Festival snimateljskih ostvarenja “Slika u pokretu” je mesto sagledavanja dostignuća direktora fotografije u prethodnoj godini i vrednuje, nagrađuje i afirmiše umetnički rad i doprinos direktora fotografije filmskom delu. Ujedno je i svojevrsni regionalni kongres struke. Snimateljske radionice i prezentacije doprinose podizanju tehničkog i estetskog nivoa rada snimatelja – direktora fotografije, filmskih radnika, studenata filmskih odseka umetničkih fakulteta i zainteresovane publike.

Festival pored nacionalne selekcije dugometražnih igranih filmova , selekcije TV serija ima i selekciju studentskih kratkometražnih filmova.

Festival “Slika u pokretu” nastao je u organizaciji Srpske asocijacije snimatelja ( SAS ). Ove godine održaće se 7. izdanje festivala od 15. do 18. decembra u Kulturnom centru Novog Sada.

Studentska selekcija - Kako je reč o festivalu koji u fokus stavlja rad snimatelja, žiri će dodeliti plaketu za snimateljski rad filmu koji formalno korespondira sa narativom i vizuelno ga nadograđuje.

Studentska selekcija festivala Slika u pokretu:

1. Na konkurs se mogu prijaviti igrani i dokumentarni kratkometražni filmovi.
2. Maksimalna dužina trajanja filmova (uključujući i špicu) je 30 minuta.
3. Filmovi moraju biti potpuno završeni. Prijavljena verzija filma je konačna.
Naknadne dorade neće biti prihvaćene.
4. Mogu se prijaviti filmovi završeni u periodu od 1. januara 2021. do datuma
prijavljivanja.
5. Većinski producent mora biti akreditovana visokoškolska ustanova iz Republike
Srbije i Republike Srpske.
6. Neophodno je da je tokom snimanja filma direktor fotografije bio student kamere
akreditovane visokoškolska ustanove iz Republike Srbije i Republike Srpske.
7. Filmovi se prijavljuju zaključno sa 31. oktobrom 2022.