului imaginilor.

E-mailul de participare trebuie să conțină numele participantului, vârsta, adresa iar denumirea fotografiei trebuie să fie categoria în care participantul dorește să se înscrie.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking