ULUSLARARASI FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ

AMAÇ
Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler, Türk sinemasına ve film yapımcılarına var olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda 2000 yılından günümüze başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Frankfurt Türk Film Festivali ve Yurtdışında gerçekleştirilen diğer Türk filmleri festivalleri Avrupa pazarındaki Türk filmlerine ilginin artmasında bir etken olmaktadır.
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, sürekli artan izleyicisi, ilgili kitle sayısı, sürekli gelişen festival programı ve belli bir standarda ulaşmış kültürel gücü ile Türk Film sektöründeki gelişmeleri en uygun şekilde yansıtmaktadır. Frankfurt'taki seyirci potansiyelimizin %47'si Alman kökenli, diğer seyircilerimizin de büyük bir oranının 3. ve
4. kuşak Türk kökenli Alman vatandaşı olması nedeni ile onların gözü ile filmlerimizi
değerlendirerek sinema sektörümüze yeni bir bakış açısı sunmaktır.
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında ‘’Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’, "Belgesel Film Yarışması" ve "Türk-Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması" gerçekleşmektedir.

YARIŞMA TARİHİ
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 26.06.2022-01.07.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ödüller 1 Temmuz 2022 gecesi takdim edilecektir.

FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin yönetimi ve organizasyonu kısa adı “Kültürlerarası İletişim Derneği/Transfer zwischen den Kulturen e.V.” tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Uzun Metraj Film Yarışması‟nın, Belgesel Film Yarışması'nın ve Kısa film Yarışması'nın düzenlenmesi yetkisi derneğin sorumluluğundadır.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
- EN İYİ FİLM FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ YÖNETMEN FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ SENARYO FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ MÜZİK FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ KADIN OYUNCU FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

BELGESEL FİLM YARIŞMASI
-EN İYİ BELGESEL FİLM FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

KISA FİLM YARIŞMASI
-EN İYİ KISA FİLM FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya 01.03.2020 - 01.02.2022 tarihleri arasında çekilmiş uzun metraj kurmaca filmler.
2. Yarışmaya başvuracak filmler Türkiye’de, Almanya’da ve başka ülkelerde yarışmaya katılmış olabilir. Ancak Almanya’da ödül almışsa aldığı dalda yarışamaz.
3. 12.08.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sinematografik ortak yapımlar ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar hakkında yönetmeliğe göre bir ortak yapımın Türk Filmi olarak kabul edilmesi için “Yerli yapımcı katılım payı en az yüzde 51 olmalıdır.” koşulu aranır.
4. Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da filmi diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı ile basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilmelidir.
5. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır
6. Yarışmaya gönderilecek filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin uzun metraj yarışmasına katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir
ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.
7. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yapımcı ve yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.
8. Uzun Metraj Film Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin festivalin
www.filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali üzerinden 25 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.
Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilmelidir.
5. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır
6. Yarışmaya gönderilecek filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin uzun metraj yarışmasına katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir
ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.
7. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yapımcı ve yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.
8. Uzun Metraj Film Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin festivalin
www.filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali üzerinden 25 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir. Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir.
Uzun Metraj Film Festivali ve yönetmeliği ve formuna www.turkfilmfestival.de adresinden de ulaşılabilir.
9. Film yasal sahipleri filimlerinin finalist olması durumunda doldurulmuş yönetmelik ve başvuru formunun aslını (film sahibi imzası ile festival yönetmeliğini okuyup kabul ettiğini beyan etmiş olur) , DCP ile birlikte festivalin bildireceği tarihe kadar festival yönetimi tarafından yönlendirilecek kargo şirketine teslim etmekle yükümlüdür.
10. Filmler; festival yönetimi tarafından belirlenmiş Türkiye ve Almanya’da ki sektör profesyonellerinden oluşmuş Uluslararası jüri tarafından değerlendirilecektir.
11. Festival Yönetimince belirlenen yarışma filmleri (tamamı veya bir kısmı) festival süresince açılan ‘’Festival Kuşağı” bölümünde gösterilebilir. Yapımcı bu gösterimler için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
12. Festivale davet edilecek filmler yapımcı ve yaratıcı ekibi davetli sayısı ve katılacakları tarihler festival yönetimince belirlenir.
Davet edilen Film temsilcileri festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmleri temsil eder.
13. Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyallerinde Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinde aldıkları ödülü Festivalin Logosuyla birlikte yayınlamakla yükümlüdür.
14. Festivale gönderileceği vaat edilip gönderilemeyen filmler bu yarışmaya katılım hakkını kaybeder ve bir sonraki yılda da değerlendirmeye kabul edilmez.
Uzun Metraj Film başvurusuyla ilgili sorularınız için basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de adresine ulaşabilirsiniz.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya başvuracak belgesellerin 2020, 2021 ve 2022 tarihli filmler olması gerekmektedir.
2. 12.08.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sinematografik ortak yapımlar ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar hakkında yönetmeliğe göre bir ortak yapımın Türk Filmi olarak kabul edilmesi için "Yerli yapımcı katılım payı en
az yüzde 51 olmalıdır” koşulu aranır.
3. Yarışmaya belgesel filmin yasal sahibi başvurabilir. Belgesel filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da filmi diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazıyı koordinasyon@turkfilmfestival.de adresine gönderilmelidir.
4. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
5. Yarışmaya gönderilecek belgesel filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin Belgesel Film Yarışması’na katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.
6. Yarışmaya kabul edilen belgesel filmlerin yapımcı ve yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.
7. BelgeselFilm Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin www.filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresi üzerinden 25 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.
Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu koordinasyon@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir.
BelgeselFilm Festivali ve yönetmeliği ve formuna www.turkfilmfestival.de adresinden ulaşılabilir.
8. Yarışmaya katılan belgesel filmler festivalimiz süresince açılan “Festival Kuşağı” bölümünde gösterilebilir. Yapımcı bu gösterim için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
9. Yarışmada 1.kazanan belgesel filmin yönetmeni Festival yönetiminin belirlediği tarihlerde festivale davet edilir. Davet edilen yönetmen festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve
basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.
10. Festivalde ödül kazanan belgesel filmlerin yapımcıları yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyallerinde Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nden aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte yayınlamakla
yükümlüdür.
Ulusal Belgesel Yarışmasıyla ilgili sorularınız için koordinasyon@turkfilmfestival.de adresinden bilgi alabilirsiniz.

KISA FİLM YARIŞMASI YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya başvuracak kısa filmlerin 2021 ve 2022 tarihli öğrenci filmleri olması gerekmektedir.
2. Yarışmaya kısa filmin yasal sahibi başvurabilir.
3. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin Kısa Film Yarışması’na katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.
5. Yarışmaya kabul edilen kısa filmlerin yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.
6. Kısa Film Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin festivalin https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresi üzerinden 25 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.
Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu kisafilm@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir.
BelgeselFilm Festivali ve yönetmeliği ve formuna https://www.turkfilmfestival.de adresinden de ulaşılabilir
7. Yarışmaya katılan ve finale kalan tüm filmler festivalimiz süresince web sayfasında açılan “Kısa Film Kuşağı” bölümünde gösterilebilir. Ayrıca ilk Beş’e kalan filmler sinemada ‘Kısa Film’ seansında seyirci ile buluşturulacaktır.
8. Yarışmaya katılan ve dereceye giren kısa filmin yönetimini Festival yönetimince belirlediği tarihlerde festivale davet edilerek
kabul edilir.
Kısa Film başvurusuyla ilgili sorularınız için kisafilm@turkfilmfestival.de adresine ulaşabilirsiniz.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • yusra seven

  Thanks everyone for a good festival.

  July 2022
 • EZEL AVCI

  Communication very bad.. My movie name is misspelled. In addition, although we were a finalist film, the name of our film was not included on the page for once, on social media.

  July 2022
 • Unfortunately, it is very difficult to call it a film festival. An organization made for some guests to visit. Communication is very poor, almost non-existent. It is also very difficult to see the documentary results. All in all, an ordinary festival.

  July 2022
 • Güzel ve baya yoğun emek sarf edilmiş bir program başarıyla tamamlandı teşekkürler
  Tum final sonuçlarını henüz ilan etmemisler olsa da tebrikler

  July 2022
 • Zafer Avsar

  Disgraceful! They don't respect to the people
  I will never participate in this festival.
  Communication is zero! They may use this platform to make some profit.
  I am not sure.

  July 2022