4.000 yıl öncesine dayanan tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, İstiklal savaşımızın ilk tohumlarının atıldığı, tarihi kadar kahramanlıkları ve sanata verdiği önemle tanınan bu güzel şehrimiz Elazığ 2008 yılından günümüze Uluslararası Çayda Çıra Türk Film Festivali ile Türk ve dünya sinemasına ev sahipliği yapmaktır.
Her yıl sinemamız ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini konuk eden, sinemayı sadece şehir merkezinde değil köylerine komşu illerine taşıyan Uluslararası Çayda Çıra Türk Film Festivali yaptığı söyleşi, panel sergi ve konserler ile halk ile sanatçılar arasında sevgi köprüsü kurmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

- EN İYİ FİLM ULUSLARARASI ELAZIĞ TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

- EN İYİ YÖNETMEN ULUSLARASI ELAZIĞ TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

- EN İYİ KADIN OYUNCU ULUSLARASI ELAZIĞ TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

- EN İYİ ERKEK OYUNCU ULUSLARASII ELAZIĞ TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

- EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ULUSLARASI ELAZIĞ TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

- EN İYİ SENARYO ULUSLARASI ELAZIĞ TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

- EN İYİ MÜZİK ULUSLARASI ELAZIĞ TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI
1-Yarışmaya 2020-2022 tarihli Ulusal Uzun Metraj Kurmaca türündeki filmler başvurabilir.

2-Yarışmaya başvuracak filmler Türkiye’de ve başka ülkelerde yarışmaya katılmış olabilir.

3- Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir.

4-12.08.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sinematografik ortak yapımlar ve Türkiye‟de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar hakkında yönetmeliğe göre bir ortak yapımın Türk Filmi olarak kabul edilmesi için „Yerli yapımcı katılım payı en az yüzde 51 olmalıdır.‟ koşulu aranır.

5-Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır

6-Yarışmaya gönderilecek filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gönderilen filmler arasında bozuk, eksik ve yıpranmış vb. gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin Uzun Metraj Yarışmasına katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla filmi yarışma dışı bırakabilir.

7-Yarışmaya kabul edilen filmlerin, yapımcı ve yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.

8-Uzun Metraj Film Yarışması’na katılmak isteyen yapımcılar ıslak imza ile her sayfası imzalanmış başvuru formu (film sahibi imzası ile festival yönetmeliğini okuyup kabul ettiğini beyan etmiş olur) film linkleri ile birlikte digital ortamda 20 Ağustos 2022 cumartesi akşamına kadar Festival’in ve Ulusal Uzun metraj Film sorumlusu Ebru Demir’in ebbru.demir@gmail.com adresine ve Yarışma Danışmanı Serap Gedik’in serapla@yahoo.com adresine iletilecektir.

9-.Film sahipleri doldurulmuş formun aslını DCP ve diğer istenilen materyaller ile birlikte en geç 20 Ağustos 2022 tarihine kadar Festival yönetiminin bildireceği adrese gönderecektir.

10- Yarışmaya seçilen tüm filmler festivalimiz süresince açılan, Festival Kuşağı bölümünde gösterilecektir. Yapımcı bu tek gösterim için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

11-.Yarışmaya katılan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibi, festival yönetiminin belirlediği kişi sayısında ve tarihlerde festivale davet edilir. Bu durumda filmin davetli ekibi festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.

12-Festival Yönetimi tanıtım amacıyla ön elemeyi geçmiş yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan bu gösterimler için (TV hariç) yapımcıdan herhangi bir izin alınmaz ve herhangi bir ödeme yapılmaz.

13-Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyallerinde Uluslararası Çayda Çıra Türk Film Festivalinde aldıklar ödülü Festivalin Logosuyla birlikte yayınlamakla yükümlüdür.

14-Yarışmaya katılma sözü veren ve zamanında belgeleri teslim edilmeyen filmler diskalifiye olur ve ertesi sene yarışmaya katılma hakkını kaybeder.

ÖZEL KOŞULLAR
1. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Festival Yürütme Kurulu başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

JÜRİLERİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

ÖN İZLEME KOMİTESİ:

-Yarışmaya başvuran filmin sayısının doğuracağı ihtiyaca göre ön izleme komitesi oluşturulmasına festival yönetimi karar verir, komite başkanını belirler.
-Ön izleme komitesi üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması Uluslararası Çayda Çıra Türk Film Festival’inin takdirindedir.
- Ön izleme komitesi filmleri değerlendirerek puanlar, yarışacak 10 filmi belirler. Belirlenen isimler Festival tarafından duyurulur. Komitenin basın organlarına ve kişilere bilgi verme yetkisi yoktur.
-Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ön izleme komitesi toplantısına katılır.


ANA JÜRİ:

-Ana Jürinin oluşturulmasına festival yönetimi karar verir, Jüri başkanını belirler.
- Ana Jürinin üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp
Açıklanmaması Uluslararası Çayda Çıra Türk Film Festivali takdirindedir.
-Ana Jürinin filmleri yönetmeliğin ödül kategorilerine ait maddede anılan tüm
kategorilerde filmleri değerlendirerek belirler.
- Ana Jürinin Festival yönetiminin onayı dışında ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme
yönünde karar verme yetkisi yoktur. Ana Jüri festival yönetiminin belirlediği film izleme
programına uyar. Bu planlamaya göre Ana Jürinin karar toplantısının hangi gün ve saatte
yapılacağı, sonuçların hangi gün ve saatte festival yönetimine teslim edileceği Uluslararası Çayda Çıra Türk Film Festivali tarafından belirlenir.
- Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ana Jürinin toplantısına katılır.
-Ana Jüri adayları açıklamadan önce bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonucunu festival yönetimine teslim etmekle ve sonuçları festival yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
-Ana üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda bulunamaz, yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler.

ÖDÜLERİN BELİRLENMESİ ;

Festival yönetimince Ana Jürinin puanları birleştirilerek yönetmeliğin ödül kategorilerine ait maddede anılan kategorilerde ki ödüller belirlenir