[zjedź niżej aby czytać po polsku]

Montaż Film Festiwal is an international festival of short-length and medium-length films. The festival bases on the Main Competition, during which the participating editors are awarded in four different categories: fiction, documentary, music video and trailer. MFF takes its place in Poland- city of Lodz which is known from its film traditions.

We seek to maintain an opinion among filmmakers that film editing is, as Orson Welles once said:

„The image itself is not enough- it’s incredibly important, but it’s just an image. The duration of each image on the screen and what happens afterwards is crucial. The whole storytelling process and message are both created in the editing studio“

----------------------------------------------------------------------
Montaż Film Festiwal to międzynarodowy festiwal skupiający swoją uwagę na walorach sztuki montażu w filmach krótko i średniometrażowych. Odbywa się w Łodzi, tworzy wyjątkową przestrzeń pozwalającą na integrację montażystów z całej Polski i świata.

Weekend spotkań, projekcji i warsztatów – a to wszystko połączone hasłem 'montaż'! W tym roku w Konkursie Głównym oceniane będą filmy w 4 kategoriach: fabuła, dokument, teledysk i trailer!

Montujemy festiwal w myśl twierdzenia jednego z wielkich twórców kina:

„Same obrazy nie wystarczą – są bardzo ważne, ale są tylko obrazami. Ważne jest trwanie każdego obrazu na ekranie i to co następuje po kolejnym obrazie. Cała narracja i wydźwięk filmu powstają w montażowni”

Orson Welles

Awards & Prizes

The Awards in a main competition of fiction, documentary, videoclip and trailer category will be a statue of the Golden Scissors and full version of the newest Avid Media Composer software.

There gonna be also an Audience Award - the statue of the Golden Cut.

The awards will be handed to the editors of selected movies, videoclips or trailers.

In 360 category winners get an opportunity for a distribution deal with VR Storytales which is responsible for the off competition VR Screenings.

***

Nagrodą w Konkursie Głównym jest statuetka „ Złote Nożyce” w kategorii fabuła, dokument teledysk i trailer.

Nagrodą w Plebiscycie Publiczności jest statuetka „ Złota Sklejka” oraz najnowsza pełna wersja oprogramowania Avid Media Composer.

Nagrodę otrzyma montażysta danego filmu, teledysku, lub traileru.

Przegląd filmów 360 organizowany jest w porozumieniu z VR Storytales. Najlepsze filmy zostaną nagrodzone możliwością współpracy przy dystrybucji nadesłanych projektów.

Rules & Terms

[zjedź niżej aby czytać po polsku]

TERMS & RULES OF THE MONTAŻ FILM FESTIWAL

1.GENERAL PROVISIONS

1.1 Film Festival is organized by the Tapeworm Foundation based in Łódź (90-254) ul. Piramowicza 4/3 with KRS number: 0000504568, NIP: 7252075685, REGON: 10176784100000, which is the legal representative of all the issues of the Festival.

1.2 Montaż Film Festival 2017, hereinafter referred to as the Festival, will take place from 13 October to 14 October 2017 in the place indicated by the Organizer.

1.3 Festival Sections:

• Main Competition
• VR / 360 Film Screening
• Audience Plebiscite

2. REGULATIONS OF THE MAIN COMPETITION

2.1. Films to the Main Competition can be submitted in the following categories: Story, Documentary, Music Video, Trailer.

2.2. Films submitted to the Main Competition in the categories: Fiction, Documentary, must not be shorter than 5 minutes and not longer than 30 minutes. Films submitted to the Main Competition in the categories: Trailer and Music Video must not be shorter than 30 seconds and not longer than 10 minutes.

2.3. The submitted films cannot be older than 2 years, their edit should not end sooner than in 2015.

2.4. The submittant does not need to be an editor of the movie, the music video, or the trailer.

2.5. Submitting a film, video or trailer is done by official profile on the portal https://filmfreeway.com/festival/MontazFilmFestiwal festival. Submitting a film is synonymous with reading the contest regulations.

2.6. By July 1, 2017 submitting a film is free. From 1st July 2017, the Organizer establishes a $ 5.00 fee, from 15st July 2017, the Organizer establishes a $ 10.00 fee to be made through the filmfreeway.com portal using PayPal. The organizer declares that all the funds collected from the applications will be allocated to the organization of the event.

2.7. Filming education centers, otherwise known as film schools, are exempt from the registration fee.

2.8. The films presented at the Festival are in the original language version with English subtitles. The organizer prefers copies with English subtitles. Submittants are required to provide the organizers with a transcript in English in .srt / .txt format and a link to a film with English subtitles.

2.9. The deadline for submitting films is set by the Organizer for August 25, 2017.

2.10. The Organizer entrusts the film selection and inviting films for the Festival to the Festival Selection Committee.

2.11. The Selection Committee will evaluate the compatibility of the film with the selected category and the criteria listed above. The Selection Committee is not obliged to justify the selection decisions.

2.12. The Organizer reserves the right to announce the selection results no later than 30 days before the festival starts. Results will be notified to the submittants who have qualified for the Competition.

2.13. The number of films qualified for the Main Competition will be determined by the Selection Committee. The main criterion of the Selection Committee will be film montage, analyzed in technical and artistic terms. The organizer will prepare the program of the festival.

2.14. A qualified film can be withdrawn from the program no later than 10 days after the organizer has sent the information about its acceptance.

2.15. Upon receipt of the qualification information, the submittant is obliged to send the film in the best quality (.mov format in PRORES 422 HQ or .mov format in H.264 codec (20 MB/s minimum bitrate) no later than 10 days before the start of the festival.

2.16. With each qualified film the Festival must receive: a description of the film, photos from the film and the editor’s presentation.

2.17. Of the films qualified for the Main Competition, by way of voting, the winner of Audience Award – the Golden Cut statuette will be elected.

2.18. The Festival does not bear the costs associated with the execution of the competition entries, the journey to the contest or the receipt of the award.

2.19. The condition for the selection is sending the film by the deadline through the platform indicated by the organizer. Submitting a film is equivalent to the fact that the submittant is entitled to submit and is entitled to all copyrights and related rights (producer, executive) or is authorized by the holder of such rights to act on his behalf and on his behalf within the scope of the submitting.

2.20. The Submittant declares that the film or music video is not subject to the rights of third parties and that such rights are not infringed. In the event that any entity claims to the Organizer with claims of infringement of third parties’ rights (in particular copyright, executive, producer rights), the Applicant undertakes to fully satisfy their claims and to release the Organizer from any obligation to do so.

2.21. Submitting a film, a music video or a trailer to the Festival is equivalent to granting the Organizer a free license to use the film in the manner specified in the Regulations and in a timely manner enabling the film, music video or trailer to participate in the Main Competition if it is qualified.

2.22. The festival reserves the right to discontinue, cancel or change the date of the Competition.

2.23. The Main Competition, whose terms are determined by the Festival above, is not a “random game”, a “lottery”, a “mutual bet” or a “lottery”, the outcome of which depends on the case (draw) within the meaning of art. 2 of the Act of 29 July 1992 on games of chance and mutual wagons (Journal of Laws No. 62, item 341, as amended).


3. PRIZES


3.1. The Main Competition Prize will be awarded on the basis of the decision of the Independent Jury.

3.2. The Prize in the Main Competition is the statuette “Golden Scissors” and full version of the newest Avid Media Composer software...

3.3. The Audience Award will be awarded based on the number of votes specified on the special ballot cards. Only the films that qualify for the Main Competition will enter for the Audience Plebiscite.

3.4. The award in the Audience Plebiscite is the statuette “Golden Cut”

3.5. The prize is given to the editor of the film, music video or trailer. One person will be awarded a prize in each category.


4. PROMOTION AND PUBLICATIONS


4.1. The festival has the right to use fragments of the film (no longer than 3 minutes), trailers and photos from the film for promotional purposes and PR.

4.2. The festival has the right to include information about the film on the official Facebook website of the festival and all other promotional publications (including catalog, program, press release, website, etc.).

4.3. The festival reserves the right to use promotional materials both before, during and after the Festival.


5. REGULATIONS OF VR/360 FILM SCREENING

5.1. VR / 360 film screening is not of competitive character.

5.2. The films submitted to the screening will be shown throughout the festival at the VR stand prepared by the Organizer. Access to the stand will be open to all festival guests.

5.3. Submitting a film to the screening is done through the official FilmFreeway website at https://filmfreeway.com/festival/MontazFilmFestiwal.

5.4. Submitting a film to the screening is free.

5.5. The Organizer reserves the right to select the films to be reviewed.

5.6. Each of the selected films will be available for distribution on the VR Storytales platform, with the agreement of the parties, i.e. the film’s creator and the platform’s representative. This is not an obligatory option, the Festival Organizer is not responsible for the terms of the possible contract between the author of the film and VR Storytales.

5.7. The Organizer reserves the right to cancel the Review.

6. OTHERS

6.1. In case of doubt, the final interpretation of the regulations belongs to the Organizer.

6.2. For questions about submitting and selection of films, please contact: info@montazfilmfestiwal.pl

***

REGULAMIN FESTIWALU FILMOWEGO MONTAŻ FILM FESTIWAL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Montaż Film Festiwal jest Fundacja Tapeworm z siedzibą w Łodzi (90-254) ul. Piramowicza 4/3 o numerze KRS: 0000504568, NIP: 7252075685, REGON: 10176784100000 , która jest prawnym reprezentantem wszystkich spraw Festiwalu.

1.2 Montaż Film Festiwal 2017, zwany dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 13 października- 14 października 2017 roku w miejscu wskazanym przez Organizatora.

1.3 Sekcje Festiwalu:

• Konkurs Główny
• Przegląd filmów VR/360
• Plebiscyt Publiczności

2. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO

2.1. Do Konkursu Głównego można zgłaszać filmy w następujących kategoriach: Fabuła, Dokument, Teledysk, Trailer.

2.2. Filmy zgłoszone do Konkursu w kategorii Fabuła i Dokument nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie więcej niż 30 minut. Filmy zgłoszone do Konkursu w kategorii Trailer i Teledysk nie mogą trwać krócej niż 30 sekund i nie więcej niż 10 minut.

2.3. Nadesłane filmy nie mogą być starsze niż 2 lata tj. ich montaż nie powinien zakończyć się wcześniej niż w roku 2015.

2.4. Zgłaszający nie musi być montażystą danego filmu, teledysku, czy trailera.

2.5. Zgłoszenie filmu, teledysku lub trailera odbywa się poprzez oficjalny profil festiwalu na portalu https://filmfreeway.com/festival/MontazFilmFestiwal. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Konkursu.

2.6. Do 1 lipca 2017 roku zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Od 1 lipca 2017 Organizator ustala opłatę w wysokości 5,00 $, od 15 sierpnia Organizator ustala opłatę w wysokości 10,00 $ której należy dokonać za pośrednictwem portalu filmfreeway.com przy użyciu płatności PayPal. Organizator oświadcza, że wszystkie środki zebrane z tytułu zgłoszeń zostaną przeznaczone na organizację wydarzenia.

2.7. Z opłaty zgłoszeniowej zwolnione są filmowe ośrodki edukacyjne nazywane inaczej szkołami filmowymi.

2.8. Na Festiwalu prezentowane są filmy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami. Organizator preferuje kopie z angielskimi napisami. Zgłaszający zobowiązani są udostępnić organizatorom listę dialogową w języku angielskim w formacie .srt/.txt oraz link do filmu z angielskimi napisami.

2.9. Ostateczny termin zgłaszania filmów Organizator ustala na 25 sierpnia 2017 roku.

2.10. Selekcję filmów oraz zapraszanie filmów na Festiwal Organizator powierza Festiwalowej Komisji Selekcyjnej.

2.11. Komisja selekcyjna będzie oceniać zgodność filmu z wybraną kategorią i wyżej podanymi kryteriami. Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadniania decyzji selekcyjnych.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia wyników selekcji najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu. O wynikach zostaną poinformowani zgłaszający filmy zakwalifikowane do Konkursu.

2.13. Ilość filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego zostanie określona przez Komisję Selekcyjną. Głównym kryterium komisji selekcyjnej będzie montaż filmowy analizowany pod względem technicznym i artystycznym. Organizator przygotuje program festiwalu.

2.14. Zakwalifikowany film może zostać wycofany z programu nie później niż 10 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o jego przyjęciu.

2.15. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się filmu do konkursu, zgłaszający zostaje zobligowany do przesłania filmu w jak najlepszej jakości (format .mov w kodeku PRORES 422 HQ lub format .mov w kodeku H.264/ (bitrate minimum 20 MB/s) nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem festiwalu.

2.16. Do każdego zakwalifikowanego filmu Festiwal musi otrzymać: opis filmu, fotosy z filmu oraz przedstawienie montażysty.

2.17. Spośród filmów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego, drogą głosowania zostanie wyłoniony laureat Nagrody Publiczności- statuetki Złota Sklejka.

2.18. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.

2.19. Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie filmu w terminie przez skazaną przez organizatora platformę. Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z tym, że zgłaszający jest uprawniony do dokonania zgłoszenia i że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniony przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.

2.20. Zgłaszający oświadcza, że film lub teledysk nie jest obciążony prawami osób trzecich i praw takich nie narusza. W razie wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do Organizatora z roszczeniami o naruszenie praw osób trzecich ( w szczególności praw autorskich, wykonawczych, producenckich), Zgłaszający zobowiązuje się zaspokoić w całości słuszne roszczenia tych osób i zwolnić Organizatora z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu.

2.21. Zgłoszenie filmu, teledysku lub trailera na Festiwal jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej zgody na korzystanie z filmu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie umożliwiającym udział filmu, teledysku lub trailera w Konkursie Głównym, jeżeli ten zostanie do niego zakwalifikowany.

2.22. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania lub zmiany daty Konkursu.

2.23. Konkurs Główny, którego warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).

3. NAGRODY

3.1. Nagroda w Konkursie Głównym zostanie przyznana na podstawie decyzji Niezależnego Jury.

3.2. Nagrodą w Konkursie Głównym jest statuetka „Złote Nożyce” oraz najnowsza pełna wersja oprogramowania Avid Media Composer..

3.3. Nagroda w Plebiscycie Publiczności zostanie przyznana na podstawie liczby głosów określonej na specjalnych kartach do głosowania. Do Plebiscytu Publiczności przystępują tylko filmy zakwalifikowane do Konkursu Głównego.

3.4. Nagrodą w Plebiscycie Publiczności jest statuetka „ Złota Sklejka”

3.5. Nagrodę otrzymuje montażysta danego filmu, teledysku lub trailera. W każdej kategorii zostanie nagrodzona jedna osoba.

4. PROMOCJA I PUBLIKACJE

4.1. Festiwal ma prawo do użycia fragmentów filmu (nie dłuższych niż 3 minuty), trailerów i fotosów z filmu do celów promocyjnych i PR.

4.2. Festiwal ma prawo do umieszczania informacji o filmie na oficjalnej stronie facebookowej festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, strona internetowa itp.).

4.3. Festiwal zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno przed, podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

5. REGULAMIN PRZEGLĄDU FILMÓW VR/360

5.1. Przegląd filmów VR/360 nie ma charakteru konkursowego.

5.2. Zgłoszone do przeglądu filmy będą wyświetlane przez cały czas trwania festiwalu na stoisku VR przygotowanym przez Organizatora. Dostęp do stoiska będzie ogólnodostępny dla wszystkich gości festiwalu.

5.3. Zgłoszenie filmu do przeglądu odbywa się przez oficjalny profil na portalu FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/MontazFilmFestiwal.

5.4. Zgłoszenie filmu do przeglądu jest bezpłatne.

5.5. Organizator zastrzega, że zostanie dokonana selekcja filmów, które trafią do Przeglądu.

5.6. Każdy z wyselekcjonowanych do przeglądu filmów będzie miał możliwość późniejszej dystrybucji na platformie VR Storytales, za porozumieniem stron tj. twórcy filmu i przedstawiciela platformy. Nie jest to opcja obligatoryjna, Organizator Festiwalu nie jest odpowiedzialny za warunki ewentualnej umowy pomiędzy autorem filmu, a firmą VR Storytales.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu.


6. INNE

6.1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

6.2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: info@montazfilmfestiwal.pl