Kısa film yarışmamızın amacı genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon niteliğindeki çalışmalarını desteklemeyi; kısa filmin önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmayı ve geleceğin sinemacıları olarak yeteneklerin keşfedilmesini hedeflemiştir.

7. SENEDEKİ TEMAMIZ
#empatikur

Birincilik ödülü: 15.000 TL + Plaket
İkincilik Ödülü: 10.000 TL + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL + Plaket

Not: Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.

7. GÜZEL ORDU
KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. HAKKINDA
Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı kurulduğu günden bu yana sürdürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek, bağımsız film yapımcılığının gücüne erişme ve deneyimleme haklarını teşvik etmek ve sansür olmaksızın sanatsal mükemmelliği ve sanatçıların yaratıcı özgürlüğünü teşvik etmek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir.

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’ dördüncü yılında ‘’Adalet’’ beşinci yılında ‘’Dalga’’, altıncı yılında ‘’Kıyısında’’ konuları işlenmiştir.

2. TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi
01.08.2023

Başvuru bitiş tarihi
20. 10. 2023

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih
30. 10.2023

Finale kalan eserler için gerekli belgelerin son teslim tarihi
10. 11. 2023

3.KONU
Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı 7. Kısa Film Yarışmasının
konusunu ‘’EMPATİ’’ olarak belirlemiştir.

EMPATİ
Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ve hissetmesi, o kişiyi anladığını ona ifade etmesi.

#empatikur

4. BAŞVURU KOŞULLARI

4.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan herkese açıktır.
4.2 Yarışmaya her yaştan insan başvurabilir.
4.3 Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
4.4 Yarışmaya başvurular, web sitemiz aracılığı ile FilmFreeway
platformu üzerinden yapılacaktır.
4.5 Yarışmaya başvuracak filmler için herhangi bir kategori sınırlaması
bulunmamaktadır.
4.6 Yarışmaya başvuracak filmlerin süre sınırlaması, 21 dakikadır. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde on) luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
4.7 Yarışmaya başvuracak filmlerde Türkçe ve İngilizce altyazı
zorunluluğu bulunmaktadır.
4.8 Türkçe altyazılar beyaz renkte, İngilizce altyazılar sarı renkte olmalıdır.
4.9 Altyazıların standart puntosu 40 olmalıdır ve altyazıların fontu helva-tica olmalıdır. Cümlelerin uzunluğu ise iki satırı geçmemelidir.
4.10 Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır.
4.11 Yarışmaya gönderilen bütün filmler Vakfın yarışma arşivinde saklanır.
4.12 Yarışmaya yapım tarihi 01.01.2022 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.
4.13 Yarışmaya katılacak filmler için son başvuru tarihi 01.10.2023’dür.
4.14 İstenilen dilde ve coğrafyada çekilmiş filmler Türkçe ve İngilizce altyazı zorunluluğunu yerine getirdikleri taktirde yarışmaya başvuru yapılabilir.
4.15 Yarışmacılar birden fazla film ile yarışmaya başvurabilirler.
4.16 Daha önce başka bir festivale, platforma ya da yarışmaya başvurmuş olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.
4.17 Yarışmacıların telif haklarından yaşadığı / yaşayacağı sorun, yarışma yönetimi / komitesi ile ilgili değildir. Dolayısıyla, hukuki yaptırımlara, yarışma yönetimi tabi tutulamaz.
4.18 Finale kalan filmleri, yarışma yönetimi / komitesi / ekibi, kendi görsel ve işitsel ağlarında paylaşmakla yükümlüdür.
4.19 Ön elemeyi geçerek finale kalan filmlerin, yönetmen adı
belirtilmesi koşuluyla, ticari amaç gözetmeksizin Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı etkinliklerinde yer alması, gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu filmlerin aynı zamanda Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfının web sitesinde, ve sosyal medya sayfalarında yayınlanması gösterilmesi yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
4.20 Başvuru için www.gofilmfest.org web sitesinden online başvuru yeterli olup filmlerin ön elemeden geçmesi durumunda başvuru sahibinden posta yolu ile filmin gösterim kopyasının ve imzalı gösterim izin formunun Vakfın adresine gönderilmesi istenecektir.
4.21 Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı yarışma sonucunun ilan
edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı
iptal etme, veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına
sahiptir. Yarışmanın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde , eser sahipleri tarafından Vakfa gönderilen veya teslim edilen hiç bir eser dernek tarafından kullanılamaz.
4.22 Temaya uymayan filmler yarışma değerlendirmesine alınmaz.
4.23 Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes
başvurabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimselerin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

5.DEĞERLENDİRME
5.1 Genel Koordinatör: Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı tarafından belirlenir. Başvuru başlangıcından Ödül töreninin kapanışına kadar olan süre içinde yarışmanın ve festivalin tüm organizasyonunu planlar.

5.2 Kurumsal iletişim direktörü: Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Kısa Film Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Ön Jüri, Jüri ve Danışma Kurulu için isim önerilerinde bulunur.

5.3 Genç Jüri
Genç Jüri Ordu’da lise ve üniversitede okuyan sinemaya ilgi duyan 30 yaş altı gençlerden oluşur. Genç Jüri ön jürinin seçtiği filmler arasından bir filmi en iyi film olarak belirler. Genç jürinin seçtiği filmin yönetmenine ödül gecesi Plaket verilir.

5.4 Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Festival Komitesi tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 7 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

6. SEÇİCİ KURUL

6.1 Genel Koordinatör
6.2 Kurumsal İletişim Direktörü
6.3 Genç Jüri
6.4 Ana Jüri**

7. FİNALE KALAN ESERLER
7.1 Finale kalan eserler 30 Ekim 2023 tarihinde gofilmfest.org web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklanacaktır.
7.2 Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 10 Kasım 2023 saat 17:00’ye kadar Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı – Düz Mahalle, Fidangör Sokak, Çebi Apt, No:4 Kat:2 D:6 Altınordu-Ordu adresine Kargo ile ulaştırılması gerekmektedir.

Materyal Listesi:

Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz,
İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya .mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile
gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya .mp4 olmalıdır.
Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte)
Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.
Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Kısa Film Yarışması yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.
8. ÖDÜLLER
Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.

Seçilecek eserlerin yönetmenlerine;

8.1 Birincilik ödülü: 15.000 TL + Plaket (Oğuzhan Tercan Ödülü)
8.2 İkincilik Ödülü: 10.000 TL + Plaket
8.3 Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL + Plaket

8.4 Plaketler, Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde verilir. Maddi ödüller en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar banka hesaplarına yatırılır.
8.5 Ödül filmin yönetmenine verilir. Ödül alan filmin yönetmeni T.C. vatandaşı değilse ödül T.C. vatandaşı olan yapımcıya verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır. Yönetmenlerden sadece birisinin T.C. vatandaşı olması durumunda ödülün tamamı T.C. vatandaşı olan yönetmene verilir.
8.6 Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı’na bildirdiği bir temsilciye verilir.
8.7 Jüri’nin önerisi üzerine Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
8.8 Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
8.9 Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı Kısa Film Defne logosuyla birlikte Birincilik / İkincilik/ Üçüncülük/ Jüri Özel/ Mansiyon Ödülü”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.
8.10 Genç Jüri Ödülü / Genç Jüri tarafından seçilen filmin yönetmenine verilir.

9. ÖZEL KOŞULLAR
9.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.
9.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
9.3 Vakıf Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte Vakıf logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
9.4 Telif ve Gösterim Hakları; Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen Vakıf, sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapma hakkına sahiptir.
9.5 Film sahipleri Festival Komitesinin belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür. Bu etkinliklere katılım sağlanmama durumunda Festival komitesi finale kalan eser sahibini diskalifiye etme hakkına sahiptir.

10. SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ VE DUYURULAR
10.1 Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri Vakfımızın sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Instagram.com/gofilmfest
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

gofilmfest.org
gzlordu.org

10.2 Ödül törenin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

11. Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • KEMİK YAPIM

  Filmimiz ilk ödülünü kazandığı güzel festival

  December 2023
  Logo
  Response from festival:

  👏👏👏

 • Ece akalın

  Kind and very hospitable people. Great experience. Im honored to be a part of it.

  December 2023
  Logo
  Response from festival:

  Çok teşekkür ederiz.
  Çok daha iyi filmlere imza atmanız dileğiyle.
  Sevgi ve dostlukla

 • Yönetmenler olarak çok iyi ağırlandığımız bir festival oldu. Festival yöneticilerinin, kendi deyimleri ile, "amatör" ruhunu paylaşma şansımız oldu. Ordu çok güzel, modern bir şehirmiş, ilk defa ziyaret ettim. İyi bir duyuru ile daha fazla seyircinin gösterimlere gelebileceğini düşünmeden de edemedim.

  December 2023
  Logo
  Response from festival:

  Çok teşekkür ederiz.
  Sevgi ve dostlukla

 • Volkan GİRGİN

  Şahane bir organizasyondu. Filmimizin bu güzel seçki içinde yer almasından dolayı çok mutlu olduk. Festival ekibine çok teşekkür ederiz.

  November 2023
  Logo
  Response from festival:

  Çok teşekkür ederiz.
  Sevgi ve dostlukla

 • Sefa Akbulut

  Benim için unutulmaz bir festivaldi. Çok teşekkürler🙏🏻

  November 2023
  Logo
  Response from festival:

  Çok teşekkür ederiz.
  Sevgi ve dostlukla