Kısa film yarışmamızın amacı genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemeyi; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmayı ve geleceğin sinemacıları olarak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

Statement:
Non-Turkish citizens can't submit their films.

GÜZEL ORDU
5. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. HAKKINDA

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği kurulduğu günden bu yana sürdürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir..

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’ ve dördüncü yılında da ‘’Adalet’’ konuları işlenerek sanat aracılığıyla farkındalık yaratılmak amaçlanmıştır.

2. TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi
01. 06. 2021

Başvuru bitiş tarihi
19. 09. 2021

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih
30. 09.2021

Finale kalan eserler için gerekli belgelerin son teslim tarihi
10. 10. 2021

3. KONU

3.1 Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği 5.Kısa Film Yarışmasının
konusunu ‘’DALGA’’ olarak belirlemiştir.

‘’DALGA’’
Yaptığımız her şey kendi dalgasını yaratır. Suyun yüzeyine atılan minik bir taşın yarattığı dairesel dalgalar gibi, eylemlerimiz de bireysel etkilerini aşarak sürekli genişleyen ve etrafını etkileyen bir dizi dalgaya neden olabilir. Buna domino, kartopu veya kelebek etkisi diyebiliriz; esasında hepsi momentum ile ilgilidir.

Momentum arttıkça en küçük aksiyon bile büyük bir etkiye neden olabilir. Çıkarılan ufak bir ses bir hareketin öncüsü olabilir, küçük bir iyilik hayat kurtarabilir. Yaptığınız şey şu an ne kadar küçük görünürse görünsün, geleceğe etkisi çok daha büyük olabilir.

Hayattaki etkinizin yakın çevrenizden başlayıp daha da ötesine nasıl genişlediğini görmek ve bu pozitif etkiyi ileriye taşımak için, sizi yarattığınız dalgalara ve sizi
yaratan dalgalara odaklanmaya davet ediyoruz.

Bazen de hayatta yarattığımız dalgalara o kadar takılırız ki bizi yaratan dalgaları dinlemeyi unuturuz. İşte o zaman “ben hayatta ne yapıyorum, hayatımı nasıl değiştirebilirim” gibi düşüncelerle dolu buhranlar yaşarız. Esasında sizi her gün yaratan dalgalar bu soruların cevabını
defalarca veriyordur. Seni yaratan dalgalara kucağını açık tut, kendi yarattığın dalgaların da sorumluluğunu unutma.

Eğer buna cesaretiniz varsa, içinizdeki denizin derinliklerini keşfetmek için güzel bir yıl olabilir. Suyun altına dalmak için cesaretinizi toplayın ve bu hareketinizle daha derin dalgaları yaratan siz olun.

4. BAŞVURU KOŞULLARI

4.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.
4.2 Yarışmaya her yaştan insan başvurabilir.
4.3 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
4.4 Yarışmaya başvurular, web sitemiz aracılığı ile FilmFreeway
platformu üzerinden yapılacaktır.
4.5 Yarışmaya başvuracak filmler için herhangi bir kategori sınırlaması
bulunmamaktadır.
4.6 Yarışmaya başvuracak filmlerin süre sınırlaması, 21 dakikadır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
4.7 Yarışmaya başvuracak filmlerde Türkçe ve İngilizce altyazı
zorunluluğu bulunmaktadır.
4.8 Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar sarı renkte olmalıdır.
4.9 Altyazıların standart puntosu 40 olmalıdır ve altyazıların fontu helvatica olmalıdır. Cümlelerin uzunluğu ise iki satırı geçmemelidir.
4.10 Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır.
4.11 Yarışmaya gönderilen bütün filmler derneğin yarışma arşivinde saklanır.
4.12 Yarışmaya 01.01.2021 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
4.13 Yarışmaya katılacak filmler için son teslim tarihi 19.09.2021’dir.
4.14 İstenilen dilde ve coğrafyada çekilmiş filmler Türkçe ve İngilizce altyazı zorunluluğunu yerine getirdikleri taktirde yarışmaya başvuru yapılabilir.
4.15 Yarışmacılar birden fazla film ile yarışmaya başvurabilirler.
4.16 Daha önce başka bir festivale, platforma ya da yarışmaya başvurmuş olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.
4.17 Yarışmacıların telif haklarından yaşadığı / yaşayacağı sorun, yarışma yönetimi / komitesi ile ilgili değildir. Dolayısıyla, hukuki yaptırımlara, yarışma yönetimi tabi tutulamaz.
4.18 Finale kalan filmleri, yarışma yönetimi / komitesi / ekibi, kendi görsel ve işitsel ağlarında paylaşmakla yükümlüdür.
4.19 Ön elemeyi geçerek finale kalan filmlerin, yönetmen adı
belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
4.20 Ön eleme için dernek web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun dernek adresine gönderilmesi istenecektir.
4.21 Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonucunun ilan
edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı
iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına
sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde , eser sahipleri tarafından derneğe gönderilen veya teslim edilen hiç bir eser dernek tarafından kullanılamaz.
4.22 Temaya uymayan filmler yarışma değerlendirmesine alınmaz.
4.23 Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes
başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimselerin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

5. DEĞERLENDİRME

5.1 Yarışma Koordinatörü: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından belirlenir. Başvuru başlangıcından Ödül töreninin kapanışına kadar olan süre içinde yarışmanın tüm organizasyonunu planlar.

5.2 Sanat Yönetmeni: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

5.3 Danışma Kurulu: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından belirlenen Danışma Kurulu; ulusal veya uluslararası alanda tanınmış, sinema veya yarışma’nın “tema”sı konusunda uzman 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu yarışma kapsamında gerçekleşecek etkinliklere fikir ve önerileriyle katkıda bulunur.

5.4 Genç Jüri
Genç Jüri Ordu’da lise ve üniversitede okuyan sinemaya ilgi duyan
24 yaş altı gençlerden oluşur. Genç Jüri ön jürinin seçtiği filmler arasından bir filmi en iyi film olarak belirler. Genç jürinin seçtiği filmin
yönetmenine 1 yıllık Yapım Lab eğitim bursu verilir.

5.5 Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 7 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve
birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

6. SEÇİCİ KURUL

6.1 Yarışma Koordinatörü
Mine Alpar

6.2 Sanat Yönetmeni
Uğurcan Ataoğlu

6.3 Danışma Kurulu
Zeynep Atakan

Jüriler, Haziran 2021 sonuna kadar açıklanacaktır.

7. FİNALE KALAN ESERLER

7.1 Finale kalan eserler 30 Eylül 2021 tarihinde gzlordu.org ve gofilmfest.org web sitelerimizden açıklanacaktır.
7.2 Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 10 10 2021 saat 17:30’a kadar Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği – İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. Balcı İş Hanı No: 14 Kat-1 Daire 2 Şişli – İstanbul adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi:

Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz,
İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile
gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte)
Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası
imzalanmış çıktısı.

8. ÖDÜLLER
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik,
ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

Seçilecek eserlerin yönetmenlerine;

8.1 Birincilik ödülü: 5.000 TL
8.2 İkincilik Ödülü: 2.500 TL
8.3 Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

8.4 Ödüller, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine
kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.
8.5 Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
8.6 Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne bildirdiği bir temsilciye verilir.
8.7 Jüri’nin önerisi üzerine Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
8.8 Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
8.9 Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Defne logosuyla birlikte Birincilik / İkincilik/ Üçüncülük/ Jüri Özel/ Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
8.10 Genç Jüri Ödülü / Genç Jüri tarafından seçilen filmin yönetmenine Yapım Lab tarafından 1 yıllık eğitim bursu verilecektir.

9. ÖZEL KOŞULLAR
9.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.
9.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
9.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
9.4 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Dernek, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapabilir.
9.5 Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür. Bu etkinliklere katılım sağlanmama durumunda yarışma komitesi finale kalan eser sahibini diskalifiye etme hakkına sahiptir.

10. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ VE
DUYURULAR

10.1 Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

gofilmfest.org
gzlordu.org

10.2 Ödül törenin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

11. Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.

REGULATIONS / GÜZEL ORDU 5TH SHORT FILM COMPETITION

SPECIFICATIONS FOR THE GÜZEL ORDU
5. NATIONAL SHORT FILM COMPETITION

1. ABOUT

Güzel Ordu Culture and Art Association has been organizing these competitions to increase the awareness of individuals on social issues; to encourage and to motivate them; to ensure that their creativity is at the forefront and to appreciate their achievements with the competitions it has been running since its establishment.

In the first year of our competitions, it was aimed to raise awareness through art by talking about subjects like "Black Sea", "Children's Rights" in the second year, "Women's Rights" in the third year and "Justice" in the fourth year,

2. DATES

Submission Open Calls
01. 06. 2021

Submission Deadline
19. 09. 2021

The date when the final works will be announced
30. 09.2021

Deadline for submission of required documents for the finalists
10. 10. 2021

3. SUBJECT

3.1 The subject of Güzel Ordu Culture and Art Association 5th Short Film Competition is determined "WAVE".

‘’WAVE’’
Everything we do creates its own wave. Like circular waves created by a tiny stone thrown on the surface of the water, our actions can transcend their individual effects, causing a series of waves that constantly expand and affect their surroundings. We can call it the domino, snowball or butterfly effect; basically it's all about momentum.

The smallest action can have even a big impact as the momentum increases. A small sound can be the pioneer of a movement, a small kindness can save a life. No matter how small what you do may seem now: The impact on the future can be much greater.

To see how your impact in life starts from your immediate environment and expands beyond, and to carry this positive effect forward,
We invite you to focus on the waves that create.

Sometimes we get so caught up in the waves we create in life that we forget to listen to the waves that created us. That's when we experience crises full of thoughts such as "what am I doing in my life, how can I change my life?". In fact, the waves that create you every day are the answers to these questions. They give the answers over and over every day. Keep your arms open to the waves that created you, and don't forget your responsibility for the waves you create.
If you dare, this could be a good year to explore the depths of your inner sea. Gather your courage to dive under the water and be the one to create deeper waves with this move.
4. APPLICATION REQUIREMENTS

4.1 The competition is open to anyone interested in Short Film.
4.2 People of all ages can apply for the competition.
4.3 Application to the competition is free.
4.4 Applications for the competition can be submitted via our website on the platform FilmFreeway.
4.5 There is no category limitation for the films that will apply for the competition.
4.6 The time limit for the films to apply for the competition is 21 minutes.
The Executive Committee of the Competition has the right to make an exception within 10% (ten percent) of the time when it deems necessary.
4.7 It is required to add Turkish and English subtitles/captions for the films that will apply for the competition.
4.8 Turkish subtitles should be white and English subtitles should be yellow font color.
4.9 The standard size of the subtitles should be 40 and the font of the subtitles should be helvatica. Sentences should not exceed two lines in length.
4.10 The resolution of uploaded movies should not be less than 1920x1080.
4.11 All films sent to the competition are kept in the competition archive of the
association.
4.12 Films made after the date of 01.01.2021 can participate in the competition.
4.13 The deadline for the films to participate in the competition is 19.09.2021.
4.14 The short films, which are shot in the desired language and geography, can apply to the competition only if they fulfill the requirement of Turkish and English subtitles.
4.15 Competitionants can apply with more than one film.
4.16 Having applied to another festival, platform or competition before does not
prevent you from participating in the competition.
4.17 The competition management or committee is not responsible for the problem that the competitionants have / will experience from their copyright. Therefore, the competition management cannot be subject to legal sanctions.
4.18 The competition management / committee / team is responsible for sharing the final films on their own audio-visual networks.
4.19 Taking part of the films, which will pass the pre- selection by making the final, in the activities of the Güzel Ordu Culture and Art Association without any commercial purpose is deemed to be accepted by the competitionant having provided that the name of the director of the films are mentioned. The publication of these films on the website and the social media sites of the Güzel Ordu Culture and Art Association is deemed to be accepted by the competitionant.
4.20 For the pre-selection, the online application from the website of the association is sufficient, and if the films pass the pre-selection, the applicant will be asked to send the screening copy of the film and the signed screening permission form to the association's address via e-mail.
4.21 Güzel Ordu Culture and Art Association has the right to renounce from Competition, to cancel or not to continue the same competition in the future without any reason having provided that is it at any stage prior to the announcement of the competition’s result. If the competition is not organized or canceled, any work sent or submitted to the association by the owner of the short film cannot be used by the association.
4.22 Films that are not incompatible with the theme will not be considered for the competition.
4.23 Everyone, who is a citizen of Turkish Republic, can participate in the
Competition. Applications of people who are not citizens of Turkish Republic will not be considered.

5. EVALUATION

5.1 Competition Coordinator: S/he is determined by Güzel Ordu Culture and Art Association. S/he plans the entire organization of the competition from its start until the closing of the Award ceremony.

5.2 Artistic Director: The person who creates the format, manages and determines the artistic criteria of the Güzel Ordu Culture and Art Association Short Film Competition. The Pre-Jury proposes names for the Jury and Advisory Board.

5.3 Advisory Board: Advisory Board is determined by Güzel Ordu Culture and Art Association. It consists of 5 people who are nationally or internationally known, who are experts in the "theme" of the cinema or the competition. The Advisory Board
contributes with its ideas and suggestions to the events that will take place within the scope of the competition.

5.4 Young Jury
Young Jury is composed of young people aged under 24 who are interested in cinema and study at high school and university in Ordu. The Young Jury determines one of the films selected by the pre-jury as the best film. The director of the film chosen by the young jury is given a 1-year Yapım Lab training scholarship.

5.5 Jury: The jury members who will evaluate the final works are determined by the Advisory Board. The jury consists of 7 experts in the fields of cinema and art. The jury evaluates the final works and determines the works that are entitled to the first, second and third prizes. Güzel Ordu Culture and Art Association may give special awards in addition to these awards upon the recommendation of the Jury.

6. ELECTIVE COMMITTEE

6.1 Competition Coordinator
Mine Alpar

6.2 Artistic Director
Ugurcan Ataoglu

6.3 Advisory Board
Zeynep Atakan

6.4 Junior Jury
*
*
*
*
*
*
*

6.5 Jury
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Juries will be announced until 30 June 2021.

7. FINAL WORKS

7.1 The finalists will be announced on our websites gzlordu.org and gofilmfest.org on 30 September 2021.
7.2 The following documents must be submitted to the Güzel Ordu Culture and Art Association İzzetpaşa Quarter Yeniyol Avenue Balcı Office Block No: 14 Floor-1 Flat 2 Şişli/ İstanbul until at 17:30 0’clock on 10.10.2021.

Material List:
Screening copies of the work to be sent in USB flash memory; Full HD quality, with Turkish and English subtitles (Turkish subtitles are white, English subtitles in yellow font), .mov or .mp4 format. (The USBs delivered are not returned.)
At the same time, a copy of the work without subtitles that is available via USB
must be sent. The format must be Full HD quality, .mov or .mp4.
Dialogue lists (with timecode -timecode-), in case there is a dialog.
Signed printout of the online application form.
Each page of the Güzel Ordu Culture and Art Association Short Film Competition
Regulation signed by the director and producer to showing that the owner of the short film accept the regulations.
8. AWARDS
Three works among the works participating in the Güzel Ordu Culture and Art Association Short Film Competition, which will be determined by the Jury, will be awarded with first, second and third places prizes.

The directors of the works to be selected will be given:
8.1 First prize: 5,000 TL
8.2 Second Prize: 2.500 TL
8.3 Third Prize: 1.000 TL

8.4 The awards will be given to the directors of the selected works at the award ceremony to be held by the Güzel Ordu Culture and Art Association by issuing of cheque for the payment of the prize they have won.
8.5 The award is given to the director of the film. If the director of the award-winning film is not a Turkish citizen, the award is given to the producer who is a Turkish citizen. In case the film has more than one director, the award amount is divided equally by the number of directors. Only one of the directors is a citizen of the Republic of Turkey, the entire award will be given to the director who is a Turkish citizen.
8.6 If the director cannot be found at the award ceremony, the award is given to a
representative determined by the director, who is conveyed to the Güzel Ordu Culture and Art Association within a written notification.
8.7 Upon the suggestion of the jury, the Güzel Ordu Culture and Arts Association can give special awards besides these awards.
8.8 The prize won by the person who dies after being entitled to receive the prize is given to his legal heirs.
8.9 Owners of the awarded and finalist works are obliged to publish a statement, which includes the logo of the Güzel Ordu Culture and Art Association Short Film Defne or an inscription providing the owner’s the First / Second / Third Place / Jury Special / Honorable Mention Award, in the opening and closing credits of their films, in the press releases they publish, in newspaper advertisements and in all kinds of promotional media related to the film.
8.10 Young Jury Award / The director of the film selected by the Young Jury will be given a 1-year educational scholarship by the Production Lab.

9. SPECIAL CONDITIONS
9.1 The signatory in the competition application document must be the legal owner of the film.
9.2 The accuracy of all information to be specified in the application document binds the signatory. The legal responsibility that may arise due to this information belongs to the signatory.
9.3 The Association is obliged to use the logo of the Association and the Official Sponsor's logo together with the work, in the press releases and local television screenings to be prepared for the announcement of the Competition and the announcement of the results.
9.4 Copyright and Display Rights: The copyright of all works will belong to the owners of the works, but the Association organizing the competition can make non-commercial screenings, provided that the names of the owners are indicated.
9.5 Film owners are obliged to comply with the program order to be determined by the Competition Executive Board. In case of failure to participate in these events, the competition committee has the right to disqualify the owners of finalist works.

10. ABOUT OUR SOCIAL MEDIA ACCOUNTS AND
OTHER ANNOUNCEMENTS
10.1 Competitors applying to the competition can follow the information about the competition on the social media accounts of our association in the below.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
twitter.com/gzlordu

gofilmfest.org
gzlordu.org

10.2 The venue and program information of the award ceremony will be announced on our website and social media accounts.

11. This specification consists of 11 articles and is deemed to have been accepted by the applicants.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Ecem Arslanay

  It was a great experience for us. We are also very happy to be rewarded with honorable mention award.

  November 2021
 • Engin Ökmen

  Her şey için teşekkürler her şey çok güzeldi...

  November 2021
 • I'm so happy to be a part of the perfect festival.
  See you next year.

  October 2021
 • Harika bir organizasyon emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

  October 2021
 • cool festival. happy to have our work screen in Istanbul.

  February 2021