De Film Talent Award Brabant is een initiatief van Stichting Het Witte Doek en is een nieuw programmaonderdeel van het jaarlijkse festival Nacht van het Witte Doek dat in 2022 voor de 31e keer gehouden wordt.

Het doel van de Film Talent Award Brabant is om jonge mensen te stimuleren in hun film-ambities en -ontwikkeling.

Naast een Publieksprijs (€ 500) zijn er twee prijzen te winnen: een Award voor de beste afstudeerfilm drama/fictie (€ 1000) en een Award voor de beste afstudeerfilm documentaire (€ 1000). De prijswinnende Award-films worden vertoond in Brabantse filmhuizen, waaronder Cinecitta (Tilburg), Chassé Cinema (Breda) en Cacaofabriek (Helmond).

1. VOORWAARDEN INZENDINGEN
1.1 Het festival selecteert korte films, met een maximale lengte van 25 minuten en een minimale lengte van 5 minuten. De films dienen tot stand te zijn gekomen in de afstudeerfase van een creatieve (film)opleiding en mogen nog niet online te zien zijn. Zowel films in de categorie fictie/drama als documentaire kunnen worden ingestuurd.

1.2 De regisseur van de film studeert af aan een Brabantse opleiding of is afkomstig uit Noord-Brabant en studeert elders. In verband met de Corona lock-downperiode kunnen ook afstudeerders van het jaar 2021 nog dit jaar hun afstudeerwerk inzenden.

1.3 De inzender is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse wet, met betrekking tot het ingezonden werk. Het festival is niet aansprakelijk voor eventuele overtredingen daarvan.

1.4 De film dient Nederlandstalig of Nederlands ondertiteld te zijn.

1.5 Materiaal dat wordt meegezonden, o.a. een still, synopsis en een trailer, kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden voor het festival.

2. PROCEDURE INSCHRIJVINGEN

2.1 Inzendingen verlopen via FilmFreeway: www.filmfreeway.com/FilmTalentAwardBrabant.

2.2 Inzenders dienen ervoor te zorgen dat hun afstudeerfilm op FilmFreeway voorzien is van de volgende informatie: een online screener, synopsis, cast & crew overzicht, technische informatie, een still, keuze van het genre drama/fictie of documentaire, vermelding van de gevolgde opleiding en de naam en contactgegevens van de examen-docent van de opleiding.

2.3 Alle ingezonden documenten met uitzondering van de vertoningskopie van de prijswinnende films zullen niet geretourneerd worden.

2.4 Voor het inschrijven van de film wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

2.5 Een filmmaker kan slechts één film inzenden en wel de film, waarop de maker is afgestudeerd. Door inzending geeft de maker de organisatie toestemming contact op te nemen met de opleiding. Het begrip opleiding wordt in dit verband breed uitgelegd, dwz zowel MBO, HBO als WO, zowel gesubsidieerd als particulier/commercieel onderwijs. Ook herkenbare deelopleidingen (minor/cursus) komen in aanmerking, mits de film het product is van afstuderen cq behalen van het opleidingscertificaat.

3. SELECTIEPROCEDURE

3.1 Een selectiecommissie selecteert de films die het festival getoond worden. Alle inzenders ontvangen rond 1 augustus 2022 bericht of hun film geselecteerd is . Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

3.2 Bij de selectie wordt gelet op zowel inhoudelijke als technische kwaliteiten van de film.

3.3 Films die technische gebreken vertonen, zoals haperingen in beeld en geluid, of die niet voldoen aan de gestelde eisen worden niet aan de selectiecommissie voorgelegd.

3.4 Onvoltooide films worden niet geaccepteerd.

3.5 Films dienen aangeleverd te worden als mp4 formaat met een maximum grootte van 10 GB.
Bij voorkeur met de volgende settings:
- Video max bitrate 2200 Kbps, H.2.64.
- Audio 128 Kbsp, AAC, 2 channel stereo.

De twee prijswinnende films dienen na de uitslag te worden aangeleverd als DCP, ten behoeve van vertoning in de filmhuizen. Het omzetten naar DCP wordt door de prijswinnaars zelf verzorgd.

4. COPYRIGHT

4.1 Degene die een film instuurt voor het festival geeft daarmee aan de rechthebbende van de film te zijn of anderzijds de rechten voor de film inclusief soundtrack te hebben.

5. VERTONING EN UITREIKING PRIJZEN

5.1 Alle door de selectiecommissie genomineerde films worden vertoond op zaterdagmiddag 27 augustus 2022. De makers hebben een inspanningsverplichting daarbij zelf aanwezig te zijn en beschikbaar te zijn voor een interview.

5.2 Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaar van de prijs voor beste afstudeerfilm in de categorie drama/fictie en de beste afstudeerfilm in de categorie documentaire.

5.3 De prijs voor elk van de Awards bedraagt € 1.000 en een vertoning in Brabantse filmhuizen, waarvan Cinecitta (Tilburg), Chassee Cinema (Breda) en Cacaofabriek (Helmond) al vertoning hebben toegezegd.

5.4 Daarnaast wordt een publieksprijs van € 500 uitgereikt.

6. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

6.1 Als het vanwege het Coronavirus of een andere calamiteit onmogelijk blijkt om het festival veilig plaats te laten vinden, zal het festival worden uitgesteld of afgelast.

6.2 Stichting Het Witte Doek zal altijd de regels en adviezen navolgen van de Rijksoverheid, het RIVM en de Gemeente Deurne.

6.3 Ondanks dat regels zullen worden nagevolgd om het festival zo veilig en verantwoord mogelijk te organiseren, is het bezoeken van het festival op eigen risico en dragen het festival en de organisatie geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

7. TENSLOTTE

7.1 Door een film via FilmFreeway in te sturen gaat de inzender akkoord met deze algemene voorwaarden.

7.2 De organisatie is bevoegd om in onduidelijke of onvoorziene situaties van deze regels af te wijken.