Twente Short
IMPORTANT, PLEASE READ BEFORE SUBMITTING: We only accept submissions from Dutch filmmakers and from filmmakers who are living in The Netherlands.

Filmhuis Oldenzaal organiseert dit najaar de zevende editie van Twente Short. Dit is hét festival in Twente voor de korte film. Deelnemers kunnen hun films nu al inzenden. Meedoen is gratis.

Twente Short kun je uiteraard ook gewoon bezoeken als filmliefhebber. Over het programma en tickets lees je binnenkort meer op filmhuisoldenzaal.nl.

Filmhuis Oldenzaal is organizing the seventh edition of Twente Short this autumn. This is the festival in Twente for the short film. Contenders can already submit their films. Joining is free.

Film lovers are welcome to visit the Twente Short Festival in November. Information about the program and tickets will soon be available at http://www.filmhuisoldenzaal.nl

Win het gouden Boeskoolmenneke!
Alle films worden beoordeeld door een deskundige jury. Uit de inzendingen selecteert de jury de genomineerden voor het gouden Boeskoolmenneke. De genomineerde films worden op zondag 19 november 2023 vertoond tijdens Twente Short in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Die middag maakt de jury de winnaars bekend van het gouden, het zilveren en het bronzen Boeskoolmenneke. Daarnaast wijst de jury de winnaar aan van de Stimuleringsprijs. Het publiek bepaalt tot slot welke deelnemer met de Publieksprijs van Twente Short naar huis gaat.
Prijzen: Vouchers om filmmaterialen te lenen.

Win the golden Boeskoolmenneke!
All films are judged by an expert jury. The jury selects the nominees for the golden Boeskoolmenneke from the entries. The nominated films will be screened on Sunday 19 November 2023 during Twente Short in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. That afternoon the jury will announce the winner of the golden, the silver and the bronze Boeskoolmenneke. In addition, the jury appoints the winner of the Stimulation Prize. Finally, the public decides which contender will win the Twente Short Audience Award.
Prizes: Vouchers for borrowing film material.

Meedoen aan Twente Short?
Je kunt met één of meer films meedoen aan Twente Short. Er zijn geen beperkingen wat betreft filmgenre.

De lengte van je film bedraagt maximaal 10 minuten.

Je hebt met je film niet meegedaan aan eerdere edities van Twente Short.

Je beschikt over alle rechten op je film. Dat geldt voor zowel het beeld als het geluid dat je hebt gebruikt in je film.

Lever je film bij voorkeur aan als MP4-bestand. Het bestand is HD-kwaliteit of hoger.

Door deel te nemen, verleen je Filmhuis Oldenzaal toestemming om (delen van) jouw film te gebruiken voor publiciteit voor het festival. Uiteraard stelt Filmhuis Oldenzaal jouw materiaal nooit zonder jouw toestemming beschikbaar aan derden.

Stuur je film uiterlijk zondag 10 september 2023 in. Dat kan via We Transfer of Transfer XL naar mailadres festival@filmhuisoldenzaal.nl. Aanleveren kan ook op een usb-stick. Stuur deze op naar Twente Short, p/a Hyacintstraat 7, 7572 BA Oldenzaal.

Naast je film ontvangt de organisatie graag:
- de titel van je film en jouw naam, en die van de eventuele andere makers;
- je e-mailadres en telefoonnummer;
- een korte beschrijving van de inhoud van je film en eventueel het filmproces (maximaal 100 woorden);
- een karakteristieke still uit je film (of print screen).

Na afloop van de vertoning en de prijsuitreiking is er een gezellige nazit en netwerkbijeenkomst voor alle deelnemers in het theatercafé van De Bond.

Heb je vragen over Twente Short? Mail naar festival@filmhuisoldenzaal.nl
We zien je inzending heel graag tegemoet!

You can participate in the Twente Short with one film or several films. There are no restrictions on movie genre. We also accept submissions that have premiered elsewhere.

The length of your film has a maximum of 10 minutes.

With your film you did not participate in previous editions of Twente Short.

You own all the rights to your film, i.e. the copyrights of the footage used (that applies to both the image and the sound that you have used in your film).

Preferably delivering your film as a MP4-file (the file is HD-quality or higher).

By participating, you grant Filmhuis Oldenzaal permission to use (parts of) your film for publicity for the festival. Filmhuis Oldenzaal will never make your material available to third parties without your consent.

Submit your film no later than Sunday, 10 September 2023. This can be done via Wetransfer or Transfer XL to festival@filmhuisoldenzaal.nl.

In addition to your film, the organization would like to receive:
• the title of your film;
• your name and those of any other makers;
• your e-mail address and telephone number;
• in short the content of your film and possibly the filming process (a maximum of 100 words);
• a characteristic still or print screen from your film.

If you need any more information about the Twente Short or if you have any questions about the entry conditions or your film in any way, please mail festival@filmhuisoldenzaal.nl
We look forward to reviewing your entry.