TERA ASAR

Pyar hai paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu na mile mujhe phir bhi dhundhu haar jaaga
Ye Dil bhi meri na sunne aur tujhe main aah basa
Jo milne pe hi gum mita haa Tu hai wo Nasha
Mujko pyar tujhse hai bas mujhe De naaa yunna sazaaa

Mera jee karta tujhe dekhta taa rahoon
Teri baatoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta huu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badalooo main
Ye rastoon main
Ye fasllonn main
kya rakha hai
Naam mera ashiqoon mein
Dikh chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai Paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu na mile mujhe phir bhi dhundhu haar jaaga
Ye Dil bhi meri na sunne aur tujhe main aah basa
Jo milne pe hi gum mita haa Tu hai wo Nasha
Mujko pyar tujhse hai bas mujhe De naaa yunna sazaaa

Mera jee karta tujhe dekhta taa rahoon
Teri baatoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta huu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badalooo main
Ye rastoon main
Ye fasllonn main
kya rakha hai
Naam mera ashiqoon mein
Dikh chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai Paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu ayi jaab bhula mein rasta
Itni pyari tu Maheke gulab sa
Tere jane k baad se pe raha hoon
Phir bhi kyu lagta nai Nasha sharab ka

Jaana saab asar hai apka
Jabse gayi ho bhatka mein rasta
Main teri yaad mein raheta hoon
Pata nai Kaise kaab tutaa yein raabta

Mera jee karta tujhe dekhta ta rahoon
Teri batoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta hu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badaloon main
Ye rastoon main
Ye faasloon main
kya rakha hai
Naam Mera ashiqoon mein
Dikh Chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu na mile mujhe phir bhi dhundhu haar jaaga
Ye Dil bhi meri na sunne aur tujhe main aah basa
Jo milne pe hi gum mita haa Tu hai wo Nasha
Mujko pyar tujhse hai bas mujhe De naaa yunna sazaaa

Mera jee karta tujhe dekhta taa rahoon
Teri baatoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta huu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badalooo main
Ye rastoon main
Ye fasllonn main
kya rakha hai
Naam mera ashiqoon mein
Dikh chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai Paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu ayi jaab bhula mein rasta
Itni pyari tu Maheke gulab sa
Tere jane k baad se pe raha hoon
Phir bhi kyu lagta nai Nasha sharab ka

Jaana saab asar hai apka
Jabse gayi ho bhatka mein rasta
Main teri yaad mein raheta hoon
Pata nai Kaise kaab tutaa yein raabta

Mera jee karta tujhe dekhta ta rahoon
Teri batoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta hu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badaloon main
Ye rastoon main
Ye faasloon main
kya rakha hai
Naam Mera ashiqoon mein
Dikh Chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu na mile mujhe phir bhi dhundhu haar jaaga
Ye Dil bhi meri na sunne aur tujhe main aah basa
Jo milne pe hi gum mita haa Tu hai wo Nasha
Mujko pyar tujhse hai bas mujhe De naaa yunna sazaaa

Mera jee karta tujhe dekhta taa rahoon
Teri baatoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta huu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badalooo main
Ye rastoon main
Ye fasllonn main
kya rakha hai
Naam mera ashiqoon mein
Dikh chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai Paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu ayi jaab bhula mein rasta
Itni pyari tu Maheke gulab sa
Tere jane k baad se pe raha hoon
Phir bhi kyu lagta nai Nasha sharab ka

Jaana saab asar hai apka
Jabse gayi ho bhatka mein rasta
Main teri yaad mein raheta hoon
Pata nai Kaise kaab tutaa yein raabta

Mera jee karta tujhe dekhta ta rahoon
Teri batoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta hu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badaloon main
Ye rastoon main
Ye faasloon main
kya rakha hai
Naam Mera ashiqoon mein
Dikh Chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu na mile mujhe phir bhi dhundhu haar jaaga
Ye Dil bhi meri na sunne aur tujhe main aah basa
Jo milne pe hi gum mita haa Tu hai wo Nasha
Mujko pyar tujhse hai bas mujhe De naaa yunna sazaaa

Mera jee karta tujhe dekhta taa rahoon
Teri baatoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta huu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badalooo main
Ye rastoon main
Ye fasllonn main
kya rakha hai
Naam mera ashiqoon mein
Dikh chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai Paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu ayi jaab bhula mein rasta
Itni pyari tu Maheke gulab sa
Tere jane k baad se pe raha hoon
Phir bhi kyu lagta nai Nasha sharab ka

Jaana saab asar hai apka
Jabse gayi ho bhatka mein rasta
Main teri yaad mein raheta hoon
Pata nai Kaise kaab tutaa yein raabta

Mera jee karta tujhe dekhta ta rahoon
Teri batoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta hu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badaloon main
Ye rastoon main
Ye faasloon main
kya rakha hai
Naam Mera ashiqoon mein
Dikh Chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

P

Pyar hai paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu na mile mujhe phir bhi dhundhu haar jaaga
Ye Dil bhi meri na sunne aur tujhe main aah basa
Jo milne pe hi gum mita haa Tu hai wo Nasha
Mujko pyar tujhse hai bas mujhe De naaa yunna sazaaa

Mera jee karta tujhe dekhta taa rahoon
Teri baatoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta huu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badalooo main
Ye rastoon main
Ye fasllonn main
kya rakha hai
Naam mera ashiqoon mein
Dikh chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

Pyar hai Paar tu na mila
Dil ko kaise mein Karu bayan
Pehli baar mehi hogaya Fidaa
Aja pas tu bhi Faasla mitaa

Tu ayi jaab bhula mein rasta
Itni pyari tu Maheke gulab sa
Tere jane k baad se pe raha hoon
Phir bhi kyu lagta nai Nasha sharab ka

Jaana saab asar hai apka
Jabse gayi ho bhatka mein rasta
Main teri yaad mein raheta hoon
Pata nai Kaise kaab tutaa yein raabta

Mera jee karta tujhe dekhta ta rahoon
Teri batoon mein kyu aqsaar khoya raheta hu
Teri yaad mein kyu har waqt dooba raheta hu
Tere bin kisise kabhi pyar na karu

Le chal badaloon main
Ye rastoon main
Ye faasloon main
kya rakha hai
Naam Mera ashiqoon mein
Dikh Chuka hai
isse jyada aab
Kya bacha hai

  • Project Title (Original Language):
    TERA ASAR
  • Project Type:
    Song
  • Student Project:
    No
Artist