Mov(i)e Flow - Polish Dance Film Showcase & Mentoring to pierwsza efektywna platforma wspierająca twórców mająca na celu popularyzację polskiego tańca, polskich filmów tańca i filmów eksperymentalnych na międzynarodowym rynku filmowym. Jest także przestrzenią do rozwijania długofalowych działań i partnerstw międzynarodowych.

Kompleksowy program Mov(i)e Flow - Polish Dance Film Showcase & Mentoring łączy w sobie ideę konkursu, edukacji, promocji i dystrybucji polskich filmów tańca i filmów artystycznych na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Idea programu powstała w odpowiedzi na widoczne potrzeby polskich współczesnych twórców filmów tańca, zauważalnie bowiem wzrosła liczba filmów tańca prezentowanych głównie w przestrzeni mediów społecznościowych. Program otwiera możliwości dystrybucji i promocji międzynarodowej.

Twórcy 15 filmów, które przejdą do etapu selekcji na etapie Mentoringu mają szansę na konsultacje swoich filmów z jurorami, które pozwala na ewentualne korekty montażu.

Finaliści ( top 5 ) przekazują swój film pod opiekę specjalistów, którzy wysyłają materiał na wybrane 15/20 festiwali filmowych, opłacając akredytację, zapewniając obsługę graficzną, PRową i promocyjną filmu.
Finaliści Mov(i)e Flow - Polish Dance Film Showcase otrzymują wsparcie promocyjne, dystrybucyjne i organizacyjne jednocześnie budując relacje biznesowe dla finalistów konkursu.

dystrybucja nagrodzonych filmów
promocja

Program skierowany jest do osób fizycznych - Twórców działających w obszarze tańca i filmu posiadających obywatelstwo polskie i rezydencję podatkową w Polsce („Twórca”). Do uczestnictwa w programie mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie.
Programem objęte zostaną dzieła filmowe o czasie trwania od 1 do 15 minut, w których głównym tematem lub formą narracji jest szeroko pojęty taniec. Forma i styl tańca nie podlega ograniczeniom. Program nie obejmuje filmów dokumentalnych i animacji.