رتبه بندی

رتبه بندی شرکت

  • Film Color:
    Color
  • First-time Filmmaker:
    No
  • Student Project:
    No
Director Biography

فرآیند اخذ رتبه های پیمانکاری، مشاور، انفورماتیک نیاز به شرایط خاصی از لحاظ توانمندی نیروهای حاضر در شرکت، توان مالی و سطحی قابل توجهی از قرارداد های پروژه های انجام شده دارد. ارزیابی شرایط اخذ رتبه بندی شرکت ها به همین دلیل فرآیندی پیچیده است و پیچیده تر از آن ثبت این اطلاعات در سامانه ساجات می باشد. موسسه پارسه در این مسیر یاری گر شما خواهد بود. موسسه پارسه در حوزه های اخذ رتبه پیمانکاری، اخذ رتبه مشاور و اخذ رتبه انفورماتیک و همچنین مشاوره در زمینه تامین نیروی امتیاز آور در کنار شما خواهد بود.

Add Director Biography