KFYD Short Film Festival, which will hold its third edition this year, is a project of Short Film Directors Association. The association with its 217 director members is a non-governmental organization based in Turkey which aims at development and spread of short films. It has organized cinema events in more than 30 cities during its first two years. As one of these events, KFYD Short Film Festival, which will hold its third edition this year, has presented 45 short films in 7 different universities in Turkey in its first year and 60 short films in 15 universities in its second year.

The festival, which plans to include 30 universities this year, also included national and international competitions for the first time in its third edition. Within the framework of the festival, each university will form a jury of academic staff and this jury will evaluate national and international competition films and give awards. In addition, audience awards will be given by each university. In total, 120 awards will be given by 30 Turkish universities.
The festival will be held between 1-30 April 2020.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan KFYD Kısa Film Festivali bir Kısa Film
Yönetmenleri Derneği (KFYD) projesidir. Kısa Film Yönetmenleri Derneği, Türkiye’de
kısa filmin gelişmesini ve yaygınlaşmasını amaç edinmiş 217 yönetmen üyeli bir sivil
toplum örgütü olup faaliyette olduğu iki yıldan kısa sürede Türkiye’de 30’dan fazla
şehirde sinema etkinlikleri düzenlemiştir. Bu etkinliklerden biri olan KFYD Kısa Film
Festivali, ilk yılında Türkiye’de 7 üniversitede 45, ikinci yılında ise 15 üniversitede 60
kısa filmi izleyiciyle buluşturdu. Üçüncü yılında 30 üniversiteyi kapsamayı planlayan
festival, bu yıl ilk defa ulusal ve uluslararası yarışmaları da programına aldı. Festival
çerçevesinde her üniversite akademik personelinden seçilecek jürisini oluşturacak ve
bu jüri heyeti ulusal ve uluslararası yarışma filmlerini değerlendirip ödüller verecek.
Bunun yanında her üniversitede seyirci oylamasıyla izleyici ödülü de verilerek 30
üniversitede toplam 120 ödül sahiplerini bulacak.

National Best Film Award (30 awards in total)
International Best Film Award (30 awards in total)
National Audience Award (30 awards in total)
International Audience Award (30 awards in total)

Ulusal En İyi Film Ödülü (30 üniversite, 30 ödül)
Uluslararası En İyi Film Ödülü (30 üniversite, 30 ödül)
Ulusal Kategori Seyirci Ödülü (30 üniversite, 30 ödül)
Uluslararası Kategori (30 üniversite, 30 ödül)

We accept any narrative or non-scripted work of fiction or nonfiction/documentary film of any genre with a running time less than 30 minutes (including experimental, animation, commercial films, music clips or vlogs with a creative touch).
There will be no restriction of production year.

1-30 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale başvuru koşulları
şöyle:
Tür ayrımına gidilmeksizin (kurmaca, deneysel, animasyon, belgesel) 30
dakikayı aşmayan filmler başvurabilir.

Film, reklam filmi, vlog, müzik klipleri gibi yaratıcılığı yüksek yapımlar da
başvuru yapabilir.

Yapım yılı sınırlaması yoktur.