Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından yedinci kez düzenlenmekte olan Uluslararası Kısa Film Festivali’nde farklı ülkelerden kısa film gösterimleri yer almaktadır. Festival, Kurmaca, Belgesel, Deneysel ve Animasyon kategorilerinde konu sınırlaması olmadan tüm katılımcılara açıktır.

--------------------

7th AFSAD Short Film Festival is organized by Ankara Photography Artists' Association (AFSAD). The festival hosts an international short film screenings. Short films from categories of fiction, documentary, experimental and animation from international filmmakers can apply with no theme restrictions.

KURMACA KATEGORİSİ
- En İyi Kurmaca Film
- Kurmaca Film - Jüri Özel Ödülü

BELGESEL KATEGORİSİ
- En İyi Belgesel Film
- Belgesel Film - Jüri Özel Ödülü

DENEYSEL KATEGORİSİ
- En İyi Deneysel Film
- Deneysel Film - Jüri Özel Ödülü

ANİMASYON KATEGORİSİ
- En İyi Animasyon Film
- Animasyon Film - Jüri Özel Ödülü

----------------------

FICTION CATEGORY
- The Best Fiction Film
- Fiction Film - Special Jury Award

DOCUMENTARY CATEGORY
- The Best Documentary Film
- Documentary Film - Special Jury Award

EXPERIMENTAL CATEGORY
- The Best Experimental Film
- Experimental Film - Special Jury Award

ANIMATION CATEGORY
- The Best Animation Film
- Animation Film - Special Jury Award

--------------------------


1. Yarışmaya T.C. veya yabancı uyruklu herkes katılabilir.
2. Süresi 25 dakikayı aşmayan filmler başvuru yapabilir. Belgesel filmler bu süre 60 dakikadır.
3. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hazırlanmış olan filmler başvuru yapabilir. 7. AFSAD Uluslararası Kısa Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış̧ olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış̧ olmak katılmaya engel değildir.
4. https://www.filmfreeway/7thAFSADShortFilmFestival adresinden başvuru yapılacaktır.
5. Birden fazla filmle yarışmaya katılmak serbesttir.
6. Festivale gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç̧ gözetmeksizin 7. AFSAD Uluslararası Kısa Film Festivali etkinliklerinde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.
7. Ön seçici kurul ve ana jürinin yargısı kesindir.
8. Ön elemeyi geçmiş̧ filmler festival kapsamında oluşturulacak programda izleyiciyle buluşacaktır.
9. Festivalin son başvuru tarihi 19 Kasım 2023’dür.
10. Orijinal dili Türkçe olmayan kısa filmlerin Türkçe altyazıları tamamlanmış̧ ve filmin içerisine yazılmış̧ olarak yüklenmiş olması gerekmektedir.
11. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir. Katılımcılar, filmlere ilişkin telif hakları konusunda 3.kişiler tarafından herhangi bir iddiada bulunulması halinde 7. AFSAD Uluslararası Kısa Film Festivali’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
12. Festival sırasında yapılacak ana jüri toplantısında kesin sonuçlar belirlenecek, her kategoride “Juri En İyi Film”, “ Juri Özel Ödülü” verilecektir.
13. Ön eleme sonuçları, festivalin internet sitesi olan “www.afsadsinema.net” adresinde ve festivalin sosyal medyasında yayınlanacaktır.
14. Ön elemeyi geçmiş filmler için aşağıdaki belgelerin festival adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; DCP veya Blu-ray formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılacaktır.)

Gösterim’den 5 gün önce istenen dokümanlar
• Filmle ilgili jenerik bilgileri (künye)
• Filmin online izleme linki ve şifresi
• Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti
• Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte)
• Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), Türkçe ve İngilizce kısa biyografisi ve filmografisi
• Kısa yönetmen görüşü
• Varsa tanıtım dosyası, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler
• Yüksek çözünürlüklü fragman ve web sitesinde kullanılmak üzere online fragman linki.

--------------------------

1. T.C. Anyone or foreign national can participate.
2. Films whose duration does not exceed 25 minutes can apply. Films in documentary category whose duration does not exceed 60 minutes can apply.
3. Films produced as of January 1, 2022 can apply. Participating in national or international competitions other than the 7th AFSAD Short Film Festival
or being awarded an award from these competitions does not prevent participation.
4. Applications will be made through https://filmfreeway.com/7thAFSADShortFilmFestival
5. It is free to participate in the competition with more than one film.
6. The participation of the films sent to the festival in the events of the 7th AFSAD Short Film Festival, regardless of commercial purpose, by specifying the name of the director, is deemed to be accepted by the competitor. In addition, small sections or fragments of films can be shown on different channels (television, radio and internet) for the purpose of promoting the festival.
7. The judgment of the pre-selection committee and the main jury is final.
8. Films that have passed the pre-selection will meet with the audience in the program to be created within the scope of the festival.
9. The deadline for the application of the festival is November 19, 2023.
10. Short films whose original language is not Turkish must have their Turkish subtitles completed and uploaded as written in the film.
11. Responsibility for copyright is the owner of the work. The participants irrevocably accept and undertake that the 7th AFSAD Short Film Festival does not have any responsibility in case of any claim by third parties regarding the copyrights of the films.
12. The final results will be determined at the main jury meeting to be held during the festival, and “Best Jury Film”, “Jury Special Award” will be given in each category.
13. The results of the pre-selection will be published on the festival website “www.afsadsinema.net” and on the festival's social media.
14. The following documents must be delivered to the festival address for the finalist works.

Impression copies of the work to be sent in a USB flash drive; It must be in DCP or Blu-ray format. (The USBs delivered will be returned.)

Documents Required 5 days before impression

• Generic information about the movie (imprint)
• Online watch link and password of the movie
• Short summary of the movie in Turkish and English
• Photos from the movie (high resolution)
• Director's photo (high resolution), short biography and filmography in Turkish and English
• Brief director's view
• Presentation file, electronic press file, etc., if any. other materials
• High resolution trailer and online trailer link for use on the website.