SOLANIN FILM FESTIWAL powstał z pasji, zaangażowania i wiary w moc kina w 2009 roku. Wspieramy, promujemy i prezentujemy najciekawszych twórców kina offowego oraz ich produkcje. Stawiamy przede wszystkim na filmy offowe i niezależne, ale w naszych progach zawsze znajdzie się miejsce na ciekawe produkcje z Polski, Europy i Świata.

Przez 16 lat Solanin dorobił się prawdziwej tężyzny fizycznej i ogromnej siły, którą czerpie z „pakowania" kultury. Jednak, aby OFF miał MOC, potrzebujemy wciąż nowych pasjonatów i miłośników kina. W tym celu, wchodząc w nowe dziesięciolecie, postawiliśmy na międzynarodową współpracę. Prócz naszych przyjaciół z Czech czy Niemiec, planujemy poszerzyć zasięg o kolejne kraje, aby kolejne solenie miało jeszcze większą MOC!

Nowa Sól po raz piętnasty zamieni się w przestrzeń, w której będzie można zobaczyć najMOCniejsze polskie obrazy. Aby nie zamykać się jedynie na naszym polskim podwórku, zaprezentujemy dodatkowo najlepsze produkcje z naszych partnerskich festiwali: Cottbus Film Festiwal, 3Kino Praga, Neisse Film Festiwal z Zittau. Nie zabraknie także kina docenianego na najbardziej prestiżowych festiwalach świata: w Cannes, Wenecji, Berlinie i Sundance oraz nagradzanych Oscarami, Złotymi Globami czy europejskimi nagrodami filmowymi. Wzorem ubiegłorocznych edycji Solanina, stawiamy duży nacisk na debaty o idei kina oraz spotkania z festiwalowymi gośćmi.

Solanin Film Festiwal żyje nie tylko filmem. Na festiwalu nie zabraknie koncertów, imprez muzycznych, wystawy sztuki alternatywnej oraz masy dodatkowych akcji skierowanych nie tylko do fanów dobrego kina.

16. SOLANIN FILM FESTIWAL to miejsce spotkań amatorów, dla których najważniejsza jest radość z tworzenia kina oraz doświadczonych profesjonalistów. Cieszymy się, że możemy obserwować, jak początkujący twórcy wskakują na kolejny poziom, a za kilka lat debiutują pełnometrażowymi obrazami w mainstreamie. To umacnia w nas przekonanie, że OFF TO MOC!!!

Po raz kolejny zapraszamy wszystkich amatorów oraz profesjonalistów, którzy mają coś ciekawego do przekazania. Czekamy na mocne, bezkompromisowe i szczere obrazy zmuszające do refleksji, a także na takie, które w lekkiej formie pokazują życie codzienne. Jak co roku liczymy na masę świetnych animacji, dokumentów i fabuł, o których będziemy dyskutować jeszcze długo po seansach.

W ramach Solanina odbędą się dwa konkursy, w których można zgłaszać fabuły i dokumenty, a także konkurs dla filmów animowanych.

Konkurs Niezależny
Konkurs przeznaczony dla samouków, amatorskich grup filmowych, studentów oraz zapaleńców, którzy sami realizują filmy bez dotacji państwowych i wielkich budżetów.

Konkurs Offowy
Konkurs przeznaczony dla studentów i absolwentów szkół filmowych oraz profesjonalnych grup filmowych, którzy realizują filmy przy współpracy ze szkołą, PISFem bądź dużym wsparciem sponsorskim.

Konkurs Animowany
Konkurs przeznaczony dla wszystkich, którzy tworzą filmy animowany, wykonywane dowolną techniką.

Z pośród filmów biorących udział we wszystkich konkursach, jury wybierze GRAND PRIX FESTIWALU.

REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 16. SOLANIN FILM FESTIWAL to przegląd filmów światowego kina oraz konkurs filmów niezależnych, w dalszej części regulaminu zwany Festiwalem, odbędzie się w dniach 21-25 sierpnia 2024 roku w Nowej Soli (woj. lubuskie).
2. Celem festiwalu jest:
a) Promocja województwa lubuskiego poprzez działania kulturalne i artystyczne;
b) Promocja powiatu nowosolskiego poprzez działania kulturalne i artystyczne;
c) Promocja miasta Nowa Sól poprzez działania kulturalne i artystyczne;
d) Prezentacja szerokiej publiczności polskich i niemieckich filmów niezależnych;
e) Nagrodzenie i promocja młodych twórców niezależnych działających poza nurtem komercyjnym;
3. Na program Festiwalu składają się:
a) Pokazy filmów konkursowych;
b) Pokazy filmów pozakonkursowych;
c) Pokazy specjalne;
d) Imprezy towarzyszące.
4. Festiwal ma formę otwartą i jest przeznaczony dla młodych twórców niezależnych, amatorów, profesjonalistów, grup filmowych oraz studentów i absolwentów szkół filmowych, którzy tworzą swoje filmy poza systemem komercyjnym.

§2
KONKURS NIEZALEŻNY

1. Konkurs Niezależny przeznaczony jest dla młodych samouków, amatorów, amatorskich grup filmowych oraz zapaleńców, którzy sami realizują filmy.
2. Wiek reżysera w momencie premiery filmu nie może przekroczyć 21 lat.
3. Do Konkursu Niezależnego można zgłaszać krótkie filmy fabularne, dokumentalne lub eksperymentalne formy.
4. Do Konkursu Niezależnego można zgłaszać film, którego długość nie przekracza 20 minut.
5. Do udziału w Konkursie Niezależnym nie zostaną dopuszczone filmy:
a) Wyprodukowane przed 1 stycznia 2023 roku;
b) Wyprodukowane na zlecenie, w ramach konkursu, bądź na potrzeby reklamy;
c) Biorące udział w konkursie Solanin Film Festiwal 2009-2023;
d) Zrealizowane przez studentów szkół filmowych jako filmy dyplomowe bądź zaliczeniowe;
e) Zrealizowane przy współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

§3
KONKURS OFFOWY

1. Konkurs Offowy przeznaczony jest dla wszystkich twórców: niezależnych, amatorów, grup filmowych, studentów i absolwentów szkół filmowych oraz profesjonalnych grup filmowych, które realizują filmy przy współpracy ze szkołą, PISFem bądź dużym wsparciem sponsorskim.
2. Do Konkursu Offowego można zgłaszać film, którego długość nie przekracza 45 minut.
3. Konkurs Kina Offowego nie posiada ograniczeń wiekowych dla twórców.
4. Do udziału w Konkursie Offowym nie zostaną dopuszczone filmy:
a) Wyprodukowane przed 1 stycznia 2023 roku;
b) Wyprodukowane na zlecenie, w ramach konkursu, bądź na potrzeby reklamy;
c) Biorące udział w konkursie Solanin Film Festiwal 2009-2023;
d) Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.

§4
KONKURS ANIMOWANY

1. Konkurs Animowany przeznaczony jest dla wszystkich twórców: niezależnych, amatorów, grup filmowych, studentów i absolwentów szkół filmowych oraz profesjonalnych grup filmowych, które realizują filmy przy współpracy ze szkołą, PISFem bądź dużym wsparciem sponsorskim.
2. Do Konkursu Animowanego można zgłaszać film, którego długość nie przekracza 45 minut.
3. Konkurs Animacji nie posiada ograniczeń wiekowych dla twórców.
4. Do udziału w Konkursie Animowanym nie zostaną dopuszczone filmy:
a) Wyprodukowane przed 1 stycznia 2023 roku;
b) Wyprodukowane na zlecenie, w ramach konkursu, bądź na potrzeby reklamy;
c) Biorące udział w konkursie Solanin Film Festiwal 2009-2023;
d) Zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury.

§5
ZGŁASZANIE FILMÓW

1. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo.
2. Zgłoszenia filmów na 16. Solanin Film Festiwal można dokonać ELEKTRONICZNIE poprzez serwis FilmFreeway.com, w terminie ostatecznym do 20 KWIETNIA 2024 r. Pierwszy termin to 31 marca 2024.
3. Link do filmu musi być dostępny do czasu ogłoszenia Listy Zakwalifikowanych Filmów.
4. Film w postaci elektronicznej (zawierające oryginalny film i jego kopię z angielskimi napisami) wraz z podpisanym Formularzem należy dostarczyć Organizatorom w przypadku zakwalifikowania się Filmu do Konkursu, w terminie do DWÓCH tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych.
5. Filmy konkursowe powinny być przesłane w dwóch wersjach projekcyjnych:
format DCP
format .mp4 zakodowane kodekiem h.264/h.265 lub podobnym, w rozdzielczości min. Full HD i maksymalnie 25 kl/s.
6. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. W selekcji konkursowej mogą brać udział filmy reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmu. Tematyka filmu jest dowolna.
7. Wiek twórców zgłaszanych filmów ustalają odpowiednie Konkursy.
8. Czas projekcji zgłaszanych filmów ustalają odpowiednie Konkursy.
9. Jeden reżyser może zgłosić maksymalnie dwa filmy do każdego Konkursu.
10. Jeden film może być zgłoszony do Konkursu Niezależnego albo Offowego albo Animowanego.
11. Film w innym języku niż polski powinien posiadać wklejone napisy w języku polskim.
12. Osoba zgłaszająca film zobowiązana jest dołączyć jego kopię, która posiada angielskie napisy wklejone do filmu.
13. Osoba, której film został zakwalifikowany do Konkursu, musi dostarczyć listę dialogową w języku polskim i angielskim Organizatorowi w terminie do DWÓCH tygodni po ogłoszeniu listy filmów konkursowych.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.
15. Zgłoszenie filmu do selekcji oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
16. Lista zakwalifikowanych filmów zostanie opublikowana na stronie Festiwalu 1 CZERWCA 2024.

§6
PRAWA AUTORSKIE

1. Zasady zaprezentowania filmu na Festiwalu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
2. Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych bądź też niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu.
3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
4. W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu naruszającego prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich osoba zgłaszająca film pokryje wszelkie koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich, a także koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego tytułu.
5. Osoba zgłaszająca film wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych i promujących Festiwal.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów po Festiwalu na publicznych pokazach na terenie województwa lubuskiego, podczas retrospektyw festiwalu w całej Polsce, a także poza granicami RP na międzynarodowych festiwalach filmowych.

§7
PREZENTACJA FILMÓW

1. Festiwal będzie składał się z dwóch etapów:
a) I etap to selekcja nadesłanych filmów przez Komisję kwalifikacyjną. Te z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.
b) II etap to prezentacja filmów publiczności w dniach od 21 do 25 sierpnia 2024 roku w ramach konkursów oraz poddanie ocenie Jury i nagrodzenie filmów.

§8
KONKURSY I NAGRODY

1. W ramach Festiwalu odbędą się trzy Konkursy – Niezależny, Offowy i Animowany, w których Jury wyłoni:
a) NAJLEPSZY FILM KINA NIEZALEŻNEGO — nagroda finansowa 1000 zł brutto.
b) NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY — KINO OFFOWE — nagroda finansowa 1000 zł brutto.
b) NAJLEPSZY FILM FABULARNY — KINO OFFOWE — nagroda finansowa 1000 zł brutto.
d) NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY — nagroda finansowa 1000 zł brutto.
2. Każdy nagrodzony film zostanie uhonorowany statuetką SOLANINA, dyplomem i nagrodą finansową.
3. Podczas Festiwalu może również zostać przyznany MOCNY SOLANIN dla twórcy bezkompromisowego i mocnego kina.
4. Ze wszystkich filmów, biorących udział w Festiwalu, Jury wybierze najlepszy obraz Festiwalu i uhonoruje go GRAND PRIX FESTIWALU i kwotą 5 000 zł brutto.
5. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
6. Osoby wyróżnione niebędące na festiwalu otrzymują nagrodę finansową, dyplom i statuetkę przesłane drogą pocztową.
7. Nieobecny twórca może wyznaczyć osobę reprezentującą go na Festiwalu.
8. Osoba reprezentująca nieobecną osobę na Festiwalu może reprezentować tylko jednego twórcę.
9. Organizator zastrzega sobie podwyższenie nagród finansowych w późniejszym etapie organizacyjnym.

§9
ZAKWATEROWANIE

1. Organizator zapewnia zakwaterowanie w Nowej Soli w terminie 21-25 sierpnia 2024 jednej osobie reprezentującej film zakwalifikowany do Festiwalu. Zakwaterowanie należy potwierdzić do 7 lipca 2024 roku.
2. Organizator zapewnia reprezentantowi filmu częściowe wyżywienie podczas pobytu.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

§10
RODO

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od twórców filmowych i zwycięzców jest Stowarzyszenie Solanizatorzy, ul. Struga 2, 67-100 Nowa Sól. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@solanin-film.pl
3. Dane osobowe zgłaszającego film do konkursu i osoby nagrodzonej finansowo będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, w celach podatkowych (dotyczy laureatów konkursów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne zgłoszenia filmów do konkursów.
5. Uczestnikom konkursów, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
• sprostowania danych
• usunięcia danych
• ograniczenia przetwarzania danych
• przenoszenia danych
• wniesienia sprzeciwu
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres e-mail
• adres korespondencyjny
• numer telefonu;
• wizerunek;
7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
• prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
• nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;
• numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania na stronie festiwalu (także w mediach tradycyjnych i społecznościowych) o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom z którymi Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
• przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
• utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych
• nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych
• przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
14. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie filmu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
15. W przypadku zgłaszania do konkursu osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§11
POSTANOWIENIE KOŃCZĄCE

1. Osoba zgłaszająca film oświadcza, że nie będzie sobie rościć prawa do wynagrodzenia z tytułu projekcji zgłoszonego przez siebie filmu podczas trwania Festiwalu, retrospektyw z nim związanych oraz za wykorzystanie przez Organizatora fragmentów filmu w celach promocyjnych.
2. Osoba, która zgłosiła swój film wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb promowania filmu na stronach internetowych i w mediach w ramach Festiwalu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883). Osoby oświadczają także, że zostali poinformowani, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje im prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia.
3. Dane kontaktowe osób zgłaszających film, służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
4. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje ostateczne podejmuje Organizator Festiwalu.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Rafał Sankiewicz

    Prawdopodobnie najlepszy festiwal na świecie ;)

    September 2022
  • Piotr Tokarz

    Przepiękny festiwal w niezwykle uroczym mieście! :)

    September 2022