Delusion / OMAM

*Logline:
Pamięć jest niczym więcej niż nadpisywaniem wspomnień przez subiektywne odczucia.
Dwóch braci porządkuje przedmioty pozostawione przez zmarłego ojca. W bałaganie, gromadzonych przez całe życie szpargałów, zaczynają budzić się dawno uśpione emocje.

*Streszczenie:

Dwóch braci sprząta pomieszczenie gospodarcze, które przypadło im w spadku po zmarłym ojcu. Bracia nie mieli z ojcem kontaktu od wielu lat, a większość wspomnieniem z nim związanych jest wytworem ich wyobraźni. ROMEK (28) dokładnie ogląda każdy przedmiot, starając się doszukać z nim historii taty.

W tym czasie, jego starszy brat FRANEK (30) wrzuca wszystko do worka, pejoratywnie komentując sytuację, w jakiej się znaleźli. Stara się nie dopuścić do tego, aby przedmioty przywołały bolesne wspomnienia. Uważa, że historia przedstawiona im przez ojca, jakoby był marynarzem, spędzającym większość życia na morzu jest jedynie zmyślonym usprawiedliwieniem swojej nieobecność w ich życiu. Franek zdaje sobie sprawę z tego, że młodszy brat wierzy w postać ojca- marynarza, który oddał się pracy, aby zapewnić byt rodzinie. Gdy byli dziećmi, również udawał, że wierzy w to, że ojciec pływa po świecie, ale cały swój wolny czas na lądzie poświęca dzieciom. Robił to tylko dlatego by chronić młodszego brata przed okrutną prawdą.

Gdy bracia znajdują w piwnicy przedmioty będące pamiątkami z dalekich podróży, we Franku budzi się zwątpienie i poczucie winy- czy to możliwe, że niesłusznie obwiniał ojca? Czy to możliwe, że jego ojciec naprawdę był marynarzem? Czy jego nieobecność miała usprawiedliwienie, a Franek “dobudował” sobie do niej ponurą historię, deprecjonując go?

Gdy nic nie jest już oczywiste, a kolejne znalezione przedmioty przywołują wspomnienia i zaczynają nabierać dla Franka znaczenia, do piwnicy wchodzi jej właściciel-sąsiad. Okazuje się bowiem, że bracia pomylili pomieszczenia a przedmioty, które oglądali, należały do obcego człowieka.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Logline:
Memory is nothing more than the overwriting of memories by subjective sensations.
Two brothers are organizing items left by their late father. In the mess of lifelong scraps, long-dormant emotions begin to awaken.

*Summary:

Two brothers are cleaning a utility room that they inherited from their late father. The brothers have not had contact with their father for many years, and most of the memories associated with him are figments of their imagination. ROMEK (28) carefully examines each item, trying to find his father's story with it.

Meanwhile, his older brother FRANEK (30) throws everything into the bag, commenting pejoratively on the situation in which they found themselves. He tries to prevent objects from bringing back painful memories. He believes that the story his father told them that he was a sailor who spent most of his life at sea is just a made-up excuse for his absence from their lives. Franek realizes that the younger brother believes in the sailor father who devoted himself to work to provide for the family. When they were children, he also pretended to believe that his father sailed the world, but he spent all his spare time on land with his children. He only did it to protect his little brother from the cruel truth.

When the brothers find souvenirs from distant travels in the basement, Franek doubts and feels guilty - is it possible that he wrongly blamed his father? Could it be that his father really was a sailor? Did his absence have an excuse, and Franek "added" a gloomy story to it by depreciating him?

When nothing is obvious anymore, and more items found bring back memories and begin to take on meaning for Franek, the neighbor enters the basement. It turns out that he is the real owner of the basement. Brothers mistook the rooms, and the objects which they saw and which aroused deeply hidden emotions belonged to a stranger.

 • Noemi Maria Ostrowska
  Director
 • Noemi Maria Ostrowska
  Writer
 • Project Title (Original Language):
  OMAM
 • Project Type:
  Short
 • Runtime:
  3 minutes 53 seconds
 • Country of Filming:
  Poland
 • Language:
  Polish
 • Shooting Format:
  Digital, Format: .mp4 H.264
 • Aspect Ratio:
  16:9
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  Yes
 • Student Project:
  Yes - Wajda School
 • -
Distribution Information
 • -
Director Biography - Noemi Maria Ostrowska

A graduate of the Music School and the Musical School, certified movie & theater make-up artist. She gained experience, collaborating on film sets, etudes and workshops at the Gdynia School
Film and Tri-City theatres as a make-up artist and costume designer. Currently, participant of the Online Kamera course at Wajda School & Wajda Studio and debutante in the
filmmaker role.

///////////////////////

Absolwentka Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia im. Henryka Wieniawskiego i Szkoły
Musicalowej im. Macieja Pawłowskiego oraz dyplomowany charakteryzator Teatralny i
Filmowy (Szkoła charakteryzacji i wizażu Magnus Film). Zdobywała doświadczenie,
współpracując na planach filmowych, przy etiudach oraz warsztatach w Gdyńskiej Szkole
Filmowej i deskach trójmiejskich teatrów w roli charakteryzatora i kostiumografa. Obecnie,
uczestniczka kursu Online Kamera w Wajda School & Wajda Studio i debiutantka w roli
twórcy filmowego.

Add Director Biography