Türkçe metin aşağıdadır / Turkish below

International Labor Film Festival which has been experienced for sixteen years and held online for the last two years due to the COVID-19 Pandemic is continuing its preparations to meet with its audience face-to-face again. The festival, which continues with the support of many trade unions and NGOs, will be held hybrid this year.

The festival, which will be held simultaneously in Izmir, Istanbul and Ankara between May 1 - 8 2022, aims to meet with the audience both in movie theaters and online this year. It is planned to meet with the audience in other provinces of Turkey throughout the year in the future.

International Labor Film Festival, which focuses on gender, urban-environmental struggle and/or human rights with labor-themed films as a priority, reaches short and feature fiction, documentary, experimental and animation genres and brings them to Turkey, aims to deliver the films to many cities in Turkey for free this year, too!

---------------------------------------------------------

On altı yılı geride bırakan ve son iki yıldır COVID-19 Pandemisi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen İşçi Filmleri Festivali, seyircileriyle yeniden yüz yüze kavuşmak için hazırlıklarına devam ediyor. Birçok sendika ve sivil toplum kuruluşunun desteği ile yoluna devam eden festival, bu yıl hibrit olarak gerçekleştirilecek.

1-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında aynı anda İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan festival, bu yıl hem sinema salonlarında hem de çevrimiçi olarak seyirciyle buluşmayı hedefliyor. İlerleyen süreçte yıl boyunca Türkiye’nin diğer illerinde seyirci ile buluşması planlanıyor.

İşçi, emek temalı filmler öncelikli olmak üzere, toplumsal cinsiyet, kent - çevre mücadelesi ve/veya insan hakları odaklı, kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlara ulaşıp Türkiye’deki seyirci ile buluşturan İşçi Filmleri Festivali, bu yıl da programına eklediği filmleri Türkiye’nin birçok noktasına ücretsiz taşımayı hedefliyor!

Türkçe metin aşağıdadır / Turkish below

EN:
1. The applicants can apply to the festival with short and feature fictions, documentaries, experimental and animation films focused on gender, urban - environmental struggle and/or human rights, with labor-themed films as a priority.
2. The applicants can apply to the festival with more than one film.
3. The applicants can apply with films that premiered in 2016 and beyond.
4. The films that applied with only the trailers will be excluded from the review. The festival committee does not give a reminder on this subject.
5. The applicants must apply with subtitles in Turkish or English for films whose original language is not Turkish o English. Films whose original language is English must submit a dialogue list or subtitle file (srt).
6. By applying to the festival, if your film is selected, you grant the right to screen your film both offline and limited* online (via youtube, vimeo, etc.) to the International Labor Film Festival. No fee will be paid to the applicant for this screening right.
7. The applicants of the films that applied to the festival and found eligible to take part in the selection agree to screen their works in all screenings of the International Labor Film Festival, which will be held in different cities of Turkey for one year.
8. The owner of the work is responsible for copyrights. Participants expressly acknowledge and undertake that the International Labor Film Festival and/or all other affiliated parties have no responsibility if any claims, lawsuits, criminal-legal or administrative sanctions are faced by third parties regarding copyrights related to the films. Therefore, International Labor Film Festival reserves the right to suspend and terminate the screening of the film.
9. It shall be deemed to have been accepted by the owner of the work that the films applying to the festival should take part in the International Labor Film Festival events with the name of the director and producer without commercial purpose, and to be used and screened in the promotional materials of the festival. In addition, small sections, images, or trailers from films can be screened in different media (television, radio, social media, etc.) to promote the festival.
10. Films accepted for the festival cannot be withdrawn after March 15, 2022.
11. All promotional materials of the selected films must be sent to film@iff.org.tr address until March 15, 2022.
12. The copies of the festival screenings of the selected films should be prepared by the work-owners in digital video MOV(QuickTime), HD H264 or HD H265 format and delivered to the festival committee.
13. The festival is not responsible for any incomplete or inaccurate information in the materials provided.
14. Festival administration is the only authority that make decisions on the screening schedule of selected films.
15. The texts to be published in the promotional materials of the festival (festival booklet, program, press releases, social media publications, etc.) are at the initiative of the festival.
16. The conditions for application and participation in the festival consist of sixteen (16) items, including this article.

*Online screenings are held for a limited time, one-time.
---------------------------------------------------------

TR:
ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

1. İşçi, emek temalı filmler öncelikli olmak üzere, toplumsal cinsiyet, kent - çevre mücadelesi ve/veya insan hakları odaklı, kısa ve uzun metraj kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlar festivale başvurabilir.
2. Birden fazla film ile festivale başvurulabilir.
3. İlk gösterimini 2016 yılında ve sonrasında yapmış filmler başvurabilir.
4. Yalnızca fragman ile başvuran filmler değerlendirme dışında kalır. Festival komitesi konu ile ilgili bir hatırlatma yapmaz.
5. Orijinal dili Türkçe veya İngilizce olmayan filmlerin Türkçe veya İngilizce alt yazılı kopyaları ile başvurmaları gerekmektedir. Orijinal dili İngilizce olan filmlerin diyalog listesi veya altyazı dosyasını (srt) göndermesi gerekmektedir.
6. Festivale başvurarak, filminizin seçkide yer alması durumunda, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'ne filminizi hem yüz yüze hem de sınırlı* çevrimiçi (youtube, vimeo vb. platformlar aracılığıyla) gösterim hakkını vermiş olursunuz. İşbu gösterim hakkı sebebiyle tarafınıza herhangi bir ücret ödenmez.
7. Festivale başvuran ve seçkide yer almaya hak kazanan filmlerin eser sahipleri, 1 (bir) yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin tüm gösterimlerinde eserlerinin gösterilmesini kabul eder.
8. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir. Katılımcılar, filmlere ilişkin telif hakları konusunda 3.kişiler tarafından herhangi bir iddiada bulunulması, dava açılması, cezai-hukuki veyahut idari bir yaptırımla karşı karşıya kalınması halinde Uluslararası İşçi Filmleri Festivali ve/veya diğer tüm bağlantılı tarafların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını açıkça kabul ve taahhüt ederler. Bu nedenle Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin filmin gösterimini durdurma, sonlandırma hakkı saklıdır.
9. Festivale başvuran filmlerin, yönetmen ve yapımcı adı belirtilerek ve ticari amaç gözetmeksizin Uluslararası İşçi Filmleri Festivali etkinliklerinde yer alması, işbu etkinliği tanıtıcı materyallerde kullanılması, gösterilmesi eser sahibi tarafından kabul edilmiş̧ sayılır. Buna ek olarak, festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler, görseller veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo, sosyal medya vb.) gösterilebilir.
10. Festivale kabul edilen filmler 15 Mart 2022’den sonra geri çekilemez.
11. Seçilen filmlerin tüm tanıtım materyalleri 15 Mart 2022 tarihine kadar film@iff.org.tr adresine gönderilmelidir.
12. Festival seçkisine alınan filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser sahipleri tarafından dijital video MOV (QuickTime), HD H264 veya HD H265 formatında hazırlanmalı ve festival komitesine ulaştırılmalıdır.
13. Sağlanan materyallerdeki eksik ya da hatalı bilgilerin sorumluluğu festivale ait değildir.
14. Festival yönetimi seçilen filmlerin gösterim programına karar veren tek yetkilidir.
15. Festivalin tanıtım materyallerinde (festival kitapçığı, program, basın bültenleri, sosyal medya yayınları vb.) yayınlanacak metinler festivalin inisiyatifindedir.
16. Festivale başvuru ve katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere on altı (16) maddeden oluşmaktadır.

*Çevrimiçi gösterimler bir kereye mahsus olmak üzere, sınırlı süre ile yapılır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking