(thông tin tiếng Việt ở bên dưới)

Quest x Doclab Short Film Competition gives you a chance to be screened at two top art festivals happening in Vietnam and enter the competition for the main prize.

First round of Quest x Doclab Short Film Competition, where 10 best films will be shortlisted, takes place at Quest Festival.
Quest Festival, running from 4th-6th of November, is a 3-day celebration of music, performance, arts and culture, featuring over 100 local and international artists. The films will be screened at Quest Cinema - a space that will play host to stimulating films, interactive experiences and visual entertainment.

Second round of Quest x Doclab Short Film Competition, where the winners of main prizes will be announced, takes place at Mini Doc Fest.
Mini Doc Fest is a documentary and experimental film festival organized by Hanoi Doclab that has been running since 2011. Mini Doc Fest showcases films from local and regional as well as international artists. Doclab is a centre for documentary film and video art in the heart of Hanoi.

*We would like to send our thanks to Goethe-Institut Hanoi for being our main sponsor in this competition.

COMPETITION THEME
This year Quest celebrates The Legend of Son Tinh and Thuy Tinh. The participants are to
choose any element that is directly or indirectly incorporated in the Legend.
Submitted work has to relate to the Legend’s content but it is up to the filmmaker to decide in what way and form will his or her work connect with the theme.
Please find the official link to the Legend of Son Tinh and Thuy Tinh here: https://questfestival.net/quest-story/

Please pre-register by filling out this form before September 17: http://goo.gl/FqVKVv
or send an email to us with the following information:
(1) Name and surname: (for group projects - main submitter)
(2) Nationality:
(3) Gender:
(4) Age:
(5) Country of production:
(6) Genre:

*Non pre-registered projects are not guaranteed to be considered for Quest x Doclab Short Film Competition.

You can find more about Hanoi Doclab here: http://www.hanoidoclab.org/
https://www.facebook.com/HanoiDOCLAB/

You can find more about Quest Cinema here: https://questfestival.net/cinema/
https://www.facebook.com/questfestival/

*******************************

Miêu Tả về Cuộc Thi:

Quest x Doclab Short Film Competition (cuộc thi làm phim ngắn của Quest và Doclab) mang đến cho bạn cơ hội được chiếu phim của mình tại hai liên hoan nghệ thuật hàng đầu tại Việt Nam, cũng như cơ hội tham gia tranh giải thưởng chính của cuộc thi.

Vòng đầu tiên của Quest x Doclab Short Film Competition, nơi 10 bộ phim hay nhất được chọn, sẽ diễn ra tại Quest Festival.
Quest Festival, diễn ra từ 04 - 06/ 11 tại Son Tinh Camp, Ba Vì, là một sự kiện liên hoan nghệ thuật cắm trại kéo dài 3 ngày về âm nhạc, trình diễn và văn hoá, với sự tham dự của trên 100 nghệ sĩ địa phương và quốc tế. Những phim được chọn sẽ được chiếu ở Quest Cinema – một không gian dành cho việc chiếu phim, những trải nghiệm tương tác và những tác phẩm giải trí thị giác.

Vòng thứ hai của Quest x Doclab Short Film Competition, nơi phim được chọn để trao giải chính, sẽ diễn ra tại Mini DocFest.
Mini DocFest là liên hoan phim tài liệu và thể nghiệm được tổ chức hằng năm bởi Hanoi Doclab, bắt đầu từ năm 2011. Mini DocFest chiếu những tác phẩm điện ảnh thuộc địa phương, trong khu vực Đông Nam Á cũng như phim của các nghệ sĩ quốc tế. Doclab là một trung tâm phim tài liệu và thể nghiệm giữa lòng Hà Nội.

*Chúng tôi cũng muốn được gửi lời cám ơn chân thành nhất đến viện Goethe Hà Nội vì đã là nhà tài trợ chính của chúng tôi trong cuộc thi này.

CHỦ ĐỀ CUỘC THI
Năm nay, Liên hoan Quest tôn vinh truyền thuyết Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Những nhà làm phim tham gia sẽ có quyền chọn bất kỳ yếu tố nào ở trong truyền thuyết này một cách trực tiếp hay gián tiếp. (ví dụ đơn giản: chủ đề nghi lễ cưới hỏi, chủ đề trả thù, nước lũ, ....)
Những tác phẩm tham gia phải liên quan đến nội dung của truyền thuyết nhưng việc chúng liên quan như thế nào, theo hình thức nào sẽ do nhà các làm phim quyết định.
Quý vị có thể tìm thấy đường link chính thức đến truyền thuyết Sơn Tinh và Thuỷ Tinh tại đây: https://questfestival.net/vi/quest-story/

<Mốc Thời Gian>
Hạn đăng ký nộp đơn tham dự trước: 17/ 09/ 2016
Hạn nộp phim: 07/ 10/ 2016
Nhận thông báo phim được chọn: 21/ 10/ 2016
Thời gian sự kiện—
Quest Festival: 04- 06/ 11/ 2016
Mini Doc Fest: 18- 20/ 11/ 2016

Xin hãy đăng ký tham dự trước bằng cách điền thông tin vào đơn sau trước ngày 17 tháng 9: http://goo.gl/FqVKVv
hoặc gửi email đến < awilczega@gmail.com > với những thông tin sau:
(1) Họ tên (cho dự án nhóm - tên người đăng ký chính)
(2) Quốc tịch
(3) Giới tính
(4) Tuổi
(5) Quốc gia sản xuất
(6) Thể loại

*Những tác phẩm không tham gia đăng ký trước sẽ không được đảm bảo trong việc tham gia tranh giải của Quest x Doclab Short Film Competition.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Hanoi Doclab theo các đường link sau:
http://www.hanoidoclab.org/
https://www.facebook.com/HanoiDOCLAB/

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Quest Festival theo các đường link sau:
https://questfestival.net/cinema/
https://www.facebook.com/questfestival/

A panel of 4 judges from Quest Festival and Hanoi Doclab will be working together to decide on the winners.

ROUND 1
Best 10 films will be screened at Quest Festival:
5 selected films with a prize of double entry passes to Quest;
5 best films with a prize of double entry, and 400.000VND drink tickets.

ROUND 2
Best 10 films will be screened at Mini Doc Fest:
1st prize winner cash prize of 10.000.000VND;
2nd prize winner cash prize of 5.000.000VND;

*******************************

(Vòng Tham Dự & Giải Thưởng)

Một hội đồng giám khảo gồm 4 người từ Quest Festival và Hanoi Doclab sẽ làm việc cùng nhau để tìm ra người thắng cuộc.

VÒNG 1:
10 phim tốt nhất sẽ được chọn để chiếu ở Quest;
— 5 phim được chọn với giải thưởng cho mỗi phim là một vé 2 người đến tham dự Quest;
— 5 phim hay nhất với giải thưởng cho mỗi phim là một vé 2 người đến tham dự Quest, và 400.000VND vé mua đồ uống.

VÒNG 2
10 phim tốt nhất sẽ được chiếu ở Mini DocFest, với 2 phim được chọn cho giải chính:
— Giải nhất trị giá 10.000.000 VND;
— Giải nhì trị giá 5.000.000VND.

Main theme open to creative interpretation.
If using direct referencing to the Legend films must be respectful to the Vietnamese culture.
Films cannot include sensitive or political material that may violate Vietnamese law or cause issues.
Competition open to anyone.
Any genre and format allowed.
Both individual and group projects accepted.
All entries have to be submitted via FilmFreeway platform.
Films should not be less than 3mins and no longer than 10mins.
Films that have been broadcasted online or shown in public prior to the Festival are not eligible for consideration.
Only films completed after January 1st, 2016 will be eligible for the festival competition.
Multiple entries can be submitted, but as separate applications.
By submitting your work you agree for the film to be used by Quest Festival and Hanoi Doclab for promotional purposes and you confirm that you own the rights to the film.
By submitting your work you also agree to hold Quest Festival and Hanoi Doclab harmless from any and all claims of liability resulting from entry.

*******************************

(Luật Lệ & Điều Khoản)

Chủ đề chính sẽ được để mở, dựa vào cách hiểu của người làm phim.
Nếu bao gồm những chi tiết trực tiếp lấy từ truyền thuyết Sơn Tinh và Thuỷ Tinh, phim phải tôn trọng văn hoá Việt Nam.
Phim không được bao gồm những chất liệu nhạy cảm hay chính trị mà có thể vi phạm luật pháp Việt Nam.
Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tham dự cuộc thi.
Mọi thể loại hay hình thức đều được chấp nhận.
Tác phẩm cá nhân hay tác phẩm nhóm đều có thể được đăng ký tham gia.
Mọi tác phẩm tham dự phải được đăng ký qua FilmFreeway.
Phim không được ngắn dưới 3 phút cũng như không được dài quá 10 phút.
Phim đã được đăng trên mạng hay công chiếu trước Liên Hoan Quest và Mini Docfest sẽ không được chấp nhận.
Chỉ những phim được hoàn thành sau 01/ 01/ 2016 mới có đủ tiêu chuẩn để tham dự cuộc thi.
Mỗi nhà làm phim có thể đăng ký nhiều hơn một phim để tham dự, nhưng phải có bản đăng ký riêng cho mỗi phim.

Khi đăng ký gửi phim tham dự cuộc thi, bạn đồng ý rằng bộ phim sẽ được sử dụng vào mục đích quảng bá cho Quest Festival và Hanoi Doclab và bạn xác nhận rằng bạn là người có quyền sở hữu đối với bộ phim.
Khi đăng ký gửi phim tham dự cuộc thi, bạn cũng đồng ý rằng Quest Festival và Hanoi Doclab không có liên quan đến bất kỳ tổn hại nào được gây ra trong trường hợp có kiện cáo liên quan đến bộ phim.