Mykolaichuk OPEN is an international festival of crowd-pleasing cinema dedicated to the iconic Ukrainian actor, screenwriter, and director Ivan Mykolaichuk.

The first edition of the festival was held in 2022 in Chernivtsi, Ukraine, despite the full-scale war unleashed by russia.

In 2023, we will hold the event offline from June 15 through 20 and introduce two competitions: the International Feature Films Competition and the National Short Films Competition.

We are looking for crowd-pleasing cinema in the broadest sense: genre and auteur films which evokes a diverse range of emotions in viewers and does not let them go until the end of the screening.

***

Миколайчук OPEN — міжнародний фестиваль глядацького кіно, присвячений культовому українському актору, сценаристу та режисеру Івану Миколайчуку.

Вперше фестиваль був проведений у 2022 році у місті Чернівці (Україна) попри повномасштабну війну, яку розв’язала росія.

У 2023 році ми проведемо подію офлайн з 15 до 20 червня та запроваджуємо два конкурси — міжнародний конкурс повнометражного кіно та національний конкурс короткого метру.

Ми шукаємо глядацьке кіно у найширшому сенсі: жанрове та авторське, яке викликає різноманітний спектр емоцій у глядачів та глядачок і не відпускає їх до кінця сеансу.

— Prize for the Best International Feature Film + $1,000 cash prize
— Prize for the Best Ukrainian Short Film + cash prize of $500

***

— Приз за найкращий міжнародний повнометражний фільм + грошова нагорода $1000
— Приз за найкращий український короткометражний фільм + грошова нагорода $500

Submission rules for films of the International Feature Films Competition 2023

1. Only feature-length fiction films are accepted for participation in the competition.

2. The running time of competing films is 60+ minutes.

3. Submitted films must be completed in 2022 or 2023.

4. English subtitles are mandatory for non-English language films.

5. We strive for a unique viewing experience, so we do not accept films that have been released in Ukraine or are to be released before June 15, 2023.

6. Submission is free.

7. Please note that the festival does not pay a screening fee to the participants of the competition.

8. Submission takes place from December 21, 2022 through March 10, 2023. We will notify the decision of the selectors by April 20, 2023.

Submission rules for films of the 2023 National Short Films Competition

1. Short films of any genre (fiction, documentary, animation, experimental) are accepted for consideration in the competition.

2. The duration of competing films is up to 30 minutes.

3. Submitted films must be completed in 2022 or 2023.

4. Submission is free.

5. Please note that the festival does not pay a screening fee to the participants of the competition.

6. Submission takes place from December 21, 2022 through March 10, 2023. We will notify the decision of the selectors by April 20, 2023.

Awards

The winning films are chosen by the audience, voting for each film participating in the competition after viewing. There are two awards:

— Prize for the Best International Feature Film + $1,000 cash prize.
— Prize for the Best Ukrainian Short Film + cash prize of $500.

Non-competitive sections

As part of the festival, screenings of the out-of-competition program will also be held, where retrospective films, special events, and Ukrainian premieres will be presented.

Submission rules

Each film submitted to the festival must include in the application:

— Synopsis of the film
— Biography and photo (in polygraphic quality) of the director
— Stills from the film in polygraphic quality
— Technical information about the film
— English subtitles
— Links to the site, social networks, and materials with additional information are welcome

Obligations and rights of the festival

1. We guarantee that the film will be shown publicly only during the dates of the festival.

2. We protect the film from piracy.

3. During the festival, there will be no more than two screenings of the film within the competition.

4. We reserve the right to use the materials of the film (stills, trailer, and, if necessary, excerpts with a total duration of no more than three (3) minutes) for the promotion of the film, in particular within the festival trailer.

Force majeure

In case of unforeseen circumstances, we will try to solve them individually. We hope for your understanding.

***

Правила подачі для фільмів міжнародного конкурсу повнометражних фільмів 2023

1. До участі у конкурсі приймаються тільки ігрові повнометражні фільми.

2. Хронометраж фільмів-конкурсантів — 60+ хвилин.

3. Подані стрічки мають бути завершені у 2022 чи 2023 році.

4. Англомовні субтитри — обов’язкова умова подачі для неангломовних фільмів.

5. Ми прагнемо до унікального глядацького досвіду, тому не приймаємо фільми, які були в українському прокаті або мають вийти у прокат до 15 червня 2023 року.

6. Подача стрічок — безкоштовна.

7. Зверніть увагу, що фестиваль не платить screening fee учасникам конкурсу.

8. Подача відбувається з 21 грудня 2022 року до 10 березня 2023 року. Ми повідомимо рішення відбірників до 20 квітня 2023 року.

Правила подачі для фільмів національного конкурсу короткого метру 2023

1. До участі у конкурсі приймаються короткометражні фільми будь-якого жанру (ігрові, документальні, анімаційні, експериментальні).

2. Хронометраж фільмів-конкурсантів — до 30 хвилин.

3. Подані стрічки мають бути завершені у 2022 чи 2023 році.

4. Подача стрічок — безкоштовна.

5. Зверніть увагу, що фестиваль не платить screening fee учасникам конкурсу.

6. Подача відбувається з 21 грудня 2022 року до 10 березня 2023 року. Ми повідомимо рішення відбірників до 20 квітня 2023 року.

Нагороди

Фільми-переможці обирають глядачі, голосуючи за кожен фільм-учасник конкурсу після перегляду. Передбачено дві нагороди:

— Приз за найкращий міжнародний повнометражний фільм + грошова нагорода $1000.
— Приз за найкращий український короткометражний фільм + грошова нагорода $500.

Позаконкурсні секції

У рамках фестивалю також будуть проведені покази позаконкурсної програми, де будуть представлені ретроспективні фільми, спеціальні події та українські прем’єри.

Правила подачі

Кожен фільм, який подається на фестиваль має містити у заявці:

— Синопсис фільму
— Біографію та фото (у поліграфічній якості) режисера
— Кадри з фільму у поліграфічній якості
— Технічні відомості про фільм
— Англомовні субтитри
— Посилання на сайт, соцмережі та матеріали з додатковою інформацією вітається

Зобов’язання та права фестивалю

1. Ми гарантуємо, що фільм буде показаний публічно лише у дати проведення фестивалю.

2. Ми зобов’язуємося захистити фільм від піратського копіювання.

3. Протягом фестивалю відбудеться не більше двох показів фільму у межах конкурсу..

4. Ми залишаємо за собою право використовувати матеріали фільму (кадр, трейлер та, за необхідності, уривки тривалістю сумарно не більше трьох (3) хвилин) для промоції стрічки зокрема у фестивальному трейлері.

Форс-мажори

У випадку непередбачуваних обставин ми намагатимемося їх вирішити в індивідуальному порядку. Сподіваємося на ваше розуміння.