After having 3300 submissions from 116 countries the previous year that leads breaking the Turkish festival records and revieving top festival honors from various organizations, International Uşak Winged Seahorse Short Film Festival, one of the few festivals in the world that pays copyright to all its official selection is calling for applications for the 6th time!
Application deadline: October 25, 2019
Address: http://usakfilmfest.wixsite.com/ukdff (or via FilmFreeway)
Festival dates: December 9-13, 2019
Open for films made after January 2018.
No application fee!

Uşak Winged Seahorse Short Film Festival has been organized by Uşak University Communication Club every December since 2014 in Uşak, the city which houses historical richness of Anatolia. The festival, through many firsts, achieved status as one of the most important national cinema event and last year is to became international. Having Turkey's leading directors, ciematographers, art directors, actors, academicians, critics, short film artists and artists from other disciplines in its pre and main selection committees, the festival quickly hosted accredited selections. For the last two year the festival pays deserved respect to short film by making copyright payments to all films which passed the preselection despite the fact that no application fee was taken. This practice is first in Turkey, and one of the few in the world.
Uşak Winged Seahorse film festival offers a powerful cinema experience with workshops, interviews, masterclasses, retrospectives and surely the richness of the competitions which takes place alongside screenings. Last year the festival took a big step towards becoming international, when it hosted special selection outside the competition field which included films, documentaries, experimental and video art works from all 6 continents and made them meet with cinephiles in Turkey. The festival which will host International Short Film Competition along with National Short Film Competition and National Student Films Competition this year, awaits works from artists all over the world without asking for application fees. As in national competitions the copyrights will be payed to all films that will be screened and all expenses of the finalists during stay in Uşak will be covered. In addition prizes provided by the supporters will be presented to the winners. Detailed information about the festival can be obtained from the competition http://usakfilmfest.wixsite.com/ukdff adress or via festivals FilmFreeway page and the social media accounts of the festival.
The 6th International Uşak Winged Seahorse short film festival, which sets an example for new generation of film festivals, will take place in December 9-13, 2019. The application deadline is October 15, 2019. We look forward to your applications.
Hope to see you in Uşak...

***
Önceki yıl toplam 116 ülkeden 3300 başvuru ile Türkiye rekoru kıran, farklı kurumların değerlendirmeleriyle Türkiye'nin en ideal sinema etkinlikleri arasında gösterilen ve en önemlisi dünyada resmi seçkisinin tamamına telif ödeyen muhtemelen tek festival
Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Festivali
Başvurularınızı Bekliyor!
Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2019
Adres: http://usakfilmfest.wixsite.com/ukdff (ya da FilmFreeway aracılığıyla)
Festival Tarihi: 9-13 Aralık 2019
Başvuru Ücreti Yok!

2014’ten bu yana her yıl Aralık ayında, Anadolu’nun tarihi zenginliklerine ev sahipliği yapan kenti Uşak’ta, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nca düzenlenen Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, ilklere imza atarak ulusal ölçekte en önemli sinema etkinliklerinden biri olmayı başardıktan sonra bu yıl ikinci kez uluslararası alana açılıyor. Ön ve ana seçici kurullarında Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerine, görüntü yönetmenlerine, sanat yönetmenlerine, oyuncularına, akademisyenlerine, eleştirmenlerine, kısa film sanatçılarına ve diğer disiplinlerden sanatçılara yer vererek kısa sürede en itibarlı seçkilere ev sahipliği yapan festival, geçtiğimiz yılla beraber herhangi bir başvuru ücreti almadığı halde ön elemeyi geçen tüm filmlere telif ödeyerek Türkiye’de ve muhtemelen dünyada bir ilke imza atarak kısa filme hak ettiği değeri vermiştir.

Gösterimler dışında atölyelerin, söyleşilerin, masterclassların, retrospektiflerin ve elbette yarışmaların zenginliğiyle güçlü bir sinema deneyimi sunan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, geçtiğimiz yıl ilk kez yarışma dışı alanda ev sahipliği yaptığı özel seçkilerle 6 kıtanın tamamından kısa film, belgesel, deneysel ve video art çalışmalarını Türkiye’de sinemaseverlerle buluşturarak uluslararası olma yolunda büyük bir adım atmıştır. Bu yıl, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ile Uluslararası Kısa Film Yarışması'nı da içerecek olan festival, tüm dünyadan sanatçıların yapıtlarını herhangi bir başvuru ücreti olmaksızın bekliyor. Ayrıntılı bilgilerin yarışma adresleri ve sosyal medya hesaplarından edinilebileceği festivalin, ulusal yarışmalarında olduğu gibi uluslararası yarışmasında da gösterime giren tüm filmlere telif ödeneceği gibi finalistlerin tamamı, tüm masrafları karşılanarak festival süresince Uşak-Türkiye’de ağırlanacak ve destekleyicilerin sağladığı ek ödüller kazananlara taktim edilecek.

Film festivallerinin yeni nesline örnek olan ve bu yıl 9-13 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Deniz Atı Kısa Film Festivali’nin son başvuru tarihi ise 15 Ekim 2019. Başvurularınızı bekliyoruz;

Uşak’ta, Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nde görüşmek üzere!

International Short Film Competition / Uluslararası Kısa Film Yarışması
Best Film Award / En İyi Film Ödülü
Second Best Film Award / En İyi İkinci Film Ödülü
Third Best Film Award / En İyi Üçüncü Film Ödülü
Special Jury Award / Jüri Özel Ödülü
Usak University Honorable Mention Award / Uşak Üniversitesi Mansiyon Ödülü

National Short Film Competition / Ulusal Kısa Film Yarışması
Best Picture Award / En İyi Film Ödülü
Best Director Award / En İyi Yönetmen Ödülü
Best Screenplay Award / En İyi Senaryo Ödülü
Best Cinematographer Award / En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü
Best Production Designer Award / En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü
Best Editing Award / En İyi Kurgu Ödülü
Best Sound Award / En İyi Ses Ödülü
Best Special Effects Award / En İyi Özel Efekt Ödülü
Best Film Music Award / En İyi Film Müziği Ödülü
Best Actress Award / En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Best Actor Award / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

National Student Film Competition / Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
Best Fiction Award / En İyi Kurmaca Ödülü
Best Documentary Award / En İyi Belgesel Ödülü
Best Animation Award / En İyi Canlandırma Ödülü
Best Experimental Award / En İyi Deneysel Ödülü

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Topluluğu
VI. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Şartnameleri

Ulusal Kısa Film Yarışması

1. AMAÇ
100. yılını geride bırakan sinemamıza yaratıcı, yenilikçi adları kazandırmak, bir bütün olarak Türkiye’de kısa film alanının güçlenmesine ve sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

2. KAPSAM
2.1. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde lisans ve ön lisans eğitimi gören öğrenciler hariç olmak kaydıyla yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenlerle birlikte, yaş, meslek vb. ayrımlar gözetmeksizin herkes Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’na başvurabilir.
2.2. Seçici Kurul ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan veya filmin yapım sürecinde kurullarda ve komitede yer alan üyelerle birlikte çalışmış kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan film yarışmadan çıkartılır.
2.3. Yarışmaya filmin yönetmeni başvurmalıdır. Birden fazla yönetmeni olan filmlerde herhangi bir yönetmenin başvurusu filmin diğer yönetmenlerini de kapsayacaktır.

3. BAŞVURU
3.1.Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
3.2. Yarışmacılar en geç 25.10.2019 tarihine kadar https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresi üzerinden festivalin ilgili yarışmasına başvuruda bulunmalıdırlar. Ayrıca usakfilmfest@gmail.com adresine filmlerinin doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formunun taranmış ve JPEG formatına dönüştürülmüş görselini göndermeleri gerekmektedir.
3.3. Başvuru sahibinin, birden fazla yarışmaya başvurması halinde, söz konusu yarışmaların da koşullarını sağlamakta ise, hangi yarışmada yer alacağına Festival Komitesi karar verecektir. Birden fazla yarışmaya başvuran ancak tek bir yarışmanın koşullarını karşılayan başvuru durumunda film yalnızca o yarışmada yer alabilecektir.
3.4. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 15.11.2019 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 25.10.2019’dir.
4.2. Yarışmaya Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış filmler katılabilir.
4.3. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
4.4. Daha önce ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’ne katılımına engel teşkil etmemektedir. Ancak festivale önceki yıllarda başvurmuş filmlerin ikinci bir başvurusu kabul edilmemektedir.
4.5. Yarışma; tür veya kategori sınırlaması olmadan gerçekleşmektedir.
4.6. Yarışmaya kurmaca, canlandırma, deneysel kategorilerinde 30 dakikadan kısa; belgesel kategorisinde ise 40 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise, filme Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
4.8. Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
4.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler.
4.10. Ön Seçici Kurul üyeleri festival kapsamında gösterilmek üzere, ulusal kategoride toplam 30 filmi seçer. Seçilen filmler arasında, Ara Seçici Kurul kararıyla, belirlenecek finalistler ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır. Ara Seçici Kurul, ulusal yarışma ödüllerinin her bir kategorisi için en az üç en fazla beş finalist belirleyecektir.
4.11. Ara Seçici Kurul tarafından belirlenen finalist filmler arasından Ana Seçici Kurul üyeleri, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Ses, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Film Müziği, En İyi Görsel Efekt ödüllerinin kazananlarını belirleyeceklerdir. Yarışmaya katılan filmlerin yapım ekibinden tercihen film yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
4.12. Yarışmaya davet edilen yönetmenin veya temsilcinin ulaşım ve konaklama masrafları Uşak Üniversitesi ya da festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
4.13. Yarışmaya ve gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.14. Eser sahiplerine filmlerinin festival gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.

5. ÖZEL KOŞULLAR
5.1. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması bölümünün 4.11’de belirtilen tüm ödülleri, en az 150 film başvurusu olması koşuluyla taktim edilecektir. Başvuru sayısının 150’den az olması durumunda Festival Komitesi, Ön Seçici Kurul üyeleri ile ortaklaşa alacakları kararla ödül sayısını azaltma veya yarışmalı bölüm açmama hakkına sahiptir.
5.2. Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Uşak Üniversitesi tarafından ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
5.3. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
5.4. Meydana gelebilecek olası sorunlardan Uşak Üniversitesi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER
Ödüllerin içeriği, iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA
7.1. Yarışmanın ön, ara ve ana seçici kurul üyeleri en az beşer kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
7.2. Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
7.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
7.4. Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
7.5. Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir.
7.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
7.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
7.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonu ana belirleyen olarak ele alınamaz.
7.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır.
7.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
7.11. Ön, ara ve ana seçici kurulun yargısı kesindir.

8. GENEL KOŞULLAR
8.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
8.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Komitesine aittir.
8.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
8.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
8.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

***

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

1. AMAÇ
100. yılını geride bırakan sinemamıza yaratıcı, yenilikçi adları kazandırmak, bir bütün olarak Türkiye’de kısa film alanının güçlenmesine ve sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

2. KAPSAM
2.1. Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde Lisans ve Ön Lisans eğitimi gören tüm öğrencilerin, bölüm ve fakülte farkı gözetmeksizin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır. Yüksek lisans ve doktora öğrenci festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması bölümüne başvurmalıdır. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması yalnızca lisans ve ön lisans öğrencilerine açıktır.
2.2. Seçici Kurul ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan veya filmin yapım sürecinde kurullarda ve komitede yer alan üyelerle birlikte çalışmış kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan film yarışmadan çıkartılır.
2.3. Yarışmaya filmin yönetmeni başvurmalıdır. Birden fazla yönetmeni olan filmlerde herhangi bir yönetmenin başvurusu filmin diğer yönetmenlerini de kapsayacaktır.

3. BAŞVURU
3.1. Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
3.2. Yarışmacılar en geç 25.10.2019 tarihine kadar https://filmfreeway.com/UsakWingedSeahorse adresi üzerinden festivalin ilgili kategorideki yarışmasına başvuruda bulunmalıdırlar. Ayrıca usakfilmfest@gmail.com adresine öğrenci belgeleri ile birlikte filmlerinin doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formunun taranmış ve JPEG formatına dönüştürülmüş görselini göndermeleri gerekmektedir.
3.3. Başvuru sahibinin, birden fazla yarışmaya başvurması halinde, söz konusu yarışmaların da koşullarını sağlamakta ise, hangi yarışmada yer alacağına Festival Komitesi karar verecektir. Birden fazla yarışmaya başvuran ancak tek bir yarışmanın koşullarını karşılayan başvuru durumunda film yalnızca o yarışmada yer alabilecektir.
3.4. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 15.11.2019 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
4.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 25.10.2019’dir.
4.2. Yarışmaya Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış filmler katılabilir.
4.3. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
4.4. Daha önce Ulusal yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’ne katılımına engel teşkil etmemektedir. Ancak festivale önceki yıllarda başvurmuş filmlerin ikinci bir başvurusu kabul edilmemektedir.
4.5. Yarışma; Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel olmak üzere 4 kategoriden oluşmaktadır.
4.6. Yarışmaya Kurmaca, Canlandırma ve Deneysel kategorilerde 20 dakikadan kısa; Belgesel kategorisinde ise 30 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise, filme Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
4.8. Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
4.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler. Festival Komitesi, Ön Seçici Kurulun tercihi doğrultusunda, belirli bir kategoride yarışmaya başvurmuş bir filmi gerekli görüldüğü takdirde bir diğer kategoride değerlendirme hakkına sahiptir.
4.10. Ön Seçici Kurul üyeleri, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması özelinde, festival kapsamında gösterilmek üzere dört kategoride en az yirmi film seçer. Seçilen filmler arasında, Ara Seçici Kurul kararıyla, her kategoride 3 eser ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır.
4.11. Finalist olarak belirlenen üç film arasından Ana Seçici Kurul her bir kategoride birinci olan filmi belirleyecektir.
4.12. Yarışmaya katılan filmlerin yapım ekibinden tercihen film yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
4.13. Yarışmaya davet edilen yönetmenin ulaşım ve konaklama masrafları Uşak Üniversitesi ya da festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
4.14. Yarışmaya ve gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.15. Eser sahiplerine filmlerinin festival gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.

5. ÖZEL KOŞULLAR
5.1. Kısa Film Festivaline 4.5. maddede belirlenen kategorilerde; her kategori için en az yirmi film başvurusu olmadığı takdirde o kategorinin yarışmalı bölümü açılmayacaktır.
5.2. Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Uşak Üniversitesi tarafından ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
5.3. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
5.4. Meydana gelebilecek olası sorunlardan Uşak Üniversitesi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6. ÖDÜLLER ve ÖDEMELER
Ödüllerin içeriği, iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

7. JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA
7.1. Yarışmanın ön, ara ve ana seçici kurul üyeleri en az beşer kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
7.2. Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
7.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
7.4. Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
7.5. Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir.
7.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
7.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
7.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonu ana belirleyen olarak ele alınamaz.
7.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır.
7.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
7.11. Ön ve ana seçici kurulun yargısı kesindir.

8. GENEL KOŞULLAR
8.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
8.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Komitesine aittir.
8.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
8.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
8.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Erinc Durlanik

  Perfect festival for short film makers. Hospitality and communication is great. One of the best festival in Turkey.

  January 2020
 • Very helpful team, thank you all.

  December 2019
 • mohammad poustindouz

  wonderfull film festival i hope be there again

  December 2018
 • Turan Kubilay

  One of the clear best short film festivals in Turkey. Films from all over the world have to come here !

  December 2018
 • Gökhan Kaya

  It was a great pleasure to be a part of this film festival. Good luck to the festival team!

  December 2018