Experiencing Interruptions?

Isle of Faces

Tôi đã rất mong muốn có thể tới một hòn đảo, trò chuyện với người dân, quay và dựng một bộ phim từ những nháp phim quay được ở đó. Tôi thường đi lại nhiều, đa số là các chuyến đi liên tỉnh hoặc xuyên Việt, phần lớn là đi một mình. Một bộ phim dung nối được cảm giác về hành trình cô độc và trạng thái “đảo” luôn nằm trong suy nghĩ của tôi về sự tồn tại vừa “bứt rễ”, vừa bắt chặt vào cuộc sống đời thường.
Dịch bệnh xảy tới, COVID-19 thực sự làm thay đổi đời sống của tôi. Không thể tới một hòn đảo thực, suốt thời gian giãn cách xã hội, tôi ở một mình trong mảnh vườn nhỏ, suy tưởng về gương mặt những người đã gặp. Tôi làm lụng với nháp phim cũ trong bộ lưu trữ của mình, bắt đầu lọc những đoạn nháp từng bị tôi loại ra khi dựng một vài phim trước đó và dùng chúng để dựng nên Isle of Faces. Trong dịch bệnh, sự tạm vắng của những gương mặt khiến tôi nghĩ về sự hiện diện của chúng. Nếu nói đời sống là một hòn đảo, thì hẳn, nó sẽ là đảo của những gương mặt.
I've always wanted to go to an island, talk to the locals, shoot and then edit the footage into a film. I often travel alone, mostly inter-provincial or trans-Vietnam. A film that can combine the feeling of a lonely journey and an 'island' state has always been in my mind as an existence that is both unrooted and firmly rooted in the mundane living.

The rise of COVID-19 epidemic has really changed my 'normal' life. Unable to go to a real island, during social distancing, I was alone in my small garden, thinking about the faces of people I met. So I went through the old footage in my archive, dug up the ones removed from my previous films, and compiled them into this film - Isle of Faces. During the lockdown, the absence of faces made me think about their presence. If the human life were said to be an island, it would be an isle of faces.

 • linh san
  Director
 • linh san
  Writer
 • Project Type:
  Short
 • Runtime:
  14 minutes 10 seconds
 • Completion Date:
  December 1, 2021
 • Production Budget:
  0 USD
 • Country of Origin:
  Viet Nam
 • Country of Filming:
  Viet Nam
 • Language:
  Vietnamese
 • Shooting Format:
  Digital
 • Aspect Ratio:
  16:9
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  No
 • Student Project:
  No
Director - linh san