Turkish World Documentary Film Festival
Turkish World Documentary Film Festival, since 2016.
On 9 country, 9 city.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali
TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK DÜNYANIN EN ESKİ VE YAYGIN BİRİKİMLERİNDEN OLAN TÜRK KÜLTÜRÜ, BİNLERCE YILLIK KÖKLÜ VE SEÇKİN BİR MİRASI TEMSİL ETMEKTEDİR. BU KÖKLÜ VE SEÇKİN MİRASIN GEREK GELİŞİM SÜRECİNİ, GEREK TAŞIDIĞI MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK VE YAŞATMAK ÖNEMLİ BİR GÖREV SORUMLULUĞUNU OMUZLARIMIZA YÜKLEMEKTEDİR.ÇÜNKÜ TÜRK MEDENİYETİNİN ANLATILMASI VE GENÇ NESİLLER TARAFINDAN ANLAŞILMASI, GELECEKTE ŞEKİLLENECEK OLAN KÜLTÜR ÇEVREMİZ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR. BU MAKSATLA TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ DÜZENLİYORUZ.

TÜRKİYE, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, AZERBAYCAN, ÖZBEKİSTAN, TÜRKMENİSTAN, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, , MACARİSTAN VE MAKEDONYA BAŞTA OLMAK ÜZERE; ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ, TATARİSTAN, ÇUVAŞİSTAN, BAŞKORDOSTAN, TUVA, GAGAVUZYA, DAGISTAN İLE AKRABA TOPLULUKLARI KATILIYOR.

TÜRK DÜNYASI 4. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI SON MÜRACAAT TARİHİ 20 AĞUSTOS 2019’DA. GALA VE ÖDÜL TÖRENİ TÜRKİYE- İSTANBUL DA; DERECEYE GİREN FİLMLERİN GÖSTERİMLERİ 9 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

PROJE ORTAKLARIMIZ TÜRKİYEDEN İSTANBUL , NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR, ANADOLU, AMASYA ÜNİVERSİTELERİ; AZERBAYCANDAN BAKÜ DEVLET, İNCE SAAT VE MEDENİYET, KAZAKİSTANDAN EL FARABİ , KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS, ÖZBEKİSTAN TAŞKENT DEVLET MEDENİYET VE SANAT ÜNİVERSİTESİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ -YAKIN DOGUVE MAKEDAONYA FON ÜNİVERSİTELERİ’DİR.

PROJE DESTEKÇİLERİMİZ, KÜLTÜR BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TİKA, TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ, TÜRKSOY, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI, İSTANBUL BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş,

PROJEYE KATKI KOYAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE YAYIN KURULUŞLARI TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI, ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ, İSTANBUL AGAH EFENDİ GAZETECİLER DERNEĞİ, , AZERBAYCAN MATBUAT ŞURASI, KIRGIZİSTANHAN TANGRI VAKFI.

TRT, ANADOLU AJANSI, NTV, HABER TÜRK TV, TÜRKMENELİ TV, KIRGIZİSTANASİA TV, KAZAKİSTAN TÜRK ALEMİ TV, KKTC, BAYRAK RADYO TV, GENÇ TV, TÜRKİYE ORT TV, MERCAN TV, AKSU TV, FIRAT TV, NİN YAYIN DESTEGİ VERİLEN KURULUŞLARIMIZDIR.

PROFESYONEL VE ÖRGENCİ KATEGORİLERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE YARIŞMASINA MÜRACAATLARI www.info@turkbelgesel.com ADRESİNE YAPILABİLİNİR

Profesyonel Catagory
1. Film (Best Documentary)
2. Film Prize
3. Film Prize

Student Catagory
1. Film (Best Documentary)
2. Film Prize
3. Film Prize

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TÜRK DÜNYASI 4. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMACI

“Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.

TÜRÜ

Belgesel Film Festivali ve Yarışması

PROJENİN TEMASI

“SERBEST” temalı Belgesel Filmler

BAŞVURU COĞRAFYASI

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm belgesel sinemacılarına açık olup katılım 5 ABD Dolarıdır.

Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Macaristan,Türk ve Akraba Toplulukları.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve tdgfbaşvuru@gmail.com adrese gönderirler. Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

GENEL KATILIM KOŞULLARI

1 - Yarışma, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri (özerk ya da bağımsız) ile Akraba Topluluklarının vatandaşlarına açıktır.

2 - Yarışmaya sadece “belgesel” film türünde eserler katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.

3 - Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

4 - Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4, vb. uzantılı HD, FHD, 4K) çekilmiş belgeseller katılabilir.

5 - Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya İngilizce hazırlanmış altyazıya sahip olmalıdır. Dili Türkiye Türkçesi olmadığı halde altyazısı bulunmayan filmler ve Finale kalan belgeseller; Türkiye Türkçesi dışında farklı bir dilde alt yazıya sahip olması halinde, Festival Direktörlüğü tarafından teslim edilen diyalog metnine göre gösterim amaçlı Türkiye Türkçesi altyazılı hale getirilecektir.

6 - Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

7 - Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir.

8 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilirler.

9 - Adaylar yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.

10 - Türkiye Cumhuriyetinin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

11 - Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimi yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapılabilir. Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

12 - Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na iletilen malzemeleri iade edilmez. Federasyon, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

13 - Yarışmaya katılım için federasyona gönderilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.

14 - Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.

15 - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

16 - Yarışmada Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde 6’sı derece 4 ü özel, toplam 10 ödül verilecektir. Festival Yürütme Kurulu tarafından; Türk Dünyası Belgesel/Sineması’na katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek ödülün yanı sıra üç ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Özel Ödülü” ve Jüri tarafından belirlenecek “Jüri Özel Ödülü”.

17 - Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

18- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.turkbelgesel.com web sitesinden edinebilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler,Başvuru formunu doldurarak istenenleri 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 24..00’a kadarinfo@turkbelgesel.com adresine gönderilebilir.

.Posta Adresi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:107 Kat:7 Daire:13 Çankaya / ANKARA

Web sitesi:www.turkbelgesel.com:, www.tdgf.org.tr

Email: info@turkbelgesel.com

Tel : 0 532 068 43 71 / Menderes DEMİR

1 - Katılımcılar başvuru formunu Doldurup Federasyon e mail’e göndermesiyle Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

2 - Eserler, mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

3 - Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.

4 - Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.

5 - Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 52 dakika süreli; Profesyonel kategoride katılacak belgesel filmler, en az 17 dakika süreli olmak zorundadır.

Teslim Edilmesi İstenen Dokümanlar E mail: info@turkbelgesel.com adresine eksiksiz olarak gönderilmelidir.

1 - Başvuru Formu

2 - Belgeselin kendisi (Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli)

3 - Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge istenebilecektir.

4 - Filmin kısa özeti, Filmin En az 45 saniyelik teazırı

5 - Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)

6 - Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),

7 - Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi

8 - Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)

9 - Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.

10 - Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.

Dokümanlar en geç 20 Ağustos 2019 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen e mail adresine ulaştırılmalıdır. Dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.

Gönderilen filmler reklam araları içermemelidir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi den oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır. Seçici Kurul, her iki kategoride finalist 12 filmi belirlemek üzere toplanır.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir.

Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.

Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi’nde toplam 2 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her iki kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi 3 film belirlenir.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.

Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

Jüri üyeleri kararlarını 1 den 10 kadar puanlarla verirler.

Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin istediği filme istediği notu verebilir.

Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar 03 Ekim 2019 Perşembe günü yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

ÖDÜLLER

Ödüller, Profesyonel ve Öğrenci kategorileri olmak üzere aşağıdaki gibidir.

Profesyonel Kategori

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

PROJE ORTAKLARI

TüRKiYE

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı

İstanbul Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Avrasya Kültür Sanat Derneği

Amasya Üniversitesi

Ağah Efendi Gazeteciler Cemiyeti

KKTC

Yakın Doğu Üniversitesi

Paşa köy Belediyesi

AZERBAYCAN

Azerbaycan Matbuat Şurası

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan İnce Sanat ve Medeniyet Üniversitesi

Azerbaycan Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşavirliği

KAZAKİSTAN

El Farabi Üniversitesi

KIRGIZiSTAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

HAN TENGRİ Kültür Sanat Medeniyet Vakfı

ÖZBEKİSTAN

Taşkent Devlet İnce Sanat ve Medeniyet Enstütüsü

Özbek Kino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni Rivocolantiriş Milli Merkezi

MAKEDONYA

Fon Üniversitesi

MACARİSTAN

Turan Vakfı

ONUR KURULU

İbrahim Karaosmanoğlu

TDBB Birlik Başkanı

Aflatun Amaşov

Azerbaycan Milletvekili

Matbuat Şurası Başkanı

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Amasya Üniversitesi Rektörü

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

Al Farabi Üniversitesi Rektörü

Yılmaz Karaca

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı

İbrahim Erdoğan

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği


Azerbaycan ince sanat ve Medeniyet üniversitesi

Ahmet Eroğlu

Öz finans-iş sendikası genel başkanı

DANIŞMA KURULU

Hocakulu Narliyev

Yönetmen -Yapımcı

Eski TRT Genel Müd. Muavini

Doç. Fahri Solak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

Doç.Abdulhamit Avşar

TRT Kazakistan Temsilcisi –Belgeselci

Doç. Dr. İrfan Çiftçi

Sadık Şerniyaz

Kırgızistan Milletvekili –Yapımcı- Yönetmen

YüRüTME KURULU

Menderes Demir

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı

Hayati Kırlı

Kültür Sanat Adamı

İsmail Kahraman

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Bayram Ekici

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri

Okan Çalışkan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Muhasip

Derya Ak Bıyık

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Aslan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan Erdoğdu

İstanbul Agahefendi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Okay Karacan

TV Program Yapımcısı Sunucu

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr.İrfan Çiftçi

Azerbaycan T.C. Kültür Ve Turizm Müşavirliği

Doç. Dr. Vugar Aliyeva

Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Bayram Bayrammuhamedov

Türk Dünyası Film FestivaliYurtdışı İlişkiler Direktör

Alihan Erbaş

Yönetmen-Yapımcı

Harun Köybaşı

Yönetmen-Yapımcı

Soner Yalçın

Yönetmen-Yapımcı

Orhan Milli

Basın Danışmanı

Ertan Birinci

KKTC GENÇ TV onursal başkanı

Zuleyha Karaman

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın görevlisi

Mesut Aslan

Bilgi İşlem Sorumlusu

Vadullah Taş

İstanbul Valiliği il denim komisyon ve korsana hayır başkanı

Murat Uygur

Yönetmen, Yapımcı

Doç. Dr.Mehmet Arslan

El-Farabi Kazak nationar ünivercity

İ.Ü. Basın ve halkla ilişkiler Müdürü

İ.Ü. Rektör Yardımcısı
KATKILARIYLA

TÜRKİYE

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Azerbaycan

AZERBAYCAN MATBUAT ŞURASI

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN İNCESANAT VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Azerbaycan Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşavirliği

Kazakistan

AL FARABİ ÜNİVERSİTESİ

KAZAKİSTAN TÜRK MEDENİYETLERİ VAKFI

Kırgızistan

KIRGIZİSTAN -TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

HAN TENGRİ Kültür Sanat Vakfı

Özbekistan

Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü

Özbek Kino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni Rivocolantiriş Milli Merkezi

Makedony

FON ÜNİVERSİTESİ

Macaristan

Macaristan Turan Vakfı

______________________________________________________________________________

ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО ТЮРКСКОГО МИРА

ЦЕЛЬ:

Фестиваль документальных фильмов Тюркского Мира призван поддержать

режиссеров-документалистов, представляющих всю тюркскую географию,

внести свой вклад в развитие и расширение документального

кинопроизводства, предоставить зрителям высококачественные и лучшие

документальные фильмы с тематикой о тюркской культуре. Фестиваль

направлен объединить кинематографистов со всего Тюркского Мира для

встреч и обмена идеями с перспективой создания основ документальных

фильмов Тюркского Мира.

ТИП:

Фестиваль документального кино и конкурс

ТЕМА ПРОЕКТА:

Тема конкурса кинофестиваля документального фильма: «Тюркская

культура» и «Тюркское мировоззрение»

ГЕОГРАФИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Фестиваль документального кино Тюркского Мира открыт для всех

тюркских режиссеров-документалистов, где предоставляется им бесплатное

участие; технические условия участия указаны в Условиях конкурса

фестиваля.

Географическое участие:

Турция, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Турецкая

Республика Северного Кипра, Узбекистан, Автономная Республика Турции,

турецкие общины в Македонии и связанных с ними сообществ.

КАТЕГОРИИ КОНКУРСА:

Фестиваль документальных фильмов Тюркского Мира проходит по двум

номинациям: «Профессиональная» и «Студенческая». Участники конкурса

заполняют формы заявки, указывают категории и подписываются. Один и

тот же фильм может участвовать только в одной категории.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

1-конкурс, Турция и другие тюркские республики (автономные или

независимые), а также для граждан Относительных сообществ.

2 -В конкурсе могут участвовать только «Документальные фильмы».

В конкурсе не могут участвовать: телевизионные программы, рекламные

фильмы, а также фильмы, которые не содержат художественных элементов и

не имеют отношения к документальному жанру.

3-Полностью вымышленные, экспериментальные, анимационные и т. д. виды

фильмов, содержащие документальные разделы в поддержку повествования,

не могут участвовать в конкурсе; в конкурсе принимают участие

исключительно документальные фильмы, содержащие главы

художественного, экспериментального, анимационного и т. д. повествования,

а также документальные драмы.

4- В конкурсе могут участвовать документальные фильмы, отвечающие

техническим стандартам и форматам, подходящим для телевизионного

вещания (HD, FHD, 4K с расширением mxf, mov, mp4 и т. д.).

5-Фильмы, снятые на других языках за пределами Турции должны

предоставить материал с турецкими или английскими субтитрами; если

фильмы без субтитров, не на турецком языке и не соответствуют теме

«Тюркская культура» и «Тюркское мировоззрение», то они должны быть

исключены из оценки конкурса. Документальные фильмы, участвующие в

финале, снятые за пределами Турции, не озвученные на турецком языке

Турции, имеющие субтитры на другом языке, для иллюстративных целей в

соответствии с текстом произведения, со стороны Директора фестиваля

будут представлены с субтитрами на турецком языке.

6- В Международном конкурсе документальных фильмов Тюркского Мира

могут участвовать документальные фильмы, вышедшие с 1 января 2014

года, с условием, что ранее они не были представлены на участие в конкурсе.

7- Участие в национальных или международных конкурсах, за исключением

Международного Фестиваля документальных фильмов Тюркского Мира и

получение наград от этих конкурсов, не препятствует участию в этом

конкурсе.

8-Документальные фильмы, как «сериалы», являющиеся сами по себе

целостными, могут участвовать в конкурсе не более одной части.

9 -Кандидаты могут участвовать в конкурсе с несколькими документальными

фильмами.

10-Не могут участвовать в конкурсе документальные фильмы,

противоречащие действующему законодательству Турции, Соглашению о

вещании и Европейской Конвенции о трансграничном телевидении в любой

другой стране, восхваляющие документальные фильмы с рекламными

объявлениями; оскорбляющие какую-либо страну, нацию и религию;

пропагандирующие и поддерживающие насилие и войны, употребление

наркотиков, порнографию; все виды фанатизма.

11- В соответствии с законодательством Министерства Культуры и Туризма

показ всех или части документальных фильмов, участвующих в конкурсе,

может транслироваться на разных языках для культурных целей в

отдельных городах, залах в Турции и за рубежом.

12-Материалы, представленные в Федерацию Журналистов Тюркского Мира

для предварительного отбора документальных фильмов, участвующих в

конкурсе, не возвращаются. Федерация оставляет за собой право

транслировать и публиковать максимум 3 (три) минуты работ, участвующих

в конкурсе, для продвижения конкурсантов во всех телеканалах Тюркского

Мира и других средствах массовой информации в рекламных целях.

13- Любые визуальные материалы, представленные федерации для участия в

конкурсе, могут быть использованы бесплатно во всех средствах массовой

информации, включая печатные СМИ и Интернет для продвижения

конкурса.

14-Студенты могут присоединиться к категории «Студенческая».

15- В других обстоятельствах, не указанных в этом пункте, и в случае, если

участие не достигает определенного числа, полномочия на принятие решений

о проведении оценки, принадлежат исключительно Федерации Журналистов

Тюркского Мира.

16-Исполнительным Комитетом Фестиваля в категориях «Профессиональная

и «Студенческая» будет присуждено в общей сложности 9 наград, 6 из

которых являются денежными; Две награды будут присуждаться в

дополнение к награде за вклад в документальный фильм Тюркского Мира;

«Специальный приз Тюркского Мира» и со стороны Жюри – «Специальный

приз Жюри».

17-Право внесения любых изменений в этот документ принадлежит

Федерации Журналистов Тюркского Мира.

18-Те, кто участвует в конкурсе, считаются принявшими эти условия.

ЗАЯВКА НА КОНКУРС:

Желающие принять участие в конкурсе могут получить форму заявки на

веб-сайте участника www.turkdunyasibelgesel.com

Желающие участвовать в конкурсе могут обращаться по адресу: Головной

офис Федерации Журналистов Тюркского Мира в г. Анкара в пятницу 10

августа 2018 года, до 18.00 или отправить по почте.

Почтовый адрес:

Головной офис Федерации Журналистов Тюркского Мира в г. Анкара,

Бульвар Гази Мустафа Кемаль, 107, 7-й этаж, квартира 13. Чанкая/Анкара

Веб-сайт: www.turkdunyasibelgesel.com, www.tdgf.org.tr

По электронной почте:

Тел: 0 532 068 43 71 info@turkbelgesel.com

0 538 038 12 88 bayram-57@bk.ru

1 - Участники, принявшие Условия конкурса, подписывают форму заявки.

Ответственность за точность информации в заявочном документе и любое

юридическое обязательство, вытекающее из этой информации, принадлежит

владельцу.

2 - Работы должны быть записаны на DVD или переносной

памяти в виде mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 или любом другом расширении,

которое можно открыть на стандартном компьютере или переданы с помощью интернета по

Vimeo, WeTransfer, Google Drive и т.д. по адресу:

info@turkbelgesel.com или bayram-57@bk.ru .

Заявки, поданные после 20.08.2018г. не рассматриваются.

3- В заявке участники должны указать категорию, в которой они будут

участвовать.

4-Один и тот же режиссер с разными произведениями искусства не может

представить свои работы в обеих категориях.

5- Документальные фильмы для участия в категории «Студенческая» должны

быть минимум 15, максимум 52 минуты; документальные фильмы, которые

включены в категорию «Профессиональная», должны быть с

продолжительностью не менее 17 минут.

Документальные фильмы, должны быть записаны в портативную

память или на DVD:

1-Подписанная заявка.

2- 2 копии документального фильма (языки производства турецкий, если за

пределами Турции) должны быть озвучены субтитрами на турецком или

английском языках.

3-Ксерокопия документов режиссера, участвующего в категории

«Студенческая», подтверждающих о том, что он является студентом на дату

завершения работы.

4-Краткая аннотация фильма.

5-по крайней мере три фотографии (разрешение не менее 300 dpi, формат

JPEG или TIFF).

6-Фото режиссера (минимум 300 dpi, формат JPEG или TIFF).

7 - Фильмография режиссера, а также краткое резюме режиссера.

8 - Рекламные ролики (баннеры, брошюры и т. д.).

9 -Текст произведения на турецком или английском языках (будет запрошен

для финалистов позже).

10-Один субтитр и звуковая копия документального фильма (которые будут

запрошены позднее у финалистов).

Документы должны быть представлены не позднее 10 августа 2018 года; по

вышеуказанному адресу необходимо сообщить Председателю Оргкомитета,

если в это время было отправлено письмо или был загружен файл на веб-

сайт, а также отправить ссылку и пароль загрузки.

Представленные копии не должны содержать рекламы.

Председатель Организации и Исполнительный Совет имеют право

исключить представленные работы, в которых отсутствуют документы или

материалы.

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Отборочная Комиссия состоит минимум из 5-ти человек. Члены Комиссии

будут сформированы из академиков партнеров-университетов проекта и

профессиональных режиссеров. Отборочная Комиссия собирается для

определения 12-ти финалистов в обеих категориях.

Члены Избирательного Комитета проводят свою первую встречу с членом

Совета Директоров Организации и Исполнительного комитета, прежде чем

приступать к просмотру фильмов. На собрании они получают информацию о

наградах в области документальных фильмов Тюркского Мира.

Число членов Отборочной Комиссии может быть увеличено путем

разделения по категориям, а также путем утверждения Положения и

Председателя Правления.

Отборочная Комиссия следит за всеми работами финалистов,

представленными на конкурс; оценивая и разрабатывая с точки зрения

пригодности по спецификации, технического, эстетического, творческого

подходов и выбора категории.

Лица, принявшие участие в создании фильмов, принятых на конкурс, не

могут быть членами Отборочной Комиссии.

Отборочная Комиссия следит за всеми фильмами.

Решения Отборочной Комиссии принимаются абсолютным большинством

голосов.

Каждый член Отборочной Комиссии имеет только один голос.

Участникам, прошедшим в финал, будут направлены уведомления

Отборочной Комиссии о голосовании в письменной форме, подписанные

Председателем Жюри.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

Жюри состоит не менее из 5-ти членов, с двумя категориями

«Профессиональная» и «Студенческая».

Членами Отборочной Комиссии, Организационного и Исполнительного

Комитета конкурса документального кино Тюркского Мира могут быть

избраны кинорежиссеры, организаторы кинофестивалей, в том числе

известные кинематографисты, академики в области кино, которые

представляют тюркский мир, имеющие свой взгляд о кино. Лучшие 3

фильма выбираются из фильмов, прошедших в финал, определяемых

Отборочной Комиссией в обеих категориях.

Лица, принявшие участие в создании фильмов, участвующих в конкурсе, не

могут быть членами Жюри.

Члены Жюри должны просмотреть все фильмы, в том числе и прошедшие в

финал.

Члены Жюри, просматривая фильмы, прошедшие в финал, принимают

решения о наградах, обращая внимание на профессинальность, креативность

и художественное раскрытие темы.

Решения членов Жюри принимаются абсолютным большинством голосов.

Члены Совета, в том числе Председатель Жюри, имеют только один голос.

Члены Жюри представляют свои решения о церемонии награждения в

письменной и подписанной форме Председателю Организационного и

Исполнительного Комитета документальных премий Тюркского Мира.

ИТОГИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты будут официально объявлены на церемонии награждения в

субботу, 29 сентября 2018 года.

НАГРАДЫ

Награды в категориях «Профессиональная» и «Студенческая» заключаются

в следующем:

Категория «Профессиональная»

Первый приз: 20.000 TL

Второй приз: 10.000 TL

Третий приз: 7.000 TL

Категория «Студенческая»

Первый приз:15.000 TL

Второй приз: 7.000 TL

Третий приз: 5.000 TL

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ТУРЦИЯ

СТАМБУЛСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕСС-ФОНД ОБЩЕСТВА ЖУРНАЛИСТОВ

СОЮЗ СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

УНИВЕРСИТЕТ ОМЕР ХАЛИС ДЕМИР г.НИГДЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ по КУЛЬТУРЕ и ИССКУСТВУ"АВРАСИЯ"

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ "AGAH EFENDİ"

УНИВЕРСИТЕТ г.АМАСЬЯ


Турецкая Республика Северный Кипр

БЛИЖНЕ-ВОСТОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МУНИЦИПАЛИТЕТ г.ПАШАКЁЙ


Азербайджан

ФЕДЕРАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ АЗЕРБАЙДЖАНA

БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИССКУСТВА АЗЕРБАЙДЖАНA

Казахстан

УНИВЕРСИТЕТ АЛЬ- ФАРАБИ
ФОНД ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ И НАСЛЕДИЯ

Кыргызстан

КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "МАНАС"

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ХАН ТЕНГРИ"

Узбекистан

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ и ИССКУСТВА

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "УЗБЕККИНО" и НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИВОКОЛАНТ

Македония

FON UNIVERSITY

Члены Консультативного совета


Ходжакули Нарлиев
Председатель Исполнительного Комитета СКТМ,режиссер,сценарист

Зейнел Коч

Бывший заместитель ген.директора ТРТ

Фахри Солак
Генеральный секретарь Союза Муниципалитетов Тюркского Мира

Абдулхамит Авшар
Представитель ТРТ в Казахстане

Садык Шер-Нияз
Продюсер, режиссер, член Исполнительного Комитета СКТМ

Ирфан Чифтчи

Культурный атташе посольства Турции в Азербайджане

Почетные члены Совета Фестиваля


Ибрагим Караосманоглу
Председатель муниципалитетов стран Тюркского Мира, мэр г. Коджаэли

Афлатун Амашов
Член парламента Азербайджана, председатель Союза Журналистов Азербайджана

Махмут Ак
Ректор Стамбульского университета, профессор

Мухсин Кар
Ректор университета Омер Халисдемир г.Нигде, профессор

Абель Мухарремов
Ректор Бакинского государственного университета, профессор

Себахатдин Балчы
Ректор Кыргызско-Турецкого университета Манас, профессор

Галымкаир Мутанов
Ректор Университета Аль-Фараби, профессор

Асылбек Кулмырзаев

Проректор Кыргызско-Турецкого Университета "МАНАС", профессор

Ахмет Дагдуран

Председатель Фонда Культуры Тюркских Народов

Йылмаз Караджа
Президент Федерации Журналистов Турции

Ибрагим Эрдоган
Президент Федерации Спортивных Журналалистов

Джейрaн Мaхмудовa

Азербайджанский Институт Культуры и Исскуства

Сефер Джaноски

Зам. Председателя Попечительского Совета Университета ФОН в Македонии

Ахмет Эроглу

Председатель профсоюза работников Оз ФИНАНС

Члены Оргкомитета Фестиваля

Мендерес Демир

Президент Федерации Журналистов Тюркского Мира (TDGF)

Исмаил Кахраман

Заместитель председателя TDGF

Байрам Экиджи

Генеральный секретарь TDGF

Окан Чалышкан

Главный бухгалтер TDGF

Дерья Акбыйык

Член Совета TDGF

Ибрагим Аслан

Член Исполкома TDGF

Бaйрaм Бaйрaммухaмедов

Директор Фестиваля по внешним связям

Юнус Эрсёз

Проректор Стамбульского университета, профессор

Эргюн Йолчу

Директор по связям с прессой и собщественностью, профессор

Шехрабани Аллахвердиева

Преподаватель Университета Халк Билимджи г. Адиаман, профессор

Недиме Серaкынджы

ПредседательCentre Of Excellence, Ближне- Ближневосточный Университет

Февзи Касап

Преподаватель Ближне-Восточного Университета,доцент

Мехмет AРСЛAН

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, доцент

Мурaт УЙГУР

Зам. Председателя конфедерации молодежи и спорта, режиссер

Aтиллa Гүвен

Председатель Фонда Культуры и Исскуства’’ ХАН ТЕНГРИ’’

Вaдуллaх Тaш

Председатель Управления провинциальной ревизионной и "Нет пиратству" комиссий, г. Стамбула

Эрдоган Эрдогду

Председатель общественного фонда Ага Эфенди

Эртан Биринчи

Почетный президент Молодежного телеканала ГЕНЧ ТВ

Зюлейха Караман

Пресс-секретарь президента Республики Сев.Кипр

Ихсан Кабиль

Кинокритик

Орхан Милли

Пресс-консультант

Мехмет Бума

Консультант по искусству

Месут Аслан

Ответственый по - IT

При участии:

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

ДЕПАРТАМЕНТА КИНО при МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ

СОЮЗА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ТЮРКСКОГО МИРА

МУНИЦИПАЛИТЕТА г.СТАМБУЛА

ПРОФСОЮЗА ОБЩЕСТВА «ОЗ ФИНАНС»