--- [NL] ---

CUT TO: GENT is een eendaags kortfilmfestival van en met jonge eigenzinnige filmkunstenaars. We willen iedereen aanmoedigen om te experimenteren, ongeacht tradities en clichés. We zien ons festival als een speeltuin of laboratorium waar zowel filmmakers als het publiek worden aangespoord om te dromen.

CUT TO: GENT streeft ernaar het perspectief van ons publiek op de samenleving te verbreden door onconventionele verhalen te tonen die rechtstreeks vanuit het hart van de filmmakers komen. We streven naar inclusiviteit, want we vinden het belangrijk dat verschillende culturele achtergronden en genderidentiteiten zich thuis en gerepresenteerd voelen op het festival.

Lees eerst zorgvuldig onze 'algemene voorwaarden' alvorens een film in te zenden. Stuur alleen een film als je ook aanwezig kan en zal zijn tijdens het festival. Naast het vertonen van films is een festival ook een sociaal gebeuren! Filmmakers moeten aanwezig zijn op het evenement of worden anders gediskwalificeerd.

--- [EN] ---

CUT TO: GHENT is a one-day short film festival by and with young, quirky film artists. We want to encourage everyone to experiment, regardless of traditions and clichés. We see our festival as a playground or laboratory where both filmmakers and the audience are encouraged to dream.

CUT TO: GHENT strives to broaden our audience's perspective on society by showing unconventional stories that come straight from the filmmakers' hearts. CTG strives for inclusivity, because we think it is important that different cultural backgrounds and gender identities feel at home and represented at the festival.

Please read our 'terms and conditions' carefully before submitting a film. Only send a film if you can and will be present during the festival. In addition to showing films, a festival is also a social happening! Filmmakers must be present at the event or otherwise disqualified.

--- [NL] ---

We vinden het belangrijk om iedereen de gelegenheid te geven om te schitteren op ons festival. Het gaat niet om de prijzen, het gaat om de verhalen die makers te vertellen hebben en met ons delen. De prijzen zijn een interessant extraatje.

--- [EN] ---

We feel it's important to present the films and give makers and oppurtunity to shine at our festival. It's not about the awards it is about the stories makers have to tell and share with us. The awards are an interesting extra.

--- [NL] ---

CUT TO: GENT 2020
Voorwaarden en reglement

- Duur: max. 30 min.
- De film is afgewerkt in 2019 - 2020
- Engels ondertiteling (!)

1. Zowel fictieve, documentaire als experimentele films zijn toegelaten. Live-action én animatie.

2. Geen enkel werk of kunstenaar zal worden gediscrimineerd of begunstigd door hun land van herkomst, taal, leeftijd, ras, opleiding, ideologie, of door hun economische middelen. Elke inhoud, elke vorm, elke techniek zal worden getoond zonder enige vorm van censuur.

3. De organisator bevestigt de ontvangst van inzendingen niet. We vragen u vriendelijk om ons niet te bellen of mailen om de ontvangst van uw materiaal te bevestigen. Alle aanvragers zullen per e-mail worden geïnformeerd over de selectie of afwijzing van hun film aan het einde van mei. Er wordt geen eerdere feedback gegeven.

4.a. Als de oorspronkelijke taal van de ingezonden film geen Engels is, moet de film in het Engels worden ondertiteld. Je film zal niet in overweging genomen worden als deze niet in het Engels is ondertiteld (zo niet Engels gesproken). Maar zelfs Engelstalige films worden aangemoedigd om Engelse te ondertitelen.

4.b. Als de oorspronkelijke taal van de ingezonden film geen Nederlands is, moet de film in het Nederlands worden ondertiteld. Je film zal niet in overweging genomen worden als deze niet in het Nederlands is ondertiteld (zo niet Nederlands gesproken).

5. Het besluit van de selectiecommissie om een film te selecteren of te weigeren is definitief. Over deze beslissing zal niet worden gecorrespondeerd. Als een film wordt geselecteerd voor de officiële competitie van het evenement, kan deze niet langer worden ingetrokken.

6. De organisator van het evenement behoudt zich het recht om een pers screening te houden of clips van maximaal één minuut van geselecteerde en bekroonde films op zijn website of andere kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en YouTube te publiceren.

7. Filmmakers die niet aanwezig zijn op het evenement, filmvertoning en prijsuitreiking worden gediskwalificeerd van de wedstrijd. Zij maken dus geen kans meer om de geld- en of distributieprijs te winnen. (!)

8. Filmmakers, scenarioschrijvers en componisten behouden 100% van alle rechten op hun projecten en materialen die zij indienen voor het evenement.

9. U stemt ermee in om ons, onze functionarissen, vrijwilligers en partners te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims en aansprakelijkheid die voortvloeit uit het betreden van uw film op het evenement of het screenen ervan.

10. Door je film in te dienen voor het evenement, ga je ermee akkoord dat je alle regels en richtlijnen van het evenement hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

--- [EN] ---

CUT TO: GENT 2020
Terms and conditions

- Duration: max. 30 min.
- The film is finished in 2019 - 2020
- English subtitles are often preferred (!)

1. Both fictional, documentary and experimental films are allowed. Live-action and animation.

2. No work or artist will either be discriminated nor favoured by their country of origin, language, age, race, education, ideology, or by their economic resources. Every content, every form, every technique will be considered with no censorship of any kind.

3. The event organizer will not confirm the receipt of submissions. We kindly ask you to refrain from calling or emailing us to confirm the receipt of your material. All applicants will be notified via e-mail about the selection or rejection of their film at the end of May. No earlier feedback is given.

4.a. If the original language of the submitted film is not English, then we recommend subtitling the film in English. We also recommend English subtitles for Dutch language films. Even English language films are encouraged to subtitle in English.

4.b. If the original language of the submitted film is not Dutch, then we recommend subtitling the film in Dutch. We also recommend Dutch subtitles for English language films.

5. The selection committee’s decision to select or reject a film is final. No correspondence will be held in regards to this decision. If a film is selected for the official competition of the event, it can no longer be withdrawn.

6. The event organiser reserves the right to hold a press screening or show clips of up to one minute in length of selected and awarded films on its website or other channels such as Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.

7. Filmmakers who are not present at the event, film screening and award ceremony will be disqualified from the competition. They therefore no longer have a chance to win the cash and distribution prize.

8. Filmmakers, screenwriters and composers retain 100% of all the rights to their projects and materials that they submit to the event.

9. You agree to indemnify and hold harmless us, our officers, volunteers, and partners from any and all claims and liability arising out of entering your film to the event or on the screening of it.

10. By submitting your film to the event, you agree that you have read, understood, and agree to all of the Rules and Guidelines of the event.

(end)

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • June Laka

  Amazing festival!
  Very good communication and organization before, during and after the festival. The Cut To: Gent team is really nice and the screening place is just as cozy as beautiful! On top of that, you spend a beautiful evening with other young filmmakers and everyone goes back home with something in the hand. Belle philosophie!

  August 2019
  Logo
  Response from festival:

  ❤️

 • Adina Balatova

  A young passionate group will lead you in a warm space full of love for film and their filmmakers. If you can show your film on this filmfestival you're a lucky one!

  July 2019
  Logo
  Response from festival:

  ❤️

 • Julie Daems

  I discovered a very warm atmosphere at the CUT TO: GENT festival! The organisation was terrific and passionate: you have the chance to meet other young filmmakers, see interesting movies through a nice projection on a cozy location. Keep up the good vibes with this initiative!

  July 2019
  Logo
  Response from festival:

  ❤️

 • Jolke Van Aerde


  Ik vond CUT TO: GENT een veelbelovend festival! Het is een warme, liefdevolle omgeving waarin jonge makers hun werk voor het eerst aan een publiek kunnen tonen.

  March 2019
  Logo
  Response from festival:

  ❤️

 • Saco Dhondt

  A great place for developing filmmakers to kick-start their latest work!

  March 2019
  Logo
  Response from festival:

  ❤️