Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Değerler" konulu 2. İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması başvuruları başladı!

Yarışmanın amacı, Türkiye’de kısa film gelişimine destek vermek ve kısa film yapım olanaklarını artırmaktır. Aynı zamanda "Değerler" konulu kısa film yarışması ile toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amaçlanmıştır.

Kısa film yarışmasında konu olarak "Değerler" başlığı altında Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök insani değerden en az birinin filmlerde işlenmesi gerekmektedir.

Birincilik Ödülü : 15.000 TL
İkincilik Ödülü : 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL
Mansiyon Ödülü : 2.500 TL

1. Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışındaki 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
2. Yarışmaya katılacak eserlerin siyasi ve ideolojik sembol veya söylemleri içermemesi; insan hakları, genel ahlak, toplumsal huzur ve aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
3. Yarışmaya katılacak filmlerin teması doğrudan veya dolaylı olarak Madde 02’de belirtilen başlıkları içerecek nitelikte olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.
4. Başvuruda bulunan filmlerin süresi en fazla 20 dakika ile sınırlıdır. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasındaki tüm haklarını saklı tutar.
5. Yarışmaya “Kurmaca” türünde eserler katılabilir.
6. Yarışmaya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.
7. Yarışmaya değerlendirme yapılabilmesi için en az 15 filmin başvuru yapmış olması gerekir, ancak gerekli görüldüğü takdirde düzenleme kurulu bu sayının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
8. Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir, fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Ayrıca bir yönetmen birden fazla başvuru yapsa da sadece bir ödül verilir.
9. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı olması zorunludur.
10. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan (alıntı) metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Kısa filmi ödüle değer görülen katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilmesi durumunda bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Düzenleme kurulu bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.
11. Film/filmlerin, daha önce herhangi bir festivale ve/veya yarışmaya katılmış olması veya ödül almış olması yarışmaya başvurmasına engel teşkil etmez.
12. İstanbul Tasarım Merkezi, ön elemeyi geçen tüm kısa filmlerin ticari olmayan gösterim hakkına sahiptir.
13. Katılımcılar filmlerini bulundurdukları depolama platformları (Vimeo, Dropbox, Google Drive vb.) aracılığıyla, bağlantı bilgileriyle (kullanıcı adı ve şifre) 30.09.2022 tarihine kadar göndermelidir. Bağlantılı linkleri ön eleme süreci bitene kadar aktif olmalıdır. Ön elemeyi geçen filmler, yarışmanın web sitesinden duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerden daha sonra gösterim kopyaları talep edilecektir.
14. Eserlerin gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
15. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
16. Gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir.
17. Filmler en az 1080p çözünürlükte, mp4, mpeg2 ya da mov formatında olmalıdır.
18. Başvuruda filmden 3 adet screenshot ve 1 adet yönetmen fotoğrafı yüklenmelidir.
19. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
20. Yarışmaya katılım ücretsizdir.