(ENGLISH BELOW)

“Digitalna demokratizacija”, pocenitev in dostopnost tehnike omogočajo mladim in še ne uveljavljenim ustvarjalcem, da lahko sebe in svojo dejavnost, poglede, stališča, kritiko ipd. artikulirajo (tudi) skozi sodobne medije – video, film, internet …

Luksuz festival poceni filma želi prikazati kratkometražno in nizkoproračunsko produkcijo domačih in tujih avtorskih, alternativnih, aktivističnih filmov in videov, predvsem mlajših avtorjev (do 30 let), ki nastajajo v tradicionalnih ali “garažnih” produkcijah, v klubih, v okvirih nekomercialne, avtorske neinstitucionalne produkcije in pomenijo alternativno kulturno medijsko podobo sicer dominatni množični uradni distributerski ponudbi.

Še posebej so zaželeni:
družbeno kritični filmi,
filmi na temo družba & kultura,
filmi, ki predstavljajo kulturo mladih,
filmi na temo kulturne raznolikosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Digital Democratisation”, the affordability and accessibility of the technique allow young and not yet established creators to be able to support themselves and their activities, views, criticism, etc. articulate (also) through modern media – video, film, internet.

The Luksuz Film Festival aims to show short-term and low-budget productions of domestic and foreign authorial, alternative, activist films and videos, especially younger authors (up to 30 years old), which are produced in traditional or “garage” productions, in the context of non-commercial, non-institutional productions and constitute an alternative cultural media image of an otherwise dominated mass official distributor.

In particular, the following are desirable:

– socially critical films,

–social & culture films,

– films representing the culture of young people,

– films on the topic of cultural diversity

(ENGLISH BELOW)

Omejitev glede filmskih žanrov ni. Dokumentarni, igrani, eksperimentalni ali animirani kratki filmi naj bodo v prvi vrsti zaznamovani z nebrzdanim, svobodnim in pripadnostnim duhom, ki tako ali drugače odpravlja niz konstruiranih družbenih, verskih, kulturnih, etničnih, političnih, medgeneracijskih in seveda izraznih ovir.

Luksuz festival poceni filma letos ponuja možnost za prijavo v dveh tekmovalnih kategorijah:

1. Mladi filmski ustvarjalci – za avtorje, stare od 18 do 30 let.

(Dolžina prijavljenih filmov: pod 20 minut.)

2. Najmlajši filmski ustvarjalci – za avtorje do 18let

(Dolžina prijavljenih filmov: pod 10 minut.)

Prednost bodo imeli filmi, dokončani v letu 2022 ali 2023.

Število prijav enega ustvarjalca ni omejeno, vendar jih je treba oddati ločeno.

S prijavo na festival prijavitelji soglašajo z javnim predvajanjem na festivalu in za potrebe promocije festivala. Hkrati izjavljajo, da imajo vse pravice za uporabljen AV material.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
There are no restrictions on film genres. Documentary, feature, experimental or animated short films should first of all be characterised by an unbridled, free and belonging spirit, which in one way or another eliminates a set of constructed social, religious, cultural, ethnic, political, intergenerational and, of course, expressive barriers.

This year, the LUKSUZ FILM FESTIVAL  offers the possibility to apply in two competition categories:

1. Young filmmakers - for authors aged 18 to 30.

(Length of submitted films: under 20 minutes.)

2. The youngest filmmakers - for authors up to 18 years old

(Length of submitted films: under 10 minutes.)

Preference will be given to films completed in 2022 or 2023.

There is no limit to the number of entries from one creator, but they must be submitted separately.

By registering for the festival, applicants agree to public broadcasting at the festival and for the purposes of festival promotion. At the same time, they declare that they have all rights to the AV material used.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • soheil soheili

  The even didn't answer my first email after My short film accepted.

  March 2024
 • Wholesome through and through with a lovely intimate setting.

  June 2023
 • Marko Plejić

  Was a pleasure to be a part of this festival, truly a great experience, thank you very much.

  December 2022
 • Tin Vlainic

  Wonderful and intimate screening with filmmakers and film lovers. Great experience

  January 2022
 • Good communication, hospitality even if we couldn't manage to participate offline because we had a filming scheduled. Also good social media presentations, which are important. Congrats!

  December 2021
  Logo
  Response from festival:

  Thank you Bogdan and all the best in your future filmaking.