ULUSLARARASI FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ

AMAÇ
Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler, Türk sinemasına ve film yapımcılarına var olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda 2000 yılından günümüze başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Frankfurt Türk Film Festivali ve Yurtdışında gerçekleştirilen diğer Türk filmleri festivalleri Avrupa pazarındaki Türk filmlerine ilginin artmasında bir etken olmaktadır.
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, sürekli artan izleyicisi, ilgili kitle sayısı, sürekli gelişen festival programı ve belli bir standarda ulaşmış kültürel gücü ile Türk Film sektöründeki gelişmeleri en uygun şekilde yansıtmaktadır. Frankfurt'taki seyirci potansiyelimizin %47'si Alman kökenli, diğer seyircilerimizin de büyük bir oranının 3. ve
4. kuşak Türk kökenli Alman vatandaşı olması nedeni ile onların gözü ile filmlerimizi
değerlendirerek sinema sektörümüze yeni bir bakış açısı sunmaktır.
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında ‘’Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’, "Belgesel Film Yarışması", "Türk-Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması" ve bu yıl ilk kez " Ulusal Senaryo Yarışması" gerçekleşmektedir.

YARIŞMA TARİHİ
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali bu yıl 11.06.2023 - 16.06.2023 tarihleri arasında düzenlenecek ve ödüller 16 Haziran gecesi sahiplerine takdim edilecektir.

FESTİVAL VE YARIŞMA YÖNETİMİ
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinin yönetimi ve organizasyonu kısa adı “Kültürlerarası İletişim Derneği/Transfer zwischen den Kulturen e.V.” tarafından gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Uzun Metraj Film Yarışması‟nın, Belgesel Film Yarışması'nın ve Kısa film Yarışması'nın düzenlenmesi yetkisi derneğin sorumluluğundadır.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI
- EN İYİ FİLM FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ YÖNETMEN FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ SENARYO FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ MÜZİK FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ KADIN OYUNCU FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
- EN İYİ ERKEK OYUNCU FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

BELGESEL FİLM YARIŞMASI
-EN İYİ BELGESEL FİLM FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ

KISA FİLM YARIŞMASI
-EN İYİ TÜRK KISA FİLM FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEYKELİ
-EN İYİ ALMAN KISA FİLM FRANKFURT TÜRK FİLM FESTİVALİ HEKELİ

UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya 01.10.2021 - 05.01.2023 tarihleri arasında çekilmiş uzun metraj kurmaca filmler.
2. Yarışmaya başvuracak filmler Türkiye’de, Almanya’da ve başka ülkelerde yarışmaya katılmış olabilir. Ancak Almanya’da ödül almışsa aldığı dalda yarışamaz.
3. 12.08.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sinematografik ortak yapımlar ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar hakkında yönetmeliğe göre bir ortak yapımın Türk Filmi olarak kabul edilmesi için “Yerli yapımcı katılım payı en az yüzde 51 olmalıdır.” koşulu aranır.
4. Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da filmi diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı ile basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilmelidir.
5. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır
6. Yarışmaya gönderilecek filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin uzun metraj yarışmasına katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir
ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.
7. Yarışmaya kabul edilen filmlerin yapımcı ve yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.
8. Uzun Metraj Film Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin festivalin
www.filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali üzerinden 5 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.
Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilmelidir.
Uzun Metraj Film Festivali ve yönetmeliği ve formuna https://www.turkfilmfestival.de/ adresinden ulaşılabilir.
9. Film yasal sahipleri filimlerinin finalist olması durumunda doldurulmuş yönetmelik ve başvuru formunun aslını (film sahibi imzası ile festival yönetmeliğini okuyup kabul ettiğini beyan etmiş olur) , DCP ile birlikte festivalin bildireceği tarihe kadar festival yönetimi tarafından yönlendirilecek kargo şirketine teslim etmekle yükümlüdür.
10. Filmler; festival yönetimi tarafından belirlenmiş Türkiye ve Almanya’da ki sektör profesyonellerinden oluşmuş Uluslararası jüri tarafından değerlendirilecektir.
11. Festival Yönetimince belirlenen yarışma filmleri (tamamı veya bir kısmı) festival süresince açılan ‘’Festival Kuşağı” bölümünde gösterilebilir. Yapımcı bu gösterimler için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
12. Festivale davet edilecek filmler yapımcı ve yaratıcı ekibi davetli sayısı ve katılacakları tarihler festival yönetimince belirlenir.
Davet edilen Film temsilcileri festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmleri temsil eder.
13. Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyallerinde Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivalinde aldıkları ödülü Festivalin Logosuyla birlikte yayınlamakla yükümlüdür.
14. Festivale gönderileceği vaat edilip gönderilemeyen filmler bu yarışmaya katılım hakkını kaybeder ve bir sonraki yılda da değerlendirmeye kabul edilmez.
Uzun Metraj Film başvurusuyla ilgili sorularınız için basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de adresine ulaşabilirsiniz.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya başvuracak belgesellerin 2021 ve 2022 tarihli 20 - 60 dakika arası filmler olması gerekmektedir.
2. 12.08.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan Sinematografik ortak yapımlar ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılar hakkında yönetmeliğe göre bir ortak yapımın Türk Filmi olarak kabul edilmesi için "Yerli yapımcı katılım payı en
az yüzde 51 olmalıdır” koşulu aranır.
3. Yarışmaya belgesel filmin yasal sahibi başvurabilir. Belgesel filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da filmi diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazıyı koordinasyon@turkfilmfestival.de adresine gönderilmelidir.
4. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
5. Yarışmaya gönderilecek belgesel filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin Belgesel Film Yarışması’na katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.
6. Yarışmaya kabul edilen belgesel filmlerin yapımcı ve yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.
7. BelgeselFilm Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin www.filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresi üzerinden 5 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.
Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu koordinasyon@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir.
BelgeselFilm Festivali ve yönetmeliği ve formuna www.turkfilmfestival.de adresinden ulaşılabilir.
8. Yarışmaya katılan belgesel filmler festivalimiz süresince açılan “Festival Kuşağı” bölümünde gösterilebilir. Yapımcı bu gösterim için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
9. Yarışmada 1.kazanan belgesel filmin yönetmeni Festival yönetiminin belirlediği tarihlerde festivale davet edilir. Davet edilen yönetmen festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve
basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.
10. Festivalde ödül kazanan belgesel filmlerin yapımcıları yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyallerinde Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nden aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte yayınlamakla yükümlüdür.
Ulusal Belgesel Yarışmasıyla ilgili sorularınız için koordinasyon@turkfilmfestival.de adresinden bilgi alabilirsiniz.

KISA FİLM YARIŞMASI YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya başvuracak kısa filmlerin 2022 tarihli öğrenci filmleri olması gerekmektedir.
2. Yarışmaya kısa filmin yasal sahibi başvurabilir.
3. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
4. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerin gösterim için teknik açıdan uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle gösterim kalitesini etkileyecek sorunları olan filmlerin Kısa Film Yarışması’na katılacak nitelikte olup olmadığına Festival Yürütme Kurulu karar verir ve gerekli gördüğü takdirde bir ara kararla yarışma dışı bırakabilir.
5. Yarışmaya kabul edilen kısa filmlerin yönetmeni filmin gösteriminden önce festival yetkilerinin yaptığı inceleme sonrası teknik anlamda herhangi bir sorun olması durumunda festival yapımcısı ile işbirliği içinde bu sorun için gerekli önlemi alır.
6. Kısa Film Yarışmasına katılmak için filmin yasal sahibinin festivalin https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresi üzerinden 5 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.
Filmin başvuru formunda istenilen materyaller ile her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu kisafilm@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir.
Kısa Film Yarışması yönetmeliği ve formuna https://www.turkfilmfestival.de adresinden de ulaşılabilir.
7. Yarışmaya katılan ve finale kalan tüm filmler festivalimiz süresince web sayfasında açılan “Kısa Film Kuşağı” bölümünde gösterilebilir. Ayrıca ilk Beş’e kalan filmler sinemada ‘Kısa Film’ seansında seyirci ile buluşturulacaktır.
8. Yarışmaya katılan ve dereceye giren kısa filmin yönetimini Festival yönetimince belirlediği tarihlerde festivale davet edilerek
kabul edilir.
Kısa Film başvurusuyla ilgili sorularınız için kisafilm@turkfilmfestival.de adresine ulaşabilirsiniz.

ULUSAL SENARYO YARIŞMASINA KATILMA ŞARTLARI:

1. Yarışmaya başvuracak senaristlerin hiç bir Uzun Metraj senaryosu hayata geçmemiş, göndereceği öykü ve senaryoların. yurt içi ve yurtdışında yarışmalara katılmamış olmaması gerekmektedir. Senaristler ilk üç senaryosundan 1 veya birden fazlası ile yarışmaya katılabilir.,
2. Yarışmaya senaryonun yasal sahibi başvurabilir. Senaryo ortak bir çalışma ise başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da diğer yasal sahiplerinin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazıyı s.gedik@turkfilmfestival.de adresine gönderilmelidir.
3. Başvuru sahibi başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu belgeleyebilir durumda olmalıdır.
4. Senaryo Yarışmasına katılmak için yasal sahibinin https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali adresi üzerinden 10 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.
Başvuru formunda istenilen bilgiler her sayfası imzalanmış yönetmelik ve doldurulmuş formu s.gedik@turkfilmfestival.de mail adresine gönderilecektir. Senaryo yarışması yönetmeliği ve formuna https://www.turkfilmfestival.de/ adresinden ulaşılabilir.
Ulusal Senaryo Yarışmasıyla ilgili sorularınız için s.gedik@turkfilmfestival.de adresinden bilgi alabilirsiniz.
5. Festivalde ödül kazanan senarist(senaristler) her türlü tanıtım materyallerinde Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nden aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte yayınlamakla yükümlüdür
UUSAL SENARYO YARIŞMASI ÖZEL KOŞULLARI:
1. Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişinin sorumluluğundadır. Festival Yürütme Kurulu başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
2. Senaryo yazımı için seçilen 3 senaryo Türkçe ve Almanca( veya İngilizce) yazılmak zorundadır.
YARIŞMA AŞAMALARI:
1. 10-15 sayfalık senaryo öyküsü ön jüri tarafından değerlendirileceği ilk bölümüdür. Bu bölüme Türkçe ve Almanca (veya İngilizce) tercümesi yapılmış öyküler başvurabilir.
2. Katılımcı öyküler arasından seçilmiş en fazla 10 öykü; ön jüri tarafından ana jüriye iletilecektir.
3. Ana jüri bu öykülerden 3 tanesini senaryo yazım desteği için seçecektir. Seçilen 3 eser sahibi öykülerinin senaryolaştırılmasını bitirerek en geç 10.Haziran 2023 tarihine kadar Türkçe ve Almanca (İngilizce) tercümesini s.gedik@turkfilmfestival.de adresine iletecektir.
4. Festival tarihine kadar bitirilen senaryolar, aynı jüri tarafından son bir elemeden geçerek. Bir veya iki projeye indirilecektir.
5. Kazanacak proje veya projelere festival finans ve ortak üretim destekleri bulunması için imkan tanıyacak ve maddi manevi her türlü desteği, ilgili projeye sağlamaya çalışılacaktır.
JÜRİLERİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
SENARYO SEÇİCİ KURULU:
- Yarışmaya başvuran öykülerin sayısının doğuracağı ihtiyaca göre seçici kurul oluşturulmasına festival yönetimi karar verir.
-Seçici kurul Türkiye’deki sektör profesyonellerinden ve senaryo doktorlarından oluşturulacaktır.
-Seçici Kurul üyelerinin adları değerlendirme sonrası kamuoyuna açıklanır.
- Festival başvuru koşullarına uymayan öyküler yarışma dışı bırakılır.
- Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın jüri toplantısına katılır.
-Seçici kurul sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonucunu festival yönetimine teslim etmekte ve sonuçları festival yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
-Seçici kurul üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler.
ULUSLARARASI JÜRİ:
-Uluslararası jüri 4 Alman 3 Türk sinema sektörünün yetkili isimlerinden festival yönetimi tarafınca oluşturulur Jüri başkanını festival yönetimi belirler.
-Jüri üyelerinin adları değerlendirme sonrası kamuoyuna açıklanacaktır.
-Uluslararası jüri önce 10 öyküyü değerlendirerek yazılacak 3 senaryo adayını belirler. Ardından yazılan senaryoların arasından 1. senaryoyu seçer.
-Festival yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın jüri toplantısına katılır.
-Uluslararası jüri başkanı, bütün üyelerin imzalamış olduğu değerlendirme sonuçlarını festival yönetimine teslim etmekle yükümlüdür. Ayrıca jüri sonuçları festival yönetimi açıklayana kadar saklı tutmak zorundadır
-Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yapımlara ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Yapımlara ilişkin görüşlerini belirtemezler.
ÖDÜLLERİN BELİRLENMESİ;
-Türk ve Alman üyelerinden oluşan uluslararası jüri, senaryosunun yazılması için değerlendirdiği 3 öykünün yazılmış senaryolarını değerlendirerek festivalin kapanış gecesi 1. gelen senaryoyu açıklar.