De Film Talent Award Brabant (FTAB) is een initiatief van Stichting Het Witte Doek. Het doel van de FTAB is om jonge mensen te stimuleren in hun filmambities en -ontwikkeling. De uitreiking is een programmaonderdeel van het jaarlijkse festival Nacht van het Witte Doek dat in 2024 voor de 33e keer gehouden wordt in Cultuurcentrum Deurne. De awards worden voor de derde keer uitgereikt.

Eén van de voorwaarden om aan de FTAB mee te kunnen doen is een aantoonbare band met Brabant. Dat kan zijn: geboren in, wonend in, studerend of gestudeerd hebbend aan een opleiding in Brabant. Zie verdere uitleg onder Rules & Terms.

Er zijn twee prijzen te winnen: een award voor de beste afstudeerfilm fictie (€ 1000) en een award voor de beste afstudeerfilm documentaire (€ 1000). De prijswinnende films worden vertoond in Brabantse filmhuizen, waaronder Cinecitta (Tilburg), Chassé Cinema (Breda) en de Cacaofabriek (Helmond).

Daarnaast wordt er voor elke categorie (fictie en documentaire) een publieksprijs uitgereikt met een waarde van € 250.

1. VOORWAARDEN INZENDINGEN

1.1 Het festival selecteert korte films met een maximale lengte van 30 minuten (inclusief aftiteling) en een minimale lengte van 5 minuten. De films dienen tot stand te zijn gekomen in de afstudeerfase van een creatieve (film)opleiding en mogen nog niet openbaar online te zien zijn. Zowel films in de categorie fictie als documentaire kunnen worden ingestuurd.

1.2 De regisseur van de film studeert af aan een Brabantse opleiding of is afkomstig uit Noord-Brabant en studeert elders. Ingezonden kunnen worden afstudeerfilms uit 2023 en 2024, die niet al eerder zijn ingezonden voor de FTAB.

1.3 Elke inzending wordt gecontroleerd op de voorwaarden, genoemd onder 1.1 en 1.2. Inzendingen die hieraan niet voldoen worden niet meegenomen in de selectie.

1.4 De inzender is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse wet, met betrekking tot het ingezonden werk. Het festival is niet aansprakelijk voor eventuele overtredingen daarvan.

1.5 De film dient Nederlandstalig of Nederlands ondertiteld te zijn.

1.6 Materiaal dat wordt meegezonden (denk aan o.a. een still, synopsis en een trailer) kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden voor het festival.

2. PROCEDURE INSCHRIJVINGEN

2.1 Inzendingen verlopen via FilmFreeway: www.filmfreeway.com/FilmTalentAwardBrabant

2.2 Inzenders dienen ervoor te zorgen dat hun afstudeerfilm op FilmFreeway voorzien is van de volgende informatie: een online screener, synopsis, cast & crew overzicht, technische informatie, een still, keuze van het genre drama/fictie of documentaire, vermelding van de gevolgde opleiding en de naam en contactgegevens (emailadres en telefoonnummer) van de examen-docent van de opleiding.

2.3 Alle ingezonden documenten met uitzondering van de vertoningskopie van de prijswinnende films zullen niet geretourneerd worden.

2.4 Voor het inschrijven van de film wordt geen inschrijfgeld gevraagd.

2.5 Een regisseur kan slechts één film inzenden en wel de film, waarop de maker is afgestudeerd. Door inzending geeft de maker de organisatie toestemming contact op te nemen met de opleiding. Het begrip opleiding wordt in dit verband breed uitgelegd, dwz zowel MBO, HBO als WO, zowel gesubsidieerd als particulier/commercieel onderwijs. Ook herkenbare deelopleidingen (minor/cursus) komen in aanmerking, mits de film het product is van afstuderen cq behalen van het opleidingscertificaat.

2.6 De relatie met Noord-Brabant moet blijken uit woonplaats of geboorteplaats van de inzender dan wel vestigingsplaats van de gevolgde opleiding.

3. SELECTIEPROCEDURE

3.1 Een selectiecommissie selecteert de films die op het festival getoond worden. Alle inzenders ontvangen rond 1 augustus 2024 bericht of hun film geselecteerd is. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

3.2 Bij de selectie wordt gelet op zowel inhoudelijke als technische kwaliteiten van de film.

3.3 Films die technische gebreken vertonen, zoals haperingen in beeld en geluid of die niet voldoen aan de gestelde eisen, worden niet aan de selectiecommissie voorgelegd.

3.4 Onvoltooide films worden niet geaccepteerd.

3.5 Films dienen aangeleverd te worden in mp4-formaat met een maximum grootte van 10 GB. Mocht je film geselecteerd worden dan zal zullen we je film in dit formaat afspelen tijdens de FTAB-uitreiking.

We ontvangen je film bij voorkeur met de volgende settings:
- Video max bitrate 2200 Kbps, H.264
- Audio 128 Kbps, AAC, 2 channel stereo

De twee prijswinnende films dienen na de uitslag te worden aangeleverd als DCP, ten behoeve van vertoning in de filmhuizen. Het omzetten naar DCP wordt door de prijswinnaars zelf verzorgd.

4. COPYRIGHT

4.1 Degene die een film instuurt voor het festival geeft daarmee aan de rechthebbende van de film te zijn, of anderzijds de rechten voor de film inclusief soundtrack te hebben.

5. VERTONING EN UITREIKING PRIJZEN

5.1 Alle door de selectiecommissie genomineerde films worden vertoond op zaterdagmiddag 24 augustus 2024. De regisseur heeft een inspanningsverplichting daarbij zelf aanwezig te zijn en beschikbaar te zijn voor een interview. Ook dient de regisseur beschikbaar te zijn voor interviews met (regionale) media.

5.2 Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaar van de prijs voor beste afstudeerfilm in de categorie fictie en de beste afstudeerfilm in de categorie documentaire.

5.3 De prijs voor de awards voor fictie en documentaire bedraagt € 1.000 en een vertoning in de Brabantse filmhuizen Cinecitta (Tilburg), Chassé Cinema (Breda) en de Cacaofabriek (Helmond).

5.4 Voor elke categorie (fictie en documentaire) wordt een publieksprijs uitgereikt van € 250.

5.5 Het prijzengeld is een aanmoediging voor een Brabantse regisseur en de regisseur bepaalt zelf wat er met het prijzengeld gebeurt.

5.6 Fotomateriaal gemaakt tijdens de uitreiking kan ingezet worden voor promotiedoeleinden van de FTAB.

6. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

6.1 Als het vanwege het Coronavirus of een andere calamiteit onmogelijk blijkt om het festival veilig plaats te laten vinden, zal het festival worden uitgesteld of afgelast.

6.2 Stichting Het Witte Doek zal altijd de regels en adviezen navolgen van de Rijksoverheid, het RIVM en de Gemeente Deurne.

6.3 Ondanks dat regels zullen worden nagevolgd om het festival zo veilig en verantwoord mogelijk te organiseren, is het bezoeken van het festival op eigen risico en dragen het festival en de organisatie geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

7. TENSLOTTE

7.1 Door een film via FilmFreeway in te sturen gaat de inzender akkoord met de algemene voorwaarden.

7.2 De organisatie is bevoegd om in onduidelijke of onvoorziene situaties van deze regels af te wijken.