Yarışmamız, liselerde ve üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilerin kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmleriyle katıldığı bir yarışmadır.

10. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması aracılığıyla; sinemaya gönül vermiş gençlere, ürettikleri filmlerle kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmak, diğer gençlerin neler ürettiğini görmelerine ve paylaşmalarına olanak sağlamak ve ödül alan filmleri desteklemek amacı hedeflenmiştir. Yarışma, ayrıca, geleceğin Türk sinemasının genç yönetmenlerinin yetişmesine ve keşfedilmesine de önayak olabileceği için önem taşımakta.

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Sinema-TV Bölümü’nün düzenlediği yarışmanın temel amaçları Türkiye’de kısa filmin gelişmesine katkı sağlamak, ülkemiz lise ve üniversitelerinde çekilen kısa filmlerin düzeyinin yükselmesine yardımcı olmak, kısa film üreticileri için bir iletişim ve buluşma alanı yaratmak ve üniversite öğrencileri arasında sinemayla ilgilenenleri teşvik etmektir. Yarışmada bugüne kadar Tayfun Pirselimoğlu, Vecdi Sayar, Uğur İçbak, Feza Çaldıran, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Defne Halman, Prof. Dr. Bülent Vardar, Burçak Evren, Ümit Ünal, Nebil Özgentürk, Natali Yeres, Mustafa Kara, Cüneyt Cebenoyan, Derviş Zaim, Mustafa Ziya Ülkenciler, Mehmet Aslantuğ, Abdullah Oğuz, Gökhan Atılmış, Serdar Akar ve Nazan Kesal gibi birçok önemli isim jüri üyeliği yapmıştır.

Bugüne dek İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde, Pera Müzesi’nde ve Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yapılan yarışmamız bu yıl bir kez daha Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir. Yarışmaya her yıl 200 kadar film katılmaktadır ki bu dokuz yılda iki bine yakın film anlamına gelir. Bu sayı eşdeğer birçok festivalin çok üzerindedir. Geçtiğimiz dokuz yılda toplam 40 ödül verilmiş ve ödül alan farklı okullardan öğrenciler ağırlanmıştır. Öğrenciler arasında bir sinerji yaratan, iletişim imkanı kuran festivalimiz aynı zamanda düzenlediği panel, atölye ve etkinliklerle de Türkiye’de kısa film alanına katkıda bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTE KATEGORİSİ
Kurmaca dalında;
En İyi Film Ödülü
Jüri Özel Ödülü
Belgesel dalında;
En İyi Film Ödülü
Jüri Özel Ödülü

LİSE KATEGORİSİ
Kurmaca dalında;
En İyi Film Ödülü
Belgesel dalında;
En İyi Film Ödülü

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ
a) İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema - TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması; kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.
b) Yarışmaya başvuru yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
c) Yarışmaya sadece üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında okumakta olan öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir.
d) Yarışmaya katılacak yapımların süresi 30 dakikayı aşmamalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)
e) Yarışmaya katılımlar www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. Yarışmaya ve festivalin etkinliklerine dair tüm bilgilere www.okan.edu.tr/kisafilm adresi üzerinden ulaşılabilir.
f) Yarışmada ön elemeyi geçen filmlerin ayrıca DVD kopyaları istenebilir.
g) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
h) Yarışmaya katılan kısa filmler ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan eleneceklerdir.
i) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde birincilik ödülü ve jüri özel olmak üzere toplam 2 ödül; belgesel film kategorisinde birincilik ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir. Sony Professional Özel Ödülü kurmaca veya belgesel kategorilerinden birine verilecektir. Sony Professional Özel Ödülü olarak isimlendirilen ödül bir sinematografi ödülüdür. Finale kalan filmler arasında sinematografik niteliklere bakılarak seçim yapılacaktır. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere özel ödüller verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödüller www.okan.edu.tr/kisafilm adresinde açıklanacaktır.
j) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.
k) Yarışmaya başvurular www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerin 1 adet DVD kopyası istenildiği takdirde “İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema - TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
l) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 20 Mart 2020 saat 17:00’ye kadardır.
m) Sosyal medya ve diğer internet mecraları üzerinden açık paylaşımı yapılmış filmler yarışmaya katılamazlar.
n) Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı, film ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Altyazısı olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
o) Katılımcılar açıklanacak jüri değerlendirme tarihinden bir ay öncesine kadar yarışmadan çekilebilirler. Bu durumda yarışmaya tekrar katılamazlar.
p) Telif hakkı gerektiren konularda bütün sorumluluk başvuru sahibine aittir. Telifle ilgili herhangi bir konuda festival komitesinin sorumluluğu yoktur. Telif hakkı alınmayan müzikler, fotoğraflar vb. sorumlulukları, yönetmen ve/veya yapımcıya aittir. Festival yönetimi telif hakları dolayısıyla sorumluluk kabul etmez.
q) Finale kalan filmlere herhangi bir gösterim bedeli ve telif bedeli ödenmez.
r) Festival Komitesi filmin jeneriğinde yazan yönetmen ve/veya yapımcı ile muhataptır.
s) Katılan filmlerin şartnameye uygunluğu festival komitesi ve ön jüri tarafından denetlenir. Festival Komitesi şartnameye uymayan filmleri festivalin her aşamasında eleyebilir, diskalifiye edebilir.
t) Festival Komitesi film ekibinden herhangi birinin festival ve yarışmanın her aşamasında uygun olmayan davranışlarda bulunması, propaganda yapması, suç işlemesi, festival komitesine, jüri üyelerine, konuklara ve diğer katılan yönetmen ve ekiplere, seyircilere karşı kişilik haklarına saldırması durumunda, filmi diskalifiye edebilir.
u) Başvurusunu tamamlayan yarışmacıların, bu aşamadan sonra yapacağı revizyon talepleri kabul edilmez.
v) İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, katılan filmleri ticari olmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda izin almadan, e-posta yoluyla film yönetmenine bildirerek, sosyal medyada genel duyuru yaparak seçki oluşturma ve gösterim yapma hakkına sahiptir. Yönetmen veya Yapımcı başvuruyu tamamladıktan sonra festival şartnamesini ve festival haklarını kabul etmiş sayılır.
w) Yarışmaya katılan kısa filmler, ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda, ön jürinin belirlediği sayıda film, jüri değerlendirmesine sunulacaktır. Bunun yanında, yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan, ön jüri tarafından elenecektir.
x) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.
y) Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu www.okan.edu.tr/kisafilm adresinden duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir. Bu tarihler ayrıca, ilgili internet sitesinden de duyurulacaktır.
z) Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

LİSE ÖĞRENCİLERİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ
a) İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema - TV Bölümü’nün düzenlediği Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması altında, Liselerarası Kısa Film Yarışması; kurmaca ve belgesel kategorilerinde düzenlenmekte olup, yarışmaya 01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılmış filmler başvurabilir.
b) Yarışmaya başvuru yönetmen veya yapımcı tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda, diğer kişilerin yazılı izninin alınması ve başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
c) Yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere ait kurmaca ve belgesel türünde gerçekleştirilmiş kısa filmler başvurabilir. Deneysel türünde çekilen filmler değerlendirmeye alınmaz.
d) Yarışmaya başvuran film yönetmeni filmini lisede eğitim aldığı sürede çekmiş olmalı ve gerektiğinde bunu ispatlayabilmelidir. Mezun olduktan sonra çekilen filmler diskalifiye edilir.
e) Sosyal medya ve diğer internet mecraları üzerinden açık paylaşımı yapılmış filmler yarışmaya katılamazlar.
f) Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı, film ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Altyazısı olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Katılımcılar açıklanacak jüri değerlendirme tarihinden bir ay öncesine kadar yarışmadan çekilebilirler. Bu durumda yarışmaya tekrar katılamazlar.
h) Telif hakkı gerektiren konularda bütün sorumluluk başvuru sahibine aittir. Telifle ilgili herhangi bir konuda festival komitesinin sorumluluğu yoktur. Telif hakkı alınmayan müzikler, fotoğraflar vb. sorumlulukları, yönetmen ve/veya yapımcıya aittir. Festival yönetimi telif hakları dolayısıyla sorumluluk kabul etmez.
i) Finale kalan filmlere herhangi bir gösterim bedeli ve telif bedeli ödenmez.
j) Festival Komitesi filmin jeneriğinde yazan yönetmen ve/veya yapımcı ile muhataptır.
k) Katılan filmlerin şartnameye uygunluğu festival komitesi ve ön jüri tarafından denetlenir. Festival Komitesi şartnameye uymayan filmleri festivalin her aşamasında eleyebilir, diskalifiye edebilir.
l) Festival Komitesi film ekibinden herhangi birinin festival ve yarışmanın her aşamasında uygun olmayan davranışlarda bulunması, propaganda yapması, suç işlemesi, festival komitesine, jüri üyelerine, konuklara ve diğer katılan yönetmen ve ekiplere, seyircilere karşı kişilik haklarına saldırması durumunda, filmi diskalifiye edebilir.
m) Yarışmaya katılacak yapımların süresi kurmaca dalında 20 dakikayı, belgesel dalında 20 dakikayı aşmamalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)
n) Yarışmaya katılımlar www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. FilmFreeway üzerindeki bütün alanların doldurulması ve gerekli belge ve dökümanların (özellikle öğrenci kimlik, okuldan alınan evrak ve belgelerinin)yüklenmesi gerekmektedir. Yarışmaya ve festivalin etkinliklerine dair tüm bilgilere www.okan.edu.tr/kisafilm adresi üzerinden ulaşılabilir.
o) Başvurusunu tamamlayan yarışmacıların, bu aşamadan sonra yapacağı revizyon talepleri kabul edilmez.
p) Yarışmaya başvurular www.filmfreeway.com adreslerinden yapılacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerin 1 adet DVD kopyası istenildiği takdirde “İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema - TV Bölümü Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL” adresine posta yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
q) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
r) İstanbul Okan Üniversitesi Liselerarası Kısa Film Yarışması, katılan filmleri ticari olmayacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda izin almadan, e-posta yoluyla film yönetmenine bildirerek, sosyal medyada genel duyuru yaparak seçki oluşturma ve gösterim yapma hakkına sahiptir. Yönetmen veya Yapımcı başvuruyu tamamladıktan sonra festival şartnamesini ve festival haklarını kabul etmiş sayılır.
s) Yarışmaya katılan kısa filmler, ön jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda, ön jürinin belirlediği sayıda film, jüri değerlendirmesine sunulacaktır. Bunun yanında, yarışma koşullarına uymayan yapımlar asıl jürinin değerlendirmesine sunulmadan, ön jüri tarafından elenecektir.
t) Yarışmada kurmaca kısa film kategorisinde birincilik ödülü ve belgesel film kategorisinde birincilik ödülü olmak üzere toplam 2 ödül verilecektir. Asıl jüri isterse gerekçesini açıklayarak yarışmaya katılan filmlere özel ödüller verebilir ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödüller www.okan.edu.tr/kisafilm adresinde açıklanacaktır.
u) Yarışmada, Yarışma Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Yarışma Yönetimi’ne bildirilebilir ya da seçimin Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.
v) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 20 Mart 2020 saat 17:00’ye kadardır.
w) Yarışmaya başvuran filmlerin ön değerlendirme sonucu www.okan.edu.tr/kisafilm adresinden duyurulacaktır. Takip eden günlerde basına açık ödül töreni düzenlenecektir. Bu tarihler ayrıca, ilgili internet sitesinden de duyurulacaktır.
x) Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Anıl Tokur

  İletişimi kuvvetli, kısa filme değer veren, özenle hazırlanmış bir festival.

  May 2019
  Logo
  Response from festival:

  Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler. Eksiklerimizi bir sonraki senemizde gidermeye çalışacağız.