Private Project

Sahakyan, My Family: Samatya Sahakyan Choir

My Family Sahakyan: The Samatya Sahakyan Choir Documentary, is a feature length documentary film, about the Samatya Surp Kevork Church Sahakyan Tıbrastas Choir, which was founded in 1703 and is the oldest church choir in Turkey.
In the documentary, the cultural and artistic background and the current status of the Sahakyan Choir are conveyed to the audience through the stories of the choir members and their ancestors. In this context, the importance of Samatya, one of the oldest districts of Istanbul, for Istanbul and for the Anatolian Armenians in the history and the present is also examined.
This documentary discusses the importance of church choirs to the Armenian community, the cultural and social functions of choirs, the place of church choirs in Armenian music, the repertoire of the Sahakyan Choir, and other topics. Choir members, musicologists, and religious representatives share their views on these topics with the audience based on their own experiences.
The members of the choir, consisting of all amateur musicians, are aware of the importance of the Sahakyan Choir for the identity, culture and music of Armenian and share with us the choir work and the results they have achieved with great dedication. In the documentary, we follow the choir's process towards the 2020 New Year's Concert step by step from the first rehearsals. We share their excitement. Now it is time to share this excitement with the audience all over Turkey and the world community. The story of the Sahakyan choir will meet its audience all over the world.

------

Ailem Sahakyan: Samatya Sahakyan Korosu belgeseli, 1703 yılında kurulan ve Türkiye’nin en eski kilise korosu olan Samatya Surp Kevork Kilisesi Sahakyan Tıbrastas Korosu hakkında çekilmiş uzun metraj bir belgeseldir. Belgeselde Sahakyan Korosu’nun kültürel ve sanatsal birikimi ile güncel durumu, koro üyelerinin ve atalarının hikayeleri üzerinden seyirciye aktarılmaktadır. Bu bağlamda İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Samatya’nın tarihte ve günümüzde İstanbul ve Anadolu Ermenilerinin yaşamlarında nasıl bir yeri olduğu da irdelenmektedir.
Bu belgeselde, kilise korolarının Ermeni toplumu için ne ifade ettiği, koroların kültürel ve sosyal işlevleri, Ermeni müziği içinde kilise korolarının yeri, Sahakyan Korosu’nun repertuvarı vb. konular ele alınmıştır. Koro üyeleri, müzikologlar ve din görevlileri bu konulardaki görüşlerini kendi deneyimlerinden yola çıkarak seyirciye aktarmaktadır.
Sahakyan Korosu’nun Ermeni kimliği, kültürü ve müziği için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan, tamamı amatör müzisyenlerden oluşan koro üyeleri, büyük bir özveri ile sürdürdükleri koro çalışmalarını ve sonuçlarını bizlerle paylaşıyorlar. Belgeselde, koronun 2020 yılının yeni yıl konserine doğru giden sürecini ilk provalardan itibaren adım adım takip ediyoruz. Onların heyecanına ortak oluyoruz. Şimdi sıra bu heyecanı tüm Türkiye toplumu ve dünya seyircisi ile paylaşmakta.
Sahakyan Korosu'nun hikayesi şimdi dünyanın dört bir yanında seyircisiyle buluşacak.

 • Erdil Onur Kocatürk
  Director
 • Selçuk Gürsoy
  Writer
  Advısor
 • Burak Dal
  Writer
  Editor
 • Kenan Mezda
  Writer
  Director Of Photography
 • Project Type:
  Documentary
 • Runtime:
  55 minutes
 • Completion Date:
  February 1, 2021
 • Production Budget:
  6,144 USD
 • Country of Origin:
  Turkey
 • Country of Filming:
  Turkey
 • Language:
  Armenian, English, Turkish
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  Yes
 • Student Project:
  No
Director Biography - Erdil Onur Kocatürk

Born in İstanbul / Fatih in 1994. Started his associate degree in cinema at Kadir Has

University and completed it at Ayvansaray University. Then in 2017 he started to his

bachelor degree in Radio TV Cinema department at İstanbul University and still continuing.

- The projects he has been participated are following:

- CTRL+T / Short Movie – Producer / 2019

- Emel Anne (Mother Emel) /Documentary /Second Camera / 2019

- Anlat Hikayeni (Live Storytelling Event) Editor / 2018

- Doğu Spor / Voiceover Documentary – Editor / 2019

- Digging Grandpa’s Grave / Short Movie - Art Director / 2018

- Mahallem Samatya / Oral History Work – Project Coordinator / 2017

- Rüya – Music video clip by Maske band – DoP / 2014

- With the Mahallem Samatya project started in 2017, he started to focus on the human stories in the Samatya Region of the Historical Peninsula.

- He has been working as editor and event coordinator in New Generation Internet

Radio Onbironsekiz, which is recording Human Stories since 2018.

- In 2019, he started to shoot the documentary titled Sahakyan, My Family: Samatya Sahakyan Choir, which tells the history and musical origins of the Sahakyan Choir, which is the oldest choir of Istanbul with its 317-year history and is also the Surp Kevork Church Choir.

-----

1994 İstanbul / Fatih doğumludur. Kadir Has Üniversitesi’nde başladığı Radyo Televizyon Sinema Bölümü önlisans eğitimini, Ayvansaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2017’de başladığı lisans eğitimine ise İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde devam etmektedir.

Katıldığı Projeler :
- CTRL+T / Kısa Film - Yapımcı / 2019
- Emel Anne / Mother Emel - 2. Kamera / 2019
- Anlat Hikayeni (Canlı Hikaye Anlatım Organizasyonu-Editör ) / 2018
- Doğu Spor / Sesli Belgesel - Editör / 2018
- Dedemin Mezarını Kazıyorum / Digging Grandpa’s Grave - Sanat Yönetmeni / 2018
- Mahallem Samatya / Sözlü Tarih Çalışması - Proje Koordinatörü / 2017
- Maske Müzik Grubu ‘’Rüya’’ Klibi - Görüntü Yönetmenliği / 2014

2017 yılında başladığı Mahallem Samatya projesi ile Tarihi Yarım Ada’nın Samatya Bölgesi’nde yer alan insan hikayelerine odaklanmaya başlamıştır. 2018 yılından bugüne İnsan Hikayelerini kayıt altına alan, Yeni Nesil İnternet Radyosu Onbironsekiz’de editörlük yapmaktadır. 2019 yılında ise, 500 yıllık geçmişi ile İstanbul’un en eski kökene sahip korosu olma özelliğini taşıyan ve aynı zamanda Surp Kevork Kilisesi Korosu olan Sahakyan Korosu’nun tarihini ve müzikal kökenlerini anlatan Ailem Sahakyan isimli belgeselin çekimlerine başlamıştır.

Add Director Biography