Private Project

Ederlezi: Spring Comes To The Neighborhood


This film is the first of the "Ederlezi" documentary trilogy.

Thousands of people from all over the city attackt the Tenekeli Neighborhood, which no one wants to enter, 364 days a year, just one day a year. This only day when the walls between Roma and other segments of society disappear is Ederlezi, the most important for the Roma people, where the arrival of spring is celebrated.

Yılın 364 günü dışarıdan kimsenin girmek istemediği, Romanların yaşadığı Tenekeli Mahalleye, senede 1 gün şehrin her yerinden binlerce insan hücum eder. Romanlar ile toplumun diğer kesimleri arasındaki duvarların ortadan kalktığı bu tek gün, baharın gelişinin kutlandığı, Romanlar için en önemli bayram olan Hıdırellez’dir.

 • Nesli Ozalp Tuncer
  Director
 • Yunus Tuncer
  Director
 • Nesli Ozalp Tuncer
  Writer
 • Yunus Tuncer
  Writer
 • Nesli Ozalp Tuncer
  Producer
 • Project Type:
  Documentary, Short
 • Runtime:
  18 minutes 26 seconds
 • Completion Date:
  July 11, 2021
 • Production Budget:
  5,000 USD
 • Country of Origin:
  Turkey
 • Country of Filming:
  Turkey
 • Language:
  Turkish
 • Shooting Format:
  Digital Full HD
 • Aspect Ratio:
  16:9
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  No
 • Student Project:
  No
 • 6.Kısadan Hisse Kısa Film Günleri
  İstanbul
  Turkey
  October 19, 2021
  Turkey
  Finalist / Official Selection
 • 9.Bosphorus Film Festival
  İstanbul
  Turkey
  October 29, 2021
  Finalist / Official Selection
 • Bornova Kısa Film Günleri
  İzmir
  Turkey
  December 10, 2021
  Official Selection
 • Antep Kısa Film Festivali
  Gaziantep
  Turkey
  Finalist / Official Selection
 • 22. Uluslararası İzmir Kısa Film Festival
  İzmir
  22. Uluslararası İzmir Kısa Film Festival
Director Biography - Nesli Ozalp Tuncer, Yunus Tuncer

NESLİ ÖZALP TUNCER
1988, İzmir doğumludur. 2010 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema Bölümü’nde lisansını, 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sinema eğitimini ulusal ve uluslararası filmcilerden aldığı atölyeler ile desteklemiştir. 2014 yılından beri Bornova Belediyesi'nde çalışmakta, Film Ofisi'ni yürütmektedir. Sinema ve fotoğraf alanlarında eğitim, etkinlik ve ulusal/uluslararası projeleri hayata geçirmektedir. Bağımsız bir yönetmen olarak filmleri ulusal ve uluslararası festivallerde pek çok ödül kazanmış ve gösterim seçkilerinde yer almıştır. Film çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılından beri kısa film ve fotoğraf alanında çalışmalarını yürüten İzmir Film Ofisi’nin kurucusudur.

She was born in 1988 in Izmir. She completed her undergraduate degree at Aegean University Communication Faculty Radio, TV and Cinema Department in 2010 and her master's degree at Dokuz Eylül University Fine Arts Institute Film Design Department in 2016. She supported her cinema education with workshops from national and international filmmakers. She has been working in Bornova Municipality since 2014, running the Film Office. It implements education, events and national/international projects in the fields of cinema and photography. As an independent director, her films won many awards at national and international festivals and took part in screening selections. She continues to work on her films. She is the founder of Izmir Film Office, which has been working in the field of short films and photography since 2018.

YUNUS TUNCER
1986, İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Farklı sanat disiplinlerinde çalışmalar yürüttü. Moda Aksesuar Tasarımı dalında yarışmalarda birincilik ödülleri kazandı. 2008 yılında yetişkinlere ve çocuklara yönelik fotoğraf eğitimleri vermeye, 2010 yılında dezavantajlı çocuklara fotoğraf eğitmenliği yapmaya başladı. 2013 yılından beri belgesel film yapımı üzerine çalışmakta. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Aksesuar Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuştur. Şu anda özel okullarda fotoğraf eğitmenliğine devam etmektedir.

He was born in 1986 in İzmir. He completed his primary, secondary and high school education in İzmir. He worked in different art disciplines. He won first prizes in the category of Fashion Accessory Design. He started giving photography trainings for adults and children in 2008 and teaching photography to disadvantaged children in 2010. He has been working on documentary filmmaking since 2013. He graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Fashion Accessory Design. He is currently a photography instructor at private schools.

Add Director Biography
Director Statement

Yakın gelecekte Kentsel Dönüşüm ile hem fiziksel hem de kültürel anlamda yok olacak İzmir Tenekeli Mahalle’nin kendine has Hıdırellez kutlamasını dünyanın her yerinden izleyici ile paylaşmak istiyoruz. Senede bir gün toplumun diğer kesimleri tarafından kabul gören Çingenelerin bu özel bayramlarına, kutlama şekillerine olan saygımızı sunmak bizim için çok önemli.

We would like to share the unique Ederlezi celebration of İzmir Tenekeli Neighborhood, which will disappear both physically and culturally with the Urban Transformation in the near future, with the audience from all over the world. It is very important for us to show our respect for these special holidays and the way of celebration of the Gypsies, who are accepted by other segments of society one day a year.