8. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali başlıyor.
Ve senden hikayeye odaklanmanı istiyor;
bize başka bi’şekilde anlat, kısa filmin farkını ortaya koy.

2016 yılında sadece bir kısa film yarışması olarak çıktık yola. 7.yılımıza geldiğimizde ise yarışma sürecimizi festivale çevirdik. Geriye dönüp baktığımızda; onlarca kısa film gösterimi, ustalık sınıfı, sinema atölyesi ve kısa filmin gelişmesi için yapılmış etkinlik görüyoruz. Bu yeni şeyler yapma ve gelişme isteği 8.yılında de Kısa’dan Hisse’de devam ediyor

Yılın 46.haftası Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali haftası. 12- 19 Kasım’da başka bi’ festival seni bekliyor…

Kısa Filmi Destekliyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışmasında en iyi kurmaca, belgesel ve animasyona 15Bin TL en iyi deneysele 7Bin 500 TL ödül dağıtacağız. Usta bir sinemacı adına Genç Öncüler Özel Ödülü olarak 7Bin 500 TL verilecek. Lise kategorisinde ilk üçe giren yönetmenlere İSE/İstanbul Sinema Evi Sinema Eğitimi verilecek. Birinci ayrıca 7Bin 500 TL ile ödüllendirilecek. Yapılacak yarışmayla en iyi iki senaryodan birine 30Bin TL Film Yapım desteği birine de Yapım Sonrası (Post Prodüksiyon) desteği verilecek. Kısa’dan Hisse olarak bu sene yaklaşık 125Bin TL değerinde ödül dağıtacağız.

Başvurular FilmFreeway Üzerinden.
Yarışmaya başvurular 21 Haziran’dan itibaren FilmFreeway.com üzerinden alınacak. FilmFreeway.com’ dan alınacak para kısa filmcilere takdim edilecektir. Son başvuru tarihi ise 20 Eylül 2023.

Genç Sinemacıların Fikirleri Kitaplaşıyor.
Genç sinemacıların bu alana dair sinema tecrübelerini bir araya getirerek kitaplaştıracağız.

Özel Gösterimlerimiz
Özgün ve özgür kısa filmleri sinemaseverlerle buluşturacağız. Engelli bireyler için erişilebilir özel gösterimler yapılacak. Filmler bu gösterimlerde ayrıntılı alt yazı ve sesli betimleme ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Ustalarla Çıraklar Buluşuyor.
Bu yıl da usta sinemacılarla kısa filmcileri ustalık sınıfı, atölyeler, panel ve söyleşilerle bir araya getireceğiz. Bunun yanında birçok sürpriz etkinliğe karşı da hazırlıklı olun.

Karşınızda Yarışmamızın Ön Jürisi.
Yarışmamızın ön jürisinde beş önemli isim bulunuyor. Akademisyen ve yönetmen Yusuf Emirdar, yönetmen Meryem Sena Metin, yönetmen Emre Sefer, yönetmen Merve Özen ile yönetmen Ömer Güler yarışmaya başvuran tüm filmleri titizlikle izleyecek.

Danışma Kurulumuz.
8. Yılımızda danışma kurulumuzda ise Yapımcı Halil Kardaş, belgesel yönetmeni ve yapımcısı Merve Sena Kılıç, akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, yayıncı-yazar Cevat Özkaya ve editör-yazar Asım Öz yer alıyor.

Genel Kategori / Toplam Ödül; ₺ 60.000
• En İyi Kurmaca: ₺ 15.000
• En İyi Belgesel : ₺ 15.000
• En İyi Animasyon: ₺ 15.000
• En İyi Deneysel: ₺ 7.500
• Genç Öncüler Özel: ₺ 7.500

Lise Kategorisi / Toplam Ödül; ₺ 7.500
• 1.lik Ödülü: ₺ 7.500 + İSE Sinema Eğitimi

Film Yapım Desteği Ödülü
• En iyi iki senaryodan birine ₺ 30.000 Film Yapım desteği
• Birine de Yapım Sonrası desteği (Post Prodüksiyon)

1. Yarışmaya 1 Haziran 2021 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.

2. Yarışmaya kurmaca, belgesel, animasyon/canlandırma ve deneysel türündeki eserler başvurabilir. Yarışmaya katılan tüm eserler genel ve lise olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecektir.

3. Yarışmaya sadece yurt içinden ve yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapımcı ve yönetmenler katılabilir.

4. Yarışmaya, jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan filmler ve 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler konu sınırlaması gözetmeksizin katılabilir.

5. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her biri için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

6. Daha önce bir yarışmaya katılmış olmak veya bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.

7. Önceden Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali’nde finale kalmış ve/veya ödül almış eserler yarışmaya tekrar katılamaz.

8. Yarışmada dil sınırlaması yoktur. Türkçe dışındaki filmler yarışmaya Türkçe alt yazıyla katılabilirler.

9. Eserlerin gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telif problemleri eser sahibinin sorumluluğundadır.

10. Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.filmfreeway.com üzerinden başvuruyu eksiksiz yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacaktır.

11. Başvuru aşamasında FilmFreeway üzerinden yapılan başvuru yeterlidir. Finale kalan eserlerin başvuru sahipleriyle irtibata geçilecek ve şartname ile başvuru formunun ıslak imzalı kopyasını organizasyon adresine ulaştırmaları talep edilecektir. Yedi (7) gün içerisinde ıslak imzalı başvuru formunu teslim etmeyen film sahiplerinin yerine ön jürinin seçeceği yedek listeden ekleme yapılacaktır.

12. FilmFreeway’e gönderilen tüm eserler çevrimiçi bir gösterim veya YouTube/Vimeo bağlantısı indirilebilir link şeklinde olmalıdır. Bu bağlantılı şifre korumalıysa, şifre 19 Kasım 2023’ye kadar geçerli olmalıdır, aksi takdirde gönderiminiz geçersiz olarak kabul edilecek ve giriş ücreti iadesi yapılmadan diskalifiye edilecektir.

13. Finale kalan başvuru sahibinden online ortamda eserin kendisi, fragmanı, sinopsis, yönetmen özgeçmişi, yönetmen fotoğrafı ve eser afişini organizasyon ekibine ulaştırmaları talep edilecektir.

14. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

15. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilecektir.

16. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi’nin katılımcıların yarışma koşullarını ihlali ve eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde katılan eserleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

17. Organizasyon Komitesi filmlerin 40 saniyelik bir bölümünü tanıtım amacıyla kullanım hakkına sahiptir.

18. Ön jüri tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan eserler, yarışmanın resmi internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve ulusal medya aracılığıyla duyurulur. Ön elemeyi geçemeyen eserlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.

Özel Koşullar

1. Kısa’dan Hisse Organizasyon Komitesi yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan eser sahipleriyle gerekli görüşmeler yapılarak eserin; kültürel etkinliklerde gösterimi ve özel platformlarda yayımlanması hususunda girişimlerde bulunabilir.

2. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu metni imzalayan kişiye aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle ya da bilgilerin katılımcı tarafından güncellenmemesi nedeniyle katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

3. Lise kategorisine başvuru yapan yönetmenin 14-18 yaş aralığında olması gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde yönetmenden kimlik ve/veya öğrenci belgesini ibraz etmesi talep edilebilir.

4. Yarışmaya ekip halinde katılım sağlanması durumunda dahi, başvuru formu ve sözleşme ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

5. Eser sahibi, filmde kullanılan ve hukuki sonuç doğurabilecek telif hakkı alınmış eserle (müzik, resim, metin vb.) ilgili izin belgelerini Organizasyon Komitesine sunmakla yükümlüdür. Bu tür telif haklarıyla ilgili doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesine ve Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği’ne herhangi bir sorum-luluk yüklenmeyecektir.

• Gerek yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,
• Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin ge-rekli her türlü hakka sahip olduklarını,
• Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,
• Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekelemediklerini,
• İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,
• Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

6. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bu sebeple Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği’ne herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcının ihlali kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa katılımcı 50.000 TL(Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7. Yarışmaya başvuran tüm eser sahipleri başvuru formunda ve bu yönetmelikte belirtilen hususları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelik dışında kalan konularda karar verme yetkisi Organizasyon Komitesine aittir.

8. Bu yönetmelik Organizasyon Komitesinin onayıyla 15 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

9. Organizasyon Komitesi bu yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ödüller

1. Filmler Ön Jüri tarafından değerlendirilir ve finalistler belirlenir. Daha sonra ise Jüri ödül alacak eserleri belirler.

2. Ön Jüri’nin değerlendirmesi sonucu genel kategoriden en az 12, lise kategorisinden ise 5 eser gösterim programına alınacaktır. Ön Jüri gösterime alınacak filmlerde tür ve sayı değişikliği yapma hakkına sahiptir.

3. Ön jüri ve Jürinin yargısı kesindir.

4. Ödül almaya hak kazananlara 8. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali ödül heykelinin yanı sıra para ödülü de verilir.

Genel Kategori / Toplam Ödül; ₺ 60.000
• En İyi Kurmaca: ₺ 15.000
• En İyi Belgesel : ₺ 15.000
• En İyi Animasyon: ₺ 15.000
• En İyi Deneysel: ₺ 7.500
• Genç Öncüler Özel: ₺ 7.500

Lise Kategorisi / Toplam Ödül; ₺ 7.500
• 1.lik Ödülü: ₺ 7.500 + İSE Sinema Eğitimi

Film Yapım Desteği Ödülü
• En iyi iki senaryodan birine ₺ 30.000 Film Yapım desteği
• Birine de Yapım Sonrası desteği (Post Prodüksiyon)

5. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz.

6. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

7. Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül heykelini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Kısa’dan Hisse Organizasyon Komitesi, Jüri tarafından ödül almaya lâyık görülen filmlerin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir dışından gelecek olan bir temsilcinin (yönetmen ya da ekipten bir kişi) ödül gecesi için gecelik otel konaklama ve yol masrafları festival tarafından karşılanacaktır.

8. Sonuçlar ödül töreninde açıklanacak olup ödül kazananlara daha önceden bir bildirim yapılmayacaktır.

9. Para ödülü kazananların ödülleri en geç 30 Aralık 2023 tarihine kadar Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından ödenir.

Özel Yetki

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Kısadan Hisse Kısa Film Festivali Organizasyon Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Kısadan Hisse Kısa Film Festival Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

Başvuru sahibi yarışmaya katılmakla Yarışma Yönetmeliğinde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali Yapım Desteği- Yapım Sonrası (Post Prodüksiyon) Şartnamesi

1. Senaryonun uzunluğu 10 sayfayı geçmemeli ve Türkçe olmalıdır.

2. Senaryolar Courier New fontuyla 12 punto olarak yazılmalı, Amerikan tarzı senaryo yazım tekniklerine uygun olmalıdır.

3. Gönderilen senaryoların dosya formatı pdf olmalıdır.

4. Yurt içinden ve yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes kısa film yapım desteği başvurusunda bulunabilir.

5. Herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

6. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılmak isteyenler her senaryo için ayrı başvuru yapmalıdır.

7. Başvuru sahibi, senaryo ile beraber özgeçmişini de göndermeli ve varsa geçmiş çalışmalarını da eklemelidir. (Filmografi, ödüller, adaylıklar, aldığı destekler vb.)

8. Senaryo başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarın kendisinde olmalıdır.

9. Eğer senaryo birden fazla kişiye aitse, katılımcı olarak aralarından sadece bir kişi başvuru yapmalıdır.

10. Yarışmada tema/konu sınırlaması bulunmamaktadır.

11. Senaryolarda alkol, sigara, uyuşturucu vb. kullanımını özendirici unsurlar ve olumsuz örneklik oluşturacak davranışlar bulunmamalıdır.

12. Senaryolar henüz filme dönüştürülmemiş olmalıdır.

13. Kısa film yapım desteği 8. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali kapsamında alt limit 30Bin TL olarak belirlenmiştir. Verilecek miktarın belirlenmesinde inisiyatif Organizasyon Komitesine aittir. Senaristle yapılacak değerlendirme sonucunda destek miktarı belirlenecek ve sözleşme ona göre imzalanacaktır.

14. Yapım sonrası (Post Prodüksiyon) ödülü kurgu, renk, ses miksaj desteğini içermektedir. Verilecek desteğin belirlenmesinde inisiyatif Organizasyon Komitesine aittir. Senaristle yapılacak değerlendirme sonucunda destek türü belirlenecek ve sözleşme ona göre imzalanacaktır.

15. Senaryonun telif haklarıyla alâkalı sorumluluk tamamen yazarlarına aittir.

16. Kısa film yapım desteğini kazanan senaryonun bir sonraki festival dönemine kadar filme dönüştürülmesi gerekmektedir. Eser sahibi belirlenen sürede senaryoyu filme dönüştüremezse verilen destek tutarını enflasyon farkıyla birlikte iade etmek zorundadır.

17. Çekilecek filmin başına veya sonuna tarafımızdan gönderilecek festival logosunun konulması zorunludur. Bunun yanında film afişinde de festivalin logosu bulunmalıdır.

18. Yarışmayı kazanan senariste yapım desteği tutarı, film çekilmeye başlandığı süreçte verilecektir.

19. Başvuru sahibi senarist filmin yönetmeni olmalıdır.

20. Yapım desteği verilen filmin bir sonraki Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali programı içerisinde gösterimi yapılabilir, eser sahibi gösterim için herhangi bir ücret talep edemez.

21. Eğer yarışmaya katılan senaryolar arasında jüri tarafından destek verilecek bir eser bulunamazsa kısa film yapım desteği ödülü iptal edilebilir.

22. Yapım desteği ödülünü kazanan senaryo sahibi sözleşmeyi imzalamaz veya ödülü almaya gelmezse Kısa’dan Hisse Organizasyon Komitesi yapım desteğini geri çekebilir. Veya ödül jürinin belirleyeceği başka bir senaryo sahibine verilebilir.

23. Yapım desteği ödülünü kazanan kişi 8. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali kapanış ve ödül töreninde ilân edilecektir. Kazanan senaryo sahibi veya bir temsilcisi törende hazır bulunmalıdır. Bulunmadığı takdirde ödül geri çekilir veya daha sonra jürinin belirleyeceği başka bir senaryo sahibine verilebilir.

24. Finale kalan senaryo sahipleri şehir dışında ikamet ediyorlarsa konaklama ve yol masrafları Kısa’dan Hisse Organizasyon Komitesi tarafından sağlanabilir.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Volkan Güney Eker

    Filmler şehrin en iyi salonlarında gösterildi. Festival ekibinin yaklaşımı film ekiplerine ve seyircilere yönelik harikaydı.

    November 2022