The International Mountain Film Festival (MHFF) in Teplice nad Metují, Czechia is as annual film competition showcasing outdoor films from all over the world. This long-standing festival enjoys wide popularity among local and international visitors who are passionate about extreme and outdoor sports. Traditionally, the festival takes place during the last week of August and marks the end of the two-month long summer holidays.

__________________________________________________________________

Mezinárodní horolezecký filmový festival (MHFF) je soutěžní přehlídka profesionálních a amatérských filmů z celého světa s horolezeckou i jinou sportovní tématikou. Tento festival má v Teplicích nad Metují dlouholetou tradici a těší se velké oblibě, jak u českých tak zahraničních návštěvníků, kteří našli zalíbení v extrémních sportech, a to zejména v těch, které se provozují ve volné přírodě. Termín festivalu se postupem času ustálil na posledním srpnovém víkendu a dělá tak pomyslnou tečku za dvěma měsíci prázdnin.

The jury may award prizes in the following categories:

• BEST FILM OVERALL (Festival Grand Prize)
• BEST MOUNTAINEERING FILM (for the best performance)
• BEST DOCUMENTARY (for the best message)

There is a limit of one prize per film submission.

The jury may also decide to award a Special Mention to emphasize certain aspects of a film. However, this special mention is not considered an official MHFF award.

The organizer, viewers, committees and/or associations may also award special prizes:

• TEPLICE NAD METUJÍ AWARD
• VIEWERS’ CHOICE AWARD
• PARTNER AWARD

_____________________________________________________________________

Porota může ocenit soutěžní filmy následujícími oficiálními cenami:
• Hlavní cena – Grand Prize (nejlepší film festivalu),
• Cena za nejlepší horolezecký film (nejlepší výkon),
• Cena za nejlepší dokument (myšlenka, odkaz).

Uvedené oficiální ceny nemohou být kumulovány.
Porota může rovněž udělit Zvláštní ocenění v případě, že by chtěla vyzvednout některý z aspektů některého filmu. Toto ocenění není oficiální cenou MHFF.

Následující zvláštní ceny mohou být uděleny pořadatelem, diváky nebo jednotlivými radami a asociacemi:

• Cena Města Teplice nad Metují
• Cena diváka
• Cena partnera

ENGLISH (scroll down for Czech)

1. International Mountain Film Festival (MHFF) in Teplice nad Metují, Cezchia is as annual film competition showcasing outdoor films from all over the world. It is organized by Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia, and will take place on August 26 – 29, 2021.

2. We accept films produced between 2018 and 2021.

3. We welcome documentaries dealing with the following topics:
• mountaineering, sport climbing, ice climbing, bouldering etc.
• outdoor sports (mountain biking, paragliding, whitewater rafting, speleology, extreme skiing, snowboarding, ski mountaineering, slackline etc.)
• mountain culture

4. Call for entries is open from March 1, 2021 until May 31, 2021 exclusively via FilmFreeway online entry system. Entries sent by e-mail or mail will not be accepted.

5. The Selection Committee will determine the official selection. The following films will be excluded from consideration:
• films produced before 2018
• films produced by members of the jury
• films not dealing with one of the 3 topics in Article 3

6. The official selection will be announced by July 15th, 2021 on the official website and the filmmakers will be notified.

7. The jury, appointed by the Festival Board, will judge films and award prizes while maintaining confidentiality. The Festival director and/or his/her staff may attend jury meetings, however, with no right to vote. The jury’s decision is final.

8. The Festival Board will invite 2 representatives for each selected film to the festival covering their costs of room and board. Travel expenses will not be covered.

9. The organizer is not responsible for publication of any misleading information provided by the filmmakers.

10. By submitting your film to the festival, you agree with the above rules and terms.

11. In specific situations not covered under these rules and terms, the final decision will be made by the Festival Board. Any doubts regarding these rules should be directed to the organizer and the Festival Board.

12. The organizer reserves the right to change these rules and/or close the call for entries at any time.

____________________________________________________________________

1. MHFF je soutěžní přehlídka profesionálních i amatérských filmů s horolezeckou a sportovní tematikou. Pořadatel: Město Teplice nad Metují, se sídlem: Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, Česká republika. Datum konání: 26. – 29. srpna 2021.

2. Do 38. ročníku MHFF lze přihlásit díla vyrobená v roce 2018 a mladší.

3. Přihlášená díla musí tematicky odpovídat následujícím okruhům:
• horolezectví (lezení v horách, skalní lezení, lezení v ledu, bouldering, apod.),
• sporty v přírodě (horská kola, paragliding, sjíždění divokých řek, speleologie, extrémní lyžování, telemarkové lyžování, snowboarding, skialpinizmus, slackline, atd.),
• život v horách.

4. Všechny přihlášky musí být bezpodmínečně doručeny do 31. 5. 2021. Do výběru budou zařazeny pouze řádně vyplněné on-line přihlášky přes platformu FilmFreeway.

5. O přijetí snímku do soutěže rozhoduje absolutně diskrétně výběrová komise. Do soutěže jednoznačně nebudou přijaty:
• filmy vyrobené před rokem 2018,
• filmy členů poroty,
• jiné typy filmů, než určuje bod 3.

6. Seznam filmů, které budou vybrány Výběrovou komisí do soutěže, bude zveřejněn na internetových stránkách MHFF do 15. 7. 2021.

7. Soutěžní díla hodnotí a ceny uděluje odborná porota, kterou jmenuje Festivalová rada. Všichni členové poroty jsou zavázáni k mlčenlivosti. Ředitel festivalu nebo její zástupce se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílí se na hlasování. Rozhodnutí poroty je konečné.

8. Ke každému soutěžnímu filmu pozve Festivalová rada dvoučlennou delegaci, které pořadatel MHFF hradí její pobyt a stravné během celé doby konání MHFF. Cestovní náklady si hradí delegáti sami.

9. Festival nemůže být činěn odpovědným za případné nepřesnosti, které do svých publikací převzal z propagačních materiálů poskytnutých účastníkem.

10. Přihlášení do soutěže Festivalu předpokládá souhlas se všemi články těchto pravidel.

11. V nejasných situacích nebo těmito pravidly nepředvídaných případech učiní konečné rozhodnutí Festivalová rada. Pochybnosti vzniklé na základě interpretace těchto pravidel řeší Festivalová rada a pořadatel MHFF.

12. Pořadatel MHFF si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž předčasně ukončit.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Janire Etxabe

  AMAZING!
  Thanks to the whole team MHFF Teplice nad metují for offering us the opportunity to screen Harria Herria short film!

  November 2021
  Logo
  Response from festival:

  Thank you for being part of the festival!

 • Always a big pleasure to be part of the great festival.

  September 2021
  Logo
  Response from festival:

  Thank you, Olaf!

 • Mitja Legat

  Great festival, the communication with the organizers was very smooth and fast, I wish more teams would follow their example!

  September 2021
  Logo
  Response from festival:

  Thank you, Mitja!