UNTOLD ΦΙΛΜ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Η NOTRADITIONAL AMKE σε συνεργασία με τον κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ διοργανώνει για πρώτη φόρα στην ιστορία της Αθηναϊκής κινηματογραφίας το Untold Φιλμ Φεστιβάλ «Ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί».

Πρόκειται για το μοναδικό φεστιβάλ της Αθήνας με αμιγώς σύγχρονες ελληνικές ταινίες.
Κάθε χρόνο δεχόμαστε όλο και περισσότερα αιτήματα από Έλληνες σκηνοθέτες και Ελληνίδες σκηνοθέτριες που μας καλούν με ελπίδα για μία επίσημη έξοδο (window release) στον κινηματογράφο μας. Σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες που έχουν γυρίσει με αφάνταστο κόπο και πολύτιμο χρόνο τις ταινίες τους, βλέπουν τις σύγχρονες, φρενήρεις και αδίστακτες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τον διεθνή ανταγωνισμό να αφήνουν της ταινίες τους εκτός κινηματογραφικής αιθούσης.

Ο κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ με συνέπεια στο έργο του, έχει σαν προτεραιότητα την υποστήριξη και την προώθηση ταινιών των ανεξάρτητων Ελλήνων δημιουργών.
Δημιουργούμε ένα κινηματογραφικό hub ευρωπαϊκών προδιαγραφών στο κέντρο της Αθήνας.
Εγκαινιάζουμε ένα δυνατό φεστιβάλ με ουσία, και προοπτική εγκαθίδρυσης, στο εγγύς μέλλον, Αγοράς Ελληνικών τίτλων (Film Market) εντός του πλαισίου του.
Το φεστιβάλ υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

----------------------

NOTRADITIONAL AMKE (NPO) in collaboration with TRIANON Cinema organizes for the first time in the history of Athenian cinema industry the Untold Film Festival "Stories that have not been told".

This is the only festival in Athens with purely contemporary Greek films.
Every year we receive more and more requests from Greek directors who invite us in the hope for an official release (window release) in our cinema. Directors who have made their films with unimaginable effort and valuable time, see the modern, frenetic and ruthless financial conditions in combination with the international competition to keep their films away from screening.

TRIANON cinema, consistent in its work, has as a priority the support and promotion of films by independent Greek artists.
We are creating a cinema hub of European standards in the center of Athens.
We are launching a strong festival with substance, and the prospect of establishing, in the near future, the Greek Title Market (Film Market) within its framework.
Untold film festival is organized with the support of the Greek Ministry of Culture and Sports.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
Μετά την προβολή κάθε ταινίας θα υπάρχει ηλεκτρονική ή φυσική ψηφοφορία από το κοινό.
Η ταινία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό θα εξασφαλίσει την προβολή της στον Κινηματογράφο Τριανόν για μία εβδομάδα, και θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, εφόσον το επιτρέπει η καταλληλότητά της και το επιθυμούν οι συντελεστές της, στο πρόγραμμα σχολικών εκπαιδευτικών προβολών που πραγματοποιεί ο κινηματογράφος Τριανόν.

----------------------

AUDIENCE AWARD
After the screening of each film there will be voting by the public.
The film that will receive the highest rating from the audience will ensure its screening at the Trianon Cinema for a week, and will have the opportunity to participate, if its suitability and the desire of its creators, in the program of school educational screenings that Trianon Cinema hosts.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε ταινίες μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης και animation.
Ταινίες μεγάλου μήκους > 60'
-Ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών που διαμένουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και έχουν
ολοκληρώσει την παραγωγή τους από τον Ιανουάριο 2018 έως τον Δεκέμβριο 2021.
-Η ταινία δεν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 3 κινηματογραφικές προβολές στην Αθήνα και να μην είναι διαθέσιμη ελεύθερη ή σε VOD πλατφόρμα στο διαδίκτυο.
-Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια μόνο ταινία.
-Οι ταινίες που κύρια τους γλώσσα είναι τα Ελληνικά οφείλουν να έχουν Αγγλικούς υπότιτλους και αντίστοιχα οι Ελληνικές ταινίες που δεν έχουν ως κύρια γλώσσα τα Ελληνικά οφείλουν να έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Ταινίες μικρού μήκους <30'
-Ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών που διαμένουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και έχουν
ολοκληρώσει την παραγωγή τους από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Δεκέμβριο 2021.
-Η ταινία δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη ελεύθερη ή σε VOD πλατφόρμα στο διαδίκτυο.
-Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Φεστιβάλ με μια μόνο ταινία.
-Οι ταινίες που κύρια τους γλώσσα είναι τα Ελληνικά οφείλουν να έχουν Αγγλικούς υπότιτλους και αντίστοιχα οι Ελληνικές ταινίες που δεν έχουν ως κύρια γλώσσα τα Ελληνικά οφείλουν να έχουν ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

----------------------

The call is open to fiction, documentary and animation films.
Feature Films > 60'
-Movies by Greek directors who live either in Greece or abroad and have
complete their production from January 2018 to December 2021.
-The film must not have made more than 3 cinematic screenings in Athens and to not be available online or to any VOD platform on the internet.
-Every director has the right to participate in the Festival with only one film.
-The movies whose main language is Greek must have English subtitles and respectively the Greek movies that do not have Greek as their main language must have Greek and English subtitles.

Short films <30'
-Movies by Greek directors who live either in Greece or abroad and have
complete their production from January 2020 to December 2021.
-The movie should not be available for free or on a VOD platform on the internet.
-Every director has the right to participate in the Festival with only one film.
-The movies whose main language is Greek must have English subtitles and respectively the Greek movies that do not have Greek as their main language must have Greek and English subtitles.