Saigon Experimental Film Festival III

In collaboration with NAI cinema - request for short films! Our goal is to generate interest in experimental cinema and video art in Saigon. Hosting venue: San Art Gallery.

Genre focus: experimental, abstract, video art, documentary.
Length: under 15 minutes
Prefer films made between 2015-2020.

If your film has *any* dialogue, subtitles in English or Vietnamese is a requirement.

Submissions without subtitles will be considered incomplete. 

Sài Gòn Thử Nghiệm Đợt III

Đồng hành cùng với Nãi Cinema - mời các bạn nộp phim! Chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một chương trình thú vị để thúc đẩy phim thử nghiệm và video art ở Sài Gòn.
Địa điểm tổ chức: Sàn Art Gallery.

Thể loại: phim thử nghiệm, phim trừu tượng, video art, phim tài liệu.
Độ dài: dưới 15 phút
Phim được làm từ năm 2015-2020.

Nếu phim của bạn có đối thoại, phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Việt là bắt buộc.
Những phim không có phụ đề sẽ không được xem xét.

Terms and Condition:
+ All films with dialogue must have ENGLISH or VIETNAMESE subtitles
+ All accepted films must provide downloadable MP4 file
+ $3.50 USD submission fee for international submissions
+ A submission does not guarantee a screening
+ OK if your film has screened before
+ Accepted film will be shown at a private screening hosted by Saigon Experimental Film Collective
+ Screening date subject to change of date and/or venue
+ Saigon Experimental may use clips and/or stills from accepted film for promotion via social media/website
+ Multiple entries are permissible, but each entry must be accompanied by a separate Entry and fee.

Điều lệ:
+ Tất cả các phim có lời thoại phải có phụ đề TIẾNG ANH hoặc TIẾNG VIỆT.
+ Các phim được chọn sẽ vui lòng cung cấp cho chúng tôi một file MP4.
+ Phí dự thi cho phim quốc tế là 3.50$.
+ Phim nộp vào không chắc chắn sẽ được chọn để trình chiếu.
+ Phim đã được trình chiếu ở nơi khác vẫn được chấp nhận.
+ Những phim được chọn sẽ được tổ chức trình chiếu bởi ban tổ chức Saigon Experimental Film.
+ Ngày trình chiếu và địa điểm trình chiếu có thể sẽ thay đổi.
+ Saigon Experimental có thể sử dụng hình ảnh và các đoạn phim nhỏ trong các phim đã nộp để quảng bá trên trang chủ và các trang mạng xã hội.
+ Bạn có thể nộp nhiều phim cùng một lúc, nhưng mỗi phim sẽ đi kèm lệ phí riêng.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Kayleb Lee

    Wasn't able to attend but glad to have been selected and our story shared! Communication was great

    September 2019