Kültür için Alan tarafından desteklenen, big bang ve berisi tarafından düzenlenen Antep Kısa Film Festivali, kurmaca ve belgesel türlerinde ulusal kısa film yarışması, yerel senaryo yarışması ve kısa film gösterimlerini içeren bölümleriyle 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

Antep Kısa Film Festivali’ nin amacı, Gaziantep'te sinema severleri kısa filmlerle buluşturmak; Antep’ teki kısa film ilgililerini kısa film yapımına özendirmek, bu alanda gelişimleri desteklemek ve bu yolla kent sinemasının gelişimine ve dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

Finale kalan kısa filmlere 300 TL gösterim ücreti ödenir. Antep Kısa Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Kısa Kurmaca Film ve En İyi Kısa Belgesel Film Ödülünü verir. Kazanan filmlerin yönetmenlerine 3.000 TL para ödülü verilir. Ödüller her kategoride tek filme verilir, paylaştırılamaz. Ödül kazanan filmlere ayrıca gösterim ücreti dahil ödenmez.

Yerel forum senaryo yarışmasının kazanan projesi big bang ve berisi tarafından 2.000 TL yapım desteğiyle ödüllendirilir.

Etkinliğin parasal ödülleri 15 Aralık 2021 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına uygun şekilde ve yasal kesintiler düşüldükten sonra yönetmen tarafından bildirilen banka hesabına ödenecektir.

ANTEP KISA FİLM FESTİVALİ
KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1. Kültür için Alan tarafından desteklenen, big bang ve berisi tarafından düzenlenen Antep Kısa Film Festivali, ulusal kısa film yarışması, yerel senaryo yarışması ve kısa film gösterimlerini içeren bölümleriyle 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde Gaziantep'te yapılacaktır.

2. Antep Kısa Film Festivali’ nin amacı, Antep'te sinema severleri kısa filmlerle buluşturmak; Antep’ teki kısa film ilgililerini kısa film yapımına özendirmek, bu alanda gelişimleri desteklemek, kent sinemasının gelişimine ve dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

3. Antep Kısa Film Festivali’ nde kurmaca ve belgesel olmak üzere iki yarışma kategorisi bulunmaktadır. Kurmaca bölümüne kurmaca, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlar, belgesel bölümüne ise belgesel türündeki yapımlar başvuru yapabilir.

4. 1 Ocak 2020 sonrası tamamlanmış, sosyal perspektif temalı kısa filmler için başvuru yapılabilir. Başvuru sahibinin gösterime uygun teknik yeterlilikte kısa filme sahip olması önem taşımaktadır. Kurmaca kategorisi için en fazla 20 dakika, belgesel kategorisi için en fazla 35 dakikalık filmler için başvuru yapılabilir. Tür kıstası bulunmamaktadır.

5. Yarışmaya T.C. vatandaşı olanlar veya Türkiye’ de ikamet eden yabancılar başvuru yapabilir. Big bang ve berisi ekibinde yer alanlar yarışmaya katılamaz.

6. Başvuran tarafından aşağıdaki belgeler https://filmfreeway.com/AntepKisaFilmFestivali adresinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgileri içeren başlığında yönetmen ve film adını içeren e-posta basvuru@bigbangveberisi.com adresine son başvuru tarihi olan 19 Ekim 2021 günü saat 18.00’ye kadar gönderilmesi gereklidir.
a. Filmin youtube.com veya vimeo.com sitelerinde yüklenmiş online ön gösterim linki (en az 4 ay geçerli) paylaşılmalıdır.
b. Festival yönetmeliğinin imzalı hali (tercihen pdf formatında) gönderilmelidir.

7. Kısa filmlerin İngilizce altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerinde olarak teslim edilmesi mecburidir. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin, Türkçe ve İngilizce altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerinde olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8. Daha önce ticari gösterime girmiş, televizyon kanallarında gösterilmiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmiş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar. Başka festivale katılmış olmak ya da ödül kazanmış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.

9. Finale kalan kısa filmlere 300 TL gösterim ücreti ödenir. Antep Kısa Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Kısa Kurmaca Film ve En İyi Kısa Belgesel Film Ödülünü verir. Kazanan filmlerin yönetmenlerine 3.000 TL para ödülü verilir. Ödüller her kategoride tek filme verilir, paylaştırılamaz. Ödül kazanan filmlere ayrıca gösterim ücreti ödenmez.

10. Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale katılım için onayı teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çıkaramayacağını taahhüt eder. Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal ya da teknik dallarından birine Mansiyon verebilir. Jürinin oylarında eşitlik olması durumunda jüri başkanının oyu iki oy sayılır.

11. Festival jürisi ve jüri başkanı festival komitesi tarafından uluslararası yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, yazar, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler arasından belirlenir. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz.

12. Festival jürisinin yargısı kesindir.

13. Değerlendirme sonuçları www.bigbangveberisi.com web sayfasında duyurulur ve yarışmaya seçilen katılımcıların e-mail adresine gönderilir.

14. Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin festivalde kazandığı ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.

15. Ödülü kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmalıdır ya da temsil edilmelidir.

16. Etkinliğin parasal ödülleri 15 Aralık 2021 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına uygun şekilde ve yasal kesintiler düşüldükten sonra yönetmen tarafından bildirilen banka hesabına ödenecektir.

17. Filmin birden fazla yasal hak sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak sahiplerinin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda filmle başvurulabilir.

18. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.

19. Antep Kısa Film Festivali’ ne gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin big bang ve berisi etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi başvuran tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, Antep Kısa Film Festivali’ nin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.

20. Ön elemeyi geçmiş filmler Antep Kısa Film Festivali kapsamında oluşturulacak programda fiziksel ve çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacaktır (Sinema salonlarının kapatılması ve/veya pandemi nedeniyle kısıtlamaların söz konusu olması halinde programa alınmış filmler yalnızca online kanallarla izleyiciyle buluşacaktır. Bu online kanallar drm ve geoblocking özelliklerine sahip bir platformdan ve/veya youtube, vimeo üzerinden canlı yayınlar ve/veya festival süresince şifre girişi ile ve/veya liste dışı linkler ile kayıt olan izleyicilerin erişebileceği şekilde gerçekleşecektir. Festival yönetimi, etkinliğin online kanallarla gerçekleşmesi durumunda gösterim süresinin en fazla 9 gün olmak üzere uzatma hakkını saklı tutar. Yukarıda bahsedilen durumun söz konusu olması halinde gerekli duyurular www.bigbangveberisi.com web sitesinden duyurulacaktır).

21. Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival gösterim kopyalarının DCP olması zorunludur. Diğer formatlardan gösterim yapılmayacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerin, 9 Kasım 2021 tarihine kadar DCP formatında basvuru@bigbangveberisi.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

22. Başvuran filmlerin yarışma için seçimini festival yürütme kurulundan oluşan ön jüri yapacaktır. Yarışma filmlerinin seçilmesinin ve gösterim programının oluşturulmasının son kararı festival yönetimi tarafından verilir.

23. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında festival yürütme kurulu yetkilidir.

24. Yönetmelikte değişiklik hakkı Antep Kısa Film Festivali yönetimine aittir.

25. Antep Kısa Film Festivali’ne katılanlar, bu yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

26. Antep Kısa Film Festivali’ ne katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere 26 (Yirmi Altı) maddeden oluşmaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTEP KISA FİLM FESTİVALİ YEREL FORUM
SENARYO YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

Antep Kısa Film Festivali Yerel Forumu, 19 -21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Antep Kısa Film Festivali’ nde, öncelikli olarak Antep’ te kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, kısa film ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamayı, yapımcı ve yönetmenlerin yeni kısa filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunarak onları teşvik etmeyi amaçlayan bir proje geliştirme platformudur.
Antep Kısa Film Festivali Yerel Forum bölümü kapsamında, yapım desteği amaçlı bir kısa film senaryo yarışması yapılacaktır.

Antep Kısa Film Festivali Yerel Forum Senaryo Yarışması başvuru koşulları:

1. Gaziantep’ te ikamet eden ya da okuduğunu belgeleyen herkes yaş sınırlaması olmaksızın Antep Kısa Film Yerel Forum Senaryo Yarışması’ na katılabilir (big bang ve berisi üyeleri yarışmaya katılamaz).

2. Yarışmaya katılmak için, https://www.bigbangveberisi.com/akffyerelforum adresindeki web sayfası üzerinden online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

3. Başvuru yapılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

a. Doldurulmuş başvuru formunun imzalı çıktısı (pdf veya jpeg dosyası olarak)
b. Senaryo, en fazla 10 sayfa, Türkçe
c. Senarist özgeçmişi,400 karakter (boşluk dahil), Türkçe ve İngilizce (word dosyası olarak)
d. Sinopsis, en fazla 600 karakter (boşluk dahil), Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı. (word dosyası olarak)
4. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2021’dir.

5. Senaryolar; Courier fontunda, 12 boyutu ile A4 olarak yazılmış olmalıdır.

6. Senaryolar tamamlanmış ve henüz bir filme dönüşmemiş olmalıdır.

7. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılmak serbesttir.

8. Başvuru sahibi gerçek kişi olmalıdır. Takma ad ile yapılan başvurular kabul edilmez.

9. Senaryonun birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda ödül taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır.

10. Telif hakları konusunda sorumluluk başvuru sahibinindir.

11. Ön jüri değerlendirmeleri sonucunda, senaryo finalistleri olarak belirlenir. Ön jüri Antep Kısa Film Festivali Yürütme Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

12. 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında finalistler 15’er dakikalık proje sunumu yaparlar. Sunumlar sırasında jüriler finalistlere soru sorabilirler.

13. Finale kalan projelerin sinopsisi ve senarist özgeçmişi festival kataloğunda yer alır.

14. Ana Jüri değerlendirmesi sonucunda "Antep Kısa Film Festivali Yerel Forum En İyi Senaryo” ödülü alan proje big bang ve berisi tarafından 2.000 TL ile ödüllendirilir.

15. Ödül alan senaryo Antep Kısa Film Festivali kapanış gecesinde açıklanır.

16. Ödül alan senaryonun filme dönüşmesi durumunda, jüri tarafından senaryo aşamasında değerli görülen sanatsal boyutun, tamamlanmış filmde eksenini kaybetmemiş olması gerekmektedir. Kazanan eser sahibinin Antep Kısa Film Festivali Yerel Forum logosunu kullanabilmesi için film festivali kurulu tarafından izlenerek onaylanmalıdır. Yarışmacı, senaryo üzerinde yukarıda belirtilen türde değişiklikler yapması durumunda "Antep Kısa Film Festivali Yerel Forum” logosunu filmde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

17. Eser sahibi başvurduğu eserin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

18. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Antep Kısa Film Festivali Yürütme Kurulu yetkilidir.

19. Yönetmelikte değişiklik hakkı Antep Kısa Film Festivali Yürütme Kuruluna aittir.

20. Niteliklere uygun yeterli kısa film senaryo başvurusu gelmezse Antep Kısa Film Festivali Yürütme Kurulu bu yarışmayı lağvetme hakkını saklı tutar.

21. Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere yirmi bir (21) maddeden oluşmaktadır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • ALİ ŞENSES

  Thanks for everything. ı am very exited and pleased to see my film on a big screen in a theatre...Amazing film selection.

  December 2021
 • Thanks to the festival team...

  November 2021
 • İlk filmim festivalde gösterildiği için mutluyum. Tüm festival emekçilerine teşekkür ederim.

  November 2021