Tampere Film Festival is calling for Finland-based Visual Jockeys (VJ) to take part in the festival's 3rd national VJ Competition. The submission for pre-selections is open during 15 August–24th September, and the Jury will nominate 4 finalists to perform in the Live Competition held on 21 October 2023 as a part of the Media and Light Event Projio. The event is free of charge and has no age limit.

The first VJ Competition by Tampere Film Festival was held in autumn 2021 with five invited VJ artists' pre-recorded video projections. The venue for the Live Competition is Väinö Linna square (Väinö Linnan aukio) in the old industrial Finlayson area, and the visuals will be projected on two walls with two projectors.

The Competition is arranged in co-operation with Stereo:ID, Media and Light Event Projio, and Varma.

Main Prize: 600 €
Participation Reward for all finalists: 300 €
+ Audience Award

The winner will be chosen by the Competition Jury

REGULATIONS
VJ Competition 2022 is open for visual artists living in Finland. You may participate in the competition by sending a short video for pre-selections during 25 May–11 Sep 2022. The Competition Jury will pick four finalists to perform in the Live Competition held at the Media and Light Event Projio in Tampere on Saturday 22 October 2022. In the Live Competition, each participant has a max. 25-minute showtime.

PRE-SELECTION
▪ Open call for artists living in Finland
▪ Open from 25 May 12:00 until 11 September 23:59
▪ Video submissions via FilmFreeway
▪ Submission fee 5 €, only one submission per contestant
▪ Duration 1–2 min, video format MP4, resolution 3840 x 1080 px
▪ The material must be suitable for all ages
▪ The material should be scaled to match the facade of the LIVE-venue. The facade layouts
are available on the competition site: https://tamperefilmfestival.fi/en/info/vj-
competition/
▪ The contestant must hold the copyrights or holder's permission to the used material
▪ The organisers have the right to use max. 30 seconds clip and still images of the pre-
selection material for marketing the competition, if the the work will be selected
▪ The Jury selects 4 best candidates to the final competition. To be selected, the contestant
must be able to attend the LIVE competition in Tampere on Saturday 22 October.
▪ The contestants will be notified about the results by email on Thursday 22 September
▪ The finalists will be announced on Tuesday 4 October on www.tamperefilmfestival.fi

LIVE COMPETITION
▪ The final is arranged as a LIVE Competition at the Projio event on Saturday 22 October at
18:30–22:30. The event is free of charge and open for all ages.
▪ Projection venue: Väinö Linna square, Tampere (Väinö Linnan aukio)
▪ In the final competition, the VJ's are mixing their visuals live on two walls at Väinö Linna
square with two projectors. The VJ’s may choose to use either the same or different
material on each wall.
▪ The final visuals will be accompanying live DJ's randomly picked tunes. The VJ's won't be
able to choose their own music.
▪ Each VJ has max. 25 minutes for their performance.
▪ The competition slots will be drawn and announced on the competition day.

ARRANGEMENTS FOR THE FINALISTS
▪ The VJ's will have a technical set-up and time for testing in the afternoon on Saturday 22
October. The last visual checks will be done in the dark just before the competition starts
at 18:30.
▪ The VJ's will be assisted and supported by the event's own technician.
▪ All the technical equipment and VJ's will have weatherproof working conditions.
▪ The organiser provides each finalist a 1-night accommodation for 1 person in Tampere
during 22–23 October 2022.
▪ The organiser covers the finalists’ travel expenses in Finland by public transport (train,
bus).
▪ The organiser offers each finalist 1 warm meal on the competition day.
▪ Each finalist gets a Participation Reward of 300 euros.
▪ One finalist will also win the Main Prize of 600 euros.

*****

VJ-kilpailuun 2022 on avoin kaikille Suomessa asuville tekijöille. Kilpailuun voi osallistua 25.5.–11.9. lyhyellä videomuotoisella ennakkotyöllä, joiden perusteella tuomaristo valitsee esikarsintavaiheesta finaaliin neljä kilpailijaa. Finaali järjestetään LIVE-kilpailuna Tampereella media- ja valotaiteen Projio-tapahtumassa lauantaina 22.10., ja kunkin osallistujan esiintymisaika on max. 25 minuuttia.

ESIKARSINTA:

▪ Avoin haku Suomessa asuville tekijöille
▪ Alkaa 25.5. klo 12.00 ja päättyy 11.9.2022 klo 23.59
▪ Osallistuminen FilmFreeway-palvelun kautta lähetettävällä videolla
▪ Ilmoittautumismaksu 5 €
▪ Kesto 1–2 minuuttia, formaatti MP4, resoluutio 3840 x 1080 px
▪ Kilpailumateriaalin tulee olla kaiken ikäisille katsojille soveltuvaa
▪ Aineisto tulee skaalata live-kilpailu seinäkuvapintojen mukaisesti. Julkisivukuvat ovat
saatavilla kilpailusivustolla: https://tamperefilmfestival.fi/en/info/vj-competition/
▪ Kilpailijalla tulee olla tekijänoikeudet tai tekijän lupa käyttämiinsä materiaaleihin
▪ Järjestäjällä on oikeus hyödyntää esikarsintamateriaalista max. 30 sekunnin osuus tai
still-kuvia kilpailun markkinoinnissa, mikäli työ tulee valituksi
▪ Kilpailun tuomaristo valitsee esikarsinnasta jatkoon 4 parasta kilpailutyötä. Finaaliin
pääseminen edellyttää sitä, että kilpailija pääsee osallistumaan Tampereelle LIVE-
kilpailuun lauantaina 22.10.
▪ Valinnoista ilmoitetaan esikarsintaan osallistuneille sähköpostitse 22.9.
▪ Finalistit julkistetaan tiistaina 4.10. osoitteessa www.tamperefilmfestival.fi

LIVE-KILPAILU:

▪ VJ-kilpailun finaali järjestetään LIVE-kilpailuna Projio-tapahtumassa lauantaina 22.10 klo
18.30–22.30. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaiken ikäisille.
▪ Projisointikohde: Väinö Linnan aukio, Tampere
▪ Finaalissa VJ:t miksaavat visuaalinsa livenä kahdelle Väinö Linnan aukion seinälle kahden
eri projektorin kautta. Seiniin voi heijastaa joko samaa tai eri kuvaa.
▪ Livekilpailussa visuaalit mukailevat live-DJ:n satunnaisesti soittamia kappaleita. Kilpailevat
VJ:t eivät voi valita esitykseen omaa musiikkiaan.
▪ Jokaisella VJ:llä on käytettävissään max. 25 minuutin esiintymisaika
▪ Kilpailijoiden esitysvuorot arvotaan ja ilmoitetaan esiintymispäivänä lauantaina 22.10.

FINALISTIEN JÄRJESTELYT:

▪ Kaikki VJ:t saavat kasaus- ja testausaikaa paikan päällä lauantai-iltapäivänä 22.10.
Viimeiset kuvatestit tehdään pikaisesti pimeän tullen ennen kuin kilpailu alkaa klo 18.30.
▪ Kilpailijoiden apuna ja tukena on tapahtuman oma videoteknikko
▪ Esitystekniikalle ja kilpailijoille on tarjolla sääsuojattu työskentelytila.
▪ Järjestäjä tarjoaa kullekin finalistille (1 hlö) 1 yön majoituksen Tampereella 22.–23.10.2022
▪ Järjestäjä korvaa finalisteille julkisen liikenteen mukaiset matkakulut Suomessa (juna,
bussi)
▪ Järjestäjä tarjoaa kaikille finalisteille lämpimän aterian kilpailupäivänä
▪ Kaikki finalistit saavat 300 euron osallistumiskorvauksen
▪ Voittaja saa lisäksi 600 euron pääpalkinnon.