The 14th Annual Action on Film Festival and the Second Annual Hollywood Dreamz International Film Festival and Writers Event, in cooperation with Beautiful Street Production announce submissions for the Second Annual Polish Short Film Fest.
The event was started to provide both unparalleled opportunity and exposure for Polish filmmakers living and creating anywhere in the world. The Festival is also open to international filmmakers living in Poland and creating movies about Poland, to gain further visibility and to make new contacts.

(PL)
XIV Action on Film Festival oraz The Hollywood Dreamz International Film Festival and Writers Event, we współpracy z „Ulicą Piękną” [Beautiful Street Production], ogłaszają nabór zgłoszeń do Drugiego Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych „Polish Short Film Festival” organizowanego w sierpniu 2018 w Las Vegas (USA).
Impreza została stworzona, aby dać wyjątkową szansę zaprezentowania się przed międzynarodową publicznością i nawiązania ważnych kontaktów zawodowych polskim filmowcom żyjących i tworzących w dowolnym miejscu na świecie. Festiwal jest również otwarty dla zagranicznych filmowców mieszkających w Polsce i tworzących filmy o Polsce.

(ENG)
The PSFF aims to promote artistically and culturally significant film arts through education and exhibition in an atmosphere of unity. This is done to enrich the life of the community, filmmakers and of course individuals who pursue careers in front of and behind the camera. By working directly with filmmakers independent of budget, origin, style or genre we celebrate the art of film and filmmakers in addition to:
-Setting high standards for quality film education and exhibition, placing artistic and cultural merit above commercial appeal.
-Working collaboratively with filmmakers and producers to increase access to quality film arts, presentations, programs, and projects.

(PL)
PSFF (Polish Short Film Festival) ma na celu promowanie artystycznie i kulturowo znaczących filmów poprzez ich publiczną prezentację oraz spotkania z twórcami w twórczej i inspirującej atmosferze. Mamy na celu wzbogacenie życia społeczności, filmowców i oczywiście wszystkich osób, które wykonują swoją pracę przed i za kamerą. Pracując bezpośrednio z twórcami filmu niezależnie od budżetu, pochodzenia, stylu lub gatunku, świętujemy sztukę filmową i filmowców poprzez:
- Zapewnienie wysokich standardów jakości prezentacji filmów, stawiając wartość artystyczną i kulturową ponad atrakcyjność handlową.
- Współpracę z filmowcami i producentami z całego świata w celu zwiększenia dostępu do filmów, prezentacji, programów i projektów.

(ENG)
This year the Polish Short Film Fest will screen the best of the best Polish Short Forms of any genre (30 minutes or less) from around the world during and along side the 14th Annual Action on Film Festival and The Second Annual Hollywood Dreamz International Film Festival and Writers Event at the at the Palms Hotel in Las Vegas from August 16 - 26, 2018. There will be 1000's of filmmakers, directors, producers, artists and actors from around the world. The event is a leader in both professionalism and in procuring the top industry contacts from around the globe. The festival is created and run by filmmakers and writers for filmmakers and writers. Not only is the festival a premier event, but it is one that should not be missed.

(PL)
W tym roku II Festiwal Polskich Filmów Krótkometrażowych zaprezentuje najlepsze z najlepszych polskich form krótkometrażowych (do 30 min.) dowolnego gatunku z całego świata w trakcie XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Action On Film Festival oraz II Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Hollywood Dreamz and Writers Event w zespole hotelowo-konferencyjnym "The Palms" w Las Vegas od 16 do 26 sierpnia 2018 r. W wydarzeniu tym weźmie udział ponad tysiąc twórców, reżyserów, producentów, artystów i aktorów z całego świata. Impreza ta jest liderem na rynku amerykańskim zarówno profesjonalizmu jak i nawiązywania najlepszych kontaktów branżowych z całego świata. Festiwal jest tworzony i prowadzony przez twórców filmowych i pisarzy dla filmowców i pisarzy. Festiwal ten to nie tylko wyjątkowe wydarzenie wysokiej rangi, ale również impreza, której nie należy stracić.

(ENG)
Polish Short Film Fest offers both, Award Film Screening Competition and a Nonprofit Free Admission Review for those who elect to Screen ONLY and NOT to Compete please contact Festival director Daniel Kozakiewicz via biuro@ulicapiekna.pl. The Polish Short Film Festival is open to first time filmmakers and professionals who seek a global audience for their art.

(PL)
Festiwal Polskich Form Krótkometrażowych oferuje dwie formy uczestnictwa:
1. Program konkursowy na „Najlepszy Polski Film Krótkometrażowy” (opłata wpisowa)
2. Pozakonkursowy Przegląd Polskich Form Krótkometrażowych (udział bezpłatny)
- Prosimy o kontakt z dyrektorem festiwalu Danielem Kozakiewiczem tych, którzy zdecydują się tylko na opcję pozakonkursową w celu otrzymania specjalnego kodu darmowego udziału na e-mail: biuro@ulicapiekna.pl
Polski Festiwal Filmów Krótkometrażowych jest otwarty zarówno dla debiutujących filmowców, jak i profesjonalistów, którzy poszukują globalnej promocji swojej twórczości.

Awards & Prizes

Award winners of AOF MEGAFEST 2018 receive their awards at our gala black tie Star Studded and Industry Rich Award Show and Dinner. Prizes are awarded to the Top Filmmakers in over 25 different Award Categories. Each winner will receive a trophy. The Top Winner will receive cash prizes and software from various sponsors. The winner of the Best Polish Short category will receive the "Golden Sava" statuette.
Films participating in the "non-competition" program DO NOT receive awards or honorary laurels, only will be shown during the festival as part of the review of Polish Short Forms. Organizers can, however, award a prize for a film outside the competition at their own discretion.

(PL) Wyróżnienia i nagrody
Zwycięzcy XIV AOF MEGA FEST otrzymają swoje nagrody i trofea w trakcie naszej oficjalnej gali. Nagrody przyznawane są przez najlepszych filmowców w ponad 25 różnych kategoriach filmowych. Uczestnicy programu "Polish Short Film Festival" zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach:
1. Best Short,
2. Best Direction
3. Best Cinematography
4. Best Documentary
5. Best Female performance
6. Best Male Performance
7. Best Animation
8. Best Music Video
9. Best Experimental/New Media
10. Award of Excelence
W każdej kategorii wybierzemy zwycięzcę oraz wyróżnimy drugie miejsce. Główny zwycięzca otrzyma nagrody pieniężne i profesjonalne oprogramowania filmowe od naszych wielu sponsorów. Zwycięzca w kategorii Best Polish Short otrzyma statuetkę "Złotej Sawy".
Filmy biorące udział w programie "pozakonkursowym" NIE otrzymują nagród, ani honorowych laurów, jedynie zostaną pokazane w trakcie festiwalu w ramach przeglądu Polskich Form Krótkometrażowych. Organizatorzy mogą jednak przyznać nagrodę za film poza konkursowy według własnego uznania.

Rules & Terms

- All films Must be English subtitled. Only music videos do not have to be subtitled.
- Any genre accepted: documentary, fiction, animation, music video, new media, VR, advertising, experimental, web series, mobile, etc. up to 30 min. long
- All entries will be judged on content, creativity, imagery, story and skill
of the filmmaker.
- Productions produced from 2010 to July 2018 may be
submitted. Works in progress will be accepted.
All Submitters must have the legal rights and permissions to the film and be able to screen it in its entirety without any restrictions.
By Submitting your project to PSFF 2018 you are giving the PSFF Festival owners and its representatives the right to screen, promote and advertise your project , trailer and all of its promotional materials related to the film.
Online screeners, DVDs (NTSC Region 1), Blue Rays are accepted for submission and for consideration by the Selection Committee. PAL SYSTEM IS NOT ACCEPTED.

ALL ACCEPTED FILMS MUST BE SUBMITTED ON
DVD (NTSC Region 1) or Blu-Ray (Region 1) for Exhibition. We will NOT accept online Films for exhibition screening.
PAL system is NOT accepted. We do not return DVD or Blu-Ray Screeners.

Each entry must be submitted separately. All entries must be sent to the
Polish Short Film Festival prepaid and, for your own protection, should be
insured. Videos, DVDs , Blue- Rays submitted will not be returned.

Films selected for the Polish Short Film Festival will be announced no later than
August 4, 2018 (exceptions may be made if deemed necessary by PSFF).

All presentation /screening materials for the Polish Short Film Festival must arrive in Las Vegas no later than August 11, 2018.

(PL)
Zasady
- Wszystkie filmy muszą być z angielskimi napisami, poza teledyskami, które mogą być w wersji oryginalnej.
- Wszystkie zgłoszone prace będą oceniane na podstawie treści, kreatywności,
wyobraźni, dramaturgii i umiejętności filmowych.
- Akceptowane są wszelkie formy krótkometrażowe: dokument, fabuła, animacja, teledysk, nowe media, VR, reklama, eksperyment, formy internetowe, komórkowe i inne, do 30 min. długości.
- Akceptowane są wszystkie produkcje zrealizowane od 2010 r. do lipca 2018 r. Filmy w trakcie produkcji również mogą być zgłaszane.
- Do zgłoszenia i rozpatrzenia przez komisję selekcyjną przyjmowane są następujące formaty:
1. Online Screeners
2. DVD (NTSC Region 1)
3. Blue Ray
* System PAL NIE JEST AKCEPTOWANY.

WSZYSTKIE ZAAKCEPTOWANE FILMY DO WYŚWIETLENIA MUSZĄ BYĆ PRZESŁANE DO BIURA FESTIWALU w jednym z poniższych formatów:
1. DVD (region NTSC 1)
2. Blu-Ray (region 1)
3. DCP
* NIE akceptujemy filmów „online” do projekcji. System PAL nie jest akceptowany. Nie zwracamy nośników DVD lub Blu-Ray.

Każdy film, jeśli jeden autor chce zgłosić kilka, musi zostać zgłoszony osobno. Wszystkie zgłoszenia wysłane do biura festiwalowego „Polish Short Film Festival” musza być opłacone, a dla własnego bezpieczeństwa sugerujemy, aby były ubezpieczone. Wszelkie materiały przesłane na festiwal nie zostaną zwrócone.
Filmy zaakceptowane do „Polish Short Film Festival” zostaną ogłoszone nie później niż do 4 sierpnia 2017 r. (W wyjątkowych przypadkach PSFF 2017 może odstąpić od terminu, jeśli uzna to za uzasadnione i konieczne).
Wszystkie prezentacje / materiały filmowe na Festiwal Filmów Krótkometrażowych muszą dotrzeć do biura organizatora w Las Vegas nie później niż do 10 sierpnia 2018 roku.
AUTORZY WSZYSTKICH ZAAKCEPTOWANYCH ZGŁOSZEŃ muszą dostarczyć po dwie kopie każdego zaakceptowanego filmu, na wybranym nośniku, w celu wyświetlania w salach kinowych w trakcie festiwalu. Nie zostaną wyświetlone filmy przesłane w formacie PAL ani z serwera on-line.
Prosimy o powiadomienie nas pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach adresu korespondencyjnego.
UWAGA! Wjazd dla obywateli polskich na teren USA wymaga ważnego paszportu i wizy. Prosimy o wcześniejsze zadbanie o wymagane dokumenty. Ci, których filmy zostaną zaakceptowane do udziału w festiwalu mogą zwrócić się do organizatora z prośbą o wystawienie oficjalnego zaproszenia w celu ułatwienia procesu wizowego.

(ENG)
ALL ACCEPTED SUBMISSIONS must provide 2 Screening DVDs (NTSC Region 1) or Blu-Rays for exhibition. PAL Formatted discs will not be accepted. We will NOT accept online screeners for exhibition purposes. We do NOT return DVDs or Blu-Ray screeners.
Please notify us byemail of any address changes.

-----------
All entries should be mailed to / Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Polish Short Film Festival
Attn
Del Weston
3540 W. Sahara Ave
283
Las Vegas, NV 89102
USA

Kontakt z biurem w Warszawie:
Dyr. Daniel Kozakiewicz
tel.: +48 664 612 332
biuro@ulicapiekna.pl

2 Reviews

Overall Rating
Quality
Value
Communication
Hospitality
Networking
 • false
  Małgorzata Dobrowolska

  I regret that I couldn't be in person, but I follow the fb site of the Polish Short Film Festival Director and it looks amazing!

  September 2017
 • false
  Kacper Anuszewski

  AMAZING Festival! Great People, Good communication, everyting Perfect! :) :) :) It was Great moment :) Thank you!

  September 2017