SUMBISSIONS ARE OPEN ONLY FOR POLISH COMPETITION - FOR SHORT FILMS PRODUCED IN POLAND.

TO SUBMIT FILM TO:
International Competition
Dances with Camera
Urban View
PLEASE GO TO http://shortwaves.pl/

More info in English below
________________________________________________________________________________________________

NAJBARDZIEJ TREŚCIWY FESTIWAL KRÓTKIEGO KINA

KRÓTKO...
Pokazy filmowe, prestiżowe nagrody, wystawy sztuki współczesnej, spotkania branżowe, warsztaty, masterclasses, klub festiwalowy.

I NA TEMAT!
Społeczeństwo, kultura, film, sztuka, taniec, muzyka, z uwzględnieniem na bieżąco zachodzących w nich przemian.

Short Waves Festival to sieć filmowych wydarzeń, rozproszonych w przestrzeni miejskiej Poznania. Ich trzonem są pokazy konkursowe – zestawy filmów krótkometrażowych obejmujących cztery kategorie: Konkurs Międzynarodowy, Konkurs Polski, Dances with Camera i Urban View.

Short Waves Festival to także rozrywkowe filmowe pasma tematyczne, takie jak Comedy Shorts, Friday Night Shorts czy Hot Shorts, jak i nowatorskie wydarzenia specjalne, np. Kino Fusion, filmowo-kulinarna uczta dla zmysłów, czy Random Home Cinema, czyli słynne już pokazy w prywatnych mieszkaniach poznaniaków. Podczas festiwalu organizowane są także warsztaty i spotkania branżowe w ramach Poznań Industry Day.

Wydarzenia festiwalowe odbywają się w kilkunastu miejscach na terenie Poznania: w kinach studyjnych, galeriach sztuki, klubach i centrach kultury.

NABÓR TEN DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONKURSU POLSKIEGO.

Aby zgłosić film do Konkursu Międzynarodowego, Dances with Camera i Urban View należy wejść na stronę www.shortwaves.pl

________________________________________________________________________________________________

THE MOST CONCISE SHORT FILM FESTIVAL

SHORT…
Film screenings, prestigious awards, exibitions of modern art, industry meetings, workhops and masterclasses, festival clubs.

AND TO THE POINT!
Society, culture, film, art, dance, music along with all current changes among them.

Short Waves Festival is a network of film events scattered around the urban space of Poznań. Its core consists of competition screenings – a selection of outstanding short films divided into four categories: International Competition, Polish Competition, Dances with Camera and Urban View.

The Festival program is diverse and includes not only narratives, documentaries and animations, but video arts, music video and experimental forms as well.

THESE SUMBISSIONS ARE OPEN ONLY FOR POLISH COMPETITION - FOR FILMS PRODUCED IN POLAND.

TO SUBMIT FILM TO:
International Competition
Dances with Camera
Urban View

PLEASE GO TO http://shortwaves.pl/

Awards & Prizes

Nagrody w Konkursie Polskim przyznawane są przez międzynarodowe jury:

I nagroda w Konkursie Polskim – 7 000 PLN (ok. 1 500 EUR)
II nagroda w Konkursie Polskim – 5 000 PLN (ok. 1 100 EUR)
III nagroda w Konkursie Polskim – 2 000 PLN (ok. 450 EUR)

Jury może także przyznać specjalne wyróżnienia.

Publiczność zgromadzona na pokazach konkursowych, głosując na wybrany przez siebie film, decyduje o przyznaniu Nagrody Publiczności – 2 000 PLN (ok. 450 EUR).

Nagroda Publiczności w konkursie Short Waves on Tour – 7 000 PLN (ok. 1 500 EUR).

Rules & Terms

Rules are available in English version on our website:
http://shortwaves.pl/

REGULAMIN KONKURSU POLSKIEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. SHORT WAVES FESTIVAL 2018 organizowany jest przez Fundację Edukacji Kulturalnej Ad Arte, zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą: ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań.
1.2. SHORT WAVES FESTIVAL 2018, zwany dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach
20.03 – 25.03.2018r. w Poznaniu.
1.3. Zgłoszenia filmów są przyjmowane w terminie 6.06. – 10.10.2017r.
1.4. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest bezpłatne.
1.5. Selekcji nadesłanych filmów dokona Organizator.
1.6. Zgłaszający, których filmy zostaną zakwalifikowane do Konkursu otrzymają informację w sposób bezpośredni (telefonicznie lub mailowo) do 11.12.2017r.
1.7. Autorzy zakwalifikowanych do Konkursu filmów zostaną poproszeni przez Organizatora o przesłanie drogą elektroniczną kopii pokazowej filmu w terminie do 20.12.2017r.
1.8. Jeśli zgłaszający przekroczy termin nadesłania kopii, Organizator ma prawo nie przyjąć filmu do Konkursu, a w jego miejsce wyłonić innego uczestnika.
1.9. Laureatom Konkursu przysługuje nagroda finansowa (punkt 5. Regulaminu).
1.10. Informacje o nagrodzonych filmach zostaną umieszczone na stronie internetowej Festiwalu i mediach społecznościowych.

2. WYMAGANIA FORMALNE:
2.1. Do udziału w Konkursie Polskim można zgłaszać filmy krótkometrażowe powstałe nie wcześniej niż przed 1.01.2016r.
2.2. Maksymalny czas trwania filmu to 45 min.
2.3. Forma i temat filmu nie podlegają ograniczeniom regulaminowym.
2.4. Zgłoszenia na Konkurs przyjmowane są wyłącznie przez platformę internetową FilmFreeway.
2.5. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne oraz zespoły osób dokonujące zgłoszenia jako uczestnik zbiorowy, które są producentem posiadającym prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę producenta posiadającego takie prawa.
2.6. Uczestnik zgłaszający film do udziału w Festiwalu musi posiadać pełnię praw autorskich do rozporządzania nim, w tym do muzyki używanej w jego ścieżce dźwiękowej. W innym przypadku jest zobowiązany dołączyć do filmu oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu do Konkursu z powodu niespełnienia wymogów formalnych przewidzianych w punktach 2.1 – 2.6.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE:
3.1. Zgłaszając film do selekcji należy:
- wypełnić elektroniczną wersję formularza zgłoszeniowego (niezbędne jest uzupełnienie wszystkich podpunktów wymaganych przez platformę FilmFreeway oraz informacji, takich jak: tytuł angielski filmu, tytuł oryginalny, dostępne listy dialogowe, data i miejsce premiery),
- załączyć kopię przeglądową filmu z napisami w języku angielskim, jeśli film jest niepolskojęzyczny,
- załączyć 3 fotosy z filmu (300dpi),
- załączyć zdjęcie reżysera (200dpi).
3.2. Zgłaszający wyselekcjonowanych do Konkursu filmów zobowiązani są do przesłania Organizatorowi:
- kopii pokazowej filmu w pliku MOV lub MP4 w rozdzielczości FULL HD (inne formaty obrazu będą przeskalowane do 1920x1080), pojedyncza ścieżka audio z miksem dźwięku stereo,
- list dialogowych w osobnym pliku .srt (niedozwolone napisy wgrane "na twardo", wyjątkiem są polskojęzyczne filmy z "na twardo" wgranymi napisami w języku angielskim),
za pomocą zewnętrznego serwera np. wetransfer.com lub poprzez serwer FTP Organizatora (dokładne dane do przesłania plików zostaną przekazane na prośbę uczestnika, zakwalifikowanego do Konkursu).
3.3. Organizator ma prawo nie przyjąć filmu do Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej filmu.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
4.1. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, zgłaszający wyraża zgodę na jego bezpłatną trzykrotną prezentację w trakcie trwania Festiwalu.
4.2. Zgłaszający, którego film został zakwalifikowany do Konkursu, wyraża zgodę na jego dziesięciokrotną bezpłatną prezentację w ramach promocji Festiwalu do końca 2018r.
4.3. Zgłaszający zobowiązuje się pokryć koszty związane z nieuzasadnionym wycofaniem filmu z Festiwalu.
4.4. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi prawa do bezpłatnego wykorzystania materiałów promocyjnych oraz fragmentów filmu (trailer lub fragment do 2 minut) we wszelkich działaniach promocyjnych związanych z organizacją Festiwalu.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania list dialogowych w innych językach niż angielski.

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
5.1. O przyznaniu nagród w Konkursie Polskim decyduje jury, skład którego wybiera Organizator.
I nagroda w Konkursie Polskim – 7 000 PLN (ok. 1 500 EUR)
II nagroda w Konkursie Polskim – 5 000 PLN (ok. 1 100 EUR)
III nagroda w Konkursie Polskim – 2 000 PLN (ok. 450 EUR)
5.2. Jury może przyznać również specjalne wyróżnienia.
5.3. O przyznaniu nagrody publiczności w wysokości 2 000 PLN (ok. 450 EUR) decyduje publiczność pokazów konkursowych, głosując na wybrany przez siebie film za pomocą kart do głosowania przygotowanych przez Organizatora.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz podziału nagród.
5.5. Wartość nagrody pieniężnej zostanie obniżona o zryczałtowany podatek, wynoszący 10% kwoty, który Organizator odprowadzi do stosownego Urzędu Skarbowego.

6. SHORT WAVES ON TOUR:
6.1. Zgłaszający, którego film został zakwalifikowany do Konkursu, wyraża zgodę na udział filmu w konkursie objazdowym Short Waves on Tour.
6.2. W konkursie Short Waves on Tour wezmą udział filmy wyselekcjonowane przez Organizatora z Konkursu Polskiego.
6.3. Autorzy zakwalifikowanych do Short Waves on Tour filmów zostaną poinformowani o udziale w konkursie przez Organizatora drogą elektroniczną do 1.04.2018r..
6.4. Konkurs Short Waves on Tour odbędzie się w terminie 10.04-10.06.2018r. na terenie całej Polski w formie pokazów filmowych w kinach studyjnych i ośrodkach kultury.
6.5. W konkursie Short Waves on Tour przyznana zostanie Nagroda Publiczności w wysokości 7 000 PLN.
6.6. O przyznaniu Nagrody zadecyduje publiczność zgromadzona na pokazach konkursowych, głosując na wybrany przez siebie film za pomocą kart do głosowania przygotowanych przez Organizatora.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz podziału Nagrody.
6.8. Wartość nagrody pieniężnej zostanie obniżona o zryczałtowany podatek, wynoszący 10% kwoty, który Organizator odprowadzi do stosownego Urzędu Skarbowego.
6.9. Informacja o wynikach konkursu Short Waves on Tour zostanie umieszczona na stronie internetowej Festiwalu i mediach społecznościowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
7.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
7.2. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i czasu trwania Festiwalu
i Konkursu bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Festiwalu.
7.4. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator reprezentowany przez Dyrektora Festiwalu.