Ακολουθεί ελληνικό κείμενο
[ENG]
The Manakia Film Festival is dedicated to the Fine Arts and take place in the town of Grevena and the village Avdella each September.

The Brothers Yannakis and Miltos Manakia are the first filmmakers in the history of Balkans. Their contribution to the history of cinema and photography is particularly important, as they left a rich photographic and cinematographic work. Their first films were shot in Greece and specifically in their village, the famous Avdella of Grevena, place of birth and origin of the Manakia brothers.

The Manakia Festival aspires to become an institution for the exchange of creative ideas, to motivate and to promote the Fine Arts in the cultural and creative world.
The days of the festival are organized in parallel with the screenings, workshops of theory and practice in the art of Photography and Cinema, photography exhibitions, lectures and masterclasses on it.

It is framed by activities of nature-loving entertainment and cultural acquaintance of the wider area of Grevena in Greece which is an international destination and a source of inspiration for many creative persons in arts.

[GR}
To Φεστιβάλ ταινιών Μανάκια, είναι αφιερωμένο στις Καλές Τέχνες και διεξάγεται στα Γρεβενά και την Αβδέλλα Γρεβενών τον Σεπτέμβριο.

Οι αδελφοί Γιαννάκης και Μίλτος Μανάκια αποτελούν τους πρώτους κινηματογραφιστές στην ιστορία των Βαλκανίων. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή τους στην ιστορία του κινηματογράφου και της φωτογραφίας, καθώς άφησαν πλούσιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό έργο. Οι πρώτες τους ταινίες γυρίστηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο χωριό τους, την ξακουστή Αβδέλλα Γρεβενών, τόπο γέννησης και καταγωγής των αδελφών Μανάκια.

Το Φεστιβάλ Μανάκια, φιλοδοξεί να γίνει ένας θεσμός ανταλλαγής δημιουγικών ιδεών, να δώσει κίνητρα και να προάγει τις Καλές Τέχνες στον πολιτιστικό και δημιουργικό κόσμο. Τις ημέρες του φεστιβάλ διοργανώνονται παράλληλα με τις προβολές, εργαστήρια θεωρίας και πράξης στην Τέχνης της Φωτογραφίας και του Κινηματογράφου, εκθέσεις φωτογραφίας, ομιλίες και masterclasses σχετικά.

Πλαισιώνεται από δράσεις φυσιολατρικής ψυχαγωγίας και πολιτιστικής γνωριμίας της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών. Μια περιοχή που αποτελεί διεθνή προορισμό και είναι πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους των τεχνών.

Για την δεύτερη χρονιά διεξαγωγής θα δοθούν δύο βραβεία. Βραβείο κοινού και βραβείο Φεστιβάλ Μανάκια στις καλύτερες ταινίες που θα ξεχωρίσουν και θα ψηφιστούν απο το κοινό. Με βραβεία επίσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στον κινηματογράφο και την φωτογραφία άνθρωποι ή συγγενείς ανθρώπων που συνέβαλλαν στις ανωτέρω τέχνες. Η επιλογή θα γίνει από την δημιουργική ομάδα του Φεστιβάλ.
There will be two awards for the second year. Audience Award and Manakia Festival Award for the best films that will stand out and be voted by the audience. Prizes will also be awarded to people or relatives who contributed to the above arts for their contribution to cinema and photography. The selection will be made by the creative team of the Festival.

Ενημερωθείτε σχετικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
For more information, follow the link:
.....
https://manakiafestival.gr/film_submission/
....

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • Great festival,great organisers and with a great symbolic meaning for the history of the balcanic cinema!

  September 2022
 • Evangelia Statheropoulou

  Totally honoured to participate in this so important for the greek film history festival!

  September 2022
 • One of the best festival experiences one can ask for. Massive thank you to the organisers for the incredible hospitality! Can't wait to be back!

  September 2022