Bytom Film Festival ogłasza nabór konkursowy!

Już piątego września rozpocznie się kolejna edycja Bytom Film Festival. Bytomska impreza oferuje przede wszystkim unikalne spojrzenie na kino - łączące w sobie szacunek do klasyki z otwarciem na filmowe eksperymenty młodych artystów. Jednocześnie, jako jedyny w Polsce festiwal Popularyzatorów Filmowych, Bytom Film nagradza także krytyków, blogerów, recenzentów; wszystkich tych, dzięki którym kino staje się przestrzenią refleksji i dialogu, a o filmach jest głośno nie tylko na festiwalach. Wśród produkcji wyselekcjonowanych do udziału w konkursie znajdują się często dzieła doceniane na największych festiwalach w Polsce i zagranicą, zaś dzięki prężnej współpracy z imprezami takimi jak WhoMan Festival czy BestOFF zwycięskie filmy trafiają do widzów w całym kraju.

Swoje filmy, a także recenzje i blogi możecie zgłaszać do 15 lipca! Najlepsze z nich nagrodzone zostaną Bytomskim Lwem w następujących kategoriach:

Konkurs Filmowy

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: Najlepszy film fabularny, Najlepszy dokument oraz Najlepsza animacja lub eksperyment. Centrum Technologii Audiowizualnych ufundowało nagrody o wartości 60 tysięcy złotych! Zwycięzcy mogą liczyć także na pulę nagród od firmy GetCamera.

Konkurs Popularyzatorów Filmowych

Aby dać szansę popularyzatorom działającym w różnych mediach, zarówno profesjonalistom jak i amatorom, festiwal przyznaje nagrody w trzech dziedzinach: Recenzja filmowa, Wideorecenzja oraz Najlepszy blog o tematyce filmowej. Na zwycięzcę w każdej z nich czeka nagroda w wysokości 500 złotych oraz cenne nagrody rzeczowe!

W jury Bytom Film Festival co roku zasiadają wybitne osobistości polskiej branży filmowej. Udział w konkursach to nie tylko szansa na wygranie atrakcyjnych nagród i pokazanie się szerszej publiczności, ale też podjęcie dialogu z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Festiwal gościł już m.in. Michała Oleszczyka - byłego dyrektora artystycznego Festiwalu Filmowego w Gdyni, krytyka współpracującego m.in. “Kinem”, “Tygodnikiem Powszechnym” czy amerykańskim serwisem RogerEbert.com; Dorotę Kobielę - reżyserkę nominowanej do Oscara animacji “Twój Vincent”, oraz wielu innych.

Reżyserki i reżyserzy krótkometrażowych filmów, zrealizowanych po 1 stycznia 2017 roku, powalczą o tytuł i statuetkę BYTOMSKIEGO LWA oraz nagrodę finansową.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na film krótkometrażowy

§1
Warunki uczestnictwa:

Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat.
Konkurs ma charakter ogólnopolski.
Konkurs jest częścią Festiwalu Popularyzatorów Filmowych Bytom Film Festival, a wszystkich uczestników niniejszego Konkursu obowiązuje również Regulamin Festiwalu Popularyzatorów Filmowych Bytom Film Festival, którego najnowsza wersja znajduje się na stronie internetowej Festiwalu (http://www.festivalbytom.pl).
Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach konkursowych:
Fabuła,
Dokument,
Animacja/Eksperyment.
Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich, które spełniają warunki niniejszego Regulaminu oraz za zgodą rodziców dla osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok życia.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy filmy.
Film nie może być dłuższy niż 30 minut.
Film powinien być wyprodukowany po 1 stycznia 2017 roku.
Zgłoszony film nie może być zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu na film krótkometrażowy, który odbywał się podczas zeszłorocznego Festiwalu Popularyzatorów Filmowych Bytom Film Festival.
Do Konkursu mogą być zgłoszone filmy, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmów na Festiwal oraz wyświetlania ich podczas Festiwalu. W szczególności zgłaszający Filmy do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:
przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych filmów (w tym prawa do wykorzystywanych w filmach utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie,
przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanych filmów lub stosowne licencje w tym zakresie,
rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmów na Konkurs lub wyświetlaniem filmów podczas Konkursu nie narusza dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji filmu/filmów do Konkursu, zawieszenia udziału filmu/filmów w Konkursie lub prawo wycofania filmu/filmów z udziału w Konkursie, w przypadku powzięcia wiadomości, że film/filmy zgłoszone do udziału w Konkursie lub ich wyświetlanie podczas Konkursu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
Zgłaszający film/filmy do udziału w Konkursie zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do filmu/filmów lub poszczególnych ich elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).
Reżyserzy i Producenci wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.).
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla Organizatora do korzystania ze zgłoszonego filmu w zakresie publicznego rozpowszechnienia przy poszanowaniu praw Autora.

§2
Termin i sposób dostarczenia prac:

Zgłoszenia należy składać do 17 lipca 2019 roku korzystając z internetowej strony Festiwalu(www.festivalbytom.pl) lub serwisu Filmfreeway.
Składający zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
Wyniki selekcji zostaną ogłoszone 20 sierpnia 2019 roku.

§3
Wyłonienie laureatów Konkursu:

Wszystkie zgłoszenia spełniające warunki opisane w §1 poddane zostaną wstępnej selekcji.
Na etapie wstępnej selekcji Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji zgłoszenia do Konkursu bez konieczności podania przyczyny.
Zgłoszenia zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców Konkursu.
Festiwalowa Komisja Selekcyjna zastrzega sobie również prawo do wyboru sekcji w jakiej zgłoszony film będzie pokazany w sytuacjach niejednoznacznych.
Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 25 lipca 2019 roku.
Dyrekcja Festiwalu Popularyzatorów Filmowych Bytom Film festiwal przygotowuje kalendarz projekcji.
Na zwycięzców czeka statuetka honorowa Bytomskiego Lwa i nagroda pieniężna ufundowana przez Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i GetCamera - Wynajem sprzętu Fotograficznego i Filmowego - Rental.
Warunkiem przyznania nagrody jest obecność podczas gali rozdania nagród osoby nadysłającej zgłoszenie lub reprezentanta.

§4
Promocja:

W przypadku zakwalifikowanych filmów zgłaszający będą proszeni o nadesłanie materiałów promocyjnych, w tym streszczenia filmu, fotosów z filmu, krótką bibliografię reżysera i Jego zdjęcie.
Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów, a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu Popularyzatorów Filmowych Bytom Film Festival (www.festivalbytom.pl) oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno przed, podczas jak i po zakończeniu Festiwalu Popularyzatorów Filmowych Bytom Film Festival.

§5
Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie zamieszczony na stronie.
Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
Wszystkie filmy są udostępnianie Organizatorom Festiwalu bezpłatnie
Za jakość doręczonych prac odpowiada nadawca.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • A highly professional, well organized and communicative festival! Thank you so much! We can't wait to send you some new shorts from Warsaw Film School, for the next festival edition. Keep up the amazing work!

  March 2019
 • Anna Górska

  Bardzo kameralny i skromny ale ma potencjał, termin nie do końca dobrany, jakby był później pewnie zebrałby więcej publiczności.

  October 2016
 • Mark Mos

  Tragedia. Moj film zostal zaakceptowany (ACCEPTED), ale nigdzie nie pokazany. Pan Jarek Ciolek wyslal do mnie email...i koniec. Teraz dopiero dowiedzialem sie, ze festiwal sie juz odbyl!! Moze warto uzyc takiej funkcji jak SEMI-FINALIST, gdzie filmy nie sa jeszcze wyswietlane, ale przechodza przez jakis tam etap, bo na chwile obecna narobiliscie tylko smaku... i lipa.

  September 2016
 • Pawel Kleszczewski

  Great festival, very good networking, and contact with staff. They put a huge effort to all details, very nice and kind people!

  September 2016