Revija studentskog filma osmišljena je kao program namijenjen promoviranju i osnaživanju audiovizualnog stvaralaštva među studentima, ali i kao platforma za povezivanje mladih filmskih autora i autorica iz država regije.

Festivalski program čini konkurencija filmova nastalih u produkciji filmskih i umjetničkih akademija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Revijski program čini konkurencija filmova studenata i studentica koji pohađaju neko od sveučilišta u navedenim državama. Studenti umjetničkih akademija mogu birati u koji će se program prijaviti.

Program će se odvijati tijekom četiri festivalska dana, od 2. svibnja do 5. svibnja 2019. godine u MM centru Studentskog centra u Zagrebu.

--------------------------------------------
ABOUT:
--------------------------------------------
The Student Film Festival was conceived as a program for promoting and encouraging filmmaking among students, as well as a networking platform for young filmmakers from Southeastern Europe.

The Festival is structured into two programs.

The Film School Program will include films produced by film and art schools from Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro.

The Student Film Program will feature films by students of institutions of higher learning in Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Students studying in art and film programs may apply for either program.

The Festival will take place May 2-5, 2019 at Zagreb Student Center's MM Center.

Rules & terms in English can be found below

I. FILMSKI PROGRAMI
1. Festivalski program čini konkurencija filmova nastalih u produkciji filmskih i umjetničkih akademija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
2. Revijski program čini konkurencija filmova studenata i studentica koji pohađaju neko od sveučilišta u navedenim državama. Studenti umjetničkih akademija mogu birati u koji će se program prijaviti.

II. PRAVO SUDJELOVANJA
3. Pravo sudjelovanja u Festivalskom programu imaju svi studenti i studentice visokih umjetničkih učilišta u Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Republici Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini. Prijavljeni filmovi moraju biti u produkciji matične umjetničke akademije autora djela.
4. Pravo sudjelovanja u Revijskom programu imaju svi studenti i studentice visokih učilišta u navedenim državama bez obzira na vrstu studija ili studentski status (redoviti/izvanredni student).

III. KRITERIJI PRIJAVE (vrijedi za oba programa)
5. Prijavljeni filmovi moraju biti završeni u 2018. ili 2019. godini.
6. Maksimalna duljina trajanja filma je 30 minuta (kratkometražni film).
7. Prijaviti se mogu filmovi bilo kojeg roda (dokumentarnog, eksperimentalnog, igranog) i žanra, kao i drugi audio-vizualni sadržaji poput animacija, intervjua, reportaža i namjenskih videa (reklame, glazbenih videa) čiji autor, odnosno karakteristike, odgovaraju uvjetima navedenim pod točkama 1., 2., 3., 4., 5. i 6.
8. Selekcijska komisija RSF-a donijet će odluku koji će filmovi ući u Festivalski program, odnosno Revijski program Revije studentskog filma (dalje u tekst: RSF), a popis filmova koji će biti prikazani u obje konkurencije bit će objavljen na službenim internetskim stranicama RSF-a.
9. Autori filmova nastalih u produkciji umjetničkih akademija ranije navedenih država mogu birati hoće li film prijaviti u Festivalski program ili Revijski program. Filmovi koji nisu u produkciji umjetničkih akademija prijavljuju se u Revijski program.
10. Jedan autor može prijaviti najviše 2 filma.
11. Prihvaćaju se jedino prijavnice na kojima je film dostupan putem trajne internetske poveznice (YouTube, Vimeo, Google Drive i sl.).
12. Prijavljeni radovi ne smiju biti obilježeni bilo kakvim autorskim zaštitnim znakovima, vodenim žigovima ili sličnim oznakama.
13. Prijavitelj je dužan uz film priložiti tekstualni opis sadržaja (sinopsis) filma i screenshot ili fotografiju iz filma.
14. Filmovi prijavljeni u Festivalski program moraju imati titlove na engleskom jeziku.

IV. PRIJAVA I OBJAVA NAGRADA
15. Filmovi se prijavljuju putem internetske platforme FilmFreeway ili ispunjavanjem Google Form prijavnice.
16. Prijave traju od 12. ožujka do 01. travnja 2019., a Selekcijska komisija RSF-a će naknadno objaviti popis filmova koji su ušli u Festivalski i Revijski program te sukladno tome obavijestiti autore čiji su filmovi uvršteni u konkurenciju.
17. Kod autora čiji film bude uvršten u program vršit će se provjera studentskog statusa u godini završne produkcije filma.
18. Žiriji Festivalskog i Revijskog programa imaju svaki po 3 člana.
19. Nagrade Festivalskog programa: Veliki lonac za najbolji akademski film, Nagrada publike za najbolji akademski film, posebna priznanja (do 3).
20. Nagrade Revijskog programa: Mali lonac za najbolji studentski film, Nagrada publike za najbolji studentski film, posebna priznanja (do 3).
21. Proglašenje pobjednika odvit će se na zatvaranju RSF-a.

V. AUTORSKA PRAVA, KORIŠTENJE FILMOVA I ODGOVORNOST
22. Organizator RSF-a ima pravo zadržati sve zaprimljene radove u arhivi prijavljenih na festival.
23. Organizator RSF-a zadržava pravo na korištenje video isječaka i fotografija iz filmova uvrštenih u Festivalski ili Revijski program u svrhu promidžbe festivala bez plaćanja novčane naknade.
24. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad filmovima koje sudionici pošalju Organizatoru prilikom prijave na natječaj. Ako sudionici pošalju Organizatoru film nad kojim nisu nositelji autorskog prava ili na drugi način zloupotrijebe tuđa prava, Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.
25. Sudjelovanjem u ovom natječaju autori/ice Organizatoru daju na pravo pohranu osobnih podataka koji su nužni za ispunjavanje prijavnice (ime i prezime autora, producenta/ice, scenarista/kinje, snimatelja/ice, montažera/ke, elektronička adresa, broj mobitela, naziv fakulteta). Organizator će procesuirati podatke u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije 95/46/EC “Opća uredba o zaštiti podataka”.
26. Sudjelovanjem u ovom natječaju autori/ce pristaju na sve navedene uvjete.

Za dodatne informacije ili pitanja javite se na: revijastudentskogfilma@gmail.com

----------------------------------------------
RULES & TERMS:
----------------------------------------------
I. FILM PROGRAMS
1. The Film School Program will feature films produced by film and art schools from Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro.
2. The Student Film Program will feature films by students of institutions of higher learning in Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro. Students studying in art and film programs may apply for either program.

II. WHO CAN APPLY
3. The Film School Program accepts applications from students in film or art programs at institutions of higher learning in the Republic of Croatia, the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, the Republic of Montenegro and Bosnia and Herzegovina. The submitted films must have been produced by the institution at which the director is studying.
4. The Student Film Program accepts applications from all students studying at institutions of higher learning in the Republic of Croatia, the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, the Republic of Montenegro and Bosnia and Herzegovina, regardless of type of degree program.

III. SUBMISSION GUIDELINES (applies to both programs)
5. The submitted films must have been completed in 2018 or 2019.
6. Maximum runtime for submitted films is 30 minutes (short film).
7. The Festival accepts films of all genres, including documentary and experimental films, as well as interviews, journalistic pieces, animation, advertising videos and music videos, provided the submission meets the criteria in guidelines 1., 2., 3., 4., 5. and 6.
8. The Festival Selection Commission will select films for both programs. The list of selected films for each program will be published on the Festival website.
9. Films produced by film and art schools of the Republic of Croatia, the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, Republic of Montenegro and Bosnia and Herzegovina may be submitted for the Film School Program or the Student Film Program. Films not produced by a film or art school should be submitted to The Student Film Program.
10. A director may submit no more than two films.
11. Applications must include a permanent link to the film (YouTube, Vimeo, Google Drive or other similar internet service).
12. Submitted films must not be marked by logos, watermarks or other such markings.
13. Submissions must include a synopsis and a screenshot from the film.
14. Films submitted for the Film School Program must include English subtitles.

IV. APPLICATIONS AND AWARDS
15. Films should be submitted via the internet service FilmFreeway or by filling out a JotForm form.
16. Application period is March 11 - April 1, 2019. The Selection Commission will publish the list of selected films and notify the directors of their inclusion in the Festival after the conclusion of the application period.
17. Verification of student status will be performed for directors of films included in the Film School Program to ensure the director was a student in the year production of the film was concluded.
18. The juries of the Film School Program and The Student Film Program are each made up of 3 members.
19. The following prizes will be awarded to films competing in the Film School Program: Large Pot for the best film school film, Audience Prize for the best film school film, honorable mentions (up to 3).
20. The following prizes will be awarded to films competing in The Student Film Program: Small Pot for the best student film, Audience Prize for the best student film, honorable mentions (up to 3).
21. Winners will be announced at the closing of the Festival.

V. COPYRIGHT, USE OF SUBMITTED WORKS AND RESPONSIBILITIES
22. The Festival reserves the right to archive all submitted works.
23. The Festival reserves the right to use video clips and photographs from films included in the Film School Program and the Student Film Program for promotional purposes free of charge.
24. The Festival accepts no responsibility in any copyright disputes in relation to submitted works. Should a participant of the Festival submit a work they do not own the copyright to, or should they in some other way violate a copyright, the Festival bears no responsibility for the violation.
25. By submitting an application, the applicant grants the Festival the right to save the applicant's personal data included in the application (first and last name of the director, producer, screenwriter, cinematographer, editor, email, phone number, name of institution at which the director is studying). The Festival will process the data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the European Council (General Data Protection Regulation).
26. By submitting an application the director agrees to all rules and terms described in this section.

Any enquiries may be addressed to revijastudentskogfilma@gmail.com.

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
  • Laura Pascu

    Great! Nice! Super! Amaizing! Lovely!

    November 2017
  • Ivo Lipanović

    Neat little festival of the Croatian student film. Aplications were free and it was a cool event. Recomendation to all Croatian students.

    November 2017