(METNİN TÜRKÇESİ AŞAĞIDADIR.)

The International Yunus Emre Short Film Competition is organized within the scope of the "Yunus Emre" year announced by UNESCO.

UNESCO designated 2021 as the year of Yunus Emre, in reference to the 700th anniversary of Yunus Emre's demise. In this regard; the International Yunus Emre Short Film Competition will be held with the aim of conveying the universal messages of Yunus Emre, which have survived to our day, to all humanity through the language of cinema.

During his lifetime, Yunus Emre preached love and tolerance based on divine love, embraced people with a transcendent love in the atmosphere of unrest and distress, and dedicated his heart, the home of the Creator, against conflict, fight, and war:

''The lover’s heart is the Creator’s throne,
God admires and accepts it as his own,
The man who breaks a heart shall groan and moan
In both worlds, suffering sorrows, and care.''

Hence, his poems have been cited in many languages, touching upon many hearts with love, and attained a throne in the spirit of humanity. Yunus Emre says a lot about today's world, too, where xenophobia, Islamophobia, hate speech, discrimination, marginalization and terrorism have become daily problems. He, indeed, does so in the simplest and most effective way, without deceiving the word:

''You have a self-image in your own eyes,
Be sure to see others in the same guise.
Each of the four holy books clarifies
This truth as it applies to man’s affairs.''
***
''I am not here on earth for strife,
Love is the mission of my life.
Hearts are the home of the loved one;
I came here to build each true heart.''

We as Yunus Emre Institute, bearing the same name with this magnanimous man of heart, carry the tone in our ears, the melody in our tongue, the food on our table, and the love in our hearts to all corners of the world, and we make it our motto to love those we visit, without seeking or needing any other reason, other than the Creator himself:

''Mystic is what they call me.
Hate is my only enemy;
I harbor a grudge against none.
To me, the whole wide world is one.''

From this point of view, against the face of xenophobia, hate speech, discrimination, and marginalization, we wish the masters of the camera to invite humanity to love, peace, altruism, and unity inspired by Yunus Emre's poems.

In an effort to convey the meaningful words of Yunus Emre into movie sequences, we invite everyone in the film sector from the students to academicians, from screenwriters to directors to participate in this competition and uplight the heart trembling poems of Yunus Emre to the very vastness of our eyes.

''Come, let us all be friends for once,
Let us make life easy on us
Let us be lovers and loved ones,
The earth shall be left to no one ''

***************************************************

UNESCO, Yunus Emre’nin vefatının 700. yılına atfen 2021 yılını “Yunus Emre” yılı olarak belirlemiştir. Bu minvalde; Yunus Emre’nin günümüze ulaşan şiirleri vasıtasıyla bize miras kalan evrensel mesajlarını sinemanın diliyle tüm insanlığa ulaştırmak amacıyla Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.

Yunus Emre yaşadığı dönemde, insanlara ilahi aşka dayanan sevgi ve hoşgörüyü vazetmiş, bütün o huzursuzluk ve sıkıntı ortamında insanları aşkın bir sevgiyle sarıp sarmalamış ve çatışmanın, kavganın, savaşın karşısına Yaradan’ın evi olan gönlü koymuştur.

Gönül Çalab’ın tahtı
Çalap gönüle baktı
İki cihan bedbahtı,
Kim gönül yıkar ise

Bu yüzden şiirleri dilden dile, gönülden gönüle aktarılmış, sevilmiş ve Anadolu’nun ruhu ve mayasında eşsiz bir yer edinmiştir. Yabancı düşmanlığının, İslamofobinin, nefret söyleminin, ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve terörün gündelik sorunlar haline geldiği günümüze de ne çok şey söylüyor Yunus Emre. Hem de sözü dolandırmadan en sade ve etkili biçimde.

Sen sana ne sanırsan
Ayruğa da onu san
Dört kitabın manası
Budur eğer var ise
***
Ben gelmedim davi için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim

Bizler de bu yüce gönül insanının adını taşıyan Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın dört bir tarafına bakışımızdaki güzelliği, kulağımızdaki tınıyı, dilimizdeki nağmeyi, soframızdaki aşı, gönlümüzdeki sevgiyi taşırken elbette kapılarına vardıklarımızı da başka hiçbir neden aramadan ve başka hiçbir nedene ihtiyaç duymadan Yaradan’dan ötürü sevmeyi şiar ediniyoruz:

Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize

Ve buradan hareketle, kamera ustalarının yabancı düşmanlığının, nefret söyleminin, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin karşısında, Yunus Emre’nin şiirlerinden ilhamla insanlığı sevgiye, barışa, diğerkâmlığa ve birliğe çağırmalarını arzu ediyoruz.

Yunus Emre’nin kelimelerinin film sekanslarına dökme çabasında tüm öğrencisinden öğretim üyelerine, senaristlerden yönetmenlere tüm sinema erbabını bu Yarışma’ya katılmaya ve gönlümüzü titreten Yunus Emre şiirlerini gözlerimizin enginliğine sunmaya davet ediyoruz.

Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim, sevilelim
Bu dünya kimseye kalmaz

FIRST PRIZE: $ 10.000
SECOND PRIZE: $ 7.500
THIRD PRIZE: $ 5.000
MENTIONS: $ 1.000 (5 awards)

(ŞARTNAMENİN TÜRKÇESİ AŞAĞIDADIR.)

A. FILM GENRES THAT CAN PARTICIPATE IN THE COMPETITION
1. Only fictional short films can participate in the competition.
2. These fictional films can also be animations or cartoons.
3. Documentary films will not be considered.

B. WHO CAN PARTICIPATE IN THE COMPETITION?
1. The competition is open to participation from all countries.
2. Anyone who produces or wants to produce a fictional movie can participate in the Competition, provided that they meet the other conditions specified therein.
3. Yunus Emre Institute employees, members of juries and their first-degree relatives, and those who work in the Competition cannot participate in the Competition.

C. TERMS OF PARTICIPATION
1. No fee will be charged for applying to the Competition.
2. Only fictional short films (including fictional animations and cartoons) can participate in the Competition.
3. Films prepared as of January 1, 2019, can apply to the Competition. Having participated in national or international competitions other than this competition or having received an award from these competitions does not prevent participation anyhow.
4. Films broadcast on TV channels, or shown in digital media, except for the one-time screenings, cannot participate in the Competition.
5. Film owners must not withdraw their films from the festival after an e-mail is sent to the film owners that their films have been selected.
6. The short film submitted to the Competition should not have been included in any commercial recording like CD, DVD, MP3, etc. and no person or institution should have been given the consent of the director to take part in such media and no agreement should have been made thereof.
7. The duration of the short films to participate in the competition should not exceed 20 minutes. Films that do not meet the time limit will not be evaluated and will be eliminated.
8. Short films that are deemed to be out of the competition theme will not be evaluated.
9. The language of the short film can be any language determined by the director. However, the subtitle must be in English or Turkish. It is obligatory to submit the subtitles of the films, complete and written on the film, for participation in the competition.
10. The short films participating in the competition must be in “full HD format, 1920x1080 resolution and the file extension must be H264/MP4”.
11. The finalist short films will be asked to submit screening copies required for the gala night in QuickTime (MOV) format without subtitles.
12. It is essential for the director to sign the competition specifications and the application form. In cases where there is more than one director of the fictional short film, the award will be given only to the director who signs the Competition specifications and application form, although the names of the other director(s) will be mentioned as well. The accuracy of all information given in the said documents is the responsibility of the signatory. The legal responsibility that may arise due to this information belongs to the signatory.
13. Any claim of copyright infringement arising from third parties on the work is the responsibility of the participant. The director undertakes that he/she also owns all intellectual property rights on the work, has all necessary rights regarding the presentation of this work and the transfer of intellectual property rights related to the work, and does not violate the intellectual property rights (copyright, patent, trademark, etc.) of any third party/institution / organization, etc., does not violate and/or taint the privacy rights and publicity of any living or dead person by publishing this work, and that the content does not contain any criminal elements and does not fall under the scope of violation of personal information. In the event that there is a claim of right ownership on the short film by third parties/institutions/organizations and this claim is proven, all kinds of criminal and legal liability belong to the director. Those who are found to have acted outside of these declarations and acceptances among the award-winning participants will be taken back. The director accepts all these by applying to the Competition.
14. No commercial communication, including implicit commercial communication, should be included in the works submitted to the Competition. Applications that are found to include any contribution made by real or legal persons who contributed to the preparation of the works in order to promote their name, brand, logo, image, activities, or products will be directly rejected.
15. Yunus Emre Institute and institutions supporting this Competition have no legal responsibility for the criminal elements that may appear later in the work submitted to the Competition. All legal responsibilities regarding the films that will participate in the competition belong to the owners of the works.
16. Yunus Emre Institute has the right to use small sections or fragments of films that apply to the Competition for the purpose of promoting the Institute or the Competition, on their own or in another work, in different media (physical media, radio, television, internet, etc.) without any commercial purpose. The Institute has the right to show the finalist films in physical and digital environments, collectively or individually, within the Competition program and after the Competition, without any commercial concern. The Institute has the right to show and use the shortlisted works in all kinds of physical or digital film and cinema events it organizes in Turkey or abroad, without limitation of place and number. Directors of the works cannot demand any fee indefinitely and in the future under any other name from the Institute for the uses listed in this article. In addition, the Participant cannot claim any rights and receivables in this regard, cannot file a lawsuit for any reason in the future regarding these issues, and waives his right to sue.
17. Participants applying for the Competition are deemed to have read the Competition specifications and approved its terms. Participants must fill in the application form completely and upload their short films in accordance with the requested format, together with other information, visuals and documents, to the digital address to be announced by the Institute, on October 15, 2021, at 17:00 CEST. Applications made after this date will not be accepted.
18. The Institute reserves the right to exclude the films from the Competition, in the event of a participant's violation of these application rules and conditions or for an equivalent reason or suspicion. The Institute is not under the obligation to evaluate and accept the works sent to it and to return or preserve the submitted documents. The participant agrees that the Institute has the full authority to evaluate, test, and accept the films and to reward them at its own discretion.
19. The participant is personally responsible for the accuracy of all information submitted to the Institute by the participants. The legal responsibility that may arise due to this information binds the participant. The participant who cannot be contacted due to a lack of contact information will not be able to claim any rights.
20. The participants agree that Ankara Courts are authorized for all pecuniary and non-pecuniary damages that may be brought by Yunus Emre Institute in case of any dispute.
21. The Institute reserves the right to make any alteration in the specifications of the Competition. The discretion for matters not included in the specifications belongs to the Institute. All participants who apply to the Competition are deemed to have accepted the provisions written in the specifications.
22. The personal data shared with the Institute by the participant are requested as part of the application to the Competition will be preserved by the Institute in the capacity of Data Controller within the scope of the Law on Protection of Personal Data No. 6698 in accordance with the terms of the said law. Participants can request the deletion/destruction of their Personal Data by applying to the Institute after the end of the Competition. If the participant applies to the Competition, it is deemed that he/she is aware of the scope of the law numbered 6698 and shares his personal data with the Institute with his own consent and approval.

D. EVALUATION and AWARDS
1. After the Preliminary Jury evaluation, up to 20 short films that make it to the finals will be evaluated by the Jury in accordance with the following criteria and the award winners will be determined thereof:
a. Compliance with the subject and theme of the competition
b. Ability to express the subject (idea, suitability for purpose, consistency, fiction, visual richness, etc.)
c. Original style and creativity
d. The essence of the message and its ease of perception
e. Cinematographic and aesthetic approach.
2. Awards will be announced at the gala night on November 15, 2021.
3. Decisions of the Preliminary Jury and the Jury are final. Participants do not have the right to object to the decisions taken.

E. COMPETITION CALENDAR
Application dates : July 01– October 15, 2021
Preliminary Jury Evaluation : October16-October 30, 2021
Jury's Evaluation : November 01-05, 2021
Announcement of Finalists : November 6, 2021
Announcement of Results and Award Ceremony : November 15, 2021

There may be changes in the announced dates due to the schedule of other activities organized by the Institute or due to force majeure. Yunus Emre Institute reserves the right to make changes on the specified dates.

F. DOCUMENTS REQUIRED FOR APPLICATION
All participants are deemed to have read and accepted the International Yunus Emre Short Film Competition Specifications. In addition, the participants must upload the information, documents, images, and films listed below to the digital address to be announced.
1. Application form,
2. Movie trailer,
3. The synopsis of the movie
4. Biography and filmography of the director,
5. Three high resolution (300 dpi) frames from the film,
6. Poster of the film (300 dpi)
7. Director's photo (300 dpi)
8. English or Turkish subtitle file in .srt format for films whose original language is different from Turkish.
9. English subtitle file in .srt format for films whose original language is Turkish.
10. Other documents (copyright agreement, if any)
11. The short film will be uploaded to filmfreeway.com as recorded in the formats specified in the "Terms of Participation" article.
12. The Institute may request additional information and documents from the participants, as well as a letter of consent and undertaking regarding the state and use of their works.

*****************************************************

ULUSLARARASI YUNUS EMRE KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A. YARIŞMA’YA KATILABİLECEK FİLM TÜRLERİ
1. Yarışma’ya, sadece kurmaca kısa film niteliğindeki eserler katılabilecektir.
2. Kurmaca filmler animasyon veya çizgi film türünde de olabilir.
3. Belgesel türünde filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

B. YARIŞMA’YA KİMLER KATILABİLİR?
1. Yarışma tüm ülkelerden katılıma açıktır.
2. Yarışma’ya kurmaca film üreten veya üretmek isteyen herkes Yarışma’nın diğer şartlarını karşılamak koşuluyla katılabilir.
3. Yunus Emre Enstitüsü çalışanları, jürilerin üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları ile yarışmada bizzat görev alanlar Yarışma’ya katılamaz.

C. KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma’ya başvuru için bir ücret alınmayacaktır.
2. Yarışma’ya kurmaca (animasyon ve çizgi film dâhil) türünde kısa filmler katılabilir.
3. Yarışma’ya 1 Ocak 2019’dan itibaren hazırlanmış olan filmler başvuru yapabilir. Bu yarışma dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
4. Daha önce bir TV kanalında veya tek defalık gösterimler hariç dijital ortamda gösterilmiş filmler Yarışma’ya katılamazlar.
5. Film sahiplerine, filmlerinin seçildiğine dair mail iletildikten sonra film sahipleri filmlerini festivalden geri çekemezler.
6. Yarışma’ya gönderilen kısa film bugüne kadar hiçbir ticari CD, DVD, MP3 vb. herhangi bir kayıt ünitesinde yer almış olmamalı; yönetmen tarafından filmin bu tür ortamlarda yer alması için hiçbir kişi ya da kuruma muvafakat verilmemiş ve anlaşma yapılmamış olmalıdır.
7. Yarışma’ya katılacak kısa filmlerin süresi 20 dakikayı geçmemelidir. Süre sınırlamasına uymayan filmler, değerlendirmeye alınmaz ve elenir.
8. Yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.
9. Kısa filmin dili yönetmenin belirleyeceği herhangi bir dil olabilir. Ancak, alt yazısı mutlaka İngilizce veya Türkçe olmalıdır. Filmlerin altyazılarının tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak teslim edilmesi mecburidir.
10. Yarışma’ya katılan kısa filmler “full HD formatta, 1920x1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4” olarak hazırlanmalıdır.
11. Finale kalan filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser sahipleri tarafından QuickTime (MOV) formatında altyazısız olarak hazırlanmalı ve Enstitüye ulaştırılmalıdır.
12. Yönetmenin Yarışma şartnamesini okuması ve başvuru belgesini doldurması esastır. Kurmaca kısa filmin birden fazla yönetmeninin bulunduğu durumlarda, diğer yönetmen(ler)in isimleri belirtilmekle birlikte, ödül sadece Yarışma şartnamesinde ve başvuru belgesinde imzası bulunan yönetmene verilecektir. Söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibinin sorumluluğundadır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir.
13. Eser üzerinde üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır. Yönetmen, eserin üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu, bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü kişi/kurum/kuruluş v.b.nin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini, bu eserin yayımlanmasıyla yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve/veya lekelemediğini, içeriğin herhangi bir şekilde suç teşkil edecek unsurlar içermediğini ve kişisel bilgilerin ihlali kapsamına girmediğini teyit ve taahhüt etmektedir. Kısa film üzerinde 3. Şahıslar/kurum/kuruluşlar v.b. tarafından hak sahipliği iddiasının olması ve bu iddianın ispat edilmesi halinde her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yönetmene aittir. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır. Bu husus yönetmenin kabulündedir.
14. Yarışma’ya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.
15. Yarışma’ya gönderilen eserde, daha sonra, ortaya çıkacak suç unsurlarından Yunus Emre Enstitüsü ve bu Yarışma’ya destek veren kurumların herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Yarışma’ya katılacak filmlerle ilgili her türlü hukuki sorumluluk yönetmene aittir.
16. Yunus Emre Enstitüsü, ticari amaç gözetmeksizin, Enstitü veya Yarışma’nın tanıtımı amacıyla Yarışma’ya başvuran filmlerden küçük kesitler veya fragmanları, kendi başlarına veya başka bir eserin içerisinde farklı mecralarda (fiziki ortamlar, radyo, televizyon, internet vs.) kullanma hakkına sahiptir. Enstitü, finale kalan eserleri, ticari kaygı gözetmeksizin, Yarışma programı içerisinde ve Yarışma sonrasında toplu olarak veya münferiden fiziki ve dijital ortamlarda gösterme hakkına sahiptir. Enstitü, finale kalan eserleri Türkiye’de veya yurt dışında fiziki veya dijital ortamda düzenleyeceği her türlü film ve sinema etkinliğinde yer ve sayı sınırlaması olmaksızın gösterme ve kullanma hakkına sahiptir. Eser sahipleri, bu maddede sayılan kullanımlar için Enstitü’den telif ücreti ve başka bir isim altında ileriye yönelik ve süresiz olarak ücret talep edemez. Ayrıca Katılımcı, bu hususta herhangi bir hak ve alacak iddia edemez ve bu hususlara ilişkin ileride herhangi bir nedenle dava açamaz ve dava hakkından da feragat eder.
17. Yarışma’ya başvuran katılımcıların, Yarışma şartnamesini okuyup şartlarını onayladıkları kabul edilir. Katılımcılar, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, kısa filmlerini istenen şekle uygun olarak diğer bilgi, görsel ve belgelerle birlikte https://filmfreeway.com/YEE-Short-Film-Competition en geç 15 Ekim 2021 tarihinde, TSİ saat 17.00’ye kadar yüklemek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
18. Katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde, Enstitünün bunların eserlerini Yarışma’nın dışında tutma hakkı saklıdır. Enstitü, kendisine gönderilen eserleri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı, eserleri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Enstitüye ait olduğunu kabul eder.
19. Katılımcılarca Enstitü’ye ulaştırılan tüm bilgilerin doğruluğundan katılımcı şahsen sorumludur. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk katılımcıyı bağlar. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
20. Katılıcımlar, herhangi bir anlaşmazlık durumunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.
21. Enstitü, şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Şartnamede yer almayan hususlarda takdir yetkisi Enstitü’ye aittir. Yarışma’ya başvuran tüm katılımcılar şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır.
22. Yarışmaya başvuru sürecinde katılımcı tarafından Enstitü ile paylaşılan kişisel veriler, yarışmaya başvuru için talep edilmiş olup 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Enstitü tarafından ilgili kanuna uygun olarak muhafaza edilecektir. Katılımcıların Kişisel Verileri, yarışma sona erdikten sonra Enstitü’ye başvurarak silinmesini/imhasını talep edebilirler. Katılımcının yarışmaya başvuru yapması halinde 6698 sayılı yasa kapsamından haberdar olduğu ve kişisel verilerini kendi rızası ve onayı ile Enstitü ile paylaştığı kabul edilir.

D. DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLER
1. Ön Jüri değerlendirmesinden sonra finale kalan en fazla 20 kısa film, Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve ödül kazananlar belirlenecektir:
a. Yarışma konusu ve temasına uygunluk,
b. Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
c. Özgün üslup ve yaratıcılık,
d. Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,
e. Sinematografik ve estetik yaklaşım.
2. 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek gala gecesinde ödüller açıklanacaktır.
3. Ön Jüri’nin ve Jüri’nin aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

E. YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru tarihleri : 01 Temmuz – 15 Ekim 2021
Ön Jüri’nin Değerlendirmesi : 16 Ekim-30 Ekim 2021
Jüri’nin Değerlendirmesi : 01-05 Kasım 2021
Finalistlerin Duyurulması : 6 Kasım 2021
Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni : 15 Kasım 2021

İlan edilen tarihlerde Enstitü’nün diğer faaliyetleriyle ilgili planlamalar veya mücbir sebeplerden dolayı değişiklik meydana gelebilir. Yunus Emre Enstitüsü belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

F. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tüm katılımcılar Uluslararası Yunus Emre Kısa Film Yarışması Şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Buna ilaveten, katılımcılar aşağıda sıralanan bilgi, belge, görsel ve filmleri https://filmfreeway.com/YEE-Short-Film-Competition adresine yüklemek zorundadır.
1. Başvuru formu,
2. Filmin fragmanı,
3. Filmin sinopsisi,
4. Yönetmenin biyografisi ve filmografisi,
5. Filmden yüksek çözünürlüklü (300 dpi) üç kare,
6. Filmin Afişi (300 dpi)
7. Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)
8. Filmin orjinal dili Türkçe’den farklı olan filmler için .srt formatında İngilizce veya Türkçe Altyazı Dosyası
9. Filmin orijinal dili Türkçe olan filmlerin .srt formatında İngilizce Altyazı Dosyası
10. İstenen diğer bilgi ve belgeler (varsa telif anlaşması vs.)
11. Kısa film, “Katılım Koşulları” maddesinde belirtilmiş olan formatlarda https://filmfreeway.com/YEE-Short-Film-Competition adresine yüklenecektir.
12. Enstitü, katılımcılardan ilave bilgi ve belge ile eserlerinin durumu ve kullanımıyla ilgili muvafakatname ve taahhütname isteyebilir.


Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Kısa filmimiz Barê Giran'a (Ağır Yük) gösterdikleri ilgiden dolayı bütün festival ekibine ve özellikle de seçici kurul ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum.

    June 2022