Big bang ve berisi tarafından organize edilen, Kültür için Alan tarafından desteklenen Antep Kısa Film Festivali, ulusal kısa film yarışması, kısa film gösterimleri ve söyleşileri içeren bölümleriyle 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde 3. kez Gaziantep'te yapılacaktır.

Antep Kısa Film Festivali’ nin amacı, Gaziantep'te sinema severleri kısa filmlerle buluşturmak; Antep’ teki kısa film ilgililerini kısa film yapımına özendirmek, bu alanda gelişimleri desteklemek ve bu yolla kent sinemasının gelişimine ve dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

Finale kalan kısa filmlere 400 TL gösterim ücreti ödenir. Antep Kısa Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Kısa Kurmaca Film ve En İyi Kısa Belgesel Film Ödülünü verir. Kazanan filmlerin yönetmenlerine 6.000 TL para ödülü verilir. Ödüller her kategoride tek filme verilir, paylaştırılamaz. Ödül kazanan filmlere ayrıca gösterim ücreti ödenmez.

Etkinliğin parasal ödülleri 15 Aralık 2022 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına uygun şekilde ve yasal kesintiler düşüldükten sonra yönetmen tarafından bildirilen banka hesabına ödenecektir.

3. ANTEP KISA FİLM FESTİVALİ
KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1. Big bang ve berisi tarafından organize edilen, Kültür için Alan tarafından desteklenen, Antep Kısa Film Festivali, ulusal kısa film yarışması, kısa film gösterimleri ve söyleşileri içeren bölümleriyle 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde 3. kez Gaziantep'te yapılacaktır.

2. Antep Kısa Film Festivali’ nin amacı, Antep'te sinema severleri kısa filmlerle buluşturmak; Antep’ teki kısa film ilgililerini kısa film yapımına özendirmek, bu alanda gelişimleri desteklemek, kent sinemasının gelişimine ve dış tanıtımına katkıda bulunmaktır.

3. Antep Kısa Film Festivali’ nde kurmaca ve belgesel olmak üzere iki yarışma kategorisi bulunmaktadır. Kurmaca bölümüne kurmaca, deneysel ve canlandırma türlerindeki yapımlar, belgesel bölümüne ise belgesel türündeki yapımlar başvuru yapabilir.

4. 1 Ocak 2021 sonrası tamamlanmış, sosyal perspektif temalı kısa filmler için başvuru yapılabilir. Başvuru sahibinin gösterime uygun teknik yeterlilikte kısa filme sahip olması önem taşımaktadır. Kurmaca kategorisi için en fazla 20 dakika, belgesel kategorisi için en fazla 35 dakikalık filmler için başvuru yapılabilir. Tür kıstası bulunmamaktadır.

5. Yarışmaya T.C. vatandaşı olanlar veya Türkiye’ de ikamet eden yabancılar başvuru yapabilir. Big bang ve berisi ekibinde yer alanlar yarışmaya katılamaz.

6. Başvuran tarafından aşağıdaki belgeler https://filmfreeway.com/AntepKisaFilmFestivali adresinden başvuru yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgileri içeren başlığında yönetmen ve film adını içeren e-posta basvuru@bigbangveberisi.com adresine son başvuru tarihi olan 14 Ekim 2022 günü saat 18.00’ye kadar gönderilmesi gereklidir.
a. Filmin youtube.com veya vimeo.com sitelerinde yüklenmiş online ön gösterim linki (en az 4 ay geçerli) paylaşılmalıdır.
b. Festival yönetmeliğinin imzalı hali (tercihen pdf formatında) gönderilmelidir.

7. Kısa filmlerin İngilizce altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerinde olarak teslim edilmesi mecburidir. Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin, Türkçe ve İngilizce altyazıları tamamlanmış ve filmin üzerinde olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8. Daha önce ticari gösterime girmiş, televizyon kanallarında gösterilmiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmiş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar. Başka festivale katılmış olmak ya da ödül kazanmış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.

9. Festival yürütme kurulundan oluşan ön eleme jüri kurulunun kararıyla finale kalan kısa filmlere 400 TL gösterim ücreti ödenir. Antep Kısa Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Kısa Kurmaca Film ve En İyi Kısa Belgesel Film Ödülünü verir. Kazanan filmlerin yönetmenlerine 6.000 TL para ödülü verilir. Ödüller her kategoride tek filme verilir, paylaştırılamaz. Ödül kazanan filmlere ayrıca gösterim ücreti ödenmez.

10. Başvuran, başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu teyit eder. Festivale katılım için onayı teyit edilen yönetmen ya da başvuran, festival programı açıklandıktan sonra filmini festivalden çıkaramayacağını taahhüt eder. Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal ya da teknik dallarından birine Mansiyon verebilir. Jürinin oylarında eşitlik olması durumunda jüri başkanının oyu iki oy sayılır.

11. Festival jürisi ve jüri başkanı festival komitesi tarafından uluslararası yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, yazar, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler arasından belirlenir. Jüri başkanı ve/veya jüri üyeleri yasada belirtilen mücbir sebepler dışında bir gerekçe göstererek görevini bırakamaz.

12. Festival jürisinin yargısı kesindir.

13. Değerlendirme sonuçları www.bigbangveberisi.com web sayfasında duyurulur ve yarışmaya seçilen katılımcıların e-mail adresine gönderilir.

14. Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin festivalde kazandığı ödüle yer vermeyi taahhüt ederler.

15. Ödülü kazanan kişi, ödülünü almak üzere ödül töreninde bizzat bulunmalıdır ya da temsil edilmelidir.

16. Etkinliğin parasal ödülleri 15 Aralık 2022 tarihine kadar, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına uygun şekilde ve yasal kesintiler düşüldükten sonra yönetmen tarafından bildirilen banka hesabına ödenecektir.

17. Filmin birden fazla yasal hak sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal hak sahiplerinin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer almalıdır. Festivale istenen sayıda filmle başvurulabilir.

18. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.

19. Antep Kısa Film Festivali’ ne gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin big bang ve berisi etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi başvuran tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, Antep Kısa Film Festivali’ nin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.

20. Ön elemeyi geçmiş filmler Antep Kısa Film Festivali kapsamında oluşturulacak programda fiziksel olarak izleyiciyle buluşacaktır (Sinema salonlarının kapatılması ve/veya pandemi nedeniyle kısıtlamaların söz konusu olması halinde programa alınmış filmler yalnızca online kanallarla izleyiciyle buluşacaktır. Bu online kanallar drm ve geoblocking özelliklerine sahip bir platformdan ve/veya youtube, vimeo üzerinden canlı yayınlar ve/veya festival süresince şifre girişi ile ve/veya liste dışı linkler ile kayıt olan izleyicilerin erişebileceği şekilde gerçekleşecektir. Festival yönetimi, etkinliğin online kanallarla gerçekleşmesi durumunda gösterim süresinin en fazla 9 gün olmak üzere uzatma hakkını saklı tutar. Yukarıda bahsedilen durumun söz konusu olması halinde gerekli duyurular www.bigbangveberisi.com web sitesinden duyurulacaktır).

21. Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival gösterim kopyalarının DCP olması zorunludur. Diğer formatlardan gösterim yapılmayacaktır. Ön elemeyi geçen filmlerin, 4 Kasım 2022 tarihine kadar DCP formatında basvuru@bigbangveberisi.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

22. Yarışma filmlerinin seçilmesinin ve gösterim programının oluşturulmasının son kararı festival yönetimi tarafından verilir.

23. Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında festival yürütme kurulu yetkilidir.

24. Yönetmelikte değişiklik hakkı Antep Kısa Film Festivali yönetimine aittir.

25. Antep Kısa Film Festivali’ne katılanlar, bu yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

26. Antep Kısa Film Festivali’ ne katılım koşulları, bu madde dahil olmak üzere 26 (Yirmi Altı) maddeden oluşmaktadır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Her açıdan profesyonel bir program düzenleyen ve Gaziantep halkına kısa filmi sevdiren festival ekibine sonsuz teşekkürler 🤗

  November 2022
 • İmkanları dahilinde çok kaliteli bir festivaldi. İzleyicinin salona sığmaması dışında herhangi bir sorun yoktu. Şehrimiz sanata sanatçıya hasret. Daha nice festivallere :)

  November 2022
 • ALİ ŞENSES

  Thanks for everything. ı am very exited and pleased to see my film on a big screen in a theatre...Amazing film selection.

  December 2021
 • Thanks to the festival team...

  November 2021
 • İlk filmim festivalde gösterildiği için mutluyum. Tüm festival emekçilerine teşekkür ederim.

  November 2021