One of the elite film festivals in Turkey, International Usak Short Film Festival, is calling for applications for the 10th time. After becoming an awarded film festival and receiving the reputation as the most ideal film event amongst the short film artists in Turkey, Usak Film Festival became an international powerhouse by having official selections of Cannes, Berlin, Venice, Toronto competing alongside with Academy Award Winners for the Winged Seahorse Awards. With its prestigious program, International Usak Short Film Festival is an ever growing film event which welcomes artists from all over the world.

Application deadline: September 1, 2023
Festival dates: December 12-19, 2023
Open for films made in 2022 and 2023.
***
Farklı kurumların değerlendirmeleriyle Türkiye'nin en ideal sinema etkinlikleri arasında yer alan, gösterime giren filmlerin tamamına telif öderken Cannes, Berlin, Venedik, Toronto resmi seçkilerinin Oscar Ödüllü filmlerle yarıştığı üst düzey bir programa ev sahipliği yaparak ülkemizin en seçkin festivallerinden biri halini alan Uluslararası Uşak Kısa Festivali, onuncu kez başvurularınızı bekliyor!

Son başvuru tarihi: 1 Eylül 2023
Festival tarihi: 12-19 Aralık 2023
2022 ve 2023 yapımı filmler başvuruda bulunabilir.

International Short Film Competition / Uluslararası Kısa Film Yarışması
Best Picture Award / En İyi Film Ödülü
Best Director Award / En İyi Yönetmen Ödülü
Best Screenplay Award / En İyi Senaryo Ödülü
Best Cinematographer Award / En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Best Production Designer Award / En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Best Editing Award / En İyi Kurgu Ödülü
Best Sound Design Award / En İyi Ses Tasarımı Ödülü
Best Leading Act Award / En İyi Başrol Oyuncusu Ödülü
Best Supporting Act Award / En İyi Yardımcı Rol Oyuncusu Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü
***
National Short Film Competition / Ulusal Kısa Film Yarışması
Best Picture Award / En İyi Film Ödülü
Best Director Award / En İyi Yönetmen Ödülü
Best Screenplay Award / En İyi Senaryo Ödülü
Best Cinematographer Award / En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Best Production Designer Award / En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Best Editing Award / En İyi Kurgu Ödülü
Best Sound Design Award / En İyi Ses Tasarımı Ödülü
Best Special Effects Award / En İyi Özel Efekt Ödülü
Best Film Music Award / En İyi Film Müziği Ödülü
Best Make Up Award / En İyi Makyaj Ödülü
Best Leading Act Award / En İyi Başrol Oyuncusu Ödülü
Best Supporting Act Award / En İyi Yardımcı Rol Oyuncusu Ödülü
***
National Student Film Competition / Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
Best Fiction Award / En İyi Kurmaca Ödülü
Best Documentary Award / En İyi Belgesel Ödülü
Best Animation Award / En İyi Canlandırma Ödülü
Best Experimental Award / En İyi Deneysel/Video Ödülü

IX. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali Şartnameleri

Ulusal Kısa Film Yarışması

1. AMAÇ
100. yılını geride bırakan sinemamıza yaratıcı, yenilikçi adları kazandırmak, bir bütün olarak Türkiye’de kısa film alanının güçlenmesine ve sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

2. KAPSAM
2.1. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde lisans ve ön lisans eğitimi gören öğrenciler hariç olmak kaydıyla yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenlerle birlikte, yaş, meslek vb. ayrımlar gözetmeksizin herkes Uşak Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’na başvurabilir.
2.2. Seçici Kurul ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan veya filmin yapım sürecinde kurullarda ve komitede yer alan üyelerle birlikte çalışmış kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan film yarışmadan çıkartılır.
2.3. Yarışmaya filmin yönetmeni başvurmalıdır. Birden fazla yönetmeni olan filmlerde herhangi bir yönetmenin başvurusu filmin diğer yönetmenlerini de kapsayacaktır.

3. BAŞVURU
3.1.Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
3.2. Yarışmacılar en geç 01.09.2023 tarihine kadar https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresi üzerinden festivalin ilgili yarışmasına başvuruda bulunmalıdırlar. FilmFreeway üzerinden festival başvurusu gerçekleştiren katılımcı, aşağıda yer alan dört madde başta olmak üzere şartnamenin tamamını onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır;
– Başvurumda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
– Filmde kullanılan senaryo, görüntü, görsel ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.
– Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali ile ilgili yapılan ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda ve çalışmalarda, tarafımın haberdar edilmesi şartıyla, filmimin gösterilmesine izin veriyorum.
– Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya sahibi olarak kabul ederim.
3.3. Başvuru sahibinin, birden fazla yarışmaya başvurması halinde, söz konusu yarışmaların da koşullarını sağlamakta ise, hangi yarışmada yer alacağına Festival Komitesi karar verecektir. Birden fazla yarışmaya başvuran ancak tek bir yarışmanın koşullarını karşılayan başvuru durumunda film yalnızca o yarışmada yer alabilecektir.
3.4. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 10.09.2023 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 01.09.2023’dir.
4.2. Yarışmaya yapım yılı 2022 ve 2023 olan filmler katılabilir.
4.3. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
4.4. Daha önce ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Uşak Kısa Film Festivali’ne katılımına engel teşkil etmemektedir. Ancak festivale önceki yıllarda başvurmuş filmlerin ikinci bir başvurusu kabul edilmemektedir.
4.5. Yarışma; tür veya kategori sınırlaması olmadan gerçekleşmektedir.
4.6. Yarışmaya kurmaca, canlandırma, deneysel ve video türlerinde 35 dakikadan kısa; belgesel kategorisinde ise 45 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise, filme Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
4.8. Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
4.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler.
4.10. Ön Seçici Kurul üyeleri festival kapsamında gösterilmek üzere, ulusal kategoride toplam 30 filmi seçer. Seçilen filmler arasında, Ara Seçici Kurul kararıyla, belirlenecek finalistler ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır. Ara Seçici Kurul, ulusal yarışma ödüllerinin her bir kategorisi için en az üç en fazla beş finalist belirleyecektir.
4.11. Ara Seçici Kurul tarafından belirlenen finalist filmler arasından Ana Seçici Kurul üyeleri, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Ses, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Film Müziği, En İyi Görsel Efekt ve En İyi Makyaj ödüllerinin kazananlarını belirleyeceklerdir. Yarışmaya katılma hakkı kazanıp ödüller için yarışacak filmlerin yapım ekibinden tercihen filmin yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
4.12. Yarışmaya davet edilen yönetmenin veya temsilcinin ulaşım ve konaklama masrafları festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
4.13. Yarışmaya ve gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.14. Gösterime giren filmlerinin tamamının eser sahiplerine, festivaldeki gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.

5. ÖZEL KOŞULLAR
5.1. Uşak Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması bölümünün 4.11’de belirtilen tüm ödülleri, en az 150 film başvurusu olması koşuluyla takdim edilecektir. Başvuru sayısının 150’den az olması durumunda Festival Yönetimi, Ön Seçici Kurul üyeleri ile ortaklaşa alacakları kararla ödül sayısını azaltma veya yarışmalı bölüm açmama hakkına sahiptir.
5.2. Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Festival Yönetimi tarafından ücretsiz olarak, filmin yönetmenin bilgisi dâhilinde gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
5.3. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
5.4. Meydana gelebilecek olası sorunlardan Festival Yönetimi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER
Ödüllerin içeriği, iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA
7.1. Yarışmanın ön, ara ve ana seçici kurul üyeleri en az beşer kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
7.2. Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
7.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
7.4. Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
7.5. Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir veya seçici kurul başkan unvanına gereksinim duymayabilir.
7.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantısına bulunmakla yükümlüdür. Festival günlerinde, festival yönetiminin belirleyeceği tarih ve mekânda gerçekleşecek Ana Seçici Kurul toplantısına katılmayan üyenin oyu geçersiz sayılacaktır.
7.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
7.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonu ana belirleyen olarak ele alınamaz.
7.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır. Ana Seçici Kurul her ödül için gerekçeli karar yazmak ve bunu ödül töreninde okumak zorundadır.
7.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
7.11. Ön, ara ve ana seçici kurulun yargısı kesindir.

8. GENEL KOŞULLAR
8.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
8.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Yönetimine aittir.
8.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
8.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
8.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

***
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

1. AMAÇ
100. yılını geride bırakan sinemamıza yaratıcı, yenilikçi adları kazandırmak, bir bütün olarak Türkiye’de kısa film alanının güçlenmesine ve sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

2. KAPSAM
2.1. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Lisans ve Ön Lisans eğitimi gören tüm öğrencilerin, bölüm ve fakülte farkı gözetmeksizin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır. Yüksek lisans ve doktora öğrenci festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması bölümüne başvurmalıdır. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması yalnızca lisans ve ön lisans öğrencilerine açıktır.
2.2. Seçici Kurul ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan veya filmin yapım sürecinde kurullarda ve komitede yer alan üyelerle birlikte çalışmış kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan film yarışmadan çıkartılır.
2.3. Yarışmaya filmin yönetmeni başvurmalıdır. Birden fazla yönetmeni olan filmlerde herhangi bir yönetmenin başvurusu filmin diğer yönetmenlerini de kapsayacaktır.

3. BAŞVURU
3.1. Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
3.2. Yarışmacılar en geç 01.09.2023 tarihine kadar https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresi üzerinden festivalin ilgili kategorideki yarışmasına, öğrenci belgelerini de içerecek şekilde, başvuruda bulunmalıdırlar. FilmFreeway üzerinden festival başvurusu gerçekleştiren katılımcı, aşağıda yer alan dört madde başta olmak üzere şartnamenin tamamını onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır;
– Başvurumda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
– Filmde kullanılan senaryo, görüntü, görsel ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.
– Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali ile ilgili yapılan ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda ve çalışmalarda, tarafımın haberdar edilmesi şartıyla, filmimin gösterilmesine izin veriyorum.
– Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya sahibi olarak kabul ederim.
3.3. Başvuru sahibinin, birden fazla yarışmaya başvurması halinde, söz konusu yarışmaların da koşullarını sağlamakta ise, hangi yarışmada yer alacağına Festival Komitesi karar verecektir. Birden fazla yarışmaya başvuran ancak tek bir yarışmanın koşullarını karşılayan başvuru durumunda film yalnızca o yarışmada yer alabilecektir.
3.4. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 10.09.2023 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 01.09.2023’dir.
4.2. Yarışmaya yapım yılı 2022 ve 2023 olan filmler katılabilir.
4.3. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
4.4. Daha önce Ulusal yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Uşak Kısa Film Festivali’ne katılımına engel teşkil etmemektedir. Ancak festivale önceki yıllarda başvurmuş filmlerin ikinci bir başvurusu kabul edilmemektedir.
4.5. Yarışma; Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel/Video olmak üzere 4 kategoriden oluşmaktadır.
4.6. Yarışmaya Kurmaca, Canlandırma ve Deneysel/Video kategorilerde 25 dakikadan kısa; Belgesel kategorisinde ise 35 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise, filme Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
4.8. Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
4.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler. Festival Komitesi, Ön Seçici Kurulun tercihi doğrultusunda, belirli bir kategoride yarışmaya başvurmuş bir filmi gerekli görüldüğü takdirde bir diğer kategoride değerlendirme hakkına sahiptir.
4.10. Ön Seçici Kurul üyeleri, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması özelinde, festival kapsamında gösterilmek üzere dört kategori toplamında en az yirmi film seçer. Seçilen filmler arasında, Ara Seçici Kurul kararıyla, her kategoride 3 eser ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır.
4.11. Finalist olarak belirlenen üç film arasından Ana Seçici Kurul her bir kategoride birinci olan filmi belirleyecektir.
4.12. Yarışmaya katılan filmlerin yapım ekibinden tercihen filmin yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
4.13. Yarışmaya davet edilen yönetmenin ulaşım ve konaklama masrafları festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
4.14. Yarışmaya ve gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.15. Eser sahiplerine filmlerinin festival gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.

5. ÖZEL KOŞULLAR
5.1. Kısa Film Festivaline 4.5. maddede belirlenen kategorilerde; her kategori için en az yirmi film başvurusu olmadığı takdirde o kategorinin yarışmalı bölümü açılmayacaktır.
5.2. Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Festival Yönetimi tarafından ücretsiz olarak, filmin yönetmenin bilgisi dâhilinde gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
5.3. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
5.4. Meydana gelebilecek olası sorunlardan Festival Yönetimi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER
Ödüllerin içeriği, iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA
7.1. Yarışmanın ön, ara ve ana seçici kurul üyeleri en az beşer kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
7.2. Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
7.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
7.4. Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
7.5. Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir veya seçici kurul başkan unvanına gereksinim duymayabilir.
7.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantısına bulunmakla yükümlüdür. Festival günlerinde, festival yönetiminin belirleyeceği tarih ve mekânda gerçekleşecek Ana Seçici Kurul toplantısına katılmayan üyenin oyu geçersiz sayılacaktır.
7.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
7.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonu ana belirleyen olarak ele alınamaz.
7.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır. Ana Seçici Kurul her ödül için gerekçeli karar yazmak ve bunu ödül töreninde okumak zorundadır.
7.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
7.11. Ön, ara ve ana seçici kurulun yargısı kesindir.

8. GENEL KOŞULLAR
8.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
8.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Yönetimine aittir.
8.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
8.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
8.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

***
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION SPECIFICATION

1. APPLICATION
1.1. The films which participates to the competition will be delivered to the festival via digital media.
1.2. The competitors must apply to relevant competition of the festival by the address of https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse until 01.09.2023 at the latest. Participant who apply for the festival through FilmFreeway will be deemed to have approved and accepted all of the specification, especially the four articles listed below;
– I confirm the accuracy of the information contained in my application and accept that I am responsible for any legal problems which may occur.
– I acknowledge that the scenario, images, visuals and music which be used in the movie are original or that permission has been obtained to use, and I take all responsibility for the copyright and similar problems that may arise.
– I allow my film can be shown in the environments and Works which no commercial value related to the International Usak Short Film Festival, provided that i am informed.
– I confirm that I have fulfilled the conditions of application, and accept informations in the application form and articles in the specifications as the director and / or owner of the film.
1.3. If the applier applies to competition more than one and if fulfill the conditions of the competition which at issue, the Festival Committee is going to decide which competition will the applier take part. In the case of an application that applies to competition more than one, but fullfill the conditions of a single competition, the film can only take part in that competition.
1.4. Documents required for the films that pass the pre-selection will be requested from participants on 10.09.2023.

2. CONDITIONS OF PARTICIPATE IN THE COMPETITION
2.1. There is no fee to participate in the competition. The application deadline is 01.09.2023.
2.2. The films which produced in 2022 and 2023 can participate in the competition.
2.3. The competition is at an international level and open to everyone from all over the world indiscriminatingly whether is amateur or professional.
2.4. Appliers who have previously participated in national or international competitions or received an award can participate in the Usak Short Film Festival. However, a second application of the films that have applied to this festival in previous years is not accepted.
2.5. Competition takes place without species and category restrictions.
2.6. Films which less than 45 minutes in fiction, animation, documentary, experimental and video genres can apply to the competition.
2.7. Management Team of the Festival has the right to use any part of the film provided that promotional purposes.
2.8. The directors, who participated in competition cannot draw back of their films from the festival whether they passed the pre-assessment or not.
2.9. The members of the Pre-Selection Committee select 50 films in the international category to be shown within the festival. Among the films which selected, the finalists will be determined by the decision of the Mid-Selection Committee and candidated to compete for the awards. By the Mid-Selection Committee, at least 5 and furthest 10 finalists will be determined to compete for 5 awards will be given in the international competition.
2.10. Among the finalist films determined by the Mid-Selection Committee, the members of the Main Selection Committee will determine the winners of 10 awards. Preferably, the director or the representative determined by the director will be invited to the festival from the production team of the films that deserve to participate in the competition and will compete for the awards.
2.11. Transportation and accommodation charges of the director or representative who invited to the competition will be covered by festival supporters.
2.12. All films which selected for the competition and screening will be presented to the audience in the halls determined by the members of the Selection Committee and the Management Team of the Festival, and according to the schedule determined by the Management Team of the Festival.
2.13. The owners of the films that will make it to the finals in the international competition will be paid a symbolic royalty for their screenings within the festival.

3. SPECIAL CONDITIONS
3.1. All awards which specified in 2.10 the International Short Film Competition Section of the Usak Short Film Festival will be presented on condition that there are at least 500 films applications. In case the number of applications is less than 500, the Festival Committee and the members of the Pre-Selection Committee has the right to make a decision jointly and decrease the number of awards or not to open a competition section.
3.2. After the festival the films which participate in the competition can be screened for educational purposes (not commercial) within the director’s knowledge the film by the Festival Committee free of charge, and the legal owner of the film which participate in the competition will not get paid for these screenings.
3.3. People who also take charge in the films which participated in the Short Film Competition; as producer, actor/actress director and the other artists who contribute to the film will be deemed to have accepted the specification. It is the applier's responsibility to inform the artists about situations that may occur positive or negative.
3.4. Festival Committee does not accept any responsibility for possible problems that may occur.

4. AWARDS and PAYMENTS
All informations about content of the awards, their transmission and copyright for the festival screenings will be announced soon.

5. ABOUT THE JURY
5.1. The pre, mid and main election committee members of the competition may be further numbers provided that they consist of at least five people.
5.2. The names and titles of the selection committee members will be announced to the public at the meeting which will be organized by the Festival Committee.
5.3. People who have a first degree relatives relationship with the competitors that have a movie in the competition or participate in the competition cannot be a member of the selection committee.
5.4. Management Team of the Festival may choose the members of the selection committee from academics, artists, cinema industry, other art branches and the managers of film festivals.
5.5. The head of the main selection committee is determined by the Management Team of the Festival. However, if the members of the selection committee deem necessary, they may elect the head of the selection committee within theirselves or may not even require that title at all.
5.6. The selection committee members are obliged to watch all the films and attend the committee meeting. Management Team of the Festival will be determined date and place for Main Election meeting during the festival. And the vote of the member who does not attend to this meeting will be void.
5.7. The selection committee members vote in a democratic way and each member, including head of the committee, has one vote.
5.8. The selection committee members can evaluate the film in artistic and creativity categories. The production of the film cannot be considered as the main determinant.
5.9. Reasoned decisions of the awards will be announced by the selection committee members during the award ceremony. The Main Selection Committee has to write a reasoned decision for each award and read it at the award ceremony.
5.10. The selection committee members can explain their evaluations about the film during the meetings and the awards. Apart from these situations, they cannot share with any person or institution.
5.11. The judgment of the pre, mid and main selection committee is final.

6. GENERAL CONDITIONS
6.1. The awards of the competitors who are found out to be in violation of the regulations will be canceled and if the awards have been already given, return will be requested. If the award is not returned, legal transaction will be initiated against the competitor.
6.2. Related all issues outside the scope of this regulation, decision-making authority belongs to the Festival Committee.
6.3. The right of any change in the regulation belongs to the Management Team of the Festival.
6.4. Competitors who do not meet the application requirements may be excluded from the competition by the festival even if they pass the pre-selection.
6.5. Every competitor who makes her/his application is deemed to have accepted these conditions.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Filip Jakubowski


  Very interesting and open festival.

  January 2023
 • Gargantua Film Distribution

  Thank you for awarding "Guinea Pig" as the best Italian short!

  January 2023
 • Mark Gerstorfer

  Great Festival. Very nice hospitality.

  December 2022
 • Harika bir festivaldi! Festival Direktörü Onur Keşaplı ve oğrencilerinin oluşturduğu fantastik bir sinema ortamı var! Sıkı genç bir kitle ile filmleri izlemek harika! Konukseverlik de muhteşemdi! İlk defa bir festivalde her yönetmene bir asistan atandığını gördüm. Misafir olarak kendinizi cidden çok özel hissettiren bir durum! 👌 Tebrikler 🤘🤘🤘

  December 2022
 • What a special fest... Generous hospitality and communication, smart curation, sharp talks/presentations, nice theater venue, awesome and unique awards... So glad I got to attend in person, it was a surprisingly unforgettable festival experience!

  April 2022