Festival snimateljskih ostvarenja “Slika u pokretu” je mesto sagledavanja dostignuća direktora fotografije u prethodnoj godini i vrednuje, nagrađuje i afirmiše umetnički rad i doprinos direktora fotografije filmskom delu. Ujedno je i svojevrsni regionalni kongres struke. Snimateljske radionice i prezentacije doprinose podizanju tehničkog i estetskog nivoa rada snimatelja – direktora fotografije, filmskih radnika, studenata filmskih odseka umetničkih fakulteta i zainteresovane publike.

Festival pored nacionalne selekcije dugometražnih igranih filmova , selekcije TV serija ima i selekciju studentskih kratkometražnih filmova.

Festival “Slika u pokretu” nastao je u organizaciji Srpske asocijacije snimatelja ( SAS ). Ove godine održaće se 8. izdanje festivala od 15. do 16. decembra u Kulturnom centru Novog Sada.

Studentska selekcija - Kako je reč o festivalu koji u fokus stavlja rad snimatelja, žiri će dodeliti plaketu za snimateljski rad filmu koji formalno korespondira sa narativom i vizuelno ga nadograđuje.

Studentska selekcija festivala Slika u pokretu:

1. Na konkurs se mogu prijaviti igrani i dokumentarni kratkometražni filmovi.
2. Maksimalna dužina trajanja filmova (uključujući i špicu) je 30 minuta.
3. Filmovi moraju biti potpuno završeni. Prijavljena verzija filma je konačna.
Naknadne dorade neće biti prihvaćene.
4. Mogu se prijaviti filmovi završeni u periodu od 1. januara 2022. do datuma
prijavljivanja.
5. Većinski producent mora biti akreditovana visokoškolska ustanova iz Republike
Srbije ili Republike Srpske.
6. Neophodno je da je tokom snimanja filma direktor fotografije bio student kamere
akreditovane visokoškolska ustanove iz Republike Srbije ili Republike Srpske.
7. Filmovi se prijavljuju zaključno sa 1. decembrom 2023. godine.