Jesteśmy grupą twórców. Wspieramy młodych, twórczych i utalentowanych. członkowie zarządu: Paweł Paulus Mazur, Marek Wojtasik
Poeta, dramaturg, autor scenariuszy, Założyciel teatrzyku satyrycznego "ŁUL", z którym zdobył wiele nagród, współautor scenariusza pierwszych odcinków serialu "Radio Romans". Założyciel (2010r.) fundacji "Transgressive Art", były dyrektor Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Producent i współproducent takich działań artystycznych jak: Dni Gdańska w Berlinie, premiera koncertu (1999r.) Polskiej Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcją Krystiana Zimermana, a w 2016r. 30-lecie TOTARTU w Nadbałtyckim Centrum Kultury, oraz prezentacja TOTARTU we Wrocławiu (w ramach imprez związanych z obchodami: Wrocław Europejską Stolicą Kultury), 30-lecie "bruLionu" w warszawskim teatrze "Kamienica". Autor i realizator międzynarodowego projektu pt. "Na skrzyżowaniu kultur w Dolinie Popradu" finansowanego przez VISEGRAD FUND. Autor i realizator widowisk słowno - muzycznych: "Widowisko z Kluczem" i "Siedem kolorów kaszubskich w obrazie Hansa Memlinga Sąd Ostateczny". Współorganizator eventów kulturalnych w Odessie, Bardejovie i Berlinie. Producent, kierownik artystyczny, autor libretta "Kantaty Dla 108 Polskich męczenników II Wojny Światowej". Producent, kierownik artystyczny, autor scenariuszy filmów: "Kwarantanna Gdańskiej Starówki", "Quartet na cztery maseczki", "Nazywam się Janek Wiśniewski". Współproducent, reżyser i autor
scenariusza do filmu "Lem i Mrożek - reaktywacja".
selected for the official Bali Film Festival
Lem and Mrożek - reactivation
Bali Film Festival
Denpasar
2023
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Mexico Film Festival Awards
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Agropoli International Film Festival
Agropoli
2022
winner
Lem and Mrożek - reactivation
First Women Film Festival
Tabriz city,
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dźwiękowej i Filmowej (ISFMF),
Samobor
2022
nominated
Lem and Mrożek - reactivation
Trujillo International Independent Film Festival
Trujillo
2022
semi-finalist
Lem and Mrożek - reactivation
Serbest International Film Festival
Kiszyniów
2022
Best Animation Film. Gold Award; Best Performance (Mirosław Baka)
Lem and Mrożek - reactivation
Fortean Film Festival
Gloucester
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
International World Film Awards
Koszyce
2022
BEST ANIMATION
Lem and Mrożek - reactivation
Australia Film Festival
SYDNEY
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
World Cine Fest
Porto
2022
Best Original Soundtrack Best Sound Design
Lem and Mrożek - reactivation
Grand New York Film Awards
New York
2022
honorable mention
Lem and Mrożek - reactivation
Shanghai International Short Week
Shanghai
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
BRAZIL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL!
Rio de Janeiro
2022
Honorable Mention
Lem and Mrożek - reactivation
GLIFF - Golden Lemur
Lisbona
2022
finalist Najlepsze tempo i struktura oraz Najlepsze efekty wizualne
Lem and Mrożek - reactivation
Anatolia International Film Festival
Stambuł
2022
Best Animation Short Film
Lem and Mrożek - reactivation
Golden Bridge İstanbul Short Film Festival
Istanbul
2022
Short Movie (0 - 60 minutes) + Technical awards [director, editor, screenplay, soundtrack, VFX, cinematography]
Lem and Mrożek - reactivation
Monza Film Fest
Monza
2022
ALL CATEGORIES SHORT FILM
Lem and Mrożek - reactivation
Onyko Films Awards
Odessa
2022
BEST ANIMATION FILM
Lem and Mrożek - reactivation
Seoul International Monthly Film Festival
Seul
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Colortape International Film Festival
Brisbane
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Masters of Cinema
Roma
2022
BPISFF Animated Shorts: Award Winner BPISFF Soundtrack: Quarter-Finalist BPISFF Editor: Quarter-Finalist BPISFF Original Concept: Quarter-Finalist BPISFF Screenplay: Honorable Mention BPISFF Producer: Nominee BPISFF Director: Nominee
Lem and Mrożek - reactivation
The Black Panther International Short Film Festival
Delhi
2022
Best Art Film Platinum Award; Best Director Platinum Award; Best Animation Film Platinum Award
Lem and Mrożek - reactivation
MegaFlix Film Awards
Gloucester
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Koszycach
Koszyce
2022
Nagrodę Doskonałości za Animację i Nagrodę Doskonałości za Kierownictwo Artystyczne.
Lem and Mrożek - reactivation
Accolade Global Film Competition
San Diego
2022
BEST ANIMATION SHORT - DIAMOND AWARD; BEST DIRECTOR - GOLD AWARD; BEST SCREENPLAY - PLATINUM AWARD; BEST VISUAL FX - DIAMOND AWARD
Lem and Mrożek - reactivation
Princle Film Awards
Los Angeles, Kalifornia
2022
Best Story Design
Lem and Mrożek - reactivation
Festopedia Cinemas and Scripts
Mohali
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Berlin Indie Film Festival
Berlin
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Santa Cruz International Film Festival.
Santa Cruz
2022
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
10th International Video Poetry Festival
Ateny
2022
The official screening
Lem and Mrożek - reactivation
The official screening of the film
Gdańsk
2022
FINALIST EUROPA FILM FESTIVAL
Lem and Mrożek - reactivation
EUROPA FILM FESTIVAL
Barcelona
2022
Project has been selected as an award winner in festival.
Lem and Mrożek - reactivation
White Unicorn International Film Festival
Kolkata
2022
Official show
Lem and Mrożek - reactivation
International Scientific Conference of the University of Gdańsk
Gdańsk
2021
Official show
Lem and Mrożek - reactivation
TRAKL-TAT Literary and Art Festival
Kraków
2021
Official show
Lem and Mrożek - reactivation
World premiere
Gdańsk
2021
Official Selection
Lem and Mrożek - reactivation
Global Nonviolent Film Festival
College
Politechnika Gdańska
Nickname
Markos
Current City
Gdańsk/Krynica
Gender
Male
Zodiac Sign
Libra
Jesteśmy grupą twórców. Wspieramy młodych, twórczych i utalentowanych. członkowie zarządu: Paweł Paulus Mazur, Marek Wojtasik
Share:
News & Reviews
  • Scenariusz filmu powstał na podstawie korespondencji St. Lema i Sł. Mrożka. Korespondencja dwóch wielkich pisarzy jest cennym dokumentem nie tylko intelektualnej przyjaźni. Jest dokumentem epoki w całości. Mocnym akcentem korespondencji Mrożka z Lemem jest nawiązanie do jego listu otwartego, opublikowanego w „Le Monde” i paryskiej „Kulturze”, protestującego przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Podróż naznaczona miarowym stukotem kół wagonu, podobnym do odgłosu uderzenia czcionki maszyny do pisania, wyznacza rytm wzajemnych narracji między nadawcą a odbiorcą. Tak rozpoczynamy podróż z obrazem i dźwiękiem w abstrakcyjnym czasie. Specyficzne poczucie humoru łączy przyjaźń obu pisarzy. Ta korespondencyjna „gra w szachy” dała filmowcom pełną swobodę twórczej ekspresji. Interpretując poprzez animację, połączyli artystyczną wirtuozerię ze zrozumieniem intencji rozmówców. Ogromną zaletą filmu jest to, że zachowuje priorytet służalczy, w tym przypadku rolę wizualizacji, nie rezygnując z szeroko rozumianej sfery wolności artystycznej. Dotyczy to również doskonale dobranej muzyki, która przypomina podkład muzyczny z filmów Felliniego. Producenci zadbali o to, by oprawa wizualna nie konkurowała z tekstem, a jedynie to podkreślała. Na początku samo życie z całym bagażem absurdu, które następnie wyrasta na płótno tekstów, które ostatecznie prowadzą do powstania animacji. The script of the film was based on the correspondence of St. Lem and Sł. Mrożek. The correspondence of two great writers is a valuable document not only of intellectual friendship. It is a document of the epoch in its entirety. A strong accent in the of Mrożek's correspondence with Lem is the reference to Mrożek's open letter, published in Le Monde and in the Paris-based Kultura, protesting against the intervention of the Warsaw Pact troops in Czechoslovakia. The journey marked by the steady clatter of the wagon wheels, similar to the sound of the typewriter font striking, set the rhythm of the mutual narratives between the sender and the recipient. This is how we begin the journey with image and sound in abstract time. A specific sense of humor is what binds the friendship of both writers. This correspondence "chess game" gave the filmmakers full freedom of creative expression. Interpreting through animation, they combined artistic virtuosity with understanding the intentions of interlocutors. The great advantage of the film is that it maintains the priority of the servile, in this case, the role of visualization, without giving up the broadly understood sphere of artistic freedom. This also applies to perfectly selected music, which resembles the background music of Fellini's films. The producers made sure that the visuals did not compete with the text, but only emphasized it. At the beginning, life itself with all the baggage of absurdity, which then grows into a canvas of texts that finally lead to the creation of animation.
Share:
News & Reviews
  • Scenariusz filmu powstał na podstawie korespondencji St. Lema i Sł. Mrożka. Korespondencja dwóch wielkich pisarzy jest cennym dokumentem nie tylko intelektualnej przyjaźni. Jest dokumentem epoki w całości. Mocnym akcentem korespondencji Mrożka z Lemem jest nawiązanie do jego listu otwartego, opublikowanego w „Le Monde” i paryskiej „Kulturze”, protestującego przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Podróż naznaczona miarowym stukotem kół wagonu, podobnym do odgłosu uderzenia czcionki maszyny do pisania, wyznacza rytm wzajemnych narracji między nadawcą a odbiorcą. Tak rozpoczynamy podróż z obrazem i dźwiękiem w abstrakcyjnym czasie. Specyficzne poczucie humoru łączy przyjaźń obu pisarzy. Ta korespondencyjna „gra w szachy” dała filmowcom pełną swobodę twórczej ekspresji. Interpretując poprzez animację, połączyli artystyczną wirtuozerię ze zrozumieniem intencji rozmówców. Ogromną zaletą filmu jest to, że zachowuje priorytet służalczy, w tym przypadku rolę wizualizacji, nie rezygnując z szeroko rozumianej sfery wolności artystycznej. Dotyczy to również doskonale dobranej muzyki, która przypomina podkład muzyczny z filmów Felliniego. Producenci zadbali o to, by oprawa wizualna nie konkurowała z tekstem, a jedynie to podkreślała. Na początku samo życie z całym bagażem absurdu, które następnie wyrasta na płótno tekstów, które ostatecznie prowadzą do powstania animacji. The script of the film was based on the correspondence of St. Lem and Sł. Mrożek. The correspondence of two great writers is a valuable document not only of intellectual friendship. It is a document of the epoch in its entirety. A strong accent in the of Mrożek's correspondence with Lem is the reference to Mrożek's open letter, published in Le Monde and in the Paris-based Kultura, protesting against the intervention of the Warsaw Pact troops in Czechoslovakia. The journey marked by the steady clatter of the wagon wheels, similar to the sound of the typewriter font striking, set the rhythm of the mutual narratives between the sender and the recipient. This is how we begin the journey with image and sound in abstract time. A specific sense of humor is what binds the friendship of both writers. This correspondence "chess game" gave the filmmakers full freedom of creative expression. Interpreting through animation, they combined artistic virtuosity with understanding the intentions of interlocutors. The great advantage of the film is that it maintains the priority of the servile, in this case, the role of visualization, without giving up the broadly understood sphere of artistic freedom. This also applies to perfectly selected music, which resembles the background music of Fellini's films. The producers made sure that the visuals did not compete with the text, but only emphasized it. At the beginning, life itself with all the baggage of absurdity, which then grows into a canvas of texts that finally lead to the creation of animation.