The application process for the International 3nd Bornova Short Film Days has started. Within the scope of the event, which will take place in the Bornova district of Izmir, the 3rd largest city in Turkey, screenings of short films in fiction, documentary and animation genres from different geographies of the world, workshops, interviews and industry meetings will be held. All events will be free and open to the public.
---
Uluslararası 3.Bornova Kısa Film Günleri için başvuru süreci başladı. Türkiye’nin en büyük 3.şehri olan İzmir’in Bornova ilçesinde gerçekleşecek etkinlik kapsamında, dünyanın farklı coğrafyalarından kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde kısa filmlerin gösterimleri, atölyeler, söyleşiler ve sektör buluşmaları gerçekleştirilecek. Bütün etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.

International Bornova Short Film Days is not a festival where films compete and awards are given. Our aim is to bring together the films of filmmakers from our country and different geographies of the world who have devoted themselves to short films and to bring them together with the audience. A printed or digital certificate of participation will be given to the directors of the films to be included in the selection.
---
Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, filmlerin yarıştığı ve ödül verilen bir festival değildir. Amacımız, ülkemizden ve dünyanın farklı coğrafyalarından kısa filme gönül vermiş filmcilerin filmlerini bir araya getirmek ve izleyici ile buluşturmaktır. Seçkide yer alacak filmlerin yönetmenlerine basılı veya dijital olarak katılım sertifikası verilecektir.

APPLICATION REQUIREMENTS
1- There is no theme limit for application. Applications for films produced in 2023 will be accepted. Productions before this date will not be considered.

2- Applications will only be accepted through www.filmfreeway.com. All films other than Turkish and English must have English subtitles. Applications that do not meet this requirement will not be considered.

3- If the films that have applied are included in the International 3.Bornova Short Film Days selection, the film files must be sent to the e-mail address given in the acceptance letter until November 5, 2023. Materials that should be included in the film file:

*** Film in at least Full HD image quality & in .mp4 or .mov format & without subtitles / Turkish subtitles of the film in .srt format / English subtitles of the film in .srt format / High resolution poster of the film / Short subject of the film (not synopsis) / Teaser /
3 frames high resolution image from the film / Short biography of the director / High resolution photo of the director and the poster designer

4- The owners of the submitted films are deemed to have declared and committed that the works belong to them. Regarding copyright, the applicants accept that all legal and criminal responsibility belongs to them. Non-original text, image, sound, music, etc. of the movies to be sent. Any copyright issues arising from their use are the responsibility of the film owner. International Bornova Short Film Days cannot be held legally responsible for the situation. By sending the film file, International Bornova Short Film Days was allowed to show the film free of charge. International Bornova Short Film Days will be authorized to share film materials for promotional purposes in printed and digital materials, web site, social media accounts and similar platforms.

5- The owners of the submitted films shall be deemed to have given permission for the sections of maximum 30 seconds from the films to be included in the selection to be used in the videos to be prepared for promotional purposes and to be shared for promotional purposes on the website, social media accounts and similar platforms.

6- All decisions of International 3.Bornova Short Film Days regarding applications are final and binding for everyone. Candidates who complete the application will be deemed to have accepted all the conditions.

BAŞVURU KOŞULLARI
1- Başvuru için tema sınırlaması yoktur. 2023 yapımı filmlerin başvuruları kabul edilecektir. Bu tarihten önceki yapımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvurular sadece www.filmfreeway.com adresi üzerinden kabul edilecektir. Türkçe ve İngilizce dışındaki tüm filmlerin İngilizce altyazılı olması gerekmektedir. Bu şartı karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvuran filmlerin Uluslararası 3.Bornova Kısa Film Günleri seçkisine alınması halinde, kabul mektubunda verilen e-posta adresine 5 Kasım 2023 tarihine kadar film dosyalarının gönderilmesi gerekmektedir. Film dosyası içerisinde yer alması gereken materyaller:

*** En az Full HD görüntü kalitesinde & .mp4 veya .mov formatında & altyazısız olarak film / .srt formatında filmin Türkçe / .srt formatında filmin İngilizce altyazısı / Filmin yüksek çözünürlüklü afişi / Filmin kısa tanıtım konusu (sinopsis değil) / Teaser / Filmden 3 kare yüksek çözünürlüklü görsel / Yönetmenin kısa biyografisi / Yönetmenin ve afiş tasarımcısının yüksek çözünürlüklü fotoğrafı

4- Gönderilen filmlerin eser sahipleri, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş etmiş sayılırlar. Telif hakları konusunda başvuru sahipleri her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Gönderilecek filmlerin özgün olmayan metin, görüntü, ses, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular film sahibinin sorumluluğundadır. Bornova Kısa Film Günleri durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Film dosyasının gönderilmesiyle Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri’nin filmi ücretsiz olarak göstermesine izin verilmiştir. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, basılı ve dijital malzemelerinde, web sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri platformlar üzerinden film materyallerinin tanıtım amacıyla paylaşması konusunda yetkilendirilmiş olacaktır.

5- Eser sahipleri seçkide yer alacak filmlerinden en fazla 30 saniyelik bölümlerin, tanıtım amaçlı hazırlanacak videolarda kullanılmasına ve web sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri platformlar üzerinden tanıtım amacıyla paylaşılmasına izin vermiş sayılacaklardır.

6- Uluslararası 3.Bornova Kısa Film Günleri’nin başvurular ile ilgili verdiği bütün kararlar nihaidir ve herkes için bağlayıcıdır. Başvuruyu tamamlayan adaylar, tüm koşulları kabul etmiş sayılacaklardır.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Christina Demenshina

  Thanks for selecting our documentary film "Super-Eva" to your wonderful film festival. It's a pity we couldn't be there, but we hope the audience liked it and learnt something about little Eva and Ukraine. The communication with the festival was really good. We were also happy to know that there was a film poster exhibition during the film festival as well.

  January 2024
 • This festival is amazing and the team is very nice !

  December 2023
 • yalçın çiftçi

  Filmimizle ilgili geri dönütler ve iletişim çok iyiydi. Böyle güzel festivallerin desteklenip fonlanması gerekiyor. İleride film festivalinin konuk daveti olmasını çok isterim. Nesli Hanım'a emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Sevgiler...

  December 2023
 • It was a sincere, attentive and truly sincere festival.

  December 2023
 • 二叔 李

  This film festival is so nice, really glad that I could join this festival! Definitely would like to participate in the future :)

  December 2023