Th Ghost of the Baltic Sea

THE SILENT KILLERS IN THE BALTIC SEA
In the past, fishing nets abandoned in the water degraded into sediment on the ocean floor and disappeared, but since the ’50s when nets were initially produced from synthetic materials, they have remained drifting around the Baltic Sea for decades, where they continue to catch fish and other marine animals. Ghost nets are recognised worldwide as a source of marine litter with extensive hazardous effects on the marine ecosystem. From 5.500 to 10.000 gillnets and trawl nets are lost every year.
Could the Baltic be freed from the ghost nets?
How many animals do nets kill every year?
Are the people being poisoned by the microplastic?
The WWF Foundation's documentary "The Ghost of the Baltic Sea" answers these questions.
We meet a fisherman, Władek, who has been fishing for over 40 years, and as he admits, did not know how big of a problem the ghost nets are. He gets help from a group of divers, who risk their life patiently trying to remove tangled nets from shipwrecks. Marta and Sylwia, a WWF’s environmentalist watch over the project, take a closer look at how the marine environment is affected by this and are looking for a systemic solution to the problem and to find a sustainable way to approach derelict fishing gear in the Baltic Sea.

Polish
W Bałtyku zalega kilkaset ton sieci widmo, czyli utraconych w czasie połowów sieci rybackich. To nie tylko ogromne źródło plastiku, ale również śmiertelna pułapka, która ciągle łowi ryby i ssaki morskie. Co roku do Bałtyku trafia nawet do 10 tys. takich sieci.

Czy Bałtyk ma szansę wyplątać się z sieci widmo?
Skąd sieci biorą się w morzu?
Ile zwierząt mogło przez nie zginąć?
I czy zatruwają nas mikroplastikiem?
Na te pytania odpowiada film dokumentalny Fundacji WWF „Widmo Bałtyku”.

Dokument opowiada o sieciach widmo z perspektywy osób, których codzienne życie jest związane z Bałtykiem.

Poznajemy rybaka, Pana Władka, który od 40 lat utrzymuje się z rybołówstwa, a jak sam przyznaje, nie wiedział jak wielkim problem są sieci widmo, grupę nurków, z narażeniem życia usuwających zaplątane sieci z wraków oraz Martę i Sylwię, specjalistki ds. ochrony ekosystemów morskich z Fundacji WWF, które szukają systemowego rozwiązania problemu.

 • Olga Kałagate
  Director
  NIEKONIECZNIE O JĘDRZEJU, PÓKI WILK SYTY
 • Olga Kałagate
  Writer
  NIEKONIECZNIE O JĘDRZEJU, PÓKI WILK SYTY
 • WWF Poland
  Writer
 • WWF Poland
  Producer
 • Bartłomiej Wasilewski
  Cinematography
 • Project Title (Original Language):
  Widmo Bałtyku
 • Project Type:
  Documentary
 • Runtime:
  40 minutes
 • Completion Date:
  September 1, 2019
 • Production Budget:
  20,000 USD
 • Country of Origin:
  Poland
 • Country of Filming:
  Poland
 • Language:
  Polish
 • Aspect Ratio:
  16:9
 • Film Color:
  Color
 • First-time Filmmaker:
  No
 • Student Project:
  No
Director Biography - Olga Kałagate

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1192555

Add Director Biography