International Göbeklitepe Film Festival is the first international film festival to be held in Şanlıurfa. The aim of the festival is to bring together national and international filmmakers and cinema lovers at the zero point of history and contribute to the development and culture of the city.

The festival takes its name from Göbeklitepe, one of the most important archaeological discoveries in the world, located in the province of Şanlıurfa.

Along with such an important cultural event, one of the aims of the festival committee is to make Göbeklitepe more internationally known. On the first day of the festival, a tour to visit historical points in different parts of the city, especially Göbeklitepe, is among the activities to be held with our guests.

TÜRKÇE
Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Şanlıurfa'da düzenlenecek olan ilk uluslararası film festivalidir. Festivalin amacı, ulusal ve uluslararası alanda sinemacılar ile sinemaseverleri tarihin sıfır noktasında bir araya getirip kentin gelişimine ve kültürüne katkı sağlamaktır.

Festival adını Şanlıurfa ilinde bulunan ve dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olan Göbeklitepe'den alıyor.

Böylesine önemli bir kültürel etkinlikte festival komitesinin amaçlarından biri de Göbeklitepe'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamak. Festivalin ilk gününde misafirlerimizle birlikte Göbeklitepe başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerindeki tarihi noktaların ziyaret edileceği bir tur da gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alıyor.

AWARDS

National Fiction Category
● Best Film - Festival Statuette and Certificate
● Best Director - Festival Statuette and Certificate
● Best Screenplay - Festival Statuette and Certificate

International Fiction Category
● Best Film - Festival Statuette and Certificate
● Best Director - Festival Statuette and Certificate
● Best Screenplay - Festival Statuette and Certificate

Documentary Category
● Best Documentary - Festival Statuette and Certificate

ÖDÜLLER

Ulusal Kurmaca Kategorisi
● En İyi Film - Festival Heykelciği ve Sertifika
● En İyi Yönetmen - Festival Heykelciği ve Sertifika
● En İyi Senaryo - Festival Heykelciği ve Sertifika

Uluslararası Kurmaca Kategorisi
● En İyi Film - Festival Heykelciği ve Sertifika
● En İyi Yönetmen - Festival Heykelciği ve Sertifika
● En İyi Senaryo - Festival Heykelciği ve Sertifika

Belgesel Kategorisi
● En İyi Belgesel - Festival Heykelciği ve Sertifika

International Göbeklitepe Film Festival, an organization of Göbeklitepe Promotion, Culture, Art, Education, Research and Tourism Association, is on its way to bring together industry professionals and creators, in pursuit of material and moral support for the creation of new productions, by awarding quality films of region cinema, as well as bringing our city, which has a strong cultural geography, together with cinema lovers. out.

DATES
International Göbeklitepe Film Festival be held between 10-12 November 2023.

APPLICATION REQUIREMENTS

● Films shot after January 1, 2020 are accepted.
● Short films are limited to a maximum of 15 minutes (including the credits).
● Applications will be made through “www.filmfreeway.com”.
● A person can apply with more than one work.
● The author accepts that all legal and criminal responsibility for the copyright of the film belongs to him. Unoriginal text, images, music, etc. in the short films to be sent to the competition. All copyright issues arising from their use are the responsibility of the Author. Göbeklitepe Promotion, Culture, Art, Education, Research and Tourism Association cannot be held legally responsible for this situation. If the owner of the work violates the copyrights of third parties through the work, he is obliged to compensate all kinds of direct and indirect damages that Göbeklitepe Promotion, Culture, Art, Education, Research and Tourism Association will incur.
●Online viewing links sent for evaluation must have English subtitles. English subtitles-texts folders will be requested for films whose selected language is not Turkish. The subtitle files of these films will be translated into Turkish by the translators in our festival team until the festival date.
●The directors of the films competing in the festival are invited to the festival on the dates determined by the festival management. The directors of the films represent their films by participating in screenings, film premieres, interviews, award ceremonies, special media interviews and press conferences to be determined by the Festival Management. (Invitation conditions will be notified to the directors after the selections is published).
● Owners of works participating in the festival cannot withdraw the film from the festival.
● Participants of the International Göbeklitepe Film Festival are deemed to have accepted the conditions of these regulations.
● Only the accommodation of the directors of the 20 films that made it to the finals in the international competition category will be covered by the festival.
● If the director cannot be found at the award ceremony, the award is given to a representative determined by the director and notified in writing to the Internatioanl Göbeklitepe Film Festival management.
● The results of the pre-selection will be published on the festival website “www.gobeklitepeff.com” and on the festival's social media.
● If you pay the application fee to the festival, this fee will be accepted as a donation to the association organizing the festival. (This fee will be used for festival expenses.)

Documents Required During Online Application
1. Generic information about the movie (imprint)
2. Online watch link and password of the movie
3. Short summary of the movie in Turkish and English (Only English for Internatioanl films)
4. Photos from the movie (high resolution)
5. Director's photo (high resolution), short biography and filmography in Turkish and English (Only English for Internatioanl films)
6. Brief director's view
7. Presentation file, electronic press file, etc., if any. other materials
8. High resolution trailer and online trailer link for use on the website.

FESTIVAL RIGHTS:
● The Festival Committee decides on the subjects that are not included in the festival specifications.
● The images of the films participating in the festival can be used for the purpose of festival advertisement (television, promotional film and credits) provided that they do not exceed 1 minute.
● All films that pass the pre-selection will be screened within the scope of the festival.
● The festival committee has the right to send the participating films as a selection for festivals abroad, especially in Turkey.
● International Göbelitepe Film Festival management reserves the right to refuse to organize the competition or cancel the competition or not to continue the same competition in the future, without giving any reason, at any stage before the announcement of the competition result. In the event that the competition is not organized or cancelled, any work sent or delivered by the Authors to the International Göbeklitepe Film Festival cannot be used by the Göbeklitepe Promotion, Culture, Art, Education, Research and Tourism Association and International Göbeklitepe Film Festival.

JURY FORMATION
● Pre-Jury: The pre-jury consists of 10 people, in the category of national and internatioanl. The applicant evaluates all the works and determines the final works.

● Main Jury: The jury members who will evaluate the final works consist of experts in the fields of cinema and art. Evaluation will be made with 5 jury members for each categories. International Göbeklitepe Film Festival, upon the recommendation of the jury, may give special awards in addition to these awards.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Göbeklitepe Tanıtım, Kültür, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Turizm Derneği'nin bir organizasyonu olan Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali, güçlü bir kültür coğrafyasına sahip olan kentimizi sinemaseverlerle buluşturmanın yanı sıra, bölge sinemasının nitelikli filmlerini ödüllendirerek, yeni yapımların ortaya çıkmasına maddi ve manevi destek arayışında olan sektör profesyonellerini ve yaratıcılarını bir araya getirmek için yola çıkıyor.

TARİHLER
Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali 10-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

● 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilen filmler kabul edilir.
● Kısa filmler en fazla 15 dakika (jenerik dahil) ile sınırlıdır.
● Başvurular "www.filmfreeway.com" üzerinden yapılacaktır.
● Bir kişi birden fazla eserle başvurabilir.
● Eser sahibi, filmin telif haklarına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerde özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. Kullanımlarından doğacak tüm telif hakkı sorunları Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Göbeklitepe Tanıtım, Kültür, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Turizm Derneği bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser aracılığıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal ettiği takdirde, Göbeklitepe Tanıtım, Kültür, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Turizm Derneği'nin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
● Değerlendirme için gönderilen online izleme linklerinin İngilizce altyazılı olması gerekmektedir. Seçilen, dili Türkçe olmayan filmler için İngilizce altyazı-metin klasörleri istenecektir. Bu filmlerin altyazı dosyaları festival tarihine kadar festival ekibimizdeki çevirmenler tarafından Türkçeye çevrilecektir.
● Festival gerekli gördükçe seçkideki filmlerin gösterim hakkına sahiptir. (1 yıl boyunca) Bu gösterim hakkı, okullarda, kırsal alanlarda filmlerin gençlere ve yerel halka ulaşması adına kar amacı gütmeden kullanılacaktır.
● Festivalde yarışan filmlerin yönetmenleri festival yönetimi tarafından belirlenen tarihlerde festivale davet edilir. Filmlerin yönetmenleri, Festival Yönetimi tarafından belirlenecek gösterimlere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil ederler. (Davet koşulları seçkiler yayınlandıktan sonra yönetmenlere bildirilecektir).
● Festivale katılan eser sahipleri filmlerini festivalden çekemezler.
● Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali katılımcıları bu yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
● Uluslararası yarışma kategorisinde finale kalan 20 filmin sadece yönetmenlerinin konaklama masrafları festival tarafından karşılanacaktır.
● Yönetmenin ödül töreninde bulunamaması durumunda ödül, yönetmen tarafından belirlenen ve Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali yönetimine yazılı olarak bildirilen bir temsilciye verilir.
● Ön eleme sonuçları festivalin web sitesi "www.gobeklitepeff.com" ve festivalin sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.
● Festivale başvuru ücreti öderseniz, bu ücret festivali düzenleyen derneğe bağış olarak kabul edilecektir. (Bu ücret festival giderleri için kullanılacaktır.)

Online Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
1. Film hakkında genel bilgiler (künye)
2. Filmin online izleme linki ve şifresi
3. Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti
4. Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlüklü)
5. Yönetmenin fotoğrafı (yüksek çözünürlüklü), kısa biyografisi ve filmografisi Türkçe ve İngilizce olarak
6. Kısa yönetmen görüşü
7. Varsa sunum dosyası, elektronik basın dosyası vb. diğer materyaller
8. Web sitesinde kullanılmak üzere yüksek çözünürlüklü fragman ve çevrimiçi fragman bağlantısı.

FESTİVAL HAKLARI:
● Festival şartnamesinde yer almayan konulara Festival Komitesi karar verir.
● Festivale katılan filmlerin görüntüleri 1 dakikayı aşmamak kaydıyla festival reklamı (televizyon, tanıtım filmi ve jenerik) amacıyla kullanılabilir.
● Ön elemeyi geçen tüm filmler festival kapsamında gösterilecektir.
● Festival komitesi, katılan filmleri başta Türkiye olmak üzere yurt dışındaki festivallere seçki olarak gönderme hakkına sahiptir.
● Uluslararası Göbelitepe Film Festivali yönetimi, yarışma sonucunun açıklanmasından önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir gerekçe göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme ya da ileride aynı yarışmaya devam etmeme hakkını saklı tutar. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi durumunda Eser Sahipleri tarafından Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Göbeklitepe Tanıtım, Kültür, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Turizm Derneği ve Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali tarafından kullanılamaz.

JÜRİ HAKKINDA
Ön Jüri: Ön jüri, ulusal ve uluslararası kategoride 10 kişiden oluşur. Başvuru sahibi tüm eserleri değerlendirir ve finale kalan eserleri belirler.

Ana Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri sinema ve sanat alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır. Her kategori için 5 jüri üyesi ile değerlendirme yapılacaktır. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali, jürinin önerisi üzerine bu ödüllere ek olarak özel ödüller de verebilir.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • I have good memories of your great festival, my film was selected in the festival and I was invited to the festival, but unfortunately I could not come, I really wanted to see my film with you. I won an award and the festival sent me the award. Thank you very much for the festival

    January 2023
  • I am proud that my Film is a finalist in this great Festival, Great programming, intense communication and support from independent filmmakers. I hope next year I can go to Turkey because it is held in an interesting and historic place I am sure they have great hospitality and networking opportunities.

    November 2022