Kısa film yarışmamızın amacı genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemeyi; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmayı ve geleceğin sinemacıları olarak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

6. SENEDEKİ TEMAMIZ
#senneyinkıyısındasın?

Birincilik ödülü: 7.500 TL + Plaket
İkincilik Ödülü: 5.000 TL + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL + Plaket

Not: Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.

6. GÜZEL ORDU KISA FİLM FESTİVALİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. HAKKINDA
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği kurulduğu günden bu yana sürdürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir.

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’ dördüncü yılında ‘’Adalet’’ beşinci yılında ‘’Dalga’’ konuları işlenerek sanat aracılığıyla farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

2. TARİHLER
Başvuru başlangıç tarihi
01. 06. 2022

Başvuru bitiş tarihi
05. 09. 2022

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih
19. 09.2022

Finale kalan eserler için gerekli belgelerin son teslim tarihi
03. 10. 2022

3.KONU
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği 6.Kısa Film Festivalinin Yarışma
konusu ‘’KIYISINDA’’ olarak belirlenmiştir.

KIYISINDA
Hayatımızın en önemli eşiklerini bir şeylerin “kıyısında” geçiririz. Bir kararın, yeni bir döngünün, bir vazgeçişin ya da kabullenişin arifesinde, farkına varsak da varmasak da tam da orada; kıyıdayız. Kıyı bize güvenli görünse de bir çeşit araftır aslında. Orada uzun süre oyalanamayız, kıyının doğası budur. Soluklanmak, düşünmek ve adım atmak kadar vakit tanır. Fakat tekinsiz de bir cazibesi vardır: Bize, kıyının ardına bekleyen her ne ise onunla yüzleşmemenin huzursuz konforunu fısıldar. Kıyının tatlı fısıltısına kapılırsak eşiği geçemeyiz. Arafta sıkışırız.

Yine de cesaretimizi topladıysak eğer, kıyıda olmak güzeldir. Her neyin kıyısındaysak belli ki bizi büyütecek, bize öğretecek, bizi kendimize bir adım daha yaklaştıracaktır. Kıyının ötesinde her ne varsa ruhumuza eklenecektir.
O halde, yolumuzun düştüğü tüm kıyıların ardını görebilmeyi dileyerek bir an durup içimize bakalım;
Peki, sen neyin kıyısındasın?
Göstermek ister misin?

4. BAŞVURU KOŞULLARI
4.1 Yarışma, Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.
4.2 Yarışmaya her yaştan insan başvurabilir.
4.3 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
4.4 Yarışmaya başvurular, web sitemiz aracılığı ile FilmFreeway platformu üzerinden yapılacaktır.
4.5 Yarışmaya başvuracak filmler için herhangi bir kategori sınırlaması bulunmamaktadır.
4.6 Yarışmaya başvuracak filmlerin süre sınırlaması, 21 dakikadır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on)’luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
4.7 Yarışmaya başvuracak filmlerde Türkçe ve İngilizce altyazı zorunluluğu bulunmaktadır.
4.8 Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar sarı renkte olmalıdır.
4.9 Altyazıların standart puntosu 40 olmalıdır ve altyazıların fontu helvetica olmalıdır. Cümlelerin uzunluğu ise iki satırı geçmemelidir.
4.10 Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır.
4.11 Yarışmaya gönderilen bütün filmler derneğin yarışma arşivinde saklanır.
4.12 Yarışmaya 01.01.2022 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
4.13 Yarışmaya katılacak filmler için son teslim tarihi 19.09.2022’dir.
4.14 İstenilen dilde ve coğrafyada çekilmiş filmler Türkçe ve İngilizce altyazı zorunluluğunu yerine getirdikleri takdirde yarışmaya başvuru yapılabilir.
4.15 Yarışmacılar birden fazla film ile yarışmaya başvurabilirler.
4.16 Daha önce başka bir festivale, platforma ya da yarışmaya başvurmuş olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.
4.17 Yarışmacıların telif haklarından yaşadığı / yaşayacağı sorun, yarışma yönetimi / komitesi ile ilgili değildir. Dolayısıyla, hukuki yaptırımlara, yarışma yönetimi tabi tutulamaz.
4.18 Finale kalan filmleri, yarışma yönetimi / komitesi / ekibi, kendi görsel ve işitsel ağlarında paylaşmakla yükümlüdür.
4.19 Ön elemeyi geçerek finale kalan filmlerin, yönetmen adı belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
4.20 Ön eleme için dernek web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun dernek adresine gönderilmesi istenecektir.
4.21 Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından derneğe gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser dernek tarafından kullanılamaz.
4.22 Temaya uymayan filmler yarışma değerlendirmesine alınmaz.
4.23 Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimselerin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

5.DEĞERLENDİRME
5.1 Festival Direktörü: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından belirlenir. Başvuru başlangıcından Ödül töreninin kapanışına kadar olan süre içinde yarışmanın tüm organizasyonunu planlar.

5.2 Kurumsal İletişim Direktörü: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

5.3 Genç Jüri
Genç Jüri Ordu’da lise ve üniversitede okuyan sinemaya ilgi duyan 30 yaş altı gençlerden oluşur. Genç Jüri ön jürinin seçtiği filmler arasından bir filmi en iyi film olarak belirler. Genç jürinin seçtiği filmin yönetmenine 1 yıllık Yapımlab eğitim bursu verilir.

5.4 Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 7 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

6. SEÇİCİ KURUL
6.1 Festival Direktörü


6.2 Kurumsal İletişim Direktörü
Uğurcan Ataoğlu

6.3 Genç Jüri
(Açıklanacak)

6.4 Ana Jüri
(Açıklanacak)

7. FİNALE KALAN ESERLER
7.1 Finale kalan eserler 19 Eylül 2022 tarihinde gokisafilmfest.org web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklanacaktır.
7.2 Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 03.10.2022 saat 17:00’ye kadar Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği – İzzetpaşa Mah. Yeni-yol Cad. Balcı İş Hanı Not: 14 Kat-1 Daire 2 Şişli – İstanbul adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi:

Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte)
Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.

8. ÖDÜLLER
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışmasına katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik,
ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

Seçilecek eserlerin yönetmenlerine;

8.1 Birincilik ödülü: 7.500 TL + Plaket
8.2 İkincilik Ödülü: 5.000 TL + Plaket
8.3 Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL + Plaket

8.4 Plaketler, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde ödül alanlara bizzat takdim edilir. Maddi ödüller, ödül töreninden sonra belirlenecek tarihte banka hesaplarına yatırılır.
8.5 Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
8.6 Ödül töreninde yönetmenin bulunmaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğine bildirdiği bir temsilciye verilir.
8.7 Jüri’nin önerisi üzerine Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
8.8 Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
8.9 Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Defne logosuyla birlikte Birincilik / İkincilik/ Üçüncülük/ Jüri Özel/ Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
8.10 Genç Jüri Ödülü / Genç Jüri tarafından seçilen filmin yönetmenine Yapım Lab tarafından 1 yıllık eğitim bursu verilecektir.

9. ÖZEL KOŞULLAR
9.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.
9.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
9.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterim-lerinde, eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
9.4 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Dernek, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapabilir.
9.5 Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulunun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür. Bu etkinliklere katılım sağlanmama durumunda yarışma komitesi finale kalan eser sahibini diskalifiye etme hakkına sahiptir.

10. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ VE DUYURULAR
10.1 Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Instagram.com/gokisafilmfest
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

gokisafilmfest.org
gzlordu.org

10.2 6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali 21-22-23 Ekim 2022 tarihlerinde Ordu'da yapılacaktır. Finalist yönetmenlerin ödül törenine katılımı zorunludur. Ordu’da düzenlenecek olan festivalimizin uçak biletleri ve konaklaması festival komitemizce karşılanacaktır.

11. Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Hüseyin Enes Balcı

  Her şeyiyle şahane bir festivaldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  October 2022
 • Ecem Arslanay

  It was a great experience for us. We are also very happy to be rewarded with honorable mention award.

  November 2021
 • Her şey için teşekkürler her şey çok güzeldi...

  November 2021
 • I'm so happy to be a part of the perfect festival.
  See you next year.

  October 2021
 • Harika bir organizasyon emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

  October 2021