Script File

Morta (Drama Series Idea)

In the drama series idea called Morta, almost all the short episodes have one thing in common: in the given story, a wife kills her husband directly or indirectly, but does not fall. The way of committing the crime is different in every story, this is what gives the stories their diversity.

 • Dávid Attila
  Writer
 • Project Title (Original Language):
  Morta (drámasorozat-ötlet)
 • Project Type:
  Television Script
 • Number of Pages:
  8
 • Country of Origin:
  Hungary
 • Language:
  English
 • First-time Screenwriter:
  No
 • Student Project:
  No
Writer Biography - Dávid Attila

Attila Dávid was born on January 3, 1974 in Kalocsa.

In 1996, he graduated from the College of Commerce and Economics in Szolnok, with degrees in "economist in foreign trade" and "public relations consultant-manager".

Since childhood, he has been writing - among other things - short stories, some of which he made into short film scripts, based on which he started editing short films in the winter of 2022.

(He is not the same as Attila Dávid, who graduated as a film director in Budapest.)

Dávid Attila 1974 január 3-án született Kalocsán.

1996-ban végzett a szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskolán, "közgazdász külgazdasági szakon" és "Public Relations tanácsadó-menedzser" végzettségeket szerezve.

Gyerekkora óta ír - többek között - novellákat, amelyek egy részéből rövidfilm-forgatókönyveket készített, amelyek alapján 2022. telén rövidfilmeket kezdett szerkeszteni.

(Nem azonos a Budapesten filmrendezőként végzett Dávid Attilával.)

Add Writer Biography
Writer Statement

Motto:
"The Parcae (Latin: parcae) are the Roman equivalents of the Moiras known from Greek mythology; fate goddesses who spin, measure, and then cut the thread of a person's life. Nona (Klotho in Greek mythology) weaves the thread of human life, Decima (Lachesis) loosens the fluff, and finally Morta (Atropos) cuts the thread."
Source: Wikipedia

The stories in the drama series Morta (variations on murder) are actually based on the former (several decades old) real news, in which it was made public that in a village, with the help of a good woman, wives methodically "put away" their husbands who had become bored or useless. (The good woman secretly soaked the cyanide paper of the time in water, and then sold the cyanide solution for good money or as a gift to women who wanted to kill their husbands, who administered the cyanide in drink or food - even several times - to their spouse, who died within a few days/weeks/months. )

The women would not have fallen down, except once the matchmaker offered her services to a wife who loved her husband exceptionally well, and for that she denounced the matchmaker. The subsequent investigation revealed that a series of crimes committed over several years were behind the deaths of some of the men in the village.
On the one hand, the above news inspired my "killer woman" short stories, and on the other hand, I see that some women in relationships could sometimes drown their partners in a spoonful of water if they weren't afraid of falling down. Well, I imagined how women might kill (may) these days, in such a way that it never turns out that the given case was not an illness/accident/suicide, but an intentional murder...

Probably, some of my stories were so believable that a (male) friend of mine who was going through a divorce asked me not to show my short stories to his wife.

Mottó:
„A Párkák (latinul parcae) a görög mitológiából ismert Moirák római megfelelői; sorsistennők, akik fonják, kimérik, majd elvágják az ember életfonalát. Nona (a görög mitológiában Klóthó) az emberi élet fonalát fonja, Decima (Lakheszisz) ereszti hozzá a szöszt, és végül Morta (Atroposz) vágja el a fonalat.”
Forrás: Wikipédia

A Morta (variációk gyilkosságra) című drámasorozatban szereplő történetek alapja valójában az az egykori (több évtizedes) valós hír, amelyben nyilvánosságra hozták, hogy egy faluban a feleségek egy javasasszony segítségével módszeresen „eltették láb alól” megunt, vagy hasznavehetetlenné vált férjüket. (A javasasszony titokban az akkori ciános légypapírt áztatta vízbe, majd a ciánoldatot jó pénzért vagy ajándékért eladta a férjüket legyilkolni kívánó nőknek, akik italban vagy ételben – akár többszöri alkalommal - beadták a ciánt a házastársuknak, aki pár napon/héten/hónapon belül elhunyt.)

A nők le sem buktak volna, csak egyszer a javasasszony épp egy olyan feleségnek ajánlotta fel a szolgálatait, aki kivételesen szerette a férjét, és ezért feljelentette a javasasszonyt. Az ez után következő nyomozás derítette ki, hogy sorozatos, több éven át elkövetett bűncselekmények állnak a falubeli férfiak egy részének elhalálozása mögött.
Egyrészt a fenti hír ihlette e „gyilkos asszonyos” novelláimat, másrészt az, hogy én úgy látom, hogy a kapcsolatban lévő nők egy része időnként egy kanál vízben meg tudná fojtani a partnerét, ha nem félne attól, hogy lebukik. Hát én elképzeltem, hogy manapság esetleg hogyan gyilkol(hat)nak a nők, úgy, hogy soha nem derül ki, hogy az adott eset nem betegség/baleset/öngyilkosság volt, hanem szándékos gyilkosság…

Valószínűleg némelyik történetem annyira hihetőre sikerült, hogy egy válófélben lévő (férfi)ismerősöm arra kért: ne mutassam meg a feleségének e novelláimat.