(In English below)
Hae mukaan omalla lyhytelokuvallasi elokuvateatteri Niagarassa Tampereella järjestettävään näytökseen! Näytös järjestetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä 19.3.2023.
Tervetulleita ovat tanssielokuvat, sirkuselokuvat tai muut lyhytelokuvat, joissa liike on pääosassa.
Kyseessä on näytös, ei kilpailu. Näytöksen jälkeen järjestetään yleisökeskustelu elokuvantekijöille.
Toivotamme tervetulleiksi erityisesti elokuvat, jotka ovat vähemmistöjen tai naisten ohjaamia. Etsimme erityisesti elokuvia, jotka käsittelevät jossain muodossa queer aiheita (esimerkiksi sukupuoli, seksuaalisuus, yhdenvertaisuus). Elokuvien maksimipituus on 30min. Elokuvien on oltava edes osin tuotettu Suomessa. Kaikenkokoiset tuotannot ovat tervetulleita mukaan!
Tapahtuman järjestää tamperelainen Muusa Tuotannot Oy.

Apply with your own short film to a screening organized at the Niagara cinema in Tampere! The screening will be held on Minna Canth and Equality Day, 19 March 2023.
Dance films, circus films or other short films in which movement plays the main role are welcome. A €50 screening fee is paid for the films.
The event is a screening, not a competition. After the screening, there will be an audience discussion for the filmmakers.
We especially welcome films directed by minorities or women. We are looking especially for films that deal with queer topics (for example gender, sexuality, inclusion). The maximum length of the films is 30 min. The films must be at least partially produced in Finland. Productions of all sizes are welcome!
The event is organized by Muusa Tuotannot Oy from Tampere.

Valituille elokuville maksetaan 50€ tekijänoikeuskorvaus.
The chosen films will be paid a 50€ screening fee.

Elokuvan tekijät antavat oikeuden tapahtuman järjestäjille näyttää elokuvan kerran 19.3.2023 Tampereella Niagarassa. Lisäksi tapahtuman järjestäjä saa käyttää elokuvan stillejä ja traileria tämän tapahtuman markkinoinnissa. Elokuva on toimitettava järjestäjälle vähintään kuukausi ennen tapahtumaa digitaalisessa muodossa. Elokuvan lähettäjä takaa, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet, jotta elokuva voidaan näyttää tapahtumassa.
The creators of the film give the event organizers the right to show the film once on March 19, 2023 in Tampere, Niagara. In addition, the organizer of the event may use the film's stills and trailer in the marketing of this event. The film must be delivered to the organizer at least one month before the event in digital form. The submitter guarantees that they own all the needed copyright's for the film to be shown in this event.