EN: "The awards for videography and film "Nova Polaris Video Awards" are organized by the Nova Polaris Association, Sibiu, Romania, with the stated purpose of encouraging the efforts of independent video content producers of high technical and artistic quality, ubiquitous in the digital age. we live.
Because independent videography is a solid segment in the creative industries and because the authors in this field often go unnoticed and unrewarded despite the creative, sometimes exceptional achievements, the "Nova Polaris" Association starts this competitive project dedicated exclusively to videographers and filmmakers from Romania.
The event is an online one, with awards, exposure in the media and on social networks. The judging will follow the qualitative artistic and technical aspects of each production (originality / creativity, directing, script, visual expressiveness + technical image quality, production value and sets + scenography, editing rhythm + structure, performance of the actors, sound illustration and music, etc.).
The "Nova Polaris Video Awards" are organized biannually (summer and winter edition) and have award categories for both videography and film productions.
Filmmakers of both amateur and professional video materials are invited to participate, which fall into the following two categories:
1. Event video spots (various events, sports, dance, music, concerts, etc.), TV promos, video commercials, music and other videos, video poems, wedding teaser clips with a duration of up to 5 minutes.
2. Fiction (artistic) or documentary short films, feature-length or documentary films, lasting between 5-120 minutes."

RO: "Premiile pentru videografie şi film "Nova Polaris Video Awards" sunt organizate de Asociaţia Nova Polaris, Sibiu, România, cu scopul declarat de a încuraja eforturile şi a onora producătorii independenţi de conţinut video de înaltă calitate tehnică şi artistică, omniprezenţi în epoca digitală în care trăim.
Pentru că videografia independentă este un segment solid în industriile creative şi pentru că autorii din acest domeniu trec de multe ori neobservaţi şi nerecompensaţi în ciuda realizărilor creative, uneori excepţionale, Asociaţia "Nova Polaris" demarează acest proiect competitiv dedicat exclusiv videografilor şi filmamaker-ilor din România.
Evenimentul este unul online, cu decernare de premii, expunere în mass-media şi pe reţelele de socializare. Jurizarea va urmări aspectele artistice şi tehnice calitative ale fiecărei producţii înscrise (originalitate/creativitate, regizare, script, expresivitate vizuală+calitate tehnică de imagine, production value şi decoruri+scenografie, ritm de montaj+structură, performance al actorilor, ilustraţie de sunet şi muzică, etc).
Premiile pentru videografie şi film "Nova Polaris Video Awards" se organizează bianual (ediţia de vară şi iarnă) şi detine categorii de premii atât pentru producţiiile de videografie cât şi de film.
Sunt invitaţi să participe realizatori de materiale video atât amatori şi profesionişti care se încadrează în următoarele două largi categorii:
1. Spot-uri videografice de eveniment (manifestări diverse, sport, dans, muzică, concerte, etc.), promo-uri TV, reclame video, videoclipuri muzicale şi de altă natură, videopoezii, wedding teaser clips cu o durată de până la 5 minute.
2. Filme de scurt metraj ficţiune (artistice) sau documentare, filme de lungmetraj- ficţiune sau documentar, cu o durată între 5-120 minute."

EN: 1. Best Director of a Videography Production
2. Best Screenplay of a Videography Production
3. Best Cinematography of Videography Production
4. Best Video Editing of a Videography Production
5. Best Visual Effects / Graphics of a Videography Production

6. Best Film Director
7. Best Film Screenplay
8. Best Film Cinematography
9. Best Film Edit
10. Best Visual Effects / Graphics of a Film

11. Best Videographer of the Edition - "Nova Polaris" Grand Prize

RO: "1. Cea mai bună Regie de Videografie
2. Cel mai bun Scenariu de Videografie
3. Cea mai bună Imagine de Videografie
4. Cel mai bun Montaj Video de Videografie
5. Cele mai bune Efecte Vizuale/Grafică de Videografie

6. Cea mai bună Regie de Film
7. Cel mai bun Scenariu de Film
8. Cea mai bună Imagine de Film
9. Cel mai bun Montaj de Film
10. Cele mai bune Efecte Vizuale/Grafică de Film

11. Cel mai bun videograf al Ediţiei- Marele Premiu "Nova Polaris"

EN: "The creators of the competing productions must accept the following regulation:
-video productions must be made in the last 3 years prior to the competition
-to be made in at least HD video format.
- not to have violent, discriminatory, hateful or pornographic content.
-to agree with the online presentation of the winning videos on the site http://novapolaris.ro/ (with video link where possible) and with the mention of its author.
- only the productions for which the registration fee has been paid are eligible. Once this has been paid, the acceptance of this regulation is confirmed.

The "Nova Polaris" Association does not assume any responsibility for any disputes related to the copyright and related creation of the video materials entered in the competition or displayed on the event website (music, model or location copy rights, etc. )."

RO: Creatorii producţiilor înscrise în competiţie trebuie să accepte regulamentul următor -producţiile video trebuie să fie realizate în ultimii 3 ani anteriori desfăşurării competiţiei
-să fie realizate în format video cel putin HD.
-să nu aibă conţinut violent, discrimintoriu, de instigare a urii sau pornografic.
-să fie de acord cu prezentarea online a materialor video câştigatoare pe site-ul http://novapolaris.ro/ (cu link video acolo unde este posbil) şi cu menţiunea autorului acestuia.
-sunt eligibile doar producţiile pentru care a fost achitată taxa de înscriere. O dată cu achitarea acesteia se confirmă acceptul acestui regulament.

Asociatia "Nova Polaris" nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele litigii legate de drepturile de autor şi de creaţie conexe ale materialelor video înscrise în competiţie sau afişate pe site-ul evenimentului (copy-right-uri muzicale, de model sau locaţii, etc.) .

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Passos Zamith

  Excellent festival. It was a great opportunity to participate. Thank you for the excellent organization and best wishes for the best of luck and success in the future. Passos Zamith

  September 2022
 • This is a festival to be in, so I will be back next year. Thanks for informations, details and care.

  September 2022
 • Hui Tan

  I am so grateful that Nova Polaris Video Awards provides this Opportunity for me to study, learn and grow!

  February 2022
 • Lisa Chambliss

  Although I am a winner from this festival. They reached out to me, congratulated me and sent me a laurel. Even though we are worlds apart I could feel the love and respect for my art. I see good things in the future for this festival. Thank you. Much love to you all.

  September 2021
 • Although at the first edition, this festival seemed to me to have an interesting concept and a director full of enthusiasm, who will surely manage to build something interesting in the future!

  September 2021