saigonapp

SaiGonApp là đơn vị Digital Marketing, Creative Work, thiết kế Website và logo chuyên nghiệp ở tỉnh thành Ho Chi Minh.

 • SaiGonApp
  Director
 • Runtime:
  17 minutes 1 second
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  No
 • Student Project:
  No
Director - SaiGonApp