[สำหรับภาษาไทย กรุณาเลื่อนอ่านด้านล่าง]
หากผู้สมัครมีปัญหาหรือไม่สามารถส่งหนังผ่าน FilmFreeway ได้ สามารถติดต่อเทศกาลที่ submissions@ccclfilmfestival.com

Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival is the first film festival on climate change in Thailand bringing young and diverse artists, environmental professionals, and audiences together to celebrate films about climate change and empower local communities. In 2020, CCCL Film Festival presented the most vibrant and exciting climate change short films of which 90% are produced by youth aged 25 and younger. The festival also hosted conversations and a live performance from a Keren tribe artist Dr. Suwichan Patanapaiwan and a Thai singer Hugo Chakrabongse Levy. The festival awarded its grand prizes to three outstanding short films.

Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival has continued our mission to be a platform for youths and filmmakers to tell climate change stories and amplify their creativities and views on the climate crisis. Due to the Covid-19 outbreak occurring in Thailand, the 2nd edition of CCCL Film Festival postponed its annual festival to take place on February 19th, 2022 at the Alliance Française Bangkok. The festival will celebrate climate change stories and filmmakers from Thailand and other Asian countries. As we continue following guidelines from Thailand's health agencies, the festival is also ready to adapt to an online screening depending on the pandemic situation.

Filmmakers based in Asia are invited to submit fiction, documentary, experimental, and animated short films. Only films produced by filmmakers based in Thailand are eligible for the short film competition, awarding three prizes in both the documentary category and the non-documentary category.

___________________________________________________

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขยายเวลาเปิดรับผลงานหนังสั้นที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)” จากเดิมปลายเดือนกันยายนเป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และได้รับพิจารณาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 190,000 บาท โดยในปีนี้เทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ หนังสารคดี (documentary) และ หนังสั้นประเภทอื่น ๆ (non-documentary) ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เป็นเทศกาลหนังสั้นเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติโลกร้อนแห่งแรกในประเทศไทย เทศกาลมีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและชุมชนในประเทศไทยได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อหนังสั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อนต่อชีวิตและชุมชน แนวทางการแก้ไข การรับมือ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและรับมือต่อวิกฤติโลกร้อน ในปี 2563 เทศกาลจัดฉายหนังสั้นไทยจํานวน 13 เรื่อง อีกทั้งจัดการแสดงดนตรีโดยศิลปิน ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคุณฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ และงานสนทนาเชิงวิชาการเก่ียวกับวิกฤติโลกร้อน

ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ FilmFreeway ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเทศกาลใช้สำหรับรับสมัครหนังสั้น

อ่านวิธีการส่งหนังผ่าน FilmFreeway ที่ https://www.ccclfilmfestival.com/post/how-to-submit-films-on-FilmFreeway

[สำหรับภาษาไทย กรุณาเลื่อนอ่านด้านล่าง]

Only films made by a filmmaker based in Thailand are eligible for jury prizes.

Judged by Thai film critics, filmmakers, and environmental academics, the CCCL Short Film Competition is divided into two categories:
1. Documentary
• Grand Jury Prize: The winning film receives THB 50,000
• 1st Runner Up: The winning film receives THB 30,000
• 2nd Runner Up: The winning film receives THB 15,000

2. Non-Documentary
• Grand Jury Award: The winning film receives THB 50,000
• 1st Runner Up: The winning film receives THB 30,000
• 2nd Runner Up: The winning film receives THB 15,000

In addition, the CCCL Student Ambassadors, consisting of Thai students from diverse backgrounds, and the festival attendees will announce their favorite films at the festival. All selected films will be considered.

___________________________________________________

การแข่งขันประกวดหนังสั้นและรางวัล
การประกวดหนังสั้นจะถูกตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง คนทำหนังและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 สาขา

1. ประเภทสารคดี (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกทุกเรื่องจะได้รับประกาศณียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ยุวทูต CCCL ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจากทั่วภูมิภาคประเทศ จะประกาศรายชื่อหนังสั้นในดวงใจ และผู้เข้าร่วมเทศกาลจะมีสิทธิ์โหวตหนังสั้นที่ตัวเองชื่นชอบ หนังสั้นที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล Audience Award

[สำหรับภาษาไทย กรุณาเลื่อนอ่านด้านล่าง]

ELIGIBILITY REQUIREMENTS
1. CCCL Film Festival accepts only short films produced by filmmakers based in Asian countries.
2. Short films must tell stories related to climate change impacts and reflect the theme “Making Peace with Nature”.
3. The total length of film must be under 15 minutes (inclusive of title sequence and closing credits)
4. Short films must be completed after May 31st, 2020.
5. Any film that is in a language other than Thai must provide English subtitles.
6. Films produced in Thailand should be submitted into any Thai category. Films produced in other Asian countries excluding Thailand should be submitted into an International category.

*Examples of Climate Change stories: extreme weather events, drought, extreme heat, floods, landslides, sea-level rise, storm surges in coastal areas, loss of biodiversity (due to various factors, mainly deforestation, urbanization), coral restoration, eco-camp, wildlife preservation, water or forest conservation, disaster prevention, renewable energy, climate-proof transport/housing, climate-resilient farming, sustainable fishing, green business, community mitigation or adaptation measures, beach clean-up and etc.

If you have a question or would like to consult about your project(s), please contact us via email at submissions@ccclfilmfestival.com

ENTRY CONDITIONS
1. Applications must guarantee that no rights of third parties are violated by the material used in the complete film submitted to the festival. Applicants have sole responsibility towards third parties in case of disputes over copyright violations.
2. Applications ensure that the screener or preview link provided is accessible till February 4, 2022.
3. A work in progress or rough-cut version of your film is acceptable. To avoid confusion throughout the screening review process, we recommend you to work on your project until it’s ready to submit.
4. CCCL Film Festival is not able to provide feedback regarding your film in any case.
5. If selected, applicants must deliver a film file and all promotional materials requested to CCCL Film Festival no later than January 14, 2022.
6. If selected, the filmmakers allow the CCCL Film Festival to exhibit their films in the CCCL Film Festival, CCCL film tour events, and other CCCL educational-related events taking place after the festival.
7. All films selected for the CCCL Film Festival 2021 automatically include an irrevocable grant to the Sang Foundation on behalf of CCCL Film Festival 2021 to use any material from the film including footage, posters, stills for promotional and marketing. The right to use for these purposes may be exercised by CCCL Film Festival without prior approval of the filmmaker.
8. CCCL Film Festival doesn't provide a screening fee for selected films.
9. CCCL Film Festival reserves the right to change any information without further notice.

___________________________________________________

คุณสมบัติของหนังสั้น
1. หนังสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาลต้องผลิตขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศในแถบเอเชีย
2. หนังสั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภายใต้หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)”
3. จำกัดความยาวของหนังไม่เกิน 15 นาที
4. หนังสั้นจะต้องผลิตหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
5. หนังสั้นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยจะต้องมีซับไตเติ้ลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขการสมัคร
1. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2. Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
3. ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล
4. CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล
5. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาลภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
6. ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล
7. หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เผยแพร่และฉายหนังสั้นในกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival
8. ผู้สมัครอนุญาตให้ CCCL Film Festival ภายใต้มูลนิธิแสงสามารถใช้ฟุตเตจ ภาพนิ่ง โปสเตอร์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นของผู้สมัครในการประชาสัมพันธ์และจัดแสดงในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
9. CCCL Film Festival ไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมในการฉายหนังให้ผู้สมัครได้ในขณะนี้
10. เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า