Saigon Experimental Film Festival V is looking for submissions for our new edition.
Our goal is to generate interest in experimental cinema and video art in Saigon and across Vietnam.

!Request for short film submissions!

Genre focus: experimental, abstract, video art, documentary.
Length: under 15 minutes
Prefer films made between 2016-2023.
If your film has *any* dialogue, subtitles in English is a requirement.

*Submissions without subtitles will be considered incomplete*

Submission deadline: August 1st 2023
Announcement of results: September 1st 2023
Screening date: December 2023-January 2024 (TBC)
Screening location(s): Location: various locations across Vietnam (TBC)

----

Liên hoan Phim Saigon Experimental mời bạn nộp tác phẩm cho phiên bản thứ 5 lần này của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là để đẩy mạnh sự quan tâm đối với phim thể nghiệm và video art ở Sài Gòn và mọi miền đất nước.

Hãy gửi cho chúng tôi các phim ngắn với yêu cầu như sau:

Thể loại ưu tiên: phim thể nghiệm, trừu tượng, video art, phim tài liệu
Độ dài: dưới 15 phút
Thời gian sáng tác: Ưu tiên các phim làm trong khoảng 2015-2023
Nếu phim của bạn có bất kỳ đoạn hội thoại nào, phim buộc phải có phụ đề tiếng Anh.

*Nếu phim bạn gửi không có phụ đề tiếng Anh thì bị coi như là chưa hoàn thiện*

Hạn nộp: 1/8/2023
Công bố kết quả: 1/9/2023
Ngày chiếu: Tháng 12, 2023 - tháng 1, 2024 (sẽ xác nhận sau)
Các địa điểm chiếu: Các không gian trên khắp cả nước (sẽ xác nhận sau)

Terms and Condition:

+ All films with dialogue must have ENGLISH subtitles
+ All accepted films must provide downloadable MP4 file
+ $3.50 USD submission fee for international submissions
+ Filmmakers from SEA do not have to pay a submission fee (discount code supplied upon contact).
+ A submission does not guarantee a screening
+ OK if your film has been screened before
+ Accepted film will be shown at a private screening - across various locations - hosted by Saigon Experimental Film Collective
+ Screening date(s) subject to change of date and/or venue
+ Saigon Experimental may use clips and/or stills from accepted film for promotion via social media/website
+ Multiple entries are permissible, but each entry must be accompanied by a separate Entry and fee.

----

Các điều kiện cần có:
+ Tất cả các phim phải có phụ đề tiếng Anh
+ Các phim được chọn phải cung cấp file tải xuống được định dạng MP4
+ Các đơn quốc tế phải nộp phí $3.50
+ Các nhà làm phim ở Đông Nam Á không cần phải trả phí nộp phim (mã giảm giá sẽ được cung cấp khi bạn liên lạc với chúng tôi)
+ Việc nộp phim không đảm bảo phim sẽ được chiếu
+ Chúng tôi chấp nhận cả những phim đã từng được chiếu trước đây
+ Các phim được chọn sẽ được chiếu ở những buổi chiếu kín – rải rác nhiều địa điểm – cho Saigon Experimental Film Collective tổ chức
+ Ngày chiếu và địa điểm chiếu phim có thể sẽ thay đổi vì các lý do khách quan và chủ quan
+ Saigon Experimental có thể sử dụng một số hình ảnh hoặc đoạn phim từ các phim được chọn để quảng bá trên trang web và mạng xã hội của chúng tôi

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Atefeh Kheirabadi

  The festival provided an excellent platform for our project "BLICK", granting it the visibility it deserves. The organizers demonstrated a keen understanding and appreciation for experimental cinema, curating an interesting program.
  We extend our heartfelt gratitude to the organizers for their hard work and dedication in making this event possible. The Saigon Experimental Film Festival is truly a gem in the world of independent cinema, and we look forward to participating again in the future.

  March 2024
 • Michael Lyons

  An enthusiastic and welcoming venue for experimental film. Thank you!

  March 2024
 • <3 <3 <3 What amazing ENERGY and INNOVATION!

  January 2023
 • The programming is amazing--truly cutting edge moving image art that mixes animation with experimental narrative. Many festivals call themselves "experimental" but just stack their program with ho-hum technical experiments, but not SEFF! Thanks for supporting my work and doing the promotions (love the trailers and social media stuff!). Can't say enough great things about the programming and vision of this festival. THANK YOU!

  November 2020
 • Kayleb Lee

  Wasn't able to attend but glad to have been selected and our story shared! Communication was great

  September 2019